fam_ba_28

fam_ba_28

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, rus
@Participants:    BFB Town, BFA Migrant, BFP Migrant
@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||
@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|BFP|59;|male|central||Migrant|secondary||
@L1 of BFB:    brms
@L1 of BFA:    be
@L1 of BFP:    be
@MT of BFB:    be+brms
@MT of BFA:    brms
@MT of BFP:    be+brms
@FL of BFB:    brms
@FL of BFA:    be
@FL of BFP:    be+ru
@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file
@Situation:    Conversation at home
*BFB:    tak a što , pâčemu nel´zja srazu zâpisaccý ?
*BFA:    nu ja ne znaju .
*BFP:    sënnê ž vo išoú poldvenaccýtâvâ , dumâju +"/.
*BFP:    +" zajdu vaz´mu dy patom pajedu na vremê .
*BFP:    +" zâxadzicê polčetvërtâvâ .
*BFB:    talon možnâ vzjac´ tol´kâ na sevodnêšnêj dzen´ , ilê što ?
*BFP:    da , včera âb´´aúljalê .
*BFP:    hâvaryc´ +"/.
*BFP:    +" bjarycê , kamu na zaútrâ , idzicê ú spravâčnuju , bjarycê .
*BFB:    tak a jeslê ja sevodnê xaču zâpisaccý na âprêdelënnyj dzen´ ?
*BFB:    ne palučêccý ?
*BFB:    jeslê ja pridu v pânedel´nêk i skažu +"/.
*BFB:    +" ja xaču v četverg prijti poslê abedâ .
*BFA:    ne znaju .
*BFB:    što persname raskazvâlâ ?
*BFA:    a nêčevo asobâ ana ne raskazvâlâ .
*BFA:    pra persname úsë hâvarylâ .
*BFB:    sprašývâlâ ty ú nejo pra četvërtuju pragramu ?
*BFA:    sprašývâlâ .
*BFB:    i što ana skazalâ ?
*BFA:    narmal´nâ .
*BFA:    na načalâ sinêj linêjê .
*BFB:    i vada ú nejo l´joccý ?
*BFA:    no jana kazalâ , tožý ú jaje .
*BFA:    +" srazu úključêlâ na kakuju-tâ prahramu hâvarit ["-"] tožý vada ne cjakla .
*BFA:    patom jana pêrýstaúljalâ .
*BFA:    ja vylêzlâ kalja švejnâj i sa švejnâj išla , zaxodzêlâ ú mâhaziny .
*BFA:    idu , idze aútobus , i dumâju +"/.
*BFA:    +" božý , xoc´ by ne četyrnâccýty !
*BFA:    i žalkâ , i úžé ne dâbjahu .
*BFA:    adno ž sjamërkâ .
*BFA:    čerêz šesc´ minut pryšoú četyrnâccýty .
*BFA:    xadzilâ hljadzelâ sumkê .
*BFA:    našýjê xočuc´ sumku zavedujuščýj .
*BFA:    bol´šý dvâccaci tysêč , dvaccýc´ , dvaccýc´ pjac´ .
*BFA:    a ú nas budzê šésnaccýc´ tysêč .
*BFB:    kak raz cvetok .
*BFA:    ne , jany ne buduc´ .
*BFA:    xaj kupljajuc´ što xočuc´ .
*BFB:    atličnyj padarâk .
*BFA:    mne tožý nravêccý .
*BFB:    zânesu fâtahrafêjê pâkažu +...
*BFB:    nâdajelê .
*BFB:    +" tak nâdajelâ , až nêvazmožnâ .
*BFB:    hâvarit +".
*BFA:    kanešnâ .
*BFB:    nu predstav´ , četyrê dnja padrjad .
*BFB:    ješčë hâvarit +"/.
*BFB:    +" ne to štoby sidzelê tam čuc´-čuc´ , a to vse v pljaskê , ú hulê .
*BFB:    +" pesnê pajut , u tancý kinulêsê .
*BFB:    +" s uma sajci hâvarit ["-"] užé ne mahu prjam .
*BFB:    +" včera smatalês´ .
*BFB:    +" ani hâvarit ["-"] tam huljalê .
*BFB:    +" a kričat !
*BFA:    nu kanešnâ .
*BFB:    +" my hâvarit ["-"] sabralês´ , pašli na prahulku .
*BFB:    +" nâmatalê kruhi pa parkâvâj hâvarit ["-"] žalkâ , što vas ne bylâ .
*BFB:    +" nu , ne bylâ .
*BFB:    hâvarju +".
*BFB:    +" my poznâ prijexâlê .
*BFB:    trubu ž prarvalâ .
*BFB:    hâvarit +"/.
*BFB:    +" v kvarcirê , kak saúnâ .
*BFB:    garjačýjê vada prâcekajêt .
*BFA:    tak tam možnâ ž svaju pêrekryc´ vodu .
*BFA:    v svajej kvarcirê pêrerkryc´ vodu .
*BFB:    ne znaju .
*BFB:    hâvarit , kak saúnâ .
*BFA:    pêrêkryvajêccý ž vada .
*BFB:    na pervâm étažé ?
*BFA:    pâčemu ?
*BFA:    v každâj kvarcirê .
*BFA:    harjačýjê vada .
*BFA:    u nas vot âtaplenêjê na étâj scenkê užé ne pêrekrojêš .
*BFA:    a étâ net , možnâ v svajej kvarcirê pêrekryc´ .
*BFA:    možý , tam ne pêrêkryvajêccý , dzelâ druhojê .
*BFA:    pâtamu što u nas tut vo vada tožý ploxâ pêrêkryvajêccý .
*BFA:    xalodnâjê narmal´nâ .
*BFA:    tožý nadâ sancexnêkâú .
*BFA:    i ú persname sancexnêkê varylê .
*BFA:    ani ž vyzyvalê sancexnêkâú .
*BFA:    nu , truba tajê tonên´kâjê .
*BFB:    ne znaju , što tam u nix .
*BFB:    xoc´ by écê ne zvanilê .
*BFB:    načnut žý ž uhavarêvâc´ .
*BFA:    skažy +"/.
*BFA:    +" a hdze vy ran´šý bylê ?
*BFA:    ja ne mahu skazac´ +"/.
*BFA:    +" ne prixadzicê sejčas .
*BFA:    jeslê b ani ran´šý pâzvanilê , ja b imelâ v vidu .
*BFA:    na zavtrâ , ilê što .
*BFA:    znajêš , i vot v prošlyj raz žý tak bylâ .
*BFA:    kahda my ne pajexâlê s nimê na ozêrâ .
*BFA:    v paslednêj mament skazalê .
*BFA:    ani dažý ne pâincêrêsavalês´ , ne pâzvanilê , ne sprasilê , što my dzelâjêm .
*BFA:    tak patom žý ž abidzêlês´ .
*BFA:    nu , persname hâvarylâ +"/.
*BFA:    +" ja pâzvanju .
*BFA:    nu , xaj by ž s utra pâzvanilâ .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page