fam_ba_32

fam_ba_32

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, rus
@Participants:    BFA Migrant, BFP Migrant, BFB Town
@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    hyb|fam|BFP|59;|male|central||Migrant|secondary||
@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||
@L1 of BFA:    be
@L1 of BFP:    be
@L1 of BFB:    brms
@MT of BFA:    brms
@MT of BFP:    be+brms
@MT of BFB:    be+brms
@FL of BFA:    be
@FL of BFP:    be+ru
@FL of BFB:    brms
@Situation:    Conversation at home
*BFA:    tyjê ž pradalê kvarciru .
*BFA:    persname .
*BFP:    a , účéra tam +/.
*BFA:    vybiralêsê .
*BFP:    +, vybiralêsê .
*BFB:    persname .
*BFB:    persname ?
*BFA:    a bylâ âbjevlenêjê ú hazecê .
*BFB:    i vyjêxâlê úžé ?
*BFA:    nu , včera vyvozêlê tut écêm snehâm .
*BFP:    +< včéra zâhružalê .
*BFB:    a čevo ani pamenjalê ?
*BFP:    a my ž slučajnâ âbjeúlennê prâčytalê .
*BFA:    u nejo ž tut radzicêlê , i ú jevo ž , navernâ .
*BFA:    dze-tâ na pasëlkê jejo radzicêlê žyvut .
*BFB:    persname žý râzvedënnyj .
*BFA:    râzvedzën ?
*BFP:    a my ž ne znajêm .
*BFB:    persname , on žý ljubêt pâadkapyvâc´ staryx âdnaklasnêkâv .
*BFA:    nu da .
*BFA:    da , da .
*BFA:    da .
*BFB:    i zadzelâccý druz´jamê na kakojê-tâ vremê .
*BFB:    v paslednêj raz âtkapal persname .
*BFB:    i ja tak pânjala , što on râzvedzën .
*BFP:    a čort jix znajê .
*BFB:    ilê ploxâ žyvut , što-tâ adno iz dvux .
*BFB:    karočê , tam nêčevo xarošývâ .
*BFA:    no jon tut ne pâjevljajêccý .
*BFA:    ja jevo (.) sto let ne vidzêlâ .
*BFA:    nu my dadumâlêsê , što persname .
*BFP:    točnô .
*BFP:    to zâbiraú prýjazžaú .
*BFA:    tol´kâ ani , pâlučajêccý .
*BFP:    pradalê .
*BFP:    sejčas pâdâražalê étyjê kvarciry .
*BFA:    da , sejčas da .
*BFB:    a skol´kâ vzjalê , ne znajêcê ?
*BFA:    tysêč´ tryccýc´ , ne men´šý .
*BFA:    pâtamu što (.) dvuxkomnâtnyjê dvaccýc´ šésc´ , pišut .
*BFB:    užýs !
*BFP:    vo dze persname žyú u âbščéžycêjê +...
*BFP:    persname hâvarylâ , âfarmljalâ vot takuju komnâtu za šasnaccýc´ +/.
*BFA:    za šasnaccýc´ s pâlavinâj tysêč .
*BFP:    božý ž moj mily !
*BFP:    âbščéžycêjê !
*BFA:    dvaccýc´ šésc´ , dvaccýc´ vosêm sprašvâjut za dvuxkomnâtnuju .
*BFP:    troxkomnâtnyjê , čýtyroxkomnâtnyjê ne očên´ ta xvatajut .
*BFA:    čýtyroxkomnâtnyjê ne pol´zujuccý sprosâm .
*BFA:    vot jeslê âbmenjac´ , prymernâ , troxkomnâtnuju na dvuxkomