fam_ba_35

fam_ba_35

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, rus
@Participants:    BFB Town, BFA Migrant, BFP Migrant
@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||
@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|BFP|59;|male|central||Migrant|secondary||
@L1 of BFB:    brms
@L1 of BFA:    be
@L1 of BFP:    be
@MT of BFB:    be+brms
@MT of BFA:    brms
@MT of BFP:    be+brms
@FL of BFB:    brms
@FL of BFA:    be
@FL of BFP:    be+ru
@Situation:    Conversation at home
*BFB:    dze ž persname ?
*BFA:    nima , ne znaju .
*BFP:    netu [_/] netu nêkavo .
*BFP:    paslednêjê úrémê vâabščé .
*BFB:    a to cêšyna tam (.) sënnê byla .
*BFP:    ne , úžé budzê cixô .
*BFP:    slavâ bohu .
*BFP:    a tak kryčaú by .
*BFA:    ne , netu jevo tut .
*BFP:    netu nêkavo .
*BFP:    paslednêjê vrémê vâabščé (.) cêšyna hrâbavajê .
*BFP:    tak što (.) budzêcê spac´ spakojnâ u bližajšýjê vrémê .
*BFP:    tam étâ scenkâ , vâabščé slyšnâ .
*BFP:    jaje kab čuc´-čuc´ +...
*BFA:    (.) kêrpič´a jaščé pâlažyú .
*BFB:    ne , nu dnëm kriči ty +/.
*BFA:    dnëm , da .
*BFB:    ne kriči ž ty noč´ju .
*BFP:    +< dažý [_/] dažý kab étym zašyú (.) listom .
*BFA:    hipsâkartonâm .
*BFP:    nu i vsë , i narmal´nâ bylo b .
*BFP:    zaklejêú abojê , i úsë .
*BFP:    (.) tut blok (.) ležyc´ , sorâk sâncimetrâú .
*BFP:    vo , pa kârydoru .
*BFP:    a tam vo zrabilê , bačýš .
*BFP:    my hâvarym , my vo spim tut , to tut hluxata .
*BFP:    ú nas hétâ spal´nê , a vot (.) meždu hétymê +...
*BFP:    načne raúci , i (.) ne zasneš .
*BFB:    nu ja ž v prošlyj raz v scenku stuč´alâ xx .
*BFP:    (.) a héty účéra slazêú tut na cýalkoúskâhâ , héty , mâladoj hétâj , xlopêc héty , što žyú (.) tut .
*BFA:    a , persname .
*BFP:    nu , i slez , i pašoú .
*BFP:    nima paka nêkavo .
*BFA:    paka netu .
*BFA:    slavâ bohu , cêšyna .
*BFP:    xoc´ (.) spakojnâ paspicê .
*BFA:    tak i tak nixto ne xodzêc´ .
*BFA:    i jana ne pâjeúljajêccý .
*BFA:    ana prixodêt , kahda prixodzêt bumahê tol´kâ (.) za kvarciru .
*BFB:    xto ?
*BFA:    a étâ , persname , sama .
*BFP:    (..) a tam dzecê .
*BFA:    +< prišla +"/.
*BFA:    +" âsvâbadzicê padval .
*BFA:    my ž zânimalê jixnê padval .
*BFP:    my ž jix pâprasilê tahda ž .
*BFA:    +" âsvâbadzicê padval .
*BFP:    kravacê , úsë .
*BFA:    +" mne nadâ (.) ovâščê pâlažyc´ .
*BFP:    oj bljaxâ , ja +/.
*BFA:    pašoú jon .
*BFP:    +< poldnja [_/] poldnja (.) jak sjadzeú , jak prydurâk jaki .
*BFA:    pêrakidvâú tam dze što ú svoj , âsvâbadziú .
*BFP:    vynosêú .
*BFA:    pryneslâ , torbâčku pastavêlâ i zakrylâ .
*BFP:    +" a hdze polâčkê dzelêsê ?
*BFP:    ja hâvaru +"/.
*BFP:    +" kakijê ty xočêš +...
*BFA:    jix tut ne bylo .
*BFP:    +" kakijê ty xočêš polâčkê , jeslê jon pjac´ let byú , nascêž dzverý adkryty ?
*BFP:    polâčkê !
*BFA:    xaj by jana pryšla , jak my úbiralê jaho .
*BFA:    skol´kâ musârâ vynêslê .
*BFP:    tak ja joj hâvaru +"/.
*BFP:    +" blâhâdari , što ja vynês vo .
*BFA:    +< vyčêscêlê .
*BFP:    nixto [_/] nixto jaho ne vynosêú by , hâvaru .
*BFA:    da .
*BFP:    nu , i jana ješčo mne preténzêjê .
*BFP:    jakijê ž préténzêjê , ja išačýú , jak nehr .
*BFP:    nu ale my méblju pârâzdavalê , dy úsë .
*BFP:    jaščé vênavaty budzêš .
*BFP:    vo hédâku vo torbâčku pastavêlâ .
*BFA:    âvaščéj pryneslâ .
*BFA:    jany úžé tam , možý , vysâxlê , tyjê ovâščê , stojêčý .
*BFP:    <ja išoú>[_/] ja išoú , pljavaúsê s tohâ padvalâ .
*BFP:    râhatac´ možnâ njadzelju .
*BFP:    kancért , vo hédâku .
*BFP:    +" a dze polâčkê ?
*BFP:    a vo sejčas +...
*BFP:    a ú jaho polâčkê harošýjê byli .
*BFP:    ne skažýš , jon zrabiú tahda , klasnyjê polkê byli .
*BFP:    ale ž hétyjê polkê râzašlis´ .
*BFA:    my tady jaho i ne bralê b , ale trébâ bylo kravac´ vynêscê .
*BFB:    a dze tajê kravac´ ?
*BFP:    pajexâlâ na hrodnâ .
*BFA:    +< u hrodnê .
*BFP:    i dzivan pajexâú .
*BFP:    čevo , tajê kravac´ klasnâjê byla .
*BFA:    mjahkê uhalok toj .
*BFB:    a ja ceper´ znaju , što nadâ bylâ s étâj kravac´ju sdzelâc´ .
*BFA:    što ?
*BFB:    štob ana ne skripelâ .
*BFP:    polâčkê , ci étyjê , nadâ bylo écê zrabic´ vo +/.
*BFB:    da .
*BFA:    planâč´kê .
*BFP:    planâč´kê , i úsë .
*BFP:    a matras byú klasny .
*BFP:    matrasâ to žalkô , taki xarošý matras .
*BFA:    a ceper´ dzelâjut , užé tak dzelâjut .
*BFP:    sejčas u nas tak dzelâjuc´ , a ran´šý +...
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page