fam_ba_6

fam_ba_6

@Begin @Languages:    hyru, rus @Participants:    BFA Migrant, BFB Town @ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional|| @ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher|| @L1 of BFA:    be @L1 of BFB:    brms @MT of BFA:    brms @MT of BFB:    be+brms @FL of BFA:    be @FL of BFB:    brms @Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file @Situation:    Conversation at home *BFA:    a predmety u menja xramalê . *BFA:    persname xârašo učilâsê . *BFA:    u nejo pamêc´ xarošýjê byla , jana zâpâminalâ . *BFA:    jana bolêj knižkê xudožýstvênnyjê čytalâ , čym učylâ urokê . *BFA:    a ja sjadžu , sjadžu , mâcemacêku tuju , alhêbru rašaju , rašaju , vrodê by pravêl´nâ , no ne pâlučajêccý . *BFA:    a hêametrýju , tyjê cêarémy , to vâabščé . *BFA:    mamâ havorýc´ +"/. *BFA:    +" nu pâmažy ty joj rašyc´ tyjê zadačý . *BFA:    +" xaj sama rašajê . *BFA:    nêkahda ne pâmahalâ . *BFB:    užýs . *BFA:    ja ne rašalâ , my spisvâlê ú klasê . *BFB:    tak ana by ne rešalâ za cebja , a prostâ âb´´jasnjalâ . *BFA:    ana ne úmelâ âb´´jasnjac´ . *BFA:    ana kak i ščas@w , jeslê s pervâhâ razâ ne pânjala , vsë . *BFA:    vot jana âb´´jasnjajê +... *BFA:    s pervâhâ razâ jeslê da cjabe ne dajšlo vsë , jak xočýš , tak réšaj . *BFA:    jana ne pâmahalâ bol´š . *BFA:    a persname jaščé tupejšý byú , čym ja . *BFB:    oj , xlapcy . *BFB:    kak hâvarilâ adna jevrejkâ , xto durny , tamu nadâ mnohâ učit´ . *BFA:    navernâjê , tak i jesc´ . *BFA:    ja čytaju , čytaju , nu ničohâ tam ne adkladvâjêccý . *BFA:    vot čytaju , vrodê by znaju , zaútrâ ústalâ , užé ne znaju . *BFA:    vot ja jak paprobâvâlâ ú tojê mêdučylêščý , ja bol´š nêkuda i ne pâstupalâ . *BFA:    pâtamu što ja dumâju +"/. *BFA:    +" ja ne zdam . *BFA:    vot i vsë . *BFA:    a učylâs´ by . *BFA:    jak by ja vučylâs´ ? *BFA:    a učyc´ , jak tam dze-nibudz´ u inscitucê +... *BFA:    da ja u inscitut ne pâstupilâ by , xiba ú jaki cexnêkum . *BFA:    no ja ne žaleju , što ja rabotâlâ . *BFA:    vot pâčemu-tâ ja ne žaleju . *BFA:    nu , cêžylo bylo , no vot pâčemu-tâ mne nravêlâs´ . *BFA:    i ja papalâ ú xarošý kâlekciú . *BFB:    vot étâ , samâjê hlavnâjê . *BFA:    možýt , jeslê by kâlekciú byú taki +... *BFA:    srazu kak-tâ my prišli +... *BFA:    va-pervyx , tahda ne xvatalâ rabočêx , i nas prinêlê s râsprascërtymê rukamê . *BFA:    pâtamu što každyj hod dzelâlê vypusk , i vsë ravno ne xvatalâ . *BFA:    i srazu nam dalê âbarudâvânêjê poslê âkančanêjê učëby . *BFA:    ja pomnju , tam byla raznâjê zonâ abslužývânêjê . *BFA:    adna mašynâ byla , i možnâ bylâ na dvux rabotâc´ . *BFA:    na dvux , kanešnâ , bol´šý zarplatâ . *BFA:    xacja raboty dažý men´šý , prostâ čistkê bylâ bol´šý . *BFA:    a patom naš pamošnêk mascêrâ , katoryj abslužývâl +... *BFA:    jak naladčêk , katoryj nalažyvâjêt stanki , tol´kâ u nas nâzyvaúsê pamočnêk mascêrâ . *BFA:    