fam_ba_39

fam_ba_39

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, rus
@Participants:    BFA Migrant, BFB Town, BFP Migrant
@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||
@ID:    hyb|fam|BFP|59;|male|central||Migrant|secondary||
@L1 of BFA:    be
@L1 of BFB:    brms
@L1 of BFP:    be
@MT of BFA:    brms
@MT of BFB:    be+brms
@MT of BFP:    be+brms
@FL of BFA:    be
@FL of BFB:    brms
@FL of BFP:    be+ru
@Situation:    Conversation at home
*BFA:    sadzis´ .
*BFB:    ja ješčë budu baltac´ .
*BFA:    a ?
*BFB:    ja budu baltac´ .
*BFP:    baltaj , zakryjsê i baltaj .
*BFP:    bljaxâ , étyjê torby .
*BFP:    (.) nadâ zaútrâ (.) brac´ jakuju +...
*BFP:    nu što tam voz´mêš +/.
*BFA:    kupilê kofê vun (.) ješčé dzve pačkê .
*BFP:    (.) nu ty jezdzêlâ za xâladzil´nêkâm , hljadzelâ ?
*BFA:    jezdzêlâ .
*BFP:    nu , nima xx ?
*BFA:    čamu nima ?
*BFP:    +< stajat takijê ?
*BFA:    navalâm , ale ž cény .
*BFP:    a cény ?
*BFA:    bol´š , čym mil´jon .
*BFP:    aj-aj-aj !
*BFA:    da .
*BFP:    i ne kupêm .
*BFA:    (..) pasmotrêm .
*BFA:    pajiščým .
*BFA:    tam (.) dorâgâ , u étum , nadâ iskac´ v écêx mâhazinâx .
*BFP:    bol´š hâsudarstvênnyx .
*BFP:    (.) nu , a markâ takajê ?
*BFA:    atkudâ ja pomnju , jakajê markâ ?
*BFP:    nu taki vid ?
*BFA:    vid taki , nu .
*BFP:    (.) céna ?
*BFA:    céna .
*BFA:    bol´š , čym mil´jon .
*BFA:    adzin , mil´jon sto vosêmdzêsêt , druhi , mil´jon (.) sto vosêm .
*BFP:    i , navernô , étât , vysokêjê .
*BFA:    ne , nêvysokêjê .
*BFA:    jesc´ vyšý , jesc´ nižý .
*BFP:    v atlancê dârahijê .
*BFA:    dâragijê .
*BFA:    ja vyšlâ , zašla ú étât , kalxozny , dze pârykmaxêrskâjê byla , na pasëlkê , jexâlâ (.) abratnâ .
*BFA:    tam stajat +...
*BFA:    tam namnohâ dzešévlê (.) xâladzil´nêkê , no takohâ nima .
*BFA:    vot kak .
*BFA:    (.) nadâ iskac´ .
*BFA:    (..) a héty , jaho (.) kupêc´ užé .
*BFP:    xto kupêc´ ?
*BFA:    héty xâladzil´nêk .
*BFP:    xto kupêc´ ?
*BFA:    persname sjastra (.) z hâradziščý .
*BFA:    jej cêžélo , jana adna (.) žyve z dzec´mê .
*BFA:    kažý +"/.
*BFA:    +" skol´kê ty za jaho xočýš ?
*BFA:    kažu +"/.
*BFA:    +" tysêč tryccýc´ , ne bol´šý , aby z xaty zabralê .
*BFA:    +" ja skažu persname .
*BFA:    +" jeslê ne persname , to (.) sasedkâ na daču zâbjaré .
*BFA:    +" u mjane kažý ["-"] xatâ malajê , svetu nima .
*BFA:    vot .
*BFA:    tak što +...
*BFP:    xaj zâbirajuc´ .
*BFP:    xaj xoc´ tryccýc´ , i to .
*BFA:    da .
*BFP:    (..) jiščo parobêc´ , oj .
*BFA:    (..) kažu na persname +"/.
*BFA:    +" jon žý ž âkuratny jaščé xâladzil´nêk , narmal´ny .
*BFA:    +" ja kažu ["-"] z jaho ne budu brac´ tam (.) pâlavinu .
*BFA:    +" tryccýc´ tysêč kažu ["-"] xvacêc´ .
*BFA:    pâlažy +/.
*BFP:    xaj ljažac´ .
*BFA:    (.) a to adkryjê , dy papadâjuc´ .
*BFP:    svoj mâhazin , a dârâhaviznâ .
*BFA:    (.) takijê dârahijê , što vâabščé .
*BFP:    (..) užé kab kupiú , to byú by kuplêny .
*BFP:    vsë raúno kupljac´ .
*BFA:    da .
*BFP:    kruci , ne kruci .
*BFP:    (...) héty xoc´ za tryccýc´ , i to .
*BFP:    (.) bo budzê valjaccý .
*BFA:    nu tak .
*BFA:    kak by i vystâvêc´ žalkâ .
*BFP:    dobrâ , što ú persname dy i ne sprašvâlê .
*BFP:    što , jany tam na dzen´ buduc´ jaho úključac´ , što li ?
*BFA:    (.) da , usë raúno ž , jak ujazžajuc´ , vyključajuc´ svet .
*BFP:    persname tut byla ?
*BFA:    nu , jana ž pryxodzêlâ za écêmê paloskâmê .
*BFP:    nu i hljadzelâ éty xâladzil´nêk ?
*BFA:    (..) ja jej pakazyvâlâ .
*BFP:    a što jaho hljadzec´ ?
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |