fam_ba_5

fam_ba_5

@Begin @Languages:    hyru, rus, nan @Participants:    BFO na, BFB Town, BFV Town, BFA Migrant @ID:    nan|fam|BFO|83;|female|peripher||na|incomplete/primary|| @ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher|| @ID:    rus|fam|BFV|35;|male|central||Town|professional|| @ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional|| @L1 of BFB:    brms @L1 of BFV:    be+ru @L1 of BFA:    be @MT of BFB:    be+brms @MT of BFV:    brms @MT of BFA:    brms @FL of BFB:    brms @FL of BFV:    be+ru @FL of BFA:    be @Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file @Situation:    Conversation at home *BFO:    čaho ty úsë njaúkâjêš ? *BFB:    jescê xočý , čaho mjaú +/. *BFO:    a jescê daju . *BFV:    nekâjê daxljacênâ , a ni kot . *BFB:    jon žý ž xudy , adnyjê koscê . *BFO:    jon i ne xudy , jon mâlady . *BFO:    i tojê pâlažy , i tojê pâlažy , a jon usë +"/. *BFO:    +" njaúk-njaúk . *BFB:    čaho jon xočý , toj kot ? *BFV:    pa spine . *BFO:    i mâlaka ž dala , persname pryvëz sënnê , nâlila svežýhâ . *BFV:    karočê , ne žylec . *BFO:    a ú cjabe jak dzjala ? *BFB:    dobrâ . *BFO:    čamu ne pravêssê ? *BFB:    taksamâ jak toj kot . *BFB:    nima ú kaho pâpraúljaccý , use xudyjê . *BFO:    čamu nima ? *BFB:    nu , a ú kaho ? *BFO:    sama . *BFB:    macê xudajê byla , ty xudajê byla , persname von , pâhljadzi , tožý xudy , a ja ú kaho budu toústâjê ? *BFV:    da , persname von xudy , visic´ na bakax . *BFB:    oj , užé visic´ tam u cjabe . *BFV:    da . *BFO:    i persname byla xudajê , a cjapêr bačýš jakajê . *BFB:    xto ? *BFV:    persname . *BFB:    nu , tak persname pijsjat@w pjac´ , a mne tol´kê dvaccýc´ pjac´ . *BFB:    možý , k pjacidzêsêcê i papraúljusê . *BFB:    o božý ! *BFB:    kot , ja ne mahu na cjabe hljadzec´ . *BFV:    tak ne hljadzi . *BFO:    aby zdarovy . *BFV:    što tut jaščé čuvac´ ? *BFO:    a što tut u nas ? *BFO:    zamučýlâsê . *BFV:    a tabe vot nima čaho rabic´ , jamy kapajêš . *BFV:    ot ty úžé +... *BFV:    ne sjadziccý tabe domâ . *BFO:    u âharodzê jaščé úsjaho ne zrabilâ . *BFV:    mâladzec babâ . *BFV:    v sledujuščêm hadu na drava nadâ bênzapilku šukac´ . *BFA:    a étât hâvaryú ? *BFV:    xto ? *BFA:    pytaú . *BFA:    jak jexâlê , zâjažžalê k nam . *BFA:    persname svat . *BFA:    +" jak trébâ droú kažý ["-"] pažalustâ . *BFA:    bênzapila ú jaho . *BFA:    pytaú , ci spalilê drovâ . *BFV:    u étâm hadu xvacêc´ . *BFO:    xvacêc´ jaščé . *BFV:    u baby ž ni martén , étâ tam , u kamêncý martén . *BFV:    tam uspjavaj tol´kê zakidvâc´ , pâdnasic´ . *BFB:    a jany ž každy hod na drava jezdzêlê . *BFA:    da , každy hod jezdzêlê . *BFV:    martén . *BFV:    nu što ž , takajê daminâ , adna pečkâ i to plaxajê . *BFA:    tol´kê kalja pečkê cëplâ . *BFV:    ploxâ složýnâ byla +/. *BFA:    dymelâ . *BFV:    +, nêudačnâ . *BFO:    a ty nadoúhâ ? *BFB:    ne , na dzve njadzelê . *BFA:    u sledujuščuju pjatnêcu pajedzê . *BFO:    njadzelju . *BFA:    dzve , jana ú subotu pryjexâlâ večýrâm . *BFV:    srazu na dzen´ raždžénnê da persname , paspac´ ni dali . *BFB:    a ja vyspâlâs´ , ja