fam_ba_5

fam_ba_5

@Begin
@Languages:    hyru, rus, nan
@Participants:    BFO na, BFB Town, BFV Town, BFA Migrant
@ID:    nan|fam|BFO|83;|female|peripher||na|incomplete/primary||
@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||
@ID:    rus|fam|BFV|35;|male|central||Town|professional||
@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||
@L1 of BFB:    brms
@L1 of BFV:    be+ru
@L1 of BFA:    be
@MT of BFB:    be+brms
@MT of BFV:    brms
@MT of BFA:    brms
@FL of BFB:    brms
@FL of BFV:    be+ru
@FL of BFA:    be
@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file
@Situation:    Conversation at home
*BFO:    čaho ty úsë njaúkâjêš ?
*BFB:    jescê xočý , čaho mjaú +/.
*BFO:    a jescê daju .
*BFV:    nekâjê daxljacênâ , a ni kot .
*BFB:    jon žý ž xudy , adnyjê koscê .
*BFO:    jon i ne xudy , jon mâlady .
*BFO:    i tojê pâlažy , i tojê pâlažy , a jon usë +"/.
*BFO:    +" njaúk-njaúk .
*BFB:    čaho jon xočý , toj kot ?
*BFV:    pa spine .
*BFO:    i mâlaka ž dala , persname pryvëz sënnê , nâlila svežýhâ .
*BFV:    karočê , ne žylec .
*BFO:    a ú cjabe jak dzjala ?
*BFB:    dobrâ .
*BFO:    čamu ne pravêssê ?
*BFB:    taksamâ jak toj kot .
*BFB:    nima ú kaho pâpraúljaccý , use xudyjê .
*BFO:    čamu nima ?
*BFB:    nu , a ú kaho ?
*BFO:    sama .
*BFB:    macê xudajê byla , ty xudajê byla , persname von , pâhljadzi , tožý xudy , a ja ú kaho budu toústâjê ?
*BFV:    da , persname von xudy , visic´ na bakax .
*BFB:    oj , užé visic´ tam u cjabe .
*BFV:    da .
*BFO:    i persname byla xudajê , a cjapêr bačýš jakajê .
*BFB:    xto ?
*BFV:    persname .
*BFB:    nu , tak persname pijsjat@w pjac´ , a mne tol´kê dvaccýc´ pjac´ .
*BFB:    možý , k pjacidzêsêcê i papraúljusê .
*BFB:    o božý !
*BFB:    kot , ja ne mahu na cjabe hljadzec´ .
*BFV:    tak ne hljadzi .
*BFO:    aby zdarovy .
*BFV:    što tut jaščé čuvac´ ?
*BFO:    a što tut u nas ?
*BFO:    zamučýlâsê .
*BFV:    a tabe vot nima čaho rabic´ , jamy kapajêš .
*BFV:    ot ty úžé +...
*BFV:    ne sjadziccý tabe domâ .
*BFO:    u âharodzê jaščé úsjaho ne zrabilâ .
*BFV:    mâladzec babâ .
*BFV:    v sledujuščêm hadu na drava nadâ bênzapilku šukac´ .
*BFA:    a étât hâvaryú ?
*BFV:    xto ?
*BFA:    pytaú .
*BFA:    jak jexâlê , zâjažžalê k nam .
*BFA:    persname svat .
*BFA:    +" jak trébâ droú kažý ["-"] pažalustâ .
*BFA:    bênzapila ú jaho .
*BFA:    pytaú , ci spalilê drovâ .
*BFV:    u étâm hadu xvacêc´ .
*BFO:    xvacêc´ jaščé .
*BFV:    u baby ž ni martén , étâ tam , u kamêncý martén .
*BFV:    tam uspjavaj tol´kê zakidvâc´ , pâdnasic´ .
*BFB:    a jany ž každy hod na drava jezdzêlê .
*BFA:    da , každy hod jezdzêlê .
*BFV:    martén .
*BFV:    nu što ž , takajê daminâ , adna pečkâ i to plaxajê .
*BFA:    tol´kê kalja pečkê cëplâ .
*BFV:    ploxâ složýnâ byla +/.
*BFA:    dymelâ .
*BFV:    +, nêudačnâ .
*BFO:    a ty nadoúhâ ?
*BFB:    ne , na dzve njadzelê .
*BFA:    u sledujuščuju pjatnêcu pajedzê .
*BFO:    njadzelju .
*BFA:    dzve , jana ú subotu pryjexâlâ večýrâm .
*BFV:    srazu na dzen´ raždžénnê da persname , paspac´ ni dali .
*BFB:    a ja vyspâlâs´ , ja pojêzdâm jexâlâ .
*BFB:    ne aútobusâm , a pojêzdâm .
*BFB:    ljahla dy praspalâ céluju noč .
*BFB:    atličnâ , mne panravêlâs´ .
*BFA:    jak dvajix , tak vâabščé xârašo .
*BFB:    u aútobusê sjadziš , nima dze noh dzec´ , a tam lëh dy ljažy .
*BFB:    xočýš , pâxadzi , xočýš , paljažý , xočýš , jaščé što zrabi .
*BFV:    pabehâj .
*BFB:    u aútobusê sjadziš , jak durny .
*BFA:    tol´kê vyjdzêš , jak âstanovêccý .
*BFB:    i što , ty vydzêš na dve minuty , užé zaxodz´ nazad .
*BFA:    oj , jak my jexâlê , to pa dvaccýc´ , pa poúčasa , adzin raz čas stajalê v adnym mescê .
*BFV:    doúhâ .
*BFA:    tam jescê pajšli úse , lazêlê tam .
*BFV:    my v xar´kâv kak jexâlê , to čerêz dva s pâlavinâj časa tol´kâ âstanavlêvâlês´ .
*BFA:    nu , i hétâ , jon jedzê dva tri časa samô malô .
*BFB:    da , sâmalëtâm , kanešnâ , bystrejê .
*BFB:    dva časa letit sâmalët da minskâ .
*BFB:    tak my užé hâvarilê +"/.
*BFB:    +" prédstaú , dâleču ja za dva časa da minskâ .
*BFB:    a mac´ hâvarit +"/.
*BFB:    +" z minskâ budzêš try časa jexâc´ .
*BFV:    na mašynê pâútara , jeslê cebja pryjexâc´ vstrecêc´ , pâltara časa jaščé da xaty vezcê .
*BFO:    xto pajedzê na svad´bu ?
*BFV:    my ne pajedêm .
*BFB:    a ja tam nikohâ ne znaju , čaho ja pajedu ?
*BFV:    ja rabotâju .
*BFV:    macê pajedzê z bac´kâm , persname sa persname , i úsë .
*BFO:    nu i xvacêc´ .
*BFV:    vsë , at sem´ji jesc´ prêdstavicêlê , a my robêm , nixto ne adpuscêc´ .
*BFV:    u nas ščas@w na zavodzê vâabščé nikohâ ne puskajuc´ , âdprasiccý očên´ têžylo .
*BFV:    sënnê jelê âdprasiúsê , kab âdpuscilê .
*BFV:    nixto nikohâ ne puskajê .
*BFO:    xvacêc´ .
*BFO:    xaj užo z´´jezdzêc´ .
*BFO:    u vas , možý , jablâk nima ?
*BFO:    tam jesc´ jaščé kryšku .
*BFO:    persname kažý +"/.
*BFO:    +" na svadz´bu prýhlašaju .
*BFO:    ja kažu +"/.
*BFO:    +" spasibâ , dačuškâ !
*BFO:    +" maja svadz´bâ úžo tam .
*BFV:    ščas@w !
*BFV:    ne babâ , a čort nejkê .
*BFO:    a čaho babê čakac´ ?
*BFV:    oj , uspejêš .
*BFV:    ščas@w užé bjažy lažysê .
*BFO:    a ty xočýš , bjažy , xočýš , ne +...
*BFO:    ne puscêc´ , a jak prydzêccý , i úcjakaj , ne úcjačéš .
*BFV:    ne úcjačéš .
*BFA:    paétâmu trébâ žyc´ skol´kê naznačýnâ .
*BFO:    nu , a jak žý ž ?
*BFO:    jak zaúsëdy .
*BFO:    to idzi pjačy skvarku , jak xočýš .
*BFV:    mo , što rabic´ trébâ ?
*BFV:    zrablju , što trébâ .
*BFO:    a što ty tut budzêš rabic´ ?
*BFV:    hljadzi sama .
*BFA:    my pryjedzêm u sledujuščuju , u hétu na svadz´bu .
*BFA:    persname za persname i ja z persname .
*BFA:    što trébâ , budzêm rabic´ .
*BFA:    pâtamu što inačê ne pâlučajêccý .
*BFB:    nu , vy ž pajedzêcê na hulê .
*BFA:    pajedzêm .
*BFA:    ne xočýccý , ale ž trébâ jexâc´ .
*BFO:    pajeccjô dzelê jaho .
*BFA:    dzelê persname .
*BFO:    mo , i persname prýhlašaú ?
*BFB:    oj , neštâ ja ne veru .
*BFB:    a persname ne pajšoú by .
*BFB:    a xto znajê ?
*BFB:    nixto ž ne znajê , možý , i prýhlasaú .
*BFA:    persname na persname svadz´bu na druhi dzen´ ne puscilâ persname .
*BFB:    a jon byú na svadz´bê ?
*BFA:    jon byú na svadz´bê .
*BFA:    na druhi dzen´ jon nas âbeščaú zavescê da pojêzdâ .
*BFB:    i ne pryjšoú .
*BFA:    pâzvaniú , što +...
*BFA:    +" ja ne mahu .
*BFA:    i vaziú persname .
*BFA:    vot kak .
*BFV:    idzi pjačy .
*BFA:    što , prâhâladaúsê ?
*BFB:    nekê ty halodny večnâ .
*BFV:    čaho večnâ ?
*BFV:    ja ž z raboty .
*BFB:    nu my ž pajelê .
*BFV:    a što ž my tam pajelê ?
*BFB:    zavtrâk .
*BFV:    panjatnâ .
*BFV:    étym zaútrâkâm muxâ ne najescý .
*BFV:    dlja vas zaútrâk , a dlja mjane užé i abed byú , ja ú pjac´ časoú ustaju .
*BFO:    ja vas čakalâ , ale úžo pasnedâlâ .
*BFV:    ran´šý ne pâlučalâsê , pryjexâlê b ranej .
*BFV:    a étâ únučkâ tvaja bol´š prýjaždžajê , čym tvaje úse âstal´nyjê únukê úmescê úzjatyjê .
*BFV:    nixto ne jezdzêc´ , kromê mjanê .
*BFV:    i von malajê jezdzêc´ .
*BFO:    persname byú z persname .
*BFV:    nu , byú adzin raz za dzesêc´ hadoú .
*BFO:    adkrytku pryslalê , persname usjakê raz prýsylajê .
*BFV:    mâladzec .
*BFV:    a ja ne prýsylaju , ja nikomu ne prýsylaju .
*BFO:    ty prýjaždžajêš .
*BFV:    nu što , pažarêlâ ?
*BFA:    ščas@w uhascim cjabe škvarkâj .
@New Episode
*BFB:    ne bačýlâ .
*BFV:    daúno užé .
*BFV:    mečta bêlarusâ , svinju koljut , pakazyvâjut , patom užé za stalom buxajut sidzjat .
*BFV:    mečta bêlarusâ , karočê .
*BFB:    škvarkâ i čarkâ .
*BFB:    bol´š ničohâ ne patrébnâ .
*BFO:    z´´jamo pa škvarâčcý , vyp´jêm pa čarâccý .
*BFV:    vo , babâ pomnêc´ .
*BFV:    sënnê užé četverg ?
*BFB:    nu , užé pačci nidzelê prašla .
*BFB:    pryjedu , to da taho sxadzic´ , to da taho sxadzic´ pâhljadzec´ , i úsë , užé trébâ nazad jexâc´ .
*BFV:    kali vy da malohâ pojdzêcë ?
*BFB:    ja pajdu v subotu .
*BFA:    mamâ , a étâ što za jajcâ ú misâčcý ?
*BFO:    sënnêšnêjê .
*BFB:    ščas@w tabe jajco pažarýc´ , ne aby-što , ne tol´kê škvarku .
*BFV:    a dze sotkê buduc´ ?
*BFO:    a xto ix vedâjê ?
*BFO:    mo , pad sênažaccju .
*BFV:    dze pad sênažaccju ?
*BFV:    tut ne budzê , za xatâj ?
*BFO:    kânjušynu ž pasejêlê .
*BFV:    nu , blin , i prêdsedacêl´ , dzjacêl kakoj-tâ .
*BFV:    âstalosê étyx babâk tut nemnohâ , hanjajê za try kilâmetrâ .
*BFV:    try kilâmetrâ da tohâ polê .
*BFB:    ja vâabščé ne znaju , jak éty kalxoz jaščé žyve .
*BFV:    tak i žyve .
*BFO:    skol´kê ž tabe jaščé vučyccý ?
*BFB:    dva hady točnâ .
*BFB:    jeslê úsë budzê jak trébâ , to dva hodâ .
*BFB:    možý , i bol´š troxê .
*BFO:    čy tajê dzevâčkâ , što z taboju , zamuž vyšlâ ?
*BFB:    ne , jaščé ne vyšlâ , jaščé ne prâdlahaú .
*BFB:    macê jaje užé kazalâ +"/.
*BFB:    +" čaho jedzê , jak ne xočý zamuž brac´ ?
*BFA:    jescê hatovâ .
*BFB:    ščas@w babu napojêm .
*BFV:    budzê pjesnê spjavac´ .
*BFO:    babâ i tak možý spjavac´ .
*BFO:    vot tvaju xustâčku zavjazvâju , mjakên´kâjê .
*BFO:    kab jaščé hédâku tonên´ku , ale svetlên´ku .
*BFB:    ty ž kryčalâ +"/.
*BFB:    +" na xaleru ty mne xustku pryvezlâ ?
*BFB:    vot bačýš , i nosêš .
*BFO:    a ty persname bačýú ?
*BFV:    bačýú , ne daje jana mne jaho .
*BFB:    a babâ i ne bačýlâ persname .
*BFV:    prývjazu jak-nibudz´ .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |