fam_ba_19

fam_ba_19

@Begin
@Languages:    hyru, rus
@Participants:    BFI Migrant, BFB Town, BFA Migrant
@ID:    hyru|fam|BFI|60;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||
@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||
@L1 of BFI:    be
@L1 of BFB:    brms
@L1 of BFA:    be
@MT of BFI:    brms
@MT of BFB:    be+brms
@MT of BFA:    brms
@FL of BFI:    be
@FL of BFB:    brms
@FL of BFA:    be
@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file
@Situation:    Telephone conversation, conversation at home
*BFI:    i apjac´ žý , i apjac´ +...
*BFI:    kakuju-tâ dver´ vxadnuju tam xto-tâ tam +...
*BFI:    i apjac´ druhu .
*BFI:    užé persname vot étâmu , persname .
*BFI:    ja hâvarju +"/.
*BFI:    +" slušýj , persname , što ty apjac´ svjazyvâjâšsê ?
*BFI:    +" aj , mamâ , u jevo takajê strašnâjê .
*BFI:    +" jon snjaú kvarciru i vxadnajê dver´ , sabakê mohut´ lazêc´ .
*BFI:    ja hâvarju +"/.
*BFI:    +" tak puskaj sam dumâjêt .
*BFI:    +" čevo ty za jevo dumâjêš ?
*BFI:    +" mne žalkâ jaho .
*BFI:    ja hâvarju +"/.
*BFI:    +" a tabe úsju žiznju úsex žalkâ .
*BFI:    +" maly byú nekâlê , ne projdzêš mimâ écix , jeslê xto-nibudz´ sjadzjac´ .
*BFI:    jon vsehda vytaskêvýú , pomnju , dzen´hê .
*BFI:    da , pâstajannâ .
*BFI:    i ú menja vytâščêt , daval .
*BFI:    katoú jon žalejê , sabak jon žalejê , nu , úsex jon žalejê , adnyx bac´koú ne žalejê .
*BFI:    bac´ki dalžny davac´ .
*BFI:    nu što , nepraúdâ ?
*BFI:    nu , vot padumâj ty sama .
*BFI:    on žý +"/.
*BFI:    +" što ty , mamâ ?
*BFI:    +" nu kak étâ tak , nêudobnâ kak-tâ .
*BFI:    u nas na vas´mom étažé p´janêcý , svet ne bačýú , jon užé ne možý xadzic´ .
*BFI:    da kaho , vy dumâjêcê , staú jon zvanic´ ?
*BFI:    da persname .
*BFI:    persname jamu xodzêc´ za sêharétâmê .
*BFI:    dve ljal´kê žyvuc´ razâm .
*BFI:    dve únučkê .
*BFI:    užé z praúnučkâmê .
*BFI:    z praúnukâmê ilê z praúnučkâmê .
*BFI:    dočkâ nêdâleko .
*BFI:    tak ja hâvarju +"/.
*BFI:    +" ty ž xoc´ jamu butylâk ne kupljaj .
*BFI:    +" mamâ , a što jemu âstajoccý dzelâc´ , jeslê ne pic´ ?
*BFI:    +" on žý ž bez noh .
*BFI:    ja hâvaru +"/.
*BFI:    +" kaho ty žalejêš ?
*BFI:    +" ne xarošývâ čêlavekâ , a étâ žý p´janêcý .
*BFI:    étâ ž vâabšče užasnâ !
*BFI:    jon žý sčarnic´ , zbelic´ tuju persname i , étuju , i persname .
*BFI:    i pa úsjakâmu na jix .
*BFI:    tak jany jamu i ne xodzêc´ .
*BFI:    a on žý pâlučajê pensêju i zvonêc´ .
*BFI:    tak zvaniú to persname , to pad nizâm , nu , mnohêm .
*BFI:    to úžé prýcepiúsê da étâhâ .
*BFI:    a vo pâdnimaju cêlefon +"/.
*BFI:    +" alë , persname ?
*BFI:    ja hâvarju +"/.
*BFI:    +" da .
*BFI:    +" zdrastvuj , a persname tvoj domâ ?
*BFI:    ja hâvarju +"/.
*BFI:    +" net jevo .
*BFI:    +" a ja ž bačýú , jon pašoú .
*BFI:    ja hâvaru +"/.
*BFI:    +" jon ni sjudy pašoú .
*BFI:    +" možý , da jakoj ljuboúnêcý pašoú .
*BFI:    ja hâvarju +"/.
*BFI:    +" i što tabe , persname , nadâ ?
*BFI:    +" što cebe nadâ ?
*BFI:    +" nadâ vot , štob jon u mâhazin sxadziú .
*BFI:    ja hâvarju +"/.
*BFI:    +" persname , u cebja jesc´ kamu xadzic´ .
*BFI:    jesc´ kamu xadzic´ .
*BFI:    a éty uslyšýú , vyxodzêc´ v svaju komnâtu , trubku zâbirajê , i vsë , pašoú .
*BFI:    žalâsnêk .
*BFI:    ja hâvaru +"/.
*BFI:    +" persname , ty durny savsem , mazgov nima .
*BFI:    persname +"/.
*BFI:    +" jeslê b vy znalê , to vy vâabšče b v obmârâk upalê by .
*BFI:    skol´kâ raz jevo úžé abdurêvâlê i vâabščé .
*BFI:    vsë ravno nikak ne naučêccý .
*BFI:    nu nikak ne naučêccý !
*BFI:    i étâ ž nadâ , tahda ž étâ v čas nočê , v dvenaccýc´ , načalâ pervâhâ , v čas dze-tâ jon pajexâú za jim , cjanuc´ jaho , étâhâ xlopcý .
*BFI:    tak xoc´ by ty imel snêsxaždzenêjê , on žý iz-zâ cebja pradal étu mašinu .
*BFI:    štoby s taboj râsčitaccý .
*BFI:    nu , on to sam vênavat .
*BFI:    on šol pa vtârâscepennâj darohê , a tam šol pa hlavnâj .
*BFI:    nadâ bylâ prâpuscic´ jevo .
*BFI:    on râščitac´ to râščital na sebja , a ne râščital na pricép .
*BFI:    on sam prâskačil , a pricép zbilê .
*BFI:    tot , što on taščil .
*BFI:    nu i vot , ciper raščityvâjêccý za étâ .
*BFI:    mazgov net .
*BFI:    +" <ja pajedu>[_/] ja pajedu , ja ujedu v maskvu .
*BFI:    ja hâvaru +"/.
*BFI:    +" kak ujedzêš , tak i prijedzêš .
*BFI:    +" i vyhânju i žonku .
*BFI:    ja hâvaru +"/.
*BFI:    +" dažý ne dumâj !
*BFI:    pâtamu što jevo nêvazmožnâ âdnavo âdpuskac´ .
*BFI:    no jevo srazu žý , vot mâmental´nâ abdurêt , tol´kâ tak .
*BFI:    étâ takoj čêlavek .
*BFI:    étâ râssamaxâ i budzê râssamaxâj .
*BFI:    i persname i ruhaú jevo , hâvaryú +"/.
*BFI:    +" dze ú cebja mazhi , persname ?
*BFI:    ty ne prêdstaúljajêš , ja ne znaju , što étâ za âstalop .
*BFI:    dažý vot da persname , u persname tahda +...
*BFI:    étâ ž vot ciper tol´kâ vyêsnêlâs´ .
*BFI:    svadz´bâ ú persname , tak , nu , vo čerêz pad´´jezd .
*BFI:    vot u persname étâhâ , pomnêš ?
*BFI:    étâ ž tahda on kâleso ilê prabil tam , ilê što tam s kâlesom .
*BFI:    persname ruhalâsê +"/.
*BFI:    +" tak puskaj cebe persname i pamožýt i kupic´ .
*BFI:    +" étâ ž ty pa jevo vine .
*BFI:    on dva dnja katal .
*BFI:    dva dnja jezdzêl vezdzê i vsjudu .
*BFI:    on dumâl , što jemu zaplacêc´ jevo radzicêlê .
*BFI:    a jemu dažé butylkê vodkê ne dalê .
*BFI:    a benzin to on , navernâ , zâpravljal , persname sam , navernâ , zâpravljal .
*BFI:    možýt , adzin raz on zapravêl , ilê što .
*BFI:    ja ličnâ ne +...
*BFI:    hdze ž ja slyšýlâ ?
*BFI:    jak užé tajê kryčyc´ na jaho , ne kryčyc´ , no jana kryčac´ ne úmejê , no hâvarit jemu +...
*BFI:    +" a ú cebja hâvarit ["-"] tol´kâ u cebja netu ni sem´ji , tol´kâ adni druz´ja , bol´šý nikto .
*BFI:    +" kak tol´kâ pâzvanilê , vsë , sxvaciúsê i papër .
*BFI:    i vsë ž sâbiralsê , užé ž adzin pajexâl na maskvu .
*BFI:    nu jeslê ty užé pâpadzëš v maskvu , vsë .
*BFB:    tam raskazyvâjut .
*BFB:    u menja u padružkê acec jezdzêl .
*BFB:    tak on skol´kâ raz jezdzêl i gâvaril +"/.
*BFB:    +" <každyj raz>[_/] každyj raz , kak tol´kâ prêjezžajêm , užé ždut .
*BFB:    ždut i nâčinajut trebâvâc´ .
*BFB:    i kak-tâ tak vsë pêrekrucêt , što prixodzêccý placic´ , pâtamu što vyxâdâ nêkakovâ netu .
*BFB:    každyj raz jezdzêt i baiccý .
*BFB:    +" sam hâvarit ["-"] bajus´ , no jedu .
*BFI:    tak tam žý dažý pa cêlevizâru pakazyvâjut .
*BFI:    bêspredzel samyj nâstajaščêj .
*BFA:    pa cêlevizâru vsevo ne pakažut .
*BFA:    étâ hâvarjat , a što pâkazac´ , to jany ž ne pâkažuc´ usë .
*BFI:    +" ja ne pajdu rabotâc´ za dvescê tysêč´ .
*BFI:    ja hâvarju +"/.
*BFI:    +" nu , to sjadzi .
*BFI:    +" ja ne pajdu , ja ne pajdu .
*BFB:    a što on zakančêvâl ?
*BFI:    nu , ptu , što ?
*BFB:    kakojê ?
*BFI:    nu , u nevo to jesc´ i takojê âbrâzavanêjê .
*BFI:    nu , on žý ž stolêr .
*BFI:    u jaho i ékânamist žý jesc´ , tožý jesc´ korâčkâ .
*BFI:    ax , tolku at écêx korâčêk ?
*BFB:    ščas@w vâabšče nêkakovâ , ščas@w vse xacjat vyššýjê âbrâzavanêjê .
*BFB:    ilê vâabšče xoc´ kakojê , a dlja znakomstvâ nêkakojê ne nužnâ âbrâzavanêjê .
*BFB:    abidnâ .
*BFB:    jedzinstvênnâjê , što v školu bez korâčkê ne vlezêš .
*BFB:    no tuda nikto i ne xočêt .
*BFI:    ne , čevo ?
*BFI:    prêpâdavacêlê u nas užé neploxâ pâlučajut .
*BFB:    pravêl´nâ , jeslê u kavo-tâ tam kâcegorêjê , staž .
*BFB:    a jeslê mâladoj ?
*BFB:    golâjê stavkâ , sto dvaccýc´ tysêč´ .
*BFI:    mâladomu ?
*BFB:    da , sto dvaccýc´ tysêč´ .
*BFB:    nu , što étâ za zarplatâ ?
*BFI:    savsem malâ .
*BFB:    étâ [_/] étâ kažýccý , vâsemnaccýc´ časov v nedzelju .
*BFB:    a skol´kâ raboty ?
*BFB:    pa časam ne mnogâ , pa časam +...
*BFB:    a gatovêccý domâ ?
*BFB:    étâ ž na každyj urok nadâ gatovêccý .
*BFB:    pravêl´nâ , čerêz neskâl´kâ let étâ vsë samo saboj i vsë na xadu .
*BFB:    možnâ tam bystrên´kâ pâdgatovêccý .
*BFB:    étâ besplatnâjê rabotâ , vot i vsë .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |