fam_ba_35

fam_ba_35

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus

@Participants:    BFB Town, BFA Migrant, BFP Migrant

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|BFP|59;|male|central||Migrant|secondary||

@L1 of BFB:    brms

@L1 of BFA:    be

@L1 of BFP:    be

@MT of BFB:    be+brms

@MT of BFA:    brms

@MT of BFP:    be+brms

@FL of BFB:    brms

@FL of BFA:    be

@FL of BFP:    be+ru

@Situation:    Conversation at home

*BFB:    dze ž persname ?

*BFA:    nima , ne znaju .

*BFP:    netu [_/] netu nêkavo .

*BFP:    paslednêjê úrémê vâabščé .

*BFB:    a to cêšyna tam (.) sënnê byla .

*BFP:    ne , úžé budzê cixô .

*BFP:    slavâ bohu .

*BFP:    a tak kryčaú by .

*BFA:    ne , netu jevo tut .

*BFP:    netu nêkavo .

*BFP:    paslednêjê vrémê vâabščé (.) cêšyna hrâbavajê .

*BFP:    tak što (.) budzêcê spac´ spakojnâ u bližajšýjê vrémê .

*BFP:    tam étâ scenkâ , vâabščé slyšnâ .

*BFP:    jaje kab čuc´-čuc´ +...

*BFA:    (.) kêrpič´a jaščé pâlažyú .

*BFB:    ne , nu dnëm kriči ty +/.

*BFA:    dnëm , da .

*BFB:    ne kriči ž ty noč´ju .

*BFP:    +< dažý [_/] dažý kab étym zašyú (.) listom .

*BFA:    hipsâkartonâm .

*BFP:    nu i vsë , i narmal´nâ bylo b .

*BFP:    zaklejêú abojê , i úsë .

*BFP:    (.) tut blok (.) ležyc´ , sorâk sâncimetrâú .

*BFP:    vo , pa kârydoru .

*BFP:    a tam vo zrabilê , bačýš .

*BFP:    my hâvarym , my vo spim tut , to tut hluxata .

*BFP:    ú nas hétâ spal´nê , a vot (.) meždu hétymê +...

*BFP:    načne raúci , i (.) ne zasneš .

*BFB:    nu ja ž v prošlyj raz v scenku stuč´alâ xx .

*BFP:    (.) a héty účéra slazêú tut na cýalkoúskâhâ , héty , mâladoj hétâj , xlopêc héty , što žyú (.) tut .

*BFA:    a , persname .

*BFP:    nu , i slez , i pašoú .

*BFP:    nima paka nêkavo .

*BFA:    paka netu .

*BFA:    slavâ bohu , cêšyna .

*BFP:    xoc´ (.) spakojnâ paspicê .

*BFA:    tak i tak nixto ne xodzêc´ .

*BFA:    i jana ne pâjeúljajêccý .

*BFA:    ana prixodêt , kahda prixodzêt bumahê tol´kâ (.) za kvarciru .

*BFB:    xto ?

*BFA:    a étâ , persname , sama .

*BFP:    (..) a tam dzecê .

*BFA:    +< prišla +"/.

*BFA:    +" âsvâbadzicê padval .

*BFA:    my ž zânimalê jixnê padval .

*BFP:    my ž jix pâprasilê tahda ž .

*BFA:    +" âsvâbadzicê padval .

*BFP:    kravacê , úsë .

*BFA:    +" mne nadâ (.) ovâščê pâlažyc´ .

*BFP:    oj bljaxâ , ja +/.

*BFA:    pašoú jon .

*BFP:    +< poldnja [_/] poldnja (.) jak sjadzeú , jak prydurâk jaki .

*BFA:    pêrakidvâú tam dze što ú svoj , âsvâbadziú .

*BFP:    vynosêú .

*BFA:    pryneslâ , torbâčku pastavêlâ i zakrylâ .

*BFP:    +" a hdze polâčkê dzelêsê ?

*BFP:    ja hâvaru +"/.

*BFP:    +" kakijê ty xočêš +...

*BFA:    jix tut ne bylo .

*BFP:    +" kakijê ty xočêš polâčkê , jeslê jon pjac´ let byú , nascêž dzverý adkryty ?

*BFP:    polâčkê !

*BFA:    xaj by jana pryšla , jak my úbiralê jaho .

*BFA:    skol´kâ musârâ vynêslê .

*BFP:    tak ja joj hâvaru +"/.

*BFP:    +" blâhâdari , što ja vynês vo .

*BFA:    +< vyčêscêlê .

*BFP:    nixto [_/] nixto jaho ne vynosêú by , hâvaru .

*BFA:    da .

*BFP:    nu , i jana ješčo mne preténzêjê .

*BFP:    jakijê ž préténzêjê , ja išačýú , jak nehr .

*BFP:    nu ale my méblju pârâzdavalê , dy úsë .

*BFP:    jaščé vênavaty budzêš .

*BFP:    vo hédâku vo torbâčku pastavêlâ .

*BFA:    âvaščéj pryneslâ .

*BFA:    jany úžé tam , možý , vysâxlê , tyjê ovâščê , stojêčý .

*BFP:    <ja išoú>[_/] ja išoú , pljavaúsê s tohâ padvalâ .

*BFP:    râhatac´ možnâ njadzelju .

*BFP:    kancért , vo hédâku .

*BFP:    +" a dze polâčkê ?

*BFP:    a vo sejčas +...

*BFP:    a ú jaho polâčkê harošýjê byli .

*BFP:    ne skažýš , jon zrabiú tahda , klasnyjê polkê byli .

*BFP:    ale ž hétyjê polkê râzašlis´ .

*BFA:    my tady jaho i ne bralê b , ale trébâ bylo kravac´ vynêscê .

*BFB:    a dze tajê kravac´ ?

*BFP:    pajexâlâ na hrodnâ .

*BFA:    +< u hrodnê .

*BFP:    i dzivan pajexâú .

*BFP:    čevo , tajê kravac´ klasnâjê byla .

*BFA:    mjahkê uhalok toj .

*BFB:    a ja ceper´ znaju , što nadâ bylâ s étâj kravac´ju sdzelâc´ .

*BFA:    što ?

*BFB:    štob ana ne skripelâ .

*BFP:    polâčkê , ci étyjê , nadâ bylo écê zrabic´ vo +/.

*BFB:    da .

*BFA:    planâč´kê .

*BFP:    planâč´kê , i úsë .

*BFP:    a matras byú klasny .

*BFP:    matrasâ to žalkô , taki xarošý matras .

*BFA:    a ceper´ dzelâjut , užé tak dzelâjut .

*BFP:    sejčas u nas tak dzelâjuc´ , a ran´šý +...

@End

 

(Stand: 09.06.2021)