fam_ba_43

fam_ba_43

@Begin
@Languages:    hyru, rus, nan
@Participants:    BFB Town, BFO na, BFA Migrant, BFV Town
@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||
@ID:    nan|fam|BFO|83;|female|peripher||na|incomplete/primary||
@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    rus|fam|BFV|35;|male|central||Town|professional||
@L1 of BFB:    brms
@L1 of BFA:    be
@L1 of BFV:    be+ru
@MT of BFB:    be+brms
@MT of BFA:    brms
@MT of BFV:    brms
@FL of BFB:    brms
@FL of BFA:    be
@FL of BFV:    be+ru
@Situation:    Conversation at home
*BFB:    nu što ?
*BFB:    jak spravy ?
*BFO:    u baby úžo (.) spravy !
*BFB:    oj , nu úžo ú baby spravy .
*BFB:    jakijê ?
*BFO:    +< aby (.) u vas byli (.) spravy .
*BFA:    ja kupilâ vjanočkê novyjê .
*BFA:    možý , my srazu sxodzêm na kladbêščé ?
*BFV:    lučšý srazu sxadzic´ .
*BFV:    idzicê sjudoj , a ja pajdu čerâz ulêcu , pajdu mašynu zakroju .
*BFV:    pravêl´nâ , len´ hatovêc´ .
*BFB:    tak ne prêhatovêš .
*BFV:    prêhatovêš .
*BFV:    <my gatovêm>[_/] my gatovêm na butylkê .
*BFV:    birëccý kurêcý +...
*BFV:    česnok , halovkâ , vydušvâjêccý čerêz česnoč´nêcu .
*BFV:    berëccý (.) mâjanéz , priprav (.) kuč´â .
*BFV:    vsë étâ abmazyvâjêccý .
*BFV:    nu , snač´alâ (.) vsë abmazyvâjêš , dajoš pâležac´ .
*BFV:    ležyt , vpitvâjêccý .
*BFV:    kagda vsë nâpitalâs´ , sadzêš na butylku (.) s vadoj , vstavljajêš v duxovku .
*BFV:    nasažývâjêš , vsë abmazyvâjêš , štob vsë bylâ abmazânâ v mâjanézê .
*BFV:    i vsë , vključ´ajêš .
*BFV:    ano gatovêccý da rumjanâj korâč´kê .
*BFV:    ty smotrêš pa kascjam , jeslê +...
*BFV:    nâdrezajêš vozlê kasti , jeslê ne cečët , krasnâjê ne vystupajêt , značêt , hatovâ .
*BFB:    adkul´ u cjabe pâljandvicý ?
*BFB:    dze svinnju sxavalâ ?
*BFO:    persname .
*BFB:    ty hâvariš , što on slabyj .
*BFV:    kanešnâ .
*BFV:    nužnâ bajarskâvâ kupic´ .
*BFV:    vot tam (.) xrén !
*BFV:    i to ne vsigda udač´nyj .
*BFV:    s limonâm , s kljukvâj +/.
*BFO:    za úsë dobrô .
*BFO:    kab blahojê úsë išlo .
*BFB:    babâ ne topêt .
*BFB:    vrodê ž drov xvatajêt .
*BFV:    ne xoč´â , žarkâ .
*BFV:    proščê mërznuc´ .
*BFV:    ne znaju , ja b tapil by , štob u menja vsegda bylâ ciplo .
*BFV:    ja nênavižu , kagda xolâdnâ .
*BFB:    bênzapila u baby jesc´ ?
*BFV:    ja ne magu .
*BFB:    nekêjê hlaza sonnyjê .
*BFB:    ty ž spaú sënnê .
*BFV:    spac´ xač´u .
*BFV:    ne znaju , ja prâsypajus´ +...
*BFV:    ja vysypajus´ vrodzê .
*BFV:    sënnê prasnulsê v sem čisov , užé vyspâlsê .
*BFV:    valjalsê ješčë pâlčisa .
*BFA:    pojdzêm hradu kapac´ .
*BFA:    a što tam na toj hradze ?
*BFA:    jak što ?
*BFB:    što budzê rasci ?
*BFA:    cybulê , hurki .
*BFV:    cély âharod .
*BFB:    sutreca vstal , zarjadku .
*BFB:    papašý , vo vidzêš , dzelâjêt .
*BFV:    nu xaj dzelâjêt .
*BFO:    ja (.) xrénu (.) načyscêlâ , zabylâsê .
*BFA:    nu što , pojdzêm pâkapajêm ?
*BFB:    cély âharod ?
*BFA:    nu , mo , ne cély .
*BFV:    čisa dva raboty .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |