fam_ba_28

fam_ba_28

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus

@Participants:    BFB Town, BFA Migrant, BFP Migrant

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|BFP|59;|male|central||Migrant|secondary||

@L1 of BFB:    brms

@L1 of BFA:    be

@L1 of BFP:    be

@MT of BFB:    be+brms

@MT of BFA:    brms

@MT of BFP:    be+brms

@FL of BFB:    brms

@FL of BFA:    be

@FL of BFP:    be+ru

@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file

@Situation:    Conversation at home

*BFB:    tak a što , pâčemu nel´zja srazu zâpisaccý ?

*BFA:    nu ja ne znaju .

*BFP:    sënnê ž vo išoú poldvenaccýtâvâ , dumâju +"/.

*BFP:    +" zajdu vaz´mu dy patom pajedu na vremê .

*BFP:    +" zâxadzicê polčetvërtâvâ .

*BFB:    talon možnâ vzjac´ tol´kâ na sevodnêšnêj dzen´ , ilê što ?

*BFP:    da , včera âb´´aúljalê .

*BFP:    hâvaryc´ +"/.

*BFP:    +" bjarycê , kamu na zaútrâ , idzicê ú spravâčnuju , bjarycê .

*BFB:    tak a jeslê ja sevodnê xaču zâpisaccý na âprêdelënnyj dzen´ ?

*BFB:    ne palučêccý ?

*BFB:    jeslê ja pridu v pânedel´nêk i skažu +"/.

*BFB:    +" ja xaču v četverg prijti poslê abedâ .

*BFA:    ne znaju .

*BFB:    što persname raskazvâlâ ?

*BFA:    a nêčevo asobâ ana ne raskazvâlâ .

*BFA:    pra persname úsë hâvarylâ .

*BFB:    sprašývâlâ ty ú nejo pra četvërtuju pragramu ?

*BFA:    sprašývâlâ .

*BFB:    i što ana skazalâ ?

*BFA:    narmal´nâ .

*BFA:    na načalâ sinêj linêjê .

*BFB:    i vada ú nejo l´joccý ?

*BFA:    no jana kazalâ , tožý ú jaje .

*BFA:    +" srazu úključêlâ na kakuju-tâ prahramu hâvarit ["-"] tožý vada ne cjakla .

*BFA:    patom jana pêrýstaúljalâ .

*BFA:    ja vylêzlâ kalja švejnâj i sa švejnâj išla , zaxodzêlâ ú mâhaziny .

*BFA:    idu , idze aútobus , i dumâju +"/.

*BFA:    +" božý , xoc´ by ne četyrnâccýty !

*BFA:    i žalkâ , i úžé ne dâbjahu .

*BFA:    adno ž sjamërkâ .

*BFA:    čerêz šesc´ minut pryšoú četyrnâccýty .

*BFA:    xadzilâ hljadzelâ sumkê .

*BFA:    našýjê xočuc´ sumku zavedujuščýj .

*BFA:    bol´šý dvâccaci tysêč , dvaccýc´ , dvaccýc´ pjac´ .

*BFA:    a ú nas budzê šésnaccýc´ tysêč .

*BFB:    kak raz cvetok .

*BFA:    ne , jany ne buduc´ .

*BFA:    xaj kupljajuc´ što xočuc´ .

*BFB:    atličnyj padarâk .

*BFA:    mne tožý nravêccý .

*BFB:    zânesu fâtahrafêjê pâkažu +...

*BFB:    nâdajelê .

*BFB:    +" tak nâdajelâ , až nêvazmožnâ .

*BFB:    hâvarit +".

*BFA:    kanešnâ .

*BFB:    nu predstav´ , četyrê dnja padrjad .

*BFB:    ješčë hâvarit +"/.

*BFB:    +" ne to štoby sidzelê tam čuc´-čuc´ , a to vse v pljaskê , ú hulê .

*BFB:    +" pesnê pajut , u tancý kinulêsê .

*BFB:    +" s uma sajci hâvarit ["-"] užé ne mahu prjam .

*BFB:    +" včera smatalês´ .

*BFB:    +" ani hâvarit ["-"] tam huljalê .

*BFB:    +" a kričat !

*BFA:    nu kanešnâ .

*BFB:    +" my hâvarit ["-"] sabralês´ , pašli na prahulku .

*BFB:    +" nâmatalê kruhi pa parkâvâj hâvarit ["-"] žalkâ , što vas ne bylâ .

*BFB:    +" nu , ne bylâ .

*BFB:    hâvarju +".

*BFB:    +" my poznâ prijexâlê .

*BFB:    trubu ž prarvalâ .

*BFB:    hâvarit +"/.

*BFB:    +" v kvarcirê , kak saúnâ .

*BFB:    garjačýjê vada prâcekajêt .

*BFA:    tak tam možnâ ž svaju pêrekryc´ vodu .

*BFA:    v svajej kvarcirê pêrerkryc´ vodu .

*BFB:    ne znaju .

*BFB:    hâvarit , kak saúnâ .

*BFA:    pêrêkryvajêccý ž vada .

*BFB:    na pervâm étažé ?

*BFA:    pâčemu ?

*BFA:    v každâj kvarcirê .

*BFA:    harjačýjê vada .

*BFA:    u nas vot âtaplenêjê na étâj scenkê užé ne pêrekrojêš .

*BFA:    a étâ net , možnâ v svajej kvarcirê pêrekryc´ .

*BFA:    možý , tam ne pêrêkryvajêccý , dzelâ druhojê .

*BFA:    pâtamu što u nas tut vo vada tožý ploxâ pêrêkryvajêccý .

*BFA:    xalodnâjê narmal´nâ .

*BFA:    tožý nadâ sancexnêkâú .

*BFA:    i ú persname sancexnêkê varylê .

*BFA:    ani ž vyzyvalê sancexnêkâú .

*BFA:    nu , truba tajê tonên´kâjê .

*BFB:    ne znaju , što tam u nix .

*BFB:    xoc´ by écê ne zvanilê .

*BFB:    načnut žý ž uhavarêvâc´ .

*BFA:    skažy +"/.

*BFA:    +" a hdze vy ran´šý bylê ?

*BFA:    ja ne mahu skazac´ +"/.

*BFA:    +" ne prixadzicê sejčas .

*BFA:    jeslê b ani ran´šý pâzvanilê , ja b imelâ v vidu .

*BFA:    na zavtrâ , ilê što .

*BFA:    znajêš , i vot v prošlyj raz žý tak bylâ .

*BFA:    kahda my ne pajexâlê s nimê na ozêrâ .

*BFA:    v paslednêj mament skazalê .

*BFA:    ani dažý ne pâincêrêsavalês´ , ne pâzvanilê , ne sprasilê , što my dzelâjêm .

*BFA:    tak patom žý ž abidzêlês´ .

*BFA:    nu , persname hâvarylâ +"/.

*BFA:    +" ja pâzvanju .

*BFA:    nu , xaj by ž s utra pâzvanilâ .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)