fam_ba_19

fam_ba_19

@Begin

@Languages:    hyru, rus

@Participants:    BFI Migrant, BFB Town, BFA Migrant

@ID:    hyru|fam|BFI|60;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||

@L1 of BFI:    be

@L1 of BFB:    brms

@L1 of BFA:    be

@MT of BFI:    brms

@MT of BFB:    be+brms

@MT of BFA:    brms

@FL of BFI:    be

@FL of BFB:    brms

@FL of BFA:    be

@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file

@Situation:    Telephone conversation, conversation at home

*BFI:    i apjac´ žý , i apjac´ +...

*BFI:    kakuju-tâ dver´ vxadnuju tam xto-tâ tam +...

*BFI:    i apjac´ druhu .

*BFI:    užé persname vot étâmu , persname .

*BFI:    ja hâvarju +"/.

*BFI:    +" slušýj , persname , što ty apjac´ svjazyvâjâšsê ?

*BFI:    +" aj , mamâ , u jevo takajê strašnâjê .

*BFI:    +" jon snjaú kvarciru i vxadnajê dver´ , sabakê mohut´ lazêc´ .

*BFI:    ja hâvarju +"/.

*BFI:    +" tak puskaj sam dumâjêt .

*BFI:    +" čevo ty za jevo dumâjêš ?

*BFI:    +" mne žalkâ jaho .

*BFI:    ja hâvarju +"/.

*BFI:    +" a tabe úsju žiznju úsex žalkâ .

*BFI:    +" maly byú nekâlê , ne projdzêš mimâ écix , jeslê xto-nibudz´ sjadzjac´ .

*BFI:    jon vsehda vytaskêvýú , pomnju , dzen´hê .

*BFI:    da , pâstajannâ .

*BFI:    i ú menja vytâščêt , daval .

*BFI:    katoú jon žalejê , sabak jon žalejê , nu , úsex jon žalejê , adnyx bac´koú ne žalejê .

*BFI:    bac´ki dalžny davac´ .

*BFI:    nu što , nepraúdâ ?

*BFI:    nu , vot padumâj ty sama .

*BFI:    on žý +"/.

*BFI:    +" što ty , mamâ ?

*BFI:    +" nu kak étâ tak , nêudobnâ kak-tâ .

*BFI:    u nas na vas´mom étažé p´janêcý , svet ne bačýú , jon užé ne možý xadzic´ .

*BFI:    da kaho , vy dumâjêcê , staú jon zvanic´ ?

*BFI:    da persname .

*BFI:    persname jamu xodzêc´ za sêharétâmê .

*BFI:    dve ljal´kê žyvuc´ razâm .

*BFI:    dve únučkê .

*BFI:    užé z praúnučkâmê .

*BFI:    z praúnukâmê ilê z praúnučkâmê .

*BFI:    dočkâ nêdâleko .

*BFI:    tak ja hâvarju +"/.

*BFI:    +" ty ž xoc´ jamu butylâk ne kupljaj .

*BFI:    +" mamâ , a što jemu âstajoccý dzelâc´ , jeslê ne pic´ ?

*BFI:    +" on žý ž bez noh .

*BFI:    ja hâvaru +"/.

*BFI:    +" kaho ty žalejêš ?

*BFI:    +" ne xarošývâ čêlavekâ , a étâ žý p´janêcý .

*BFI:    étâ ž vâabšče užasnâ !

*BFI:    jon žý sčarnic´ , zbelic´ tuju persname i , étuju , i persname .

*BFI:    i pa úsjakâmu na jix .

*BFI:    tak jany jamu i ne xodzêc´ .

*BFI:    a on žý pâlučajê pensêju i zvonêc´ .

*BFI:    tak zvaniú to persname , to pad nizâm , nu , mnohêm .

*BFI:    to úžé prýcepiúsê da étâhâ .

*BFI:    a vo pâdnimaju cêlefon +"/.

*BFI:    +" alë , persname ?

*BFI:    ja hâvarju +"/.

*BFI:    +" da .

*BFI:    +" zdrastvuj , a persname tvoj domâ ?

*BFI:    ja hâvarju +"/.

*BFI:    +" net jevo .

*BFI:    +" a ja ž bačýú , jon pašoú .

*BFI:    ja hâvaru +"/.

*BFI:    +" jon ni sjudy pašoú .

*BFI:    +" možý , da jakoj ljuboúnêcý pašoú .

*BFI:    ja hâvarju +"/.

*BFI:    +" i što tabe , persname , nadâ ?

*BFI:    +" što cebe nadâ ?

*BFI:    +" nadâ vot , štob jon u mâhazin sxadziú .

*BFI:    ja hâvarju +"/.

*BFI:    +" persname , u cebja jesc´ kamu xadzic´ .

*BFI:    jesc´ kamu xadzic´ .

*BFI:    a éty uslyšýú , vyxodzêc´ v svaju komnâtu , trubku zâbirajê , i vsë , pašoú .

*BFI:    žalâsnêk .

*BFI:    ja hâvaru +"/.

*BFI:    +" persname , ty durny savsem , mazgov nima .

*BFI:    persname +"/.

*BFI:    +" jeslê b vy znalê , to vy vâabšče b v obmârâk upalê by .

*BFI:    skol´kâ raz jevo úžé abdurêvâlê i vâabščé .

*BFI:    vsë ravno nikak ne naučêccý .

*BFI:    nu nikak ne naučêccý !

*BFI:    i étâ ž nadâ , tahda ž étâ v čas nočê , v dvenaccýc´ , načalâ pervâhâ , v čas dze-tâ jon pajexâú za jim , cjanuc´ jaho , étâhâ xlopcý .

*BFI:    tak xoc´ by ty imel snêsxaždzenêjê , on žý iz-zâ cebja pradal étu mašinu .

*BFI:    štoby s taboj râsčitaccý .

*BFI:    nu , on to sam vênavat .

*BFI:    on šol pa vtârâscepennâj darohê , a tam šol pa hlavnâj .

*BFI:    nadâ bylâ prâpuscic´ jevo .

*BFI:    on râščitac´ to râščital na sebja , a ne râščital na pricép .

*BFI:    on sam prâskačil , a pricép zbilê .

*BFI:    tot , što on taščil .

*BFI:    nu i vot , ciper raščityvâjêccý za étâ .

*BFI:    mazgov net .

*BFI:    +" <ja pajedu>[_/] ja pajedu , ja ujedu v maskvu .

*BFI:    ja hâvaru +"/.

*BFI:    +" kak ujedzêš , tak i prijedzêš .

*BFI:    +" i vyhânju i žonku .

*BFI:    ja hâvaru +"/.

*BFI:    +" dažý ne dumâj !

*BFI:    pâtamu što jevo nêvazmožnâ âdnavo âdpuskac´ .

*BFI:    no jevo srazu žý , vot mâmental´nâ abdurêt , tol´kâ tak .

*BFI:    étâ takoj čêlavek .

*BFI:    étâ râssamaxâ i budzê râssamaxâj .

*BFI:    i persname i ruhaú jevo , hâvaryú +"/.

*BFI:    +" dze ú cebja mazhi , persname ?

*BFI:    ty ne prêdstaúljajêš , ja ne znaju , što étâ za âstalop .

*BFI:    dažý vot da persname , u persname tahda +...

*BFI:    étâ ž vot ciper tol´kâ vyêsnêlâs´ .

*BFI:    svadz´bâ ú persname , tak , nu , vo čerêz pad´´jezd .

*BFI:    vot u persname étâhâ , pomnêš ?

*BFI:    étâ ž tahda on kâleso ilê prabil tam , ilê što tam s kâlesom .

*BFI:    persname ruhalâsê +"/.

*BFI:    +" tak puskaj cebe persname i pamožýt i kupic´ .

*BFI:    +" étâ ž ty pa jevo vine .

*BFI:    on dva dnja katal .

*BFI:    dva dnja jezdzêl vezdzê i vsjudu .

*BFI:    on dumâl , što jemu zaplacêc´ jevo radzicêlê .

*BFI:    a jemu dažé butylkê vodkê ne dalê .

*BFI:    a benzin to on , navernâ , zâpravljal , persname sam , navernâ , zâpravljal .

*BFI:    možýt , adzin raz on zapravêl , ilê što .

*BFI:    ja ličnâ ne +...

*BFI:    hdze ž ja slyšýlâ ?

*BFI:    jak užé tajê kryčyc´ na jaho , ne kryčyc´ , no jana kryčac´ ne úmejê , no hâvarit jemu +...

*BFI:    +" a ú cebja hâvarit ["-"] tol´kâ u cebja netu ni sem´ji , tol´kâ adni druz´ja , bol´šý nikto .

*BFI:    +" kak tol´kâ pâzvanilê , vsë , sxvaciúsê i papër .

*BFI:    i vsë ž sâbiralsê , užé ž adzin pajexâl na maskvu .

*BFI:    nu jeslê ty užé pâpadzëš v maskvu , vsë .

*BFB:    tam raskazyvâjut .

*BFB:    u menja u padružkê acec jezdzêl .

*BFB:    tak on skol´kâ raz jezdzêl i gâvaril +"/.

*BFB:    +" <každyj raz>[_/] každyj raz , kak tol´kâ prêjezžajêm , užé ždut .

*BFB:    ždut i nâčinajut trebâvâc´ .

*BFB:    i kak-tâ tak vsë pêrekrucêt , što prixodzêccý placic´ , pâtamu što vyxâdâ nêkakovâ netu .

*BFB:    každyj raz jezdzêt i baiccý .

*BFB:    +" sam hâvarit ["-"] bajus´ , no jedu .

*BFI:    tak tam žý dažý pa cêlevizâru pakazyvâjut .

*BFI:    bêspredzel samyj nâstajaščêj .

*BFA:    pa cêlevizâru vsevo ne pakažut .

*BFA:    étâ hâvarjat , a što pâkazac´ , to jany ž ne pâkažuc´ usë .

*BFI:    +" ja ne pajdu rabotâc´ za dvescê tysêč´ .

*BFI:    ja hâvarju +"/.

*BFI:    +" nu , to sjadzi .

*BFI:    +" ja ne pajdu , ja ne pajdu .

*BFB:    a što on zakančêvâl ?

*BFI:    nu , ptu , što ?

*BFB:    kakojê ?

*BFI:    nu , u nevo to jesc´ i takojê âbrâzavanêjê .

*BFI:    nu , on žý ž stolêr .

*BFI:    u jaho i ékânamist žý jesc´ , tožý jesc´ korâčkâ .

*BFI:    ax , tolku at écêx korâčêk ?

*BFB:    ščas@w vâabšče nêkakovâ , ščas@w vse xacjat vyššýjê âbrâzavanêjê .

*BFB:    ilê vâabšče xoc´ kakojê , a dlja znakomstvâ nêkakojê ne nužnâ âbrâzavanêjê .

*BFB:    abidnâ .

*BFB:    jedzinstvênnâjê , što v školu bez korâčkê ne vlezêš .

*BFB:    no tuda nikto i ne xočêt .

*BFI:    ne , čevo ?

*BFI:    prêpâdavacêlê u nas užé neploxâ pâlučajut .

*BFB:    pravêl´nâ , jeslê u kavo-tâ tam kâcegorêjê , staž .

*BFB:    a jeslê mâladoj ?

*BFB:    golâjê stavkâ , sto dvaccýc´ tysêč´ .

*BFI:    mâladomu ?

*BFB:    da , sto dvaccýc´ tysêč´ .

*BFB:    nu , što étâ za zarplatâ ?

*BFI:    savsem malâ .

*BFB:    étâ [_/] étâ kažýccý , vâsemnaccýc´ časov v nedzelju .

*BFB:    a skol´kâ raboty ?

*BFB:    pa časam ne mnogâ , pa časam +...

*BFB:    a gatovêccý domâ ?

*BFB:    étâ ž na každyj urok nadâ gatovêccý .

*BFB:    pravêl´nâ , čerêz neskâl´kâ let étâ vsë samo saboj i vsë na xadu .

*BFB:    možnâ tam bystrên´kâ pâdgatovêccý .

*BFB:    étâ besplatnâjê rabotâ , vot i vsë .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)