fam_ba_7

fam_ba_7

@Begin

@Languages:    hyru, rus

@Participants:    BFB Town, BFA Migrant

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||

@L1 of BFB:    brms

@L1 of BFA:    be

@MT of BFB:    be+brms

@MT of BFA:    brms

@FL of BFB:    brms

@FL of BFA:    be

@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file

@Situation:    Conversation at home

*BFB:    skažycê , kalê laskâ , dze vy nâradzilêsê i ú jakim hodzê ?

*BFA:    ja nâradzilâsê ú tysêčý dzêvjac´sot sorâk dzevjatym hodzê u vëscý osâvâ , hrodzênskâj oblâscê , nâvahrudskâhâ rajonâ .

*BFB:    u jakim hodzê vy pajšli ú školu ?

*BFA:    oj , u školu ja pajšla +...

*BFA:    u jakim žý ž hodzê ?

*BFB:    nu , pâščytaj .

*BFA:    dabavêc´ sem .

*BFB:    u sem hadoú ?

*BFA:    ja pačci ú vosêm pajšla .

*BFA:    u pijsjat@w sëmym , navernâ .

*BFA:    u pijsjat@w sëmym , pâtamu što ja ú šéjsjat@w sëmym kon´čýlâ školu .

*BFB:    ci byla ú vašýj vëscý školâ ?

*BFA:    načal´nâjê byla [_////] pêršýpâčatkovâjê .

*BFA:    čatyrý klasy bylo ú joj .

*BFB:    ú osâvê ?

*BFA:    u osâvê .

*BFA:    čatyrý klasy ja končýlâ ú osâvê .

*BFB:    a dze znaxodzêlâsê sjarédnêjê školâ ?

*BFA:    sjarédnêjê školâ ú axonâvê naxodzêlâsê .

*BFB:    kol´kê klasâú vy skončylê ?

*BFA:    dzesêc´ .

*BFB:    u jakim hodzê ?

*BFA:    u šéjsjat@w sëmym .

*BFB:    jakijê pradmety vam vykladalê ?

*BFA:    ruskê jazyk , lêcêraturu , bêlaruskê jazyk , lêtâraturu , alhêbrâ , hêametrýjê , fizêkâ , ximêjê , njameckê jazyk , hêahrafêjê , fêzkul´turâ , pracý .

*BFB:    na jakoj movê vykladalêsê hétyjê pradmety ?

*BFA:    na bêlaruskâj .

*BFB:    use na bêlaruskâj ?

*BFA:    use na bêlaruskâj , kromê ruskâhâ .

*BFB:    na jakoj movê prymalêsê vypusknyjê ékzamêny ?

*BFA:    na bêlaruskâj .

*BFB:    što vy rabilê paslja zâkančénnê školy ?

*BFA:    pâstupilâ ú baranâvêčskâjê hptu tékscil´ščýkâú .

*BFB:    u jakim hodzê vy pêrajexâlê ú horâd ?

*BFA:    u šéjsjat@w sëmym , paslja školy srazu .

*BFB:    ci zdavalê vy ústupnyjê ékzamêny ?

*BFA:    ne , ni zdavalâ .

*BFA:    nas bralê pa âtéstatâx .

*BFA:    tady ne trébâ bylo .

*BFA:    a ščas@w užé téscirâvânêjê praxodzêc´ .

*BFB:    možý , jaščé ékzamêny trébâ budzê zdavac´ ?

*BFA:    možý , i praxodzêc´ , ja ne znaju .

*BFB:    na jakoj movê vykladalêsê pradmety ú vučylêščý ?

*BFA:    na ruskâj .

*BFB:    što hétâ bylê za pradmety ?

*BFA:    vsë pa spêcyjal´nâscê .

*BFA:    speccêxnalohêjê , obščýjê cêxnalohêjê , xlopkâprjadenêjê .

*BFA:    pâlîtékanomêjê byla jaščé .

*BFA:    fêzkul´turâ bylâ .

*BFA:    ja ž tol´kê hod vučylâsê ú učylêščý .

*BFA:    dažý hodu ne učylâsê .

*BFA:    ja pâstupilâ v sêncjabre , a ú ijulê ja užé rabotâlâ .

*BFA:    užé ustrojêlâs´ na rabotu .

*BFA:    trudavajê ú mjane s ijulê šéjsjat@w vas´mohâ hodâ .

*BFB:    a ékzamêny vypusknyjê byli ?

*BFA:    byli .

*BFB:    na ruskâj movê ?

*BFA:    na ruskâj movê .

*BFB:    a jakijê ékzamêny tam byli ?

*BFA:    nu , use pa spêcyjal´nâscê .

*BFB:    ci cjažkâ vam bylo pêrajsci z bêlaruskâj movy na ruskuju ?

*BFA:    v pryncýpê , ne .

*BFA:    u školê ž byla ruskâjê .

*BFA:    a tut užé jak use pa-ruskê , to i âtvečalê pa-ruskê .

*BFB:    kim vy stalê pa prafesêjê ?

*BFA:    roúnêčnêcýj .

*BFA:    što hétâ havorýc´ ?

*BFB:    ničohâ .

*BFB:    na jakoj movê vy râzmaúljajêcê na pracý ?

*BFA:    na takoj , na jakoj i cjaper .

*BFA:    na smešýnâj .

*BFB:    a domâ ?

*BFA:    tožý samâjê .

*BFB:    a vaš muž taksamâ vyxâdzêc z vëskê ?

*BFA:    z vëskê .

*BFB:    skažycê , a jakajê movâ ljahčéj ?

*BFA:    jak hâvarylê pâ-bêlarusku , i bêlaruskâjê bylâ +...

*BFA:    pâčali hâvaryc´ pa-ruskê , i pa-ruskê +...

*BFA:    âdzinakâvâ .

*BFA:    zarâz jak by lepš na ruskâj .

*BFA:    kak-tâ .

*BFA:    pâtamu što dze ni hljan´ , vezdze havorâc´ pa-ruskê .

*BFA:    nu vsë ravno prykidvâjuccý slovy i pâ-bêlarusku , pa raznâmu .

*BFB:    dzjakuju .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)