fam_ba_4

fam_ba_4

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, rus
@Participants:    BFA Migrant, BFB Town, BFP Migrant
@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||
@ID:    hyb|fam|BFP|59;|male|central||Migrant|secondary||
@L1 of BFA:    be
@L1 of BFB:    brms
@L1 of BFP:    be
@MT of BFA:    brms
@MT of BFB:    be+brms
@MT of BFP:    be+brms
@FL of BFA:    be
@FL of BFB:    brms
@FL of BFP:    be+ru
@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file
@Situation:    Conversation at home
*BFA:    persname persname pâvjazla .
*BFB:    a čevo ani na baranâvêčê ne pajexâlê ?
*BFA:    jany pryjeduc´ , navernâjê , ú srédu .
*BFB:    vam , možý , kâravajê jakohâ dali ?
*BFA:    dali , usjaho dali .
*BFB:    nu što , jescê hréc´ ci ne ?
*BFA:    ne nadâ .
*BFA:    ty dumâjêš , my halodnyjê pryjexâlê ?
*BFB:    ne , nu jexâlê ž skol´kâ .
*BFA:    dze-tâ ž tam kâravaj byú .
*BFB:    u jix pââstavalâsê , ci što ?
*BFA:    u jix tam pââstavalâsê , tabe ne râskazac´ .
*BFA:    ani nâhatovêlê !
*BFA:    oj , tabe ne râskazac´ , što tam na stalax bylo .
*BFA:    úsë svajo .
*BFA:    dažý rybâ kapčënâjê , skumbrêjê kapčënâjê svaja byla .
*BFB:    i kâlbasa svaja ?
*BFA:    vsja svaja .
*BFB:    a skol´kê ž tam čýlavek bylo ?
*BFA:    z persname stârany ne mnohâ bylo .
*BFA:    čýlavek šýsc´dzesjat .
*BFA:    a z toj stârany , možý , ú try razy bolêj .
*BFA:    ne zrja persname hâvaryú , što z jixnêj tol´kê stârany pad čýlavek dzvescê .
*BFA:    nu , tam bylo +...
*BFA:    čýlavek sto pêc´dzesjat bylo .
*BFA:    ale ničohâ , cixâ , spakojnâ âbyšlosê .
*BFA:    tam takajê stalovâjê ad pêanerskâhâ lahêrê .
*BFA:    tam bal´šy zal , i men´šý čerêz scenku .
*BFA:    našýjê byli z adnoj stârany , a hétyjê ú bal´šom zalê .
*BFA:    každy svaim hascjam pâdavaú .
*BFA:    i úsë tak narmal´nâ bylo .
*BFA:    ludzej stol´kâ , no cixâ úsë âbyšlosê .
*BFA:    tol´kê tam pâprýjaždžalê z toj stârany z drahičýnâ , to jany meždu saboj .
*BFA:    a tak vsë xârašo .
*BFA:    a tam +...
*BFA:    u nas , znajêš , tâmada kamandujê , a tam ne .
*BFA:    tam selê za stol , raz úsë padalê na stol , što jesc´ haračýjê .
*BFA:    i úsë .
*BFA:    xto xočý , p´je , xto huljajê , xto pa vulêcý xodzêc´ , xto ú karty hrajê .
*BFA:    jak davolê pâsjadzelê , pâxadzilê , pâhuljalê , apjac´ za stol .
*BFA:    nixto nikohâ ne čapâjê .
*BFB:    nu i pravêl´nâ , što tut kamandâvâc´ ?
*BFB:    vse jak pa kamandzê selê , ústalê , pajelê +/.
*BFA:    da , a tam ne .
*BFP:    jak pry savetâx .
*BFP:    tam usë pâ-druhomu .
*BFA:    xârašo .
*BFB:    vam panravêlâs´ ?
*BFA:    narmal´nâ !
*BFA:    my ú persname byli jak na svadz´bê , tam tožý hétâk samo bylo .
*BFA:    my čakajêm , huljajêm , kali pryhlosêc´ xto za stol , nixto ničohâ ne havorýc´ .
*BFA:    patom my râskusilê , što nixto nikohâ ne prýhlašajê .
*BFB:    nu i pravêl´nâ .
*BFB:    stol staic´ , što xočýš +...
*BFB:    a možý , xto ne xočý sjadzec´ .
*BFA:    no tam jesc´ pamoščnêcý , u persname tožý byli dzve , pasudu mylê .
*BFA:    jeslê z-za stala xto vylêz , jany sabralê , pamylê , rastavêlê apjac´ .
*BFA:    i samê tancujut tožý .
*BFB:    a gde vy nâčevalê ?
*BFA:    u jix nâčevalê .
*BFA:    narmal´nâ my spalê .
*BFP:    narmal´nâ .
*BFA:    mâladzëž pârasxodzêlâsê xto kudy .
*BFA:    u jix tam što ú stalovâj pââstavalâsê , to im xvacêc´ , kažý , na dve njadzelê .
*BFP:    narmal´nâjê persname žonkâ .
*BFA:    persname tožý skazaú +"/.
*BFA:    +" mne xârašo .
*BFP:    nu , dyk stol´kâ let pražyú .
*BFA:    i cëščý persname , persname macê , kazalâ +"/.
*BFA:    +" persname xarošý mužyk .
*BFA:    jon , kažý , pryjedzê zaúsëdy i pamožý , jon taki râbacjaščý .
*BFB:    a mâladoj skol´kâ let ?
*BFA:    hadoú dvaccýc´ dva .
*BFA:    tol´kê što očên´ hromkâ muzykâ .
*BFA:    kab čjuc´-čjuc´ cišý , a to lupêc´ pa baldze .
