fam_ba_4

fam_ba_4

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus

@Participants:    BFA Migrant, BFB Town, BFP Migrant

@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@ID:    hyb|fam|BFP|59;|male|central||Migrant|secondary||

@L1 of BFA:    be

@L1 of BFB:    brms

@L1 of BFP:    be

@MT of BFA:    brms

@MT of BFB:    be+brms

@MT of BFP:    be+brms

@FL of BFA:    be

@FL of BFB:    brms

@FL of BFP:    be+ru

@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file

@Situation:    Conversation at home

*BFA:    persname persname pâvjazla .

*BFB:    a čevo ani na baranâvêčê ne pajexâlê ?

*BFA:    jany pryjeduc´ , navernâjê , ú srédu .

*BFB:    vam , možý , kâravajê jakohâ dali ?

*BFA:    dali , usjaho dali .

*BFB:    nu što , jescê hréc´ ci ne ?

*BFA:    ne nadâ .

*BFA:    ty dumâjêš , my halodnyjê pryjexâlê ?

*BFB:    ne , nu jexâlê ž skol´kâ .

*BFA:    dze-tâ ž tam kâravaj byú .

*BFB:    u jix pââstavalâsê , ci što ?

*BFA:    u jix tam pââstavalâsê , tabe ne râskazac´ .

*BFA:    ani nâhatovêlê !

*BFA:    oj , tabe ne râskazac´ , što tam na stalax bylo .

*BFA:    úsë svajo .

*BFA:    dažý rybâ kapčënâjê , skumbrêjê kapčënâjê svaja byla .

*BFB:    i kâlbasa svaja ?

*BFA:    vsja svaja .

*BFB:    a skol´kê ž tam čýlavek bylo ?

*BFA:    z persname stârany ne mnohâ bylo .

*BFA:    čýlavek šýsc´dzesjat .

*BFA:    a z toj stârany , možý , ú try razy bolêj .

*BFA:    ne zrja persname hâvaryú , što z jixnêj tol´kê stârany pad čýlavek dzvescê .

*BFA:    nu , tam bylo +...

*BFA:    čýlavek sto pêc´dzesjat bylo .

*BFA:    ale ničohâ , cixâ , spakojnâ âbyšlosê .

*BFA:    tam takajê stalovâjê ad pêanerskâhâ lahêrê .

*BFA:    tam bal´šy zal , i men´šý čerêz scenku .

*BFA:    našýjê byli z adnoj stârany , a hétyjê ú bal´šom zalê .

*BFA:    každy svaim hascjam pâdavaú .

*BFA:    i úsë tak narmal´nâ bylo .

*BFA:    ludzej stol´kâ , no cixâ úsë âbyšlosê .

*BFA:    tol´kê tam pâprýjaždžalê z toj stârany z drahičýnâ , to jany meždu saboj .

*BFA:    a tak vsë xârašo .

*BFA:    a tam +...

*BFA:    u nas , znajêš , tâmada kamandujê , a tam ne .

*BFA:    tam selê za stol , raz úsë padalê na stol , što jesc´ haračýjê .

*BFA:    i úsë .

*BFA:    xto xočý , p´je , xto huljajê , xto pa vulêcý xodzêc´ , xto ú karty hrajê .

*BFA:    jak davolê pâsjadzelê , pâxadzilê , pâhuljalê , apjac´ za stol .

*BFA:    nixto nikohâ ne čapâjê .

*BFB:    nu i pravêl´nâ , što tut kamandâvâc´ ?

*BFB:    vse jak pa kamandzê selê , ústalê , pajelê +/.

*BFA:    da , a tam ne .

*BFP:    jak pry savetâx .

*BFP:    tam usë pâ-druhomu .

*BFA:    xârašo .

*BFB:    vam panravêlâs´ ?

*BFA:    narmal´nâ !

*BFA:    my ú persname byli jak na svadz´bê , tam tožý hétâk samo bylo .

*BFA:    my čakajêm , huljajêm , kali pryhlosêc´ xto za stol , nixto ničohâ ne havorýc´ .

*BFA:    patom my râskusilê , što nixto nikohâ ne prýhlašajê .

*BFB:    nu i pravêl´nâ .

*BFB:    stol staic´ , što xočýš +...

*BFB:    a možý , xto ne xočý sjadzec´ .

*BFA:    no tam jesc´ pamoščnêcý , u persname tožý byli dzve , pasudu mylê .

*BFA:    jeslê z-za stala xto vylêz , jany sabralê , pamylê , rastavêlê apjac´ .

*BFA:    i samê tancujut tožý .

*BFB:    a gde vy nâčevalê ?

*BFA:    u jix nâčevalê .

*BFA:    narmal´nâ my spalê .

*BFP:    narmal´nâ .

*BFA:    mâladzëž pârasxodzêlâsê xto kudy .

*BFA:    u jix tam što ú stalovâj pââstavalâsê , to im xvacêc´ , kažý , na dve njadzelê .

*BFP:    narmal´nâjê persname žonkâ .

*BFA:    persname tožý skazaú +"/.

*BFA:    +" mne xârašo .

*BFP:    nu , dyk stol´kâ let pražyú .

*BFA:    i cëščý persname , persname macê , kazalâ +"/.

*BFA:    +" persname xarošý mužyk .

*BFA:    jon , kažý , pryjedzê zaúsëdy i pamožý , jon taki râbacjaščý .

*BFB:    a mâladoj skol´kâ let ?

*BFA:    hadoú dvaccýc´ dva .

*BFA:    tol´kê što očên´ hromkâ muzykâ .

*BFA:    kab čjuc´-čjuc´ cišý , a to lupêc´ pa baldze .

*BFA:    persname hâvarylâ , kahda vyxodzêlâ zamuž staršýjê dočkâ jaje , to ne takajê hromkâjê muzykâ byla .

*BFA:    prostâ toj muzykant ujexâú âddyxac´ u hermanêju .

*BFA:    paétâmu , kažý , jaho ne bylo .

*BFP:    da dzvjanaccýcê časoú muzykâ byla , ci da polpervâhâ .

*BFA:    da času .

*BFP:    nu , prédstaú ty , dvenaccýc´ časoú .

*BFA:    my ušli ú adzinâccýc´ .

*BFP:    dvenaccýc´ časoú ihrac´ , étâ ž vâabščé .

*BFP:    my uxadzilê , to jixnêjê radnja darylâ .

*BFA:    darylê bol´š padarkâmê .

*BFA:    pačci ú každâhâ padarâk byú , malâ dzenêh .

*BFP:    nu , úžé pasudy jej xvacêc´ da kanca žyznê .

*BFB:    pâtamu što ne znajêš , skol´kâ lažyc´ .

*BFA:    a z jaho stârany tožý padarkê darylê , no dzen´hamê bol´šý .

*BFP:    i hrošýj dali .

*BFB:    nu , a skol´kâ vot ščas@w na svad´bu ložýt , jeslê dzen´hamê , xto jevo znajêt .

*BFP:    nu što , jezdzêlâ da persname ?

*BFB:    jezdzêlâ .

*BFP:    nu i kak ?

*BFB:    z hétâhâ persname cély kancért , u jaho rot ne zâkryvajêccý ni na minutu .

*BFA:    jon úsë neštâ havorýc´ i havorýc´ .

*BFP:    mâladzec mužyk .

*BFB:    jana ž sâbirajêccý k nam pryjexâc´ .

*BFA:    kahda ?

*BFP:    nu xaj jedzê .

*BFB:    karočê , kak ?

*BFB:    ana sâbirajêccý , a u nas žý ž xolâdnâ .

*BFA:    nu ?

*BFB:    jesc´ u kavo-nibudz´ u tvajix dzevâk âbâhrevacêl´ ?

*BFA:    ne .

*BFB:    ni u kavo netu ?

*BFB:    zavtrâ vâabšče ta ana sâbiralâs´ .

*BFB:    no ana ješčë pâzvanit .

*BFB:    ja hâvarju +"/.

*BFB:    +" nu prêježžajcê , nu što vy užé ?

*BFA:    nu , a što ?

*BFA:    xaj tupâjê , behâjê .

*BFP:    u ljubuju minutu prymêm .

*BFB:    ja hâvarju +"/.

*BFB:    +" pâprasic´ , možý , ú kaho âbâhrevacêl´ na paru časoú ?

*BFP:    ajoj .

*BFB:    nu a što ja budu hâvaryc´ ?

*BFP:    nu , pravêl´nâ .

*BFB:    nu , jeslê zavtrâ ne palučêccý , to va vtornêk .

*BFB:    ana zavtrâ âbeščalâ pâzvanic´ .

*BFB:    incjarésnâ , pâzvanit ilê net .

*BFB:    možý , nâhâvarilâ mne s tri korâbâ .

*BFP:    xaj jedzê , pažalujstâ .

*BFP:    my ž ne procêú .

*BFA:    xaj prýjaždžajê .

*BFB:    huljaú z hétym kârablëm .

*BFB:    skol´kâ ja tam sjadzelâ , stol´kê ihrau .

*BFP:    vot jamu radâscê !

*BFB:    tam žý ž stol´kâ vsevo , stol´kâ melâčê .

*BFP:    nu , xaj huljajê .

*BFP:    jon , musêc´ , i ne bačýú jaščé kârablja .

*BFB:    čital .

*BFB:    ja jemu knižku prêvezla , tak on čital .

*BFB:    fâtahrafêjê vse pâkazal , vse prâkâmencirâvâl .

*BFA:    jon tady tožý râskazaú bukvy úse , patom cyfry pêrýščytaú i kažý +"/.

*BFA:    +" i što étâ jaščé joj pâkazac´ ?

*BFP:    jon incjarésny xlopêc .

*BFB:    +" i kto étâ tam smejoccý ?

*BFB:    ljubimâjê vyražénêjê u nevo +".

*BFB:    +" što tam za smex ?

*BFB:    ja jemu gâvarju +"/.

*BFB:    +" užé nel´zja i pâsmejaccý , ty ž sam smejošsê .

*BFP:    nu , z´´jezdzêlâ .

*BFB:    tam skol´kâ ne sidzi , vsë malo .

*BFB:    ja v tri časa pajexâlâ i da polsed´movâ tam sidzelâ .

*BFB:    tak bystrô vremê prâletelâ .

*BFB:    ja ž ne budu tam célyj dzen´ sidzec´ .

*BFB:    nu , pravdâ , nêčevo ne gâvarilâ .

*BFP:    patom u persname byla ?

*BFB:    da .

*BFP:    i úsë ?

*BFB:    da nočý .

*BFP:    nu , vot pâsjadzelâ troxê , pâhâvarylê .

*BFB:    prostâ što vyxadnoj , tak žý ž tak dolhâ ne budzêš .

*BFB:    ja polpervâvâ damoj sabralâs´ v pervyj raz , a v poltret´jêvâ tol´kâ vyšlâ .

*BFP:    apjac´ étâ pesnê .

*BFB:    každyj dzen´ étâ pesnê pa dzesêc´ raz , nâdajelâ .

*BFP:    étâ ž kino idze .

*BFA:    jakojê kino ?

*BFA:    tam kancért nejkê idze .

*BFB:    pâsveščënnyj dnju učicêlê .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)