fam_ba_32

fam_ba_32

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus

@Participants:    BFA Migrant, BFP Migrant, BFB Town

@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    hyb|fam|BFP|59;|male|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@L1 of BFA:    be

@L1 of BFP:    be

@L1 of BFB:    brms

@MT of BFA:    brms

@MT of BFP:    be+brms

@MT of BFB:    be+brms

@FL of BFA:    be

@FL of BFP:    be+ru

@FL of BFB:    brms

@Situation:    Conversation at home

*BFA:    tyjê ž pradalê kvarciru .

*BFA:    persname .

*BFP:    a , účéra tam +/.

*BFA:    vybiralêsê .

*BFP:    +, vybiralêsê .

*BFB:    persname .

*BFB:    persname ?

*BFA:    a bylâ âbjevlenêjê ú hazecê .

*BFB:    i vyjêxâlê úžé ?

*BFA:    nu , včera vyvozêlê tut écêm snehâm .

*BFP:    +< včéra zâhružalê .

*BFB:    a čevo ani pamenjalê ?

*BFP:    a my ž slučajnâ âbjeúlennê prâčytalê .

*BFA:    u nejo ž tut radzicêlê , i ú jevo ž , navernâ .

*BFA:    dze-tâ na pasëlkê jejo radzicêlê žyvut .

*BFB:    persname žý râzvedënnyj .

*BFA:    râzvedzën ?

*BFP:    a my ž ne znajêm .

*BFB:    persname , on žý ljubêt pâadkapyvâc´ staryx âdnaklasnêkâv .

*BFA:    nu da .

*BFA:    da , da .

*BFA:    da .

*BFB:    i zadzelâccý druz´jamê na kakojê-tâ vremê .

*BFB:    v paslednêj raz âtkapal persname .

*BFB:    i ja tak pânjala , što on râzvedzën .

*BFP:    a čort jix znajê .

*BFB:    ilê ploxâ žyvut , što-tâ adno iz dvux .

*BFB:    karočê , tam nêčevo xarošývâ .

*BFA:    no jon tut ne pâjevljajêccý .

*BFA:    ja jevo (.) sto let ne vidzêlâ .

*BFA:    nu my dadumâlêsê , što persname .

*BFP:    točnô .

*BFP:    to zâbiraú prýjazžaú .

*BFA:    tol´kâ ani , pâlučajêccý .

*BFP:    pradalê .

*BFP:    sejčas pâdâražalê étyjê kvarciry .

*BFA:    da , sejčas da .

*BFB:    a skol´kâ vzjalê , ne znajêcê ?

*BFA:    tysêč´ tryccýc´ , ne men´šý .

*BFA:    pâtamu što (.) dvuxkomnâtnyjê dvaccýc´ šésc´ , pišut .

*BFB:    užýs !

*BFP:    vo dze persname žyú u âbščéžycêjê +...

*BFP:    persname hâvarylâ , âfarmljalâ vot takuju komnâtu za šasnaccýc´ +/.

*BFA:    za šasnaccýc´ s pâlavinâj tysêč .

*BFP:    božý ž moj mily !

*BFP:    âbščéžycêjê !

*BFA:    dvaccýc´ šésc´ , dvaccýc´ vosêm sprašvâjut za dvuxkomnâtnuju .

*BFP:    troxkomnâtnyjê , čýtyroxkomnâtnyjê ne očên´ ta xvatajut .

*BFA:    čýtyroxkomnâtnyjê ne pol´zujuccý sprosâm .

*BFA:    vot jeslê âbmenjac´ , prymernâ , troxkomnâtnuju na dvuxkomnâtnuju , s daplatâj .

*BFP:    +< to pjac´ tysêč dadut .

*BFA:    pjac´ tysêč za komnâtu dadut daplatu .

*BFA:    nu , vot étât pradalê svaju dvuxkomnâtnuju (.) za dvaccýc´ čétyrê .

*BFP:   

[_/] a kupilê za dvaccýc´ dzevêc´ , da ? *BFP:    i nêdastrojênuju . *BFA:    bez nêčevo , da . *BFA:    ješčo tysêč pjac´ nadâ úlažyc´ . *BFA:    tol´kâ úxadnajê dver´ byla . *BFP:    pjac´ tysêč ješčo . *BFB:    i unitaz . *BFA:    a , i unitaz . *BFP:    i ješčo pjac´ tysêč dabavêc´ , budzê tryccýc´ čatyrý . *BFP:    hlaúnâ , jesc´ zajci kuda . *BFP:    pâsjadzec´ . *BFA:    tam užé ž kojê-što zrabilê . *BFP:    nu tak , užé (.) k kancu idzët . *BFA:    tahda paly paslalê . *BFP:    padnjalêsê cény . *BFB:    xto pâkupajêt écê kvarciry ? *BFB:    atkudâ ú ljudzej dzen´gê ? *BFB:    nu prjam smešno . *BFP:    i pâkupajuc´ . *BFA:    znajêš , pâkupajut kak ? *BFA:    možý , ú kaho-tâ na takuju kvarciru polnâscju netu , berut ssudu ú bankê . *BFB:    krédzity . *BFA:    krédzity berut . *BFP:    + krédzity , da . *BFP:    nu a dze úzjac´ ? *BFB:    a što , krédzity jesc´ na kvarciry sejč´as ? *BFA:    jesc´ . *BFP:    dajut sejčas . *BFA:    + mâladym dajut . *BFA:    nu ani , kanešnâ , ne na vsju kvarciru dajut , no dajut . *BFA:    a tak , kanešnâ , dze ty ž , na úsju kvarciru bank ne dajot . *BFB:    tak a kamu prênâdležyt kvarcirâ , banku ? *BFB:    jeslê bank dajot kredzit . *BFP:    kab jany davalê úsju sumu , to , možý , i prýnâdležaú by . *BFP:    a tak jany ž ne dajuc´ takoj sumy . @End
(Stand: 09.06.2021)