*BFA:    persname hâvarylâ , kahda vyxodzêlâ zamuž staršýjê dočkâ jaje , to ne takajê hromkâjê muzykâ byla .
*BFA:    prostâ toj muzykant ujexâú âddyxac´ u hermanêju .
*BFA:    paétâmu , kažý , jaho ne bylo .
*BFP:    da dzvjanaccýcê časoú muzykâ byla , ci da polpervâhâ .
*BFA:    da času .
*BFP:    nu , prédstaú ty , dvenaccýc´ časoú .
*BFA:    my ušli ú adzinâccýc´ .
*BFP:    dvenaccýc´ časoú ihrac´ , étâ ž vâabščé .
*BFP:    my uxadzilê , to jixnêjê radnja darylâ .
*BFA:    darylê bol´š padarkâmê .
*BFA:    pačci ú každâhâ padarâk byú , malâ dzenêh .
*BFP:    nu , úžé pasudy jej xvacêc´ da kanca žyznê .
*BFB:    pâtamu što ne znajêš , skol´kâ lažyc´ .
*BFA:    a z jaho stârany tožý padarkê darylê , no dzen´hamê bol´šý .
*BFP:    i hrošýj dali .
*BFB:    nu , a skol´kâ vot ščas@w na svad´bu ložýt , jeslê dzen´hamê , xto jevo znajêt .
*BFP:    nu što , jezdzêlâ da persname ?
*BFB:    jezdzêlâ .
*BFP:    nu i kak ?
*BFB:    z hétâhâ persname cély kancért , u jaho rot ne zâkryvajêccý ni na minutu .
*BFA:    jon úsë neštâ havorýc´ i havorýc´ .
*BFP:    mâladzec mužyk .
*BFB:    jana ž sâbirajêccý k nam pryjexâc´ .
*BFA:    kahda ?
*BFP:    nu xaj jedzê .
*BFB:    karočê , kak ?
*BFB:    ana sâbirajêccý , a u nas žý ž xolâdnâ .
*BFA:    nu ?
*BFB:    jesc´ u kavo-nibudz´ u tvajix dzevâk âbâhrevacêl´ ?
*BFA:    ne .
*BFB:    ni u kavo netu ?
*BFB:    zavtrâ vâabšče ta ana sâbiralâs´ .
*BFB:    no ana ješčë pâzvanit .
*BFB:    ja hâvarju +"/.
*BFB:    +" nu prêježžajcê , nu što vy užé ?
*BFA:    nu , a što ?
*BFA:    xaj tupâjê , behâjê .
*BFP:    u ljubuju minutu prymêm .
*BFB:    ja hâvarju +"/.
*BFB:    +" pâprasic´ , možý , ú kaho âbâhrevacêl´ na paru časoú ?
*BFP:    ajoj .
*BFB:    nu a što ja budu hâvaryc´ ?
*BFP:    nu , pravêl´nâ .
*BFB:    nu , jeslê zavtrâ ne palučêccý , to va vtornêk .
*BFB:    ana zavtrâ âbeščalâ pâzvanic´ .
*BFB:    incjarésnâ , pâzvanit ilê net .
*BFB:    možý , nâhâvarilâ mne s tri korâbâ .
*BFP:    xaj jedzê , pažalujstâ .
*BFP:    my ž ne procêú .
*BFA:    xaj prýjaždžajê .
*BFB:    huljaú z hétym kârablëm .
*BFB:    skol´kâ ja tam sjadzelâ , stol´kê ihrau .
*BFP:    vot jamu radâscê !
*BFB:    tam žý ž stol´kâ vsevo , stol´kâ melâčê .
*BFP:    nu , xaj huljajê .
*BFP:    jon , musêc´ , i ne bačýú jaščé kârablja .
*BFB:    čital .
*BFB:    ja jemu knižku prêvezla , tak on čital .
*BFB:    fâtahrafêjê vse pâkazal , vse prâkâmencirâvâl .
*BFA:    jon tady tožý râskazaú bukvy úse , patom cyfry pêrýščytaú i kažý +"/.
*BFA:    +" i što étâ jaščé joj pâkazac´ ?
*BFP:    jon incjarésny xlopêc .
*BFB:    +" i kto étâ tam smejoccý ?
*BFB:    ljubimâjê vyražénêjê u nevo +".
*BFB:    +" što tam za smex ?
*BFB:    ja jemu gâvarju +"/.
*BFB:    +" užé nel´zja i pâsmejaccý , ty ž sam smejošsê .
*BFP:    nu , z´´jezdzêlâ .
*BFB:    tam skol´kâ ne sidzi , vsë malo .
*BFB:    ja v tri časa pajexâlâ i da polsed´movâ tam sidzelâ .
*BFB:    tak bystrô vremê prâletelâ .
*BFB:    ja ž ne budu tam célyj dzen´ sidzec´ .
*BFB:    nu , pravdâ , nêčevo ne gâvarilâ .
*BFP:    patom u persname byla ?
*BFB:    da .
*BFP:    i úsë ?
*BFB:    da nočý .
*BFP:    nu , vot pâsjadzelâ troxê , pâhâvarylê .
*BFB:    prostâ što vyxadnoj , tak žý ž tak dolhâ ne budzêš .
*BFB:    ja polpervâvâ damoj sabralâs´ v pervyj raz , a v poltret´jêvâ tol´kâ vyšlâ .
*BFP:    apjac´ étâ pesnê .
*BFB:    každyj dzen´ étâ pesnê pa dzesêc´ raz , nâdajelâ .
*BFP:    étâ ž kino idze .
*BFA:    jakojê kino ?
*BFA:    tam kancért nejkê idze .
*BFB:    pâsveščënnyj dnju učicêlê .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |