fam_ba_43

fam_ba_43

@Begin

@Languages:    hyru, rus, nan

@Participants:    BFB Town, BFO na, BFA Migrant, BFV Town

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@ID:    nan|fam|BFO|83;|female|peripher||na|incomplete/primary||

@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    rus|fam|BFV|35;|male|central||Town|professional||

@L1 of BFB:    brms

@L1 of BFA:    be

@L1 of BFV:    be+ru

@MT of BFB:    be+brms

@MT of BFA:    brms

@MT of BFV:    brms

@FL of BFB:    brms

@FL of BFA:    be

@FL of BFV:    be+ru

@Situation:    Conversation at home

*BFB:    nu što ?

*BFB:    jak spravy ?

*BFO:    u baby úžo (.) spravy !

*BFB:    oj , nu úžo ú baby spravy .

*BFB:    jakijê ?

*BFO:    +< aby (.) u vas byli (.) spravy .

*BFA:    ja kupilâ vjanočkê novyjê .

*BFA:    možý , my srazu sxodzêm na kladbêščé ?

*BFV:    lučšý srazu sxadzic´ .

*BFV:    idzicê sjudoj , a ja pajdu čerâz ulêcu , pajdu mašynu zakroju .

*BFV:    pravêl´nâ , len´ hatovêc´ .

*BFB:    tak ne prêhatovêš .

*BFV:    prêhatovêš .

*BFV:    <my gatovêm>[_/] my gatovêm na butylkê .

*BFV:    birëccý kurêcý +...

*BFV:    česnok , halovkâ , vydušvâjêccý čerêz česnoč´nêcu .

*BFV:    berëccý (.) mâjanéz , priprav (.) kuč´â .

*BFV:    vsë étâ abmazyvâjêccý .

*BFV:    nu , snač´alâ (.) vsë abmazyvâjêš , dajoš pâležac´ .

*BFV:    ležyt , vpitvâjêccý .

*BFV:    kagda vsë nâpitalâs´ , sadzêš na butylku (.) s vadoj , vstavljajêš v duxovku .

*BFV:    nasažývâjêš , vsë abmazyvâjêš , štob vsë bylâ abmazânâ v mâjanézê .

*BFV:    i vsë , vključ´ajêš .

*BFV:    ano gatovêccý da rumjanâj korâč´kê .

*BFV:    ty smotrêš pa kascjam , jeslê +...

*BFV:    nâdrezajêš vozlê kasti , jeslê ne cečët , krasnâjê ne vystupajêt , značêt , hatovâ .

*BFB:    adkul´ u cjabe pâljandvicý ?

*BFB:    dze svinnju sxavalâ ?

*BFO:    persname .

*BFB:    ty hâvariš , što on slabyj .

*BFV:    kanešnâ .

*BFV:    nužnâ bajarskâvâ kupic´ .

*BFV:    vot tam (.) xrén !

*BFV:    i to ne vsigda udač´nyj .

*BFV:    s limonâm , s kljukvâj +/.

*BFO:    za úsë dobrô .

*BFO:    kab blahojê úsë išlo .

*BFB:    babâ ne topêt .

*BFB:    vrodê ž drov xvatajêt .

*BFV:    ne xoč´â , žarkâ .

*BFV:    proščê mërznuc´ .

*BFV:    ne znaju , ja b tapil by , štob u menja vsegda bylâ ciplo .

*BFV:    ja nênavižu , kagda xolâdnâ .

*BFB:    bênzapila u baby jesc´ ?

*BFV:    ja ne magu .

*BFB:    nekêjê hlaza sonnyjê .

*BFB:    ty ž spaú sënnê .

*BFV:    spac´ xač´u .

*BFV:    ne znaju , ja prâsypajus´ +...

*BFV:    ja vysypajus´ vrodzê .

*BFV:    sënnê prasnulsê v sem čisov , užé vyspâlsê .

*BFV:    valjalsê ješčë pâlčisa .

*BFA:    pojdzêm hradu kapac´ .

*BFA:    a što tam na toj hradze ?

*BFA:    jak što ?

*BFB:    što budzê rasci ?

*BFA:    cybulê , hurki .

*BFV:    cély âharod .

*BFB:    sutreca vstal , zarjadku .

*BFB:    papašý , vo vidzêš , dzelâjêt .

*BFV:    nu xaj dzelâjêt .

*BFO:    ja (.) xrénu (.) načyscêlâ , zabylâsê .

*BFA:    nu što , pojdzêm pâkapajêm ?

*BFB:    cély âharod ?

*BFA:    nu , mo , ne cély .

*BFV:    čisa dva raboty .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)