fam_ba_7

fam_ba_7

@Begin
@Languages:    hyru, rus
@Participants:    BFB Town, BFA Migrant
@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||
@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||
@L1 of BFB:    brms
@L1 of BFA:    be
@MT of BFB:    be+brms
@MT of BFA:    brms
@FL of BFB:    brms
@FL of BFA:    be
@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file
@Situation:    Conversation at home
*BFB:    skažycê , kalê laskâ , dze vy nâradzilêsê i ú jakim hodzê ?
*BFA:    ja nâradzilâsê ú tysêčý dzêvjac´sot sorâk dzevjatym hodzê u vëscý osâvâ , hrodzênskâj oblâscê , nâvahrudskâhâ rajonâ .
*BFB:    u jakim hodzê vy pajšli ú školu ?
*BFA:    oj , u školu ja pajšla +...
*BFA:    u jakim žý ž hodzê ?
*BFB:    nu , pâščytaj .
*BFA:    dabavêc´ sem .
*BFB:    u sem hadoú ?
*BFA:    ja pačci ú vosêm pajšla .
*BFA:    u pijsjat@w sëmym , navernâ .
*BFA:    u pijsjat@w sëmym , pâtamu što ja ú šéjsjat@w sëmym kon´čýlâ školu .
*BFB:    ci byla ú vašýj vëscý školâ ?
*BFA:    načal´nâjê byla [_////] pêršýpâčatkovâjê .
*BFA:    čatyrý klasy bylo ú joj .
*BFB:    ú osâvê ?
*BFA:    u osâvê .
*BFA:    čatyrý klasy ja končýlâ ú osâvê .
*BFB:    a dze znaxodzêlâsê sjarédnêjê školâ ?
*BFA:    sjarédnêjê školâ ú axonâvê naxodzêlâsê .
*BFB:    kol´kê klasâú vy skončylê ?
*BFA:    dzesêc´ .
*BFB:    u jakim hodzê ?
*BFA:    u šéjsjat@w sëmym .
*BFB:    jakijê pradmety vam vykladalê ?
*BFA:    ruskê jazyk , lêcêraturu , bêlaruskê jazyk , lêtâraturu , alhêbrâ , hêametrýjê , fizêkâ , ximêjê , njameckê jazyk , hêahrafêjê , fêzkul´turâ , pracý .
*BFB:    na jakoj movê vykladalêsê hétyjê pradmety ?
*BFA:    na bêlaruskâj .
*BFB:    use na bêlaruskâj ?
*BFA:    use na bêlaruskâj , kromê ruskâhâ .
*BFB:    na jakoj movê prymalêsê vypusknyjê ékzamêny ?
*BFA:    na bêlaruskâj .
*BFB:    što vy rabilê paslja zâkančénnê školy ?
*BFA:    pâstupilâ ú baranâvêčskâjê hptu tékscil´ščýkâú .
*BFB:    u jakim hodzê vy pêrajexâlê ú horâd ?
*BFA:    u šéjsjat@w sëmym , paslja školy srazu .
*BFB:    ci zdavalê vy ústupnyjê ékzamêny ?
*BFA:    ne , ni zdavalâ .
*BFA:    nas bralê pa âtéstatâx .
*BFA:    tady ne trébâ bylo .
*BFA:    a ščas@w užé téscirâvânêjê praxodzêc´ .
*BFB:    možý , jaščé ékzamêny trébâ budzê zdavac´ ?
*BFA:    možý , i praxodzêc´ , ja ne znaju .
*BFB:    na jakoj movê vykladalêsê pradmety ú vučylêščý ?
*BFA:    na ruskâj .
*BFB:    što hétâ bylê za pradmety ?
*BFA:    vsë pa spêcyjal´nâscê .
*BFA:    speccêxnalohêjê , obščýjê cêxnalohêjê , xlopkâprjadenêjê .
*BFA:    pâlîtékanomêjê byla jaščé .
*BFA:    fêzkul´turâ bylâ .
*BFA:    ja ž tol´kê hod vučylâsê ú učylêščý .
*BFA:    dažý hodu ne učylâsê .
*BFA:    ja pâstupilâ v sêncjabre , a ú ijulê ja užé rabotâlâ .
*BFA:    užé ustrojêlâs´ na rabotu .
*BFA:    trudavajê ú mjane s ijulê šéjsjat@w vas´mohâ hodâ .
*BFB:    a ékzamêny vypusknyjê byli ?
*BFA:    byli .
*BFB:    na ruskâj movê ?
*BFA:    na ruskâj movê .
*BFB:    a jakijê ékzamêny tam byli ?
*BFA:    nu , use pa spêcyjal´nâscê .
*BFB:    ci cjažkâ vam bylo pêrajsci z bêlaruskâj movy na ruskuju ?
*BFA:    v pryncýpê , ne .
*BFA:    u školê ž byla ruskâjê .
*BFA:    a tut užé jak use pa-ruskê , to i âtvečalê pa-ruskê .
*BFB:    kim vy stalê pa prafesêjê ?
*BFA:    roúnêčnêcýj .
*BFA:    što hétâ havorýc´ ?
*BFB:    ničohâ .
*BFB:    na jakoj movê vy râzmaúljajêcê na pracý ?
*BFA:    na takoj , na jakoj i cjaper .
*BFA:    na smešýnâj .
*BFB:    a domâ ?
*BFA:    tožý samâjê .
*BFB:    a vaš muž taksamâ vyxâdzêc z vëskê ?
*BFA:    z vëskê .
*BFB:    skažycê , a jakajê movâ ljahčéj ?
*BFA:    jak hâvarylê pâ-bêlarusku , i bêlaruskâjê bylâ +...
*BFA:    pâčali hâvaryc´ pa-ruskê , i pa-ruskê +...
*BFA:    âdzinakâvâ .
*BFA:    zarâz jak by lepš na ruskâj .
*BFA:    kak-tâ .
*BFA:    pâtamu što dze ni hljan´ , vezdze havorâc´ pa-ruskê .
*BFA:    nu vsë ravno prykidvâjuccý slovy i pâ-bêlarusku , pa raznâmu .
*BFB:    dzjakuju .
@End

 

(Stand: 26.04.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page