jon nâbljudaú , ja rabilâ . *BFA:    kak raz tak stajaú jaho stol s instrumentâmê , ja rabilâ kak raz naprocêú s adnoj rabotnêcýj . *BFA:    ja srazu rabotâlâ na adnoj mašynê . *BFA:    na adnoj mašynê tajê rabotnêcý , na druhoj ja . *BFA:    i vot on hlidzel , hlidzel +... *BFA:    ja i učenicýj byla u étâj rabotnêcý , i mjane z joj pastavêlê rabic´ . *BFA:    i jon kak-tâ hâvarit +... *BFA:    âsvâbaždalâs´ tam mestâ na dvux mašynâx . *BFA:    u toj rabotnêcý vsë vykêdyšý bylê , i jejo âsvâbaždalê at âbarudâvânêjê . *BFA:    i jon hâvarit +"/. *BFA:    +" vot persname uxodzêt , idzi na dve mašyny . *BFA:    a ja ú jaho na kaplekcê byla . *BFA:    a ja tol´kâ poslê učilêščý , mesêcý dva , musêc´ , pârabilâ . *BFA:    vosêmsêt rublej pâlučalâ : sorâk palučkê , sorâk avansâ . *BFA:    žyla u âbščežycêjê , tam dva rublja za âbščežycêjê . *BFA:    u mâladzëžnâm , u takom žý , jak i ty žyla . *BFA:    a ja jemu hâvarju +"/. *BFA:    +" ja ne spravljus´ . *BFA:    +" pâčemu ty ne spravêšsê ? *BFA:    +" ty bol´š zâpraúljajêš jej mašynu , čym svaju . *BFA:    +" spravêšsê . *BFA:    +" pervâjê vremê pamohut dzevčatâ . *BFA:    +" ja vižu , što ty spravêšsê . *BFA:    i ja praúdy pêrešla na tyjê dve mašyny . *BFA:    srazu , kanešnâ , bylâ +... *BFA:    čistkê mnohâ . *BFA:    što adnu mašynu pačiscêc´ , a što dve ? *BFA:    xacja ja snimalâ primernâ za smenu +... *BFA:    nu , ty étâhâ ne znajêš , no ja vot tak skažu . *BFA:    namatyvâjuccý katuškê , my snimalê , vernjejê s´´jomščêcý snimalê , bryhadâ s´´jomščêc . *BFA:    i na adnoj mašynê ja snimalâ [_///] vosêm dzevêc´ katušýk nužnâ bylo snjac´ , a na dvux mašynâx šésc´ . *BFA:    tam vyšý nomêr byl . *BFA:    srazu ja rabotâlâ na nizkêx sartax xlopkâ . *BFA:    a étâ byl vyššýj sort xlopkâ , ne tak i mašyny pyljaccý . *BFA:    i ja stalâ tam rabotâc´ , prekrasnâ spravljalâs´ . *BFA:    pervâjê vremê , pervyj mesêc , ja tak pamučêlâs´ , patom sama spravljalâs´ . *BFA:    i ja pâlučalâ sorâk avansâ i vosêmdzêsêt palučkê . *BFB:    neploxâ . *BFA:    neploxâ , narmal´nâ bylâ . *BFA:    i ludzê xarošýjê byli , dzevčatâ xarošýjê byli . *BFA:    mnohâ , va-pervyx , mâladzëžý bylâ v cexu . *BFA:    i semejnyjê +... *BFA:    ta rabotnêcý , u katorâj ja rabotâlâ učenicýju , jana tožý takajê dâbradušnâjê byla . *BFA:    jana mjane dadomu prýhlašalâ . *BFA:    jana na pasëlkê žyve , dze hâstranom , na samom pasëlkê . *BFA:    ja k nej xadzilâ . *BFA:    u jaje dzecê bylê úžé : adzin u školu xadziú , xlopêc , a dzevâčkâ byla men´šýjê . *BFA:    ja im skazkê čytâlâ , jany sluxâlê . *BFA:    cjaper jak ustreču jaje inahda , jana +"/. *BFA:    +" oj , čaho ty ka mne ne prydzêš ? *BFA:    i patom +... *BFA:    patom zamuž stalê vyxodzêc´ . *BFA:    my i vmescê sâbiralês´ , nas prêhlašalê , mâladzëž s kamplektâ . *BFA:    hdze-tâ sabirâlês´ u kaho-tâ na kvarcirý . *BFA:    vot sâbjaromsê na vyxadnyjê , pâhuljajêm . *BFA:    muzykâ . *BFA:    i pesnê , i pljaskê . *BFA:    vesêlâ bylâ , prostâ vesêlâ bylâ . *BFA:    paétâmu nêzametnâ bylâ étâ cjažýsc´ . *BFA:    cêžylo , kanešnâ , ustavalê sa smen , no pa molâdâscê narmal´nâ bylâ . *BFA:    dažý v noč´ . *BFA:    v noč´ dažý nravêlâs´ rabotâc´ . *BFA:    načal´stvâ net , prydzêš , paspiš v âbščežycêjê paru časoú . *BFA:    blizkâ bylâ , âbščežycêjê rjadyškâm . *BFA:    v komnâcê my vmescê pitalês´ . *BFA:    skinêmsê pa dzesjatkê i hatovêm vmescê na čýtyrox . *BFA:    vybrâlê écê dzen´hê , apjac´ skinêmsê . *BFA:    to z domâ prývjazëm dze što . *BFA:    v âbščežycêjê mne nravêlâs´ tožý . *BFA:    patom užé zamuž pâvyxadzilê , dzecê pašli . *BFA:    v atvedkê xadzilê druh_k_drugu . *BFA:    persname sa mnoju učylâs´ v adnoj hrupê , persname na hod požžý za menja prišla , persname , étâ vysokâjê . *BFA:    i s ulêcý bralê mnohâ učenic . *BFA:    no rovnêčnêc s ulêcý ne bralê . *BFA:    lentâčnêc bralê . *BFA:    u nas byl lentâ-rovnêčnyj cex . *BFA:    tam i lentâčnêcý bylê nužny , no ú âsnaúnom nužny byli roúnêčnêcý . *BFA:    my prâxadzilê tol´kâ ceorêju pa lentâčnyx mašynâx , ja ne umelâ rabic´ na jix . *BFA:    užé patom , kahda pâsnasilê roúnêčnyjê mašyny , tahda my užé pêrêučilês´ na lentâčnêc . *BFA:    úsë âbarudâvânêjê , jakojê bylo ú cexu , ja pêrêrabotâlâ . *BFA:    karočê , kudy nadâ bylo , ú tuju dyrku sunulê . *BFA:    cjaper našýx tam užé nikohâ nima , úse na pensêjê . *BFA:    mne úžé pijsjat@w pjac´ budzê , užé pjac´ hod na pensêjê . *BFA:    kažýccý , adno nedaúnâ pijsjat@w bylo . *BFA:    nu , jaščé tak , možý +... *BFA:    na lico užé pâstarelê , i nohê baljat , a tak , mne kažýccý , ja ne âsčuščaju sebja na pijsjat@w pjac´ hadoú . *BFB:    tak étâ ž samâjê hlaúnâjê . *BFB:    hlavnâjê , v dušé byc´ mâladym . *BFA:    da . *BFA:    a vstrecêmsê , tak vâabščé jak radnja . *BFA:    s raboty , vse svai . *BFA:    my jak uxadzilê , prostâ žalkâ kâlekcivâ bylo . *BFA:    a tak bol´šý tam nêčevo ne žalkâ , kâlekcivâ . *BFA:    vse takijê vesëlyjê bylê . *BFA:    prydzêš druhi raz +... *BFA:    koškê skrabuc´ na dušé , a prydzêš na rabotu , kak-tâ razvejêšsê . *BFA:    mohuc´ paplakâc´ razâm z taboju , pâsačustvâvâc´ . *BFA:    mohuc´ i âbhâvaryc´ . *BFA:    úsjakâjê bylo . *BFA:    i uhavorâc´ , i pâškadujuc´ . *BFA:    vot u kaho ne pasluxâj , usë što-tâ ne lady z dzec´mê . *BFA:    jak u školu xadzilê , to narmal´nâ bylo . *BFA:    a úžé patom žaniúsê , razvëúsê +/. *BFB:    toj ne žaniúsê +/. *BFA:    toj ne žaniúsê . *BFA:    nu vot , persname žaniúsê , razvëúsê . *BFA:    u persname men´šý xlopêc žaniúsê , razvëúsê . *BFB:    jon žý ž žaniúsê na vâsêmnâdcaciletnêj . *BFA:    da . *BFA:    i jana takajê ž samâjê , jak našý persname . *BFB:    a dzecê jesc´ ? *BFA:    ne , dzjacej njama . *BFA:    vot u jix prýimuščýstvâ , što dzjacej njama . *BFA:    i jon tožý cjarpeú , cjarpeú i kinuú . @End
(Stand: 20.04.2022)