pojêzdâm jexâlâ . *BFB:    ne aútobusâm , a pojêzdâm . *BFB:    ljahla dy praspalâ céluju noč . *BFB:    atličnâ , mne panravêlâs´ . *BFA:    jak dvajix , tak vâabščé xârašo . *BFB:    u aútobusê sjadziš , nima dze noh dzec´ , a tam lëh dy ljažy . *BFB:    xočýš , pâxadzi , xočýš , paljažý , xočýš , jaščé što zrabi . *BFV:    pabehâj . *BFB:    u aútobusê sjadziš , jak durny . *BFA:    tol´kê vyjdzêš , jak âstanovêccý . *BFB:    i što , ty vydzêš na dve minuty , užé zaxodz´ nazad . *BFA:    oj , jak my jexâlê , to pa dvaccýc´ , pa poúčasa , adzin raz čas stajalê v adnym mescê . *BFV:    doúhâ . *BFA:    tam jescê pajšli úse , lazêlê tam . *BFV:    my v xar´kâv kak jexâlê , to čerêz dva s pâlavinâj časa tol´kâ âstanavlêvâlês´ . *BFA:    nu , i hétâ , jon jedzê dva tri časa samô malô . *BFB:    da , sâmalëtâm , kanešnâ , bystrejê . *BFB:    dva časa letit sâmalët da minskâ . *BFB:    tak my užé hâvarilê +"/. *BFB:    +" prédstaú , dâleču ja za dva časa da minskâ . *BFB:    a mac´ hâvarit +"/. *BFB:    +" z minskâ budzêš try časa jexâc´ . *BFV:    na mašynê pâútara , jeslê cebja pryjexâc´ vstrecêc´ , pâltara časa jaščé da xaty vezcê . *BFO:    xto pajedzê na svad´bu ? *BFV:    my ne pajedêm . *BFB:    a ja tam nikohâ ne znaju , čaho ja pajedu ? *BFV:    ja rabotâju . *BFV:    macê pajedzê z bac´kâm , persname sa persname , i úsë . *BFO:    nu i xvacêc´ . *BFV:    vsë , at sem´ji jesc´ prêdstavicêlê , a my robêm , nixto ne adpuscêc´ . *BFV:    u nas ščas@w na zavodzê vâabščé nikohâ ne puskajuc´ , âdprasiccý očên´ têžylo . *BFV:    sënnê jelê âdprasiúsê , kab âdpuscilê . *BFV:    nixto nikohâ ne puskajê . *BFO:    xvacêc´ . *BFO:    xaj užo z´´jezdzêc´ . *BFO:    u vas , možý , jablâk nima ? *BFO:    tam jesc´ jaščé kryšku . *BFO:    persname kažý +"/. *BFO:    +" na svadz´bu prýhlašaju . *BFO:    ja kažu +"/. *BFO:    +" spasibâ , dačuškâ ! *BFO:    +" maja svadz´bâ úžo tam . *BFV:    ščas@w ! *BFV:    ne babâ , a čort nejkê . *BFO:    a čaho babê čakac´ ? *BFV:    oj , uspejêš . *BFV:    ščas@w užé bjažy lažysê . *BFO:    a ty xočýš , bjažy , xočýš , ne +... *BFO:    ne puscêc´ , a jak prydzêccý , i úcjakaj , ne úcjačéš . *BFV:    ne úcjačéš . *BFA:    paétâmu trébâ žyc´ skol´kê naznačýnâ . *BFO:    nu , a jak žý ž ? *BFO:    jak zaúsëdy . *BFO:    to idzi pjačy skvarku , jak xočýš . *BFV:    mo , što rabic´ trébâ ? *BFV:    zrablju , što trébâ . *BFO:    a što ty tut budzêš rabic´ ? *BFV:    hljadzi sama . *BFA:    my pryjedzêm u sledujuščuju , u hétu na svadz´bu . *BFA:    persname za persname i ja z persname . *BFA:    što trébâ , budzêm rabic´ . *BFA:    pâtamu što inačê ne pâlučajêccý . *BFB:    nu , vy ž pajedzêcê na hulê . *BFA:    pajedzêm . *BFA:    ne xočýccý , ale ž trébâ jexâc´ . *BFO:    pajeccjô dzelê jaho . *BFA:    dzelê persname . *BFO:    mo , i persname prýhlašaú ? *BFB:    oj , neštâ ja ne veru . *BFB:    a persname ne pajšoú by . *BFB:    a xto znajê ? *BFB:    nixto ž ne znajê , možý , i prýhlasaú . *BFA:    persname na persname svadz´bu na druhi dzen´ ne puscilâ persname . *BFB:    a jon byú na svadz´bê ? *BFA:    jon byú na svadz´bê . *BFA:    na druhi dzen´ jon nas âbeščaú zavescê da pojêzdâ . *BFB:    i ne pryjšoú . *BFA:    pâzvaniú , što +... *BFA:    +" ja ne mahu . *BFA:    i vaziú persname . *BFA:    vot kak . *BFV:    idzi pjačy . *BFA:    što , prâhâladaúsê ? *BFB:    nekê ty halodny večnâ . *BFV:    čaho večnâ ? *BFV:    ja ž z raboty . *BFB:    nu my ž pajelê . *BFV:    a što ž my tam pajelê ? *BFB:    zavtrâk . *BFV:    panjatnâ . *BFV:    étym zaútrâkâm muxâ ne najescý . *BFV:    dlja vas zaútrâk , a dlja mjane užé i abed byú , ja ú pjac´ časoú ustaju . *BFO:    ja vas čakalâ , ale úžo pasnedâlâ . *BFV:    ran´šý ne pâlučalâsê , pryjexâlê b ranej . *BFV:    a étâ únučkâ tvaja bol´š prýjaždžajê , čym tvaje úse âstal´nyjê únukê úmescê úzjatyjê . *BFV:    nixto ne jezdzêc´ , kromê mjanê . *BFV:    i von malajê jezdzêc´ . *BFO:    persname byú z persname . *BFV:    nu , byú adzin raz za dzesêc´ hadoú . *BFO:    adkrytku pryslalê , persname usjakê raz prýsylajê . *BFV:    mâladzec . *BFV:    a ja ne prýsylaju , ja nikomu ne prýsylaju . *BFO:    ty prýjaždžajêš . *BFV:    nu što , pažarêlâ ? *BFA:    ščas@w uhascim cjabe škvarkâj . @New Episode *BFB:    ne bačýlâ . *BFV:    daúno užé . *BFV:    mečta bêlarusâ , svinju koljut , pakazyvâjut , patom užé za stalom buxajut sidzjat . *BFV:    mečta bêlarusâ , karočê . *BFB:    škvarkâ i čarkâ . *BFB:    bol´š ničohâ ne patrébnâ . *BFO:    z´´jamo pa škvarâčcý , vyp´jêm pa čarâccý . *BFV:    vo , babâ pomnêc´ . *BFV:    sënnê užé četverg ? *BFB:    nu , užé pačci nidzelê prašla . *BFB:    pryjedu , to da taho sxadzic´ , to da taho sxadzic´ pâhljadzec´ , i úsë , užé trébâ nazad jexâc´ . *BFV:    kali vy da malohâ pojdzêcë ? *BFB:    ja pajdu v subotu . *BFA:    mamâ , a étâ što za jajcâ ú misâčcý ? *BFO:    sënnêšnêjê . *BFB:    ščas@w tabe jajco pažarýc´ , ne aby-što , ne tol´kê škvarku . *BFV:    a dze sotkê buduc´ ? *BFO:    a xto ix vedâjê ? *BFO:    mo , pad sênažaccju . *BFV:    dze pad sênažaccju ? *BFV:    tut ne budzê , za xatâj ? *BFO:    kânjušynu ž pasejêlê . *BFV:    nu , blin , i prêdsedacêl´ , dzjacêl kakoj-tâ . *BFV:    âstalosê étyx babâk tut nemnohâ , hanjajê za try kilâmetrâ . *BFV:    try kilâmetrâ da tohâ polê . *BFB:    ja vâabščé ne znaju , jak éty kalxoz jaščé žyve . *BFV:    tak i žyve . *BFO:    skol´kê ž tabe jaščé vučyccý ? *BFB:    dva hady točnâ . *BFB:    jeslê úsë budzê jak trébâ , to dva hodâ . *BFB:    možý , i bol´š troxê . *BFO:    čy tajê dzevâčkâ , što z taboju , zamuž vyšlâ ? *BFB:    ne , jaščé ne vyšlâ , jaščé ne prâdlahaú . *BFB:    macê jaje užé kazalâ +"/. *BFB:    +" čaho jedzê , jak ne xočý zamuž brac´ ? *BFA:    jescê hatovâ . *BFB:    ščas@w babu napojêm . *BFV:    budzê pjesnê spjavac´ . *BFO:    babâ i tak možý spjavac´ . *BFO:    vot tvaju xustâčku zavjazvâju , mjakên´kâjê . *BFO:    kab jaščé hédâku tonên´ku , ale svetlên´ku . *BFB:    ty ž kryčalâ +"/. *BFB:    +" na xaleru ty mne xustku pryvezlâ ? *BFB:    vot bačýš , i nosêš . *BFO:    a ty persname bačýú ? *BFV:    bačýú , ne daje jana mne jaho . *BFB:    a babâ i ne bačýlâ persname . *BFV:    prývjazu jak-nibudz´ . @End
(Stand: 20.04.2022)