fam_ba_13

fam_ba_13

@Begin
@Languages:    hyru, rus
@Participants:    BFB Town, BFI Migrant, BFA Migrant
@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||
@ID:    hyru|fam|BFI|60;|female|central||Migrant|secondary||
@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||
@L1 of BFB:    brms
@L1 of BFI:    be
@L1 of BFA:    be
@MT of BFB:    be+brms
@MT of BFI:    brms
@MT of BFA:    brms
@FL of BFB:    brms
@FL of BFI:    be
@FL of BFA:    be
@Situation:    Conversation at home
*BFB:    skažycê , v kakom gadu vy radzilês´ (.) i gde ?
*BFB:    vspaminajcê .
*BFB:    gde ?
*BFI:    kak hdze ?
*BFI:    v dzerevnê , hrodnênskâjê oblâsc´ .
*BFB:    kakoj rajon ?
*BFI:    karelêčskêj .
*BFB:    v kakom gadu vy pašli v školu ?
*BFI:    v pijsjat@w čac´vërtym .
*BFA:    a čamu ?
*BFI:    u šésc´ .
*BFI:    xatâ zharélâ , i ú školu .
*BFI:    ni bylo dze dzjacej dzjavac´ , dzjacej mnohâ .
*BFB:    a što , v sem šli ran´šý ?
*BFI:    u sem .
*BFI:    a ja ú šésc´ pašla .
*BFI:    ja ne sa svajim hodâm pašla .
*BFA:    nu jasnâ .
*BFB:    byla li v vašýj dzerevnê školâ ?
*BFI:    da , byla , sêmiletkâ .
*BFI:    a ty ž tožý sêmiletku kan´čalâ ?
*BFA:    dzêseciletku .
*BFI:    ne , nu v smyslê ?
*BFA:    u nas načal´nâjê byla [_////] pêršýpâčatkovâjê .
*BFB:    skol´kâ klasâv vy zakončêlê ?
*BFI:    skol´kê ?
*BFB:    klasâv .
*BFB:    vsevo .
*BFI:    vsevo ?
*BFI:    adzinâccýc´ .
*BFB:    adzinâccýc´ ?
*BFI:    da , patom pêrešli .
*BFI:    srazu sem , a patom (.) kak raz byl pêrexod .
*BFI:    adzinâccýc´ .
*BFB:    a jak étâ ty dzesêc´ zakon´čýlâ ?
*BFA:    vot persname (.) kan´čalâ adzinâccýc´ , a ja dzesêc´ .
*BFI:    ja adzinâccýc´ .
*BFB:    v kakom gadu vy zakon´čêlê školu ?
*BFI:    mne pâščytac´ nadâ .
*BFA:    v šéjsjat@w šastom .
*BFI:    da , v šéjsjat@w šastom .
*BFB:    kakijê predmety vam prêpâdavalê (.) v školê ?
*BFI:    vse : mâcemacêku , ruskê , alhêbru , hêametrêju xx , fizêku , ximiju .
*BFB:    na kakom jêzyke prêpâdavalês´ écê predmety ?
*BFI:    na bêlaruskâm .
*BFB:    vse na bêlaruskâj ?
*BFB:    ilê časc´ ?
*BFI:    vse .
*BFI:    bez isključenêjê ran´šý .
*BFB:    na kakom jêzyke (.) prênimalês´ vypusknyjê ékzamêny ?
*BFI:    na bêlaruskâm .
*BFB:    što vy dzelâlê poslê âkančanêjê školy ?
*BFI:    učylâsê (.) ú gptu .
*BFB:    u baranâvêčýx ?
*BFI:    net , v oršý .
*BFA:    a čaho ty ú oršu papërlâsê ?
*BFI:    a tut u baranâvêčýx ne bylo tady , jak ja vučylâsê .
*BFA:    čamu ne bylo ?
*BFI:    nu jaščé ne atkrylâs´ gptu , navernâjê .
*BFA:    nu kanešnâ , šéjsjat@w čac´vërtâhâ hodâ .
*BFI:    nu ja ne znaju , čaho jany mjane papërlê (.) ú oršu .
*BFA:    ne znaju .
*BFB:    étâ ž dâleko .
*BFA:    da , za minsk jaščé .
*BFI:    slušýj , a čevo étâ praúdy mjane +/.
*BFA:    u šéjsjat@w čac´vërtym xx adkrylâs´ gptu xx .
*BFA:    jak adkryúsê kâmbinat , i adkrylâsê učylêščý .
*BFA:    ja ú šéjsjat@w sed´mom pâstupilâ .
*BFI:    a možý , ú šéjsjat@w čac´vërtym ne bylo ?
*BFA:    bylo .
*BFA:    a čevo ž my tahda pajexâlê ?
*BFA:    ja ne znaju .
*BFB:    prêključenêj na svaju (.) holâvu .
*BFI:    bac´ki pâvjazli .
*BFI:    mine i jaščé tam adnu (.) z dzirevnê .
*BFI:    da , jije bac´kâ , mine bac´kâ pâvezli v oršu , kak by ustrajêvâccý na rabotu .
*BFI:    ne bralê na rabotu .
*BFI:    skazalê , nadâ akončêc´ (.) gptu .
*BFI:    i patom bralê na kambinât .
*BFI:    v kakom gadu vy pêrejexâlê v horâd ?
*BFI:    v šéjsjat@w čac´vërtym .
*BFB:    zdavalê li vy vstupicêl´nyjê ékzamêny v učilêščê ?
*BFI:    ne , pa âcestatâm .
*BFB:    na kakom jêzyke prêpâdavalês´ predmety v učilêščê ?
*BFI:    na ruskâm .
*BFB:    što xx étâ bylê za predmety ?
*BFI:    čort ix znajê .
*BFA:    use pa spêcyjal´nâscê : speccêxnalohêjê , obščýjê cêxnalohêjê .
*BFB:    tak étâ u vas u baranâvêčýx , a ana byla ú oršý .
*BFI:    vot užé pra predmety , xoc´ ty menja ubej , ne pomnju .
*BFB:    cêžylo li vam bylâ pêrejci z bêelaruskâhâ jêzyka na ruskêj ?
*BFI:    ne .
*BFI:    a što ž tam cižolâvâ ?
*BFB:    kem vy stalê pa prafesêjê ?
*BFI:    lentâčnêcýj .
*BFB:    ješčë adna .
*BFB:    a ne , ta byla u nas rovnêčnêcýj .
*BFI:    ja jaščé tam u oršý pâstupilâ (.) u cexnêkum , na večernêjê âtdzelenêjê .
*BFI:    i skol´kê ja praučylâsê ?
*BFI:    s sêncebra (.) pa mart .
*BFB:    vsë , xvacilâ .
*BFI:    ne , nu užé ž (.) ujexâlê .
*BFI:    persname ujexâlâ , i vsë , i ja kinulâ .
*BFI:    adnoj cjažkâ bylo na večernêm .
*BFB:    nu , poslê raboty .
*BFA:    a vy v tri smeny rabotâlê ?
*BFI:    v tri .
*BFB:    i patom ješčë (.) na večernêjê ?
*BFI:    a ja adno [_//] adzin ékzamên zdavalâ ú cexnêkum .
*BFI:    ilê dva ?
*BFI:    dva .
*BFI:    u mine âcestat byú (.) bez trojêk , dve adno čec´vërkê .
*BFA:    u mjane tožý .
*BFB:    u menja i to bol´šý bylâ .
*BFI:    da , hramâtnyjê baby .
*BFA:    ne tol´kê râbacjaščêjê .
*BFB:    na kakom jêzyke vy râzgavarêvâlê na rabocê ?
*BFI:    na smešýnâm .
*BFB:    smešýnom kakom ?
*BFI:    ruskâ-bêlaruskâm .
*BFB:    a domâ ?
*BFI:    i domâ tožý samâjê .
*BFB:    a vaš muž tožý vyxâdzêc iz dzerevnê ?
*BFI:    da .
*BFB:    a xx kakoj jazyk legčê , ruskêj ilê bêlaruskêj ?
*BFI:    âdzinakâvâ mne .
*BFI:    ja jak xto budzê hâvaryc´ na bêlaruskâm , ja budu hâvaryc´ na bêlaruskâm .
*BFI:    vot u mjane persname , sistrâ maja , čistâ na bêlaruskâm , ana bêlaruskê prêpâdaje .
*BFI:    a nam âdzinakâvâ .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page