fam_ba_13

fam_ba_13

@Begin

@Languages:    hyru, rus

@Participants:    BFB Town, BFI Migrant, BFA Migrant

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@ID:    hyru|fam|BFI|60;|female|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||

@L1 of BFB:    brms

@L1 of BFI:    be

@L1 of BFA:    be

@MT of BFB:    be+brms

@MT of BFI:    brms

@MT of BFA:    brms

@FL of BFB:    brms

@FL of BFI:    be

@FL of BFA:    be

@Situation:    Conversation at home

*BFB:    skažycê , v kakom gadu vy radzilês´ (.) i gde ?

*BFB:    vspaminajcê .

*BFB:    gde ?

*BFI:    kak hdze ?

*BFI:    v dzerevnê , hrodnênskâjê oblâsc´ .

*BFB:    kakoj rajon ?

*BFI:    karelêčskêj .

*BFB:    v kakom gadu vy pašli v školu ?

*BFI:    v pijsjat@w čac´vërtym .

*BFA:    a čamu ?

*BFI:    u šésc´ .

*BFI:    xatâ zharélâ , i ú školu .

*BFI:    ni bylo dze dzjacej dzjavac´ , dzjacej mnohâ .

*BFB:    a što , v sem šli ran´šý ?

*BFI:    u sem .

*BFI:    a ja ú šésc´ pašla .

*BFI:    ja ne sa svajim hodâm pašla .

*BFA:    nu jasnâ .

*BFB:    byla li v vašýj dzerevnê školâ ?

*BFI:    da , byla , sêmiletkâ .

*BFI:    a ty ž tožý sêmiletku kan´čalâ ?

*BFA:    dzêseciletku .

*BFI:    ne , nu v smyslê ?

*BFA:    u nas načal´nâjê byla [_////] pêršýpâčatkovâjê .

*BFB:    skol´kâ klasâv vy zakončêlê ?

*BFI:    skol´kê ?

*BFB:    klasâv .

*BFB:    vsevo .

*BFI:    vsevo ?

*BFI:    adzinâccýc´ .

*BFB:    adzinâccýc´ ?

*BFI:    da , patom pêrešli .

*BFI:    srazu sem , a patom (.) kak raz byl pêrexod .

*BFI:    adzinâccýc´ .

*BFB:    a jak étâ ty dzesêc´ zakon´čýlâ ?

*BFA:    vot persname (.) kan´čalâ adzinâccýc´ , a ja dzesêc´ .

*BFI:    ja adzinâccýc´ .

*BFB:    v kakom gadu vy zakon´čêlê školu ?

*BFI:    mne pâščytac´ nadâ .

*BFA:    v šéjsjat@w šastom .

*BFI:    da , v šéjsjat@w šastom .

*BFB:    kakijê predmety vam prêpâdavalê (.) v školê ?

*BFI:    vse : mâcemacêku , ruskê , alhêbru , hêametrêju xx , fizêku , ximiju .

*BFB:    na kakom jêzyke prêpâdavalês´ écê predmety ?

*BFI:    na bêlaruskâm .

*BFB:    vse na bêlaruskâj ?

*BFB:    ilê časc´ ?

*BFI:    vse .

*BFI:    bez isključenêjê ran´šý .

*BFB:    na kakom jêzyke (.) prênimalês´ vypusknyjê ékzamêny ?

*BFI:    na bêlaruskâm .

*BFB:    što vy dzelâlê poslê âkančanêjê školy ?

*BFI:    učylâsê (.) ú gptu .

*BFB:    u baranâvêčýx ?

*BFI:    net , v oršý .

*BFA:    a čaho ty ú oršu papërlâsê ?

*BFI:    a tut u baranâvêčýx ne bylo tady , jak ja vučylâsê .

*BFA:    čamu ne bylo ?

*BFI:    nu jaščé ne atkrylâs´ gptu , navernâjê .

*BFA:    nu kanešnâ , šéjsjat@w čac´vërtâhâ hodâ .

*BFI:    nu ja ne znaju , čaho jany mjane papërlê (.) ú oršu .

*BFA:    ne znaju .

*BFB:    étâ ž dâleko .

*BFA:    da , za minsk jaščé .

*BFI:    slušýj , a čevo étâ praúdy mjane +/.

*BFA:    u šéjsjat@w čac´vërtym xx adkrylâs´ gptu xx .

*BFA:    jak adkryúsê kâmbinat , i adkrylâsê učylêščý .

*BFA:    ja ú šéjsjat@w sed´mom pâstupilâ .

*BFI:    a možý , ú šéjsjat@w čac´vërtym ne bylo ?

*BFA:    bylo .

*BFA:    a čevo ž my tahda pajexâlê ?

*BFA:    ja ne znaju .

*BFB:    prêključenêj na svaju (.) holâvu .

*BFI:    bac´ki pâvjazli .

*BFI:    mine i jaščé tam adnu (.) z dzirevnê .

*BFI:    da , jije bac´kâ , mine bac´kâ pâvezli v oršu , kak by ustrajêvâccý na rabotu .

*BFI:    ne bralê na rabotu .

*BFI:    skazalê , nadâ akončêc´ (.) gptu .

*BFI:    i patom bralê na kambinât .

*BFI:    v kakom gadu vy pêrejexâlê v horâd ?

*BFI:    v šéjsjat@w čac´vërtym .

*BFB:    zdavalê li vy vstupicêl´nyjê ékzamêny v učilêščê ?

*BFI:    ne , pa âcestatâm .

*BFB:    na kakom jêzyke prêpâdavalês´ predmety v učilêščê ?

*BFI:    na ruskâm .

*BFB:    što xx étâ bylê za predmety ?

*BFI:    čort ix znajê .

*BFA:    use pa spêcyjal´nâscê : speccêxnalohêjê , obščýjê cêxnalohêjê .

*BFB:    tak étâ u vas u baranâvêčýx , a ana byla ú oršý .

*BFI:    vot užé pra predmety , xoc´ ty menja ubej , ne pomnju .

*BFB:    cêžylo li vam bylâ pêrejci z bêelaruskâhâ jêzyka na ruskêj ?

*BFI:    ne .

*BFI:    a što ž tam cižolâvâ ?

*BFB:    kem vy stalê pa prafesêjê ?

*BFI:    lentâčnêcýj .

*BFB:    ješčë adna .

*BFB:    a ne , ta byla u nas rovnêčnêcýj .

*BFI:    ja jaščé tam u oršý pâstupilâ (.) u cexnêkum , na večernêjê âtdzelenêjê .

*BFI:    i skol´kê ja praučylâsê ?

*BFI:    s sêncebra (.) pa mart .

*BFB:    vsë , xvacilâ .

*BFI:    ne , nu užé ž (.) ujexâlê .

*BFI:    persname ujexâlâ , i vsë , i ja kinulâ .

*BFI:    adnoj cjažkâ bylo na večernêm .

*BFB:    nu , poslê raboty .

*BFA:    a vy v tri smeny rabotâlê ?

*BFI:    v tri .

*BFB:    i patom ješčë (.) na večernêjê ?

*BFI:    a ja adno [_//] adzin ékzamên zdavalâ ú cexnêkum .

*BFI:    ilê dva ?

*BFI:    dva .

*BFI:    u mine âcestat byú (.) bez trojêk , dve adno čec´vërkê .

*BFA:    u mjane tožý .

*BFB:    u menja i to bol´šý bylâ .

*BFI:    da , hramâtnyjê baby .

*BFA:    ne tol´kê râbacjaščêjê .

*BFB:    na kakom jêzyke vy râzgavarêvâlê na rabocê ?

*BFI:    na smešýnâm .

*BFB:    smešýnom kakom ?

*BFI:    ruskâ-bêlaruskâm .

*BFB:    a domâ ?

*BFI:    i domâ tožý samâjê .

*BFB:    a vaš muž tožý vyxâdzêc iz dzerevnê ?

*BFI:    da .

*BFB:    a xx kakoj jazyk legčê , ruskêj ilê bêlaruskêj ?

*BFI:    âdzinakâvâ mne .

*BFI:    ja jak xto budzê hâvaryc´ na bêlaruskâm , ja budu hâvaryc´ na bêlaruskâm .

*BFI:    vot u mjane persname , sistrâ maja , čistâ na bêlaruskâm , ana bêlaruskê prêpâdaje .

*BFI:    a nam âdzinakâvâ .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)