fam_ba_17

fam_ba_17

@Begin
@Languages:    hyru, rus, nan
@Participants:    BFB Town, BFA Migrant, BFO na, BFV Town
@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||
@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    nan|fam|BFO|83;|female|peripher||na|incomplete/primary||
@ID:    rus|fam|BFV|35;|male|central||Town|professional||
@L1 of BFB:    brms
@L1 of BFA:    be
@L1 of BFV:    be+ru
@MT of BFB:    be+brms
@MT of BFA:    brms
@MT of BFV:    brms
@FL of BFB:    brms
@FL of BFA:    be
@FL of BFV:    be+ru
@Situation:    Conversation at home
*BFB:    a što jany s tymê lisicýmê robêc´ ?
*BFA:    a čort ix vedâjê .
*BFO:    âdpraúljajuc´ , mo , i ú hermanêju .
*BFB:    nu , kab travilêsê .
*BFB:    ja ne kupljaju .
*BFB:    nel´zja , vâabšče nel´zê .
*BFV:    ne nravêccý , ne ješ .
*BFV:    nixto ž ne zâstaúljajê .
*BFB:    u uksusê varylê ?
*BFA:    kab ne čornyjê byli .
*BFO:    kot ljubêc´ +/.
*BFA:    ljubêc´ hryby ?
*BFO:    da .
*BFB:    xto ?
*BFA:    kot .
*BFB:    kot ljubêc´ hryby ?
*BFO:    da .
*BFB:    a što ž étâ za kot ?
*BFO:    žarýnyjê .
*BFV:    našý persname žévač´kê jesc´ .
*BFV:    use žévačkê úkradze .
*BFO:    persname ž jak ?
*BFO:    žyvuc´ ?
*BFA:    jon nedzê ú minsku .
*BFB:    a babâ znajê , što persname pêrajexâlâ ?
*BFA:    znajê .
*BFV:    u minsku , von užé cêlefon âbarvaú .
*BFA:    tabe zvonêc´ ?
*BFB:    hlavnâjê , štob mne ne zvanil .
*BFV:    jon jaje vozêc´ (.) na rabotu .
*BFA:    nu pravêl´nâ , trébâ ž (.) kab xto pâkarmiú .
*BFA:    tak na figa bylâ râzvadziccý , âdnavo ne pânimaju .
*BFA:    tak incêrasnej .
*BFV:    šč´as@w xatu pradasc´ .
*BFA:    da , i budzê tam .
*BFB:    a što , jon prâdaje ?
*BFV:    da .
*BFO:    xatâ ž bac´kâvâ .
*BFA:    (.) sjastry , persname .
*BFB:    a što tam u minsku rabic´ ?
*BFB:    bêzrabotny .
*BFB:    v ljubom horâdzê tak .
*BFB:    a persname budzê šukac´ novuju rabotu .
*BFA:    čevo ?
*BFA:    malâ pâlučajê ?
*BFB:    nu .
*BFO:    persname byla (.) ú baranâvêčýx ?
*BFA:    u hétyjê vyxadnyjê ne byla .
*BFB:    u subotu pryjedzê .
*BFV:    (.) čaho ?
*BFB:    a ja znaju , čaho ?
*BFB:    persname pryjedzê , i jana z jim .
*BFA:    jon na mašynê , da ?
*BFV:    (.) na jixnêj ?
*BFA:    nu tak u persname nima mašyny .
*BFO:    nekâlê kazalê +"/.
*BFO:    +" ščaslivâ tajê xatâ , što ne znajê doxtârâ i âdvakatâ .
*BFA:    cjaper nima hédâkêx , kab doktârâ ne znalâ .
*BFO:    nu , cjaper .
*BFB:    a tut nima ú osâvê dzjacej ?
*BFA:    jakijê dzecê ?
*BFB:    nu čevo , u kamêncý ž jesc´ .
*BFB:    a tam školâ jesc´ ?
*BFV:    nima .
*BFA:    nima úžé ?
*BFB:    i sadzêkâ netu ?
*BFV:    nima .
*BFV:    byú +/.
*BFA:    byú kahda-tâ .
*BFV:    a možý , školâ tam i jesc´ .
*BFV:    persname ž dze-tâ učêt .
*BFV:    jana , pa-mojêmu , ú kâšalevê .
*BFA:    (.) a što tam da kâšalevâ joj dajci .
*BFV:    persname jejo vozêt .
*BFA:    tam na velêk sel , i vsë .
*BFA:    skol´kâ tam kilâmetrâv ?
*BFA:    oj , mo , dva .
*BFB:    ad kamênkê ?
*BFV:    nu dva s pâlavinâj , bolêj ne budzê .
*BFV:    da školy try .
*BFO:    a ty (.) na rabotu ?
*BFV:    u noč´ .
*BFB:    a babâ ú jakuju školu xadzilâ ?
*BFB:    a ú jakuju ty školu xadzilâ ?
*BFO:    xto ?
*BFB:    ty .
*BFA:    u pol´sku .
*BFB:    a dze ?
*BFO:    tut .
*BFB:    u osâvê ?
*BFA:    da .
*BFB:    byla školâ ?
*BFA:    da , načal´nâjê ž bylâ školâ ú nas .
*BFA:    ja ž u načal´nuju +...
*BFA:    tut xadzilê my .
*BFO:    ja skon´čýlâ čatyrý klasy .
*BFO:    étâ što cjaper sem .
*BFO:    ja vučylâsê dobrâ .
*BFO:    ja (.) zadačý (.) vusnâ rašalâ .
*BFO:    a veršýk (.) jak (.) mne zadasc´ , ja raz prâčytaju (.) i râskažu .
*BFO:    (.) ale tady (.) ne bylo za što (.) dalej vučyccý .
*BFB:    to jak žý ž ty pêravučvâlâsê pâ-bêlarusku , pa-rusku čytac´ ?
*BFB:    jeslê ty pa-pol´skê pisalâ , to jak žý ž ty pa-rusku nâčala pisac´ ?
*BFB:    ilê čitac´ ?
*BFO:    pa-pol´sku vučylê , ruskâhâ ne znalê .
*BFV:    a kartoškâ nabranâjê , ci ne ?
*BFA:    net , xto jaje nâbiraú ?
*BFA:    ščas@w nâbjarom .
*BFA:    a kartošku étâ ty úžé úsju pêrýnasilâ ?
*BFO:    a tabe hryboú dac´ ?
*BFB:    davaj .
*BFO:    dam troxô belyx .
*BFO:    a étyjê sinên´kêjê smačnejšýjê .
*BFA:    jakijê sivên´kêjê ?
*BFO:    prýsiveúšýjê (.) hryby .
*BFA:    staréjšýjê troxê ?
*BFO:    da .
*BFB:    cêlivizâr idze jaščé ?
*BFA:    idze .
*BFA:    ješčë ž harancêjê dva hody .
*BFB:    nu malâ li .
*BFV:    vo ú baby hryboú mnohâ .
*BFO:    étyjê xarošýjê .
*BFB:    ja bez panjacêjê .
*BFA:    belên´kêjê vybiraj .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page