fam_ba_43

fam_ba_43

@Begin @Languages:    hyru, rus, nan @Participants:    BFB Town, BFO na, BFA Migrant, BFV Town @ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher|| @ID:    nan|fam|BFO|83;|female|peripher||na|incomplete/primary|| @ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional|| @ID:    rus|fam|BFV|35;|male|central||Town|professional|| @L1 of BFB:    brms @L1 of BFA:    be @L1 of BFV:    be+ru @MT of BFB:    be+brms @MT of BFA:    brms @MT of BFV:    brms @FL of BFB:    brms @FL of BFA:    be @FL of BFV:    be+ru @Situation:    Conversation at home *BFB:    nu što ? *BFB:    jak spravy ? *BFO:    u baby úžo (.) spravy ! *BFB:    oj , nu úžo ú baby spravy . *BFB:    jakijê ? *BFO:    +< aby (.) u vas byli (.) spravy . *BFA:    ja kupilâ vjanočkê novyjê . *BFA:    možý , my srazu sxodzêm na kladbêščé ? *BFV:    lučšý srazu sxadzic´ . *BFV:    idzicê sjudoj , a ja pajdu čerâz ulêcu , pajdu mašynu zakroju . *BFV:    pravêl´nâ , len´ hatovêc´ . *BFB:    tak ne prêhatovêš . *BFV:    prêhatovêš . *BFV:    <my gatovêm>[_/] my gatovêm na butylkê . *BFV:    birëccý kurêcý +... *BFV:    česnok , halovkâ , vydušvâjêccý čerêz česnoč´nêcu . *BFV:    berëccý (.) mâjanéz , priprav (.) kuč´â . *BFV:    vsë étâ abmazyvâjêccý . *BFV:    nu , snač´alâ (.) vsë abmazyvâjêš , dajoš pâležac´ . *BFV:    ležyt , vpitvâjêccý . *BFV:    kagda vsë nâpitalâs´ , sadzêš na butylku (.) s vadoj , vstavljajêš v duxovku . *BFV:    nasažývâjêš , vsë abmazyvâjêš , štob vsë bylâ abmazânâ v mâjanézê . *BFV:    i vsë , vključ´ajêš . *BFV:    ano gatovêccý da rumjanâj korâč´kê . *BFV:    ty smotrêš pa kascjam , jeslê +... *BFV:    nâdrezajêš vozlê kasti , jeslê ne cečët , krasnâjê ne vystupajêt , značêt , hatovâ . *BFB:    adkul´ u cjabe pâljandvicý ? *BFB:    dze svinnju sxavalâ ? *BFO:    persname . *BFB:    ty hâvariš , što on slabyj . *BFV:    kanešnâ . *BFV:    nužnâ bajarskâvâ kupic´ . *BFV:    vot tam (.) xrén ! *BFV:    i to ne vsigda udač´nyj . *BFV:    s limonâm , s kljukvâj +/. *BFO:    za úsë dobrô . *BFO:    kab blahojê úsë išlo . *BFB:    babâ ne topêt . *BFB:    vrodê ž drov xvatajêt . *BFV:    ne xoč´â , žarkâ . *BFV:    proščê mërznuc´ . *BFV:    ne znaju , ja b tapil by , štob u menja vsegda bylâ ciplo . *BFV:    ja nênavižu , kagda xolâdnâ . *BFB:    bênzapila u baby jesc´ ? *BFV:    ja ne magu . *BFB:    nekêjê hlaza sonnyjê . *BFB:    ty ž spaú sënnê . *BFV:    spac´ xač´u . *BFV:    ne znaju , ja prâsypajus´ +... *BFV:    ja vysypajus´ vrodzê . *BFV:    sënnê prasnulsê v sem čisov , užé vyspâlsê . *BFV:    valjalsê ješčë pâlčisa . *BFA:    pojdzêm hradu kapac´ . *BFA:    a što tam na toj hradze ? *BFA:    jak što ? *BFB:    što budzê rasci ? *BFA:    cybulê , hurki . *BFV:    cély âharod . *BFB:    sutreca vstal , zarjadku . *BFB:    papašý , vo vidzêš , dzelâjêt . *BFV:    nu xaj dzelâjêt . *BFO:    ja (.) xrénu (.) načyscêlâ , zabylâsê . *BFA:    nu što , pojdzêm pâkapajêm ? *BFB:    cély âharod ? *BFA:    nu , mo , ne cély . *BFV:    čisa dva raboty . @End
(Stand: 20.04.2022)