fam_ba_6

fam_ba_6

@Begin
@Languages:    hyru, rus
@Participants:    BFA Migrant, BFB Town
@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||
@L1 of BFA:    be
@L1 of BFB:    brms
@MT of BFA:    brms
@MT of BFB:    be+brms
@FL of BFA:    be
@FL of BFB:    brms
@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file
@Situation:    Conversation at home
*BFA:    a predmety u menja xramalê .
*BFA:    persname xârašo učilâsê .
*BFA:    u nejo pamêc´ xarošýjê byla , jana zâpâminalâ .
*BFA:    jana bolêj knižkê xudožýstvênnyjê čytalâ , čym učylâ urokê .
*BFA:    a ja sjadžu , sjadžu , mâcemacêku tuju , alhêbru rašaju , rašaju , vrodê by pravêl´nâ , no ne pâlučajêccý .
*BFA:    a hêametrýju , tyjê cêarémy , to vâabščé .
*BFA:    mamâ havorýc´ +"/.
*BFA:    +" nu pâmažy ty joj rašyc´ tyjê zadačý .
*BFA:    +" xaj sama rašajê .
*BFA:    nêkahda ne pâmahalâ .
*BFB:    užýs .
*BFA:    ja ne rašalâ , my spisvâlê ú klasê .
*BFB:    tak ana by ne rešalâ za cebja , a prostâ âb´´jasnjalâ .
*BFA:    ana ne úmelâ âb´´jasnjac´ .
*BFA:    ana kak i ščas@w , jeslê s pervâhâ razâ ne pânjala , vsë .
*BFA:    vot jana âb´´jasnjajê +...
*BFA:    s pervâhâ razâ jeslê da cjabe ne dajšlo vsë , jak xočýš , tak réšaj .
*BFA:    jana ne pâmahalâ bol´š .
*BFA:    a persname jaščé tupejšý byú , čym ja .
*BFB:    oj , xlapcy .
*BFB:    kak hâvarilâ adna jevrejkâ , xto durny , tamu nadâ mnohâ učit´ .
*BFA:    navernâjê , tak i jesc´ .
*BFA:    ja čytaju , čytaju , nu ničohâ tam ne adkladvâjêccý .
*BFA:    vot čytaju , vrodê by znaju , zaútrâ ústalâ , užé ne znaju .
*BFA:    vot ja jak paprobâvâlâ ú tojê mêdučylêščý , ja bol´š nêkuda i ne pâstupalâ .
*BFA:    pâtamu što ja dumâju +"/.
*BFA:    +" ja ne zdam .
*BFA:    vot i vsë .
*BFA:    a učylâs´ by .
*BFA:    jak by ja vučylâs´ ?
*BFA:    a učyc´ , jak tam dze-nibudz´ u inscitucê +...
*BFA:    da ja u inscitut ne pâstupilâ by , xiba ú jaki cexnêkum .
*BFA:    no ja ne žaleju , što ja rabotâlâ .
*BFA:    vot pâčemu-tâ ja ne žaleju .
*BFA:    nu , cêžylo bylo , no vot pâčemu-tâ mne nravêlâs´ .
*BFA:    i ja papalâ ú xarošý kâlekciú .
*BFB:    vot étâ , samâjê hlavnâjê .
*BFA:    možýt , jeslê by kâlekciú byú taki +...
*BFA:    srazu kak-tâ my prišli +...
*BFA:    va-pervyx , tahda ne xvatalâ rabočêx , i nas prinêlê s râsprascërtymê rukamê .
*BFA:    pâtamu što každyj hod dzelâlê vypusk , i vsë ravno ne xvatalâ .
*BFA:    i srazu nam dalê âbarudâvânêjê poslê âkančanêjê učëby .
*BFA:    ja pomnju , tam byla raznâjê zonâ abslužývânêjê .
*BFA:    adna mašynâ byla , i možnâ bylâ na dvux rabotâc´ .
*BFA:    na dvux , kanešnâ , bol´šý zarplatâ .
*BFA:    xacja raboty dažý men´šý , prostâ čistkê bylâ bol´šý .
*BFA:    a patom naš pamošnêk mascêrâ , katoryj abslužývâl +...
*BFA:    jak naladčêk , katoryj nalažyvâjêt stanki , tol´kâ u nas nâzyvaúsê pamočnêk mascêrâ .
*BFA:    jon nâbljudaú , ja rabilâ .
*BFA:    kak raz tak stajaú jaho stol s instrumentâmê , ja rabilâ kak raz naprocêú s adnoj rabotnêcýj .
*BFA:    ja srazu rabotâlâ na adnoj mašynê .
*BFA:    na adnoj mašynê tajê rabotnêcý , na druhoj ja .
*BFA:    i vot on hlidzel , hlidzel +...
*BFA:    ja i učenicýj byla u étâj rabotnêcý , i mjane z joj pastavêlê rabic´ .
*BFA:    i jon kak-tâ hâvarit +...
*BFA:    âsvâbaždalâs´ tam mestâ na dvux mašynâx .
*BFA:    u toj rabotnêcý vsë vykêdyšý bylê , i jejo âsvâbaždalê at âbarudâvânêjê .
*BFA:    i jon hâvarit +"/.
*BFA:    +" vot persname uxodzêt , idzi na dve mašyny .
*BFA:    a ja ú jaho na kaplekcê byla .
*BFA:    a ja tol´kâ poslê učilêščý , mesêcý dva , musêc´ , pârabilâ .
*BFA:    vosêmsêt rublej pâlučalâ : sorâk palučkê , sorâk avansâ .
*BFA:    žyla u âbščežycêjê , tam dva rublja za âbščežycêjê .
*BFA:    u mâladzëžnâm , u takom žý , jak i ty žyla .
*BFA:    a ja jemu hâvarju +"/.
*BFA:    +" ja ne spravljus´ .
*BFA:    +" pâčemu ty ne spravêšsê ?
*BFA:    +" ty bol´š zâpraúljajêš jej mašynu , čym svaju .
*BFA:    +" spravêšsê .
*BFA:    +" pervâjê vremê pamohut dzevčatâ .
*BFA:    +" ja vižu , što ty spravêšsê .
*BFA:    i ja praúdy pêrešla na tyjê dve mašyny .
*BFA:    srazu , kanešnâ , bylâ +...
*BFA:    čistkê mnohâ .
*BFA:    što adnu mašynu pačiscêc´ , a što dve ?
*BFA:    xacja ja snimalâ primernâ za smenu +...
*BFA:    nu , ty étâhâ ne znajêš , no ja vot tak skažu .
*BFA:    namatyvâjuccý katuškê , my snimalê , vernjejê s´´jomščêcý snimalê , bryhadâ s´´jomščêc .
*BFA:    i na adnoj mašynê ja snimalâ [_///] vosêm dzevêc´ katušýk nužnâ bylo snjac´ , a na dvux mašynâx šésc´ .
*BFA:    tam vyšý nomêr byl .
*BFA:    srazu ja rabotâlâ na nizkêx sartax xlopkâ .
*BFA:    a étâ byl vyššýj sort xlopkâ , ne tak i mašyny pyljaccý .
*BFA:    i ja stalâ tam rabotâc´ , prekrasnâ spravljalâs´ .
*BFA:    pervâjê vremê , pervyj mesêc , ja tak pamučêlâs´ , patom sama spravljalâs´ .
*BFA:    i ja pâlučalâ sorâk avansâ i vosêmdzêsêt palučkê .
*BFB:    neploxâ .
*BFA:    neploxâ , narmal´nâ bylâ .
*BFA:    i ludzê xarošýjê byli , dzevčatâ xarošýjê byli .
*BFA:    mnohâ , va-pervyx , mâladzëžý bylâ v cexu .
*BFA:    i semejnyjê +...
*BFA:    ta rabotnêcý , u katorâj ja rabotâlâ učenicýju , jana tožý takajê dâbradušnâjê byla .
*BFA:    jana mjane dadomu prýhlašalâ .
*BFA:    jana na pasëlkê žyve , dze hâstranom , na samom pasëlkê .
*BFA:    ja k nej xadzilâ .
*BFA:    u jaje dzecê bylê úžé : adzin u školu xadziú , xlopêc , a dzevâčkâ byla men´šýjê .
*BFA:    ja im skazkê čytâlâ , jany sluxâlê .
*BFA:    cjaper jak ustreču jaje inahda , jana +"/.
*BFA:    +" oj , čaho ty ka mne ne prydzêš ?
*BFA:    i patom +...
*BFA:    patom zamuž stalê vyxodzêc´ .
*BFA:    my i vmescê sâbiralês´ , nas prêhlašalê , mâladzëž s kamplektâ .
*BFA:    hdze-tâ sabirâlês´ u kaho-tâ na kvarcirý .
*BFA:    vot sâbjaromsê na vyxadnyjê , pâhuljajêm .
*BFA:    muzykâ .
*BFA:    i pesnê , i pljaskê .
*BFA:    vesêlâ bylâ , prostâ vesêlâ bylâ .
*BFA:    paétâmu nêzametnâ bylâ étâ cjažýsc´ .
*BFA:    cêžylo , kanešnâ , ustavalê sa smen , no pa molâdâscê narmal´nâ bylâ .
*BFA:    dažý v noč´ .
*BFA:    v noč´ dažý nravêlâs´ rabotâc´ .
*BFA:    načal´stvâ net , prydzêš , paspiš v âbščežycêjê paru časoú .
*BFA:    blizkâ bylâ , âbščežycêjê rjadyškâm .
*BFA:    v komnâcê my vmescê pitalês´ .
*BFA:    skinêmsê pa dzesjatkê i hatovêm vmescê na čýtyrox .
*BFA:    vybrâlê écê dzen´hê , apjac´ skinêmsê .
*BFA:    to z domâ prývjazëm dze što .
*BFA:    v âbščežycêjê mne nravêlâs´ tožý .
*BFA:    patom užé zamuž pâvyxadzilê , dzecê pašli .
*BFA:    v atvedkê xadzilê druh_k_drugu .
*BFA:    persname sa mnoju učylâs´ v adnoj hrupê , persname na hod požžý za menja prišla , persname , étâ vysokâjê .
*BFA:    i s ulêcý bralê mnohâ učenic .
*BFA:    no rovnêčnêc s ulêcý ne bralê .
*BFA:    lentâčnêc bralê .
*BFA:    u nas byl lentâ-rovnêčnyj cex .
*BFA:    tam i lentâčnêcý bylê nužny , no ú âsnaúnom nužny byli roúnêčnêcý .
*BFA:    my prâxadzilê tol´kâ ceorêju pa lentâčnyx mašynâx , ja ne umelâ rabic´ na jix .
*BFA:    užé patom , kahda pâsnasilê roúnêčnyjê mašyny , tahda my užé pêrêučilês´ na lentâčnêc .
*BFA:    úsë âbarudâvânêjê , jakojê bylo ú cexu , ja pêrêrabotâlâ .
*BFA:    karočê , kudy nadâ bylo , ú tuju dyrku sunulê .
*BFA:    cjaper našýx tam užé nikohâ nima , úse na pensêjê .
*BFA:    mne úžé pijsjat@w pjac´ budzê , užé pjac´ hod na pensêjê .
*BFA:    kažýccý , adno nedaúnâ pijsjat@w bylo .
*BFA:    nu , jaščé tak , možý +...
*BFA:    na lico užé pâstarelê , i nohê baljat , a tak , mne kažýccý , ja ne âsčuščaju sebja na pijsjat@w pjac´ hadoú .
*BFB:    tak étâ ž samâjê hlaúnâjê .
*BFB:    hlavnâjê , v dušé byc´ mâladym .
*BFA:    da .
*BFA:    a vstrecêmsê , tak vâabščé jak radnja .
*BFA:    s raboty , vse svai .
*BFA:    my jak uxadzilê , prostâ žalkâ kâlekcivâ bylo .
*BFA:    a tak bol´šý tam nêčevo ne žalkâ , kâlekcivâ .
*BFA:    vse takijê vesëlyjê bylê .
*BFA:    prydzêš druhi raz +...
*BFA:    koškê skrabuc´ na dušé , a prydzêš na rabotu , kak-tâ razvejêšsê .
*BFA:    mohuc´ paplakâc´ razâm z taboju , pâsačustvâvâc´ .
*BFA:    mohuc´ i âbhâvaryc´ .
*BFA:    úsjakâjê bylo .
*BFA:    i uhavorâc´ , i pâškadujuc´ .
*BFA:    vot u kaho ne pasluxâj , usë što-tâ ne lady z dzec´mê .
*BFA:    jak u školu xadzilê , to narmal´nâ bylo .
*BFA:    a úžé patom žaniúsê , razvëúsê +/.
*BFB:    toj ne žaniúsê +/.
*BFA:    toj ne žaniúsê .
*BFA:    nu vot , persname žaniúsê , razvëúsê .
*BFA:    u persname men´šý xlopêc žaniúsê , razvëúsê .
*BFB:    jon žý ž žaniúsê na vâsêmnâdcaciletnêj .
*BFA:    da .
*BFA:    i jana takajê ž samâjê , jak našý persname .
*BFB:    a dzecê jesc´ ?
*BFA:    ne , dzjacej njama .
*BFA:    vot u jix prýimuščýstvâ , što dzjacej njama .
*BFA:    i jon tožý cjarpeú , cjarpeú i kinuú .
@End

 

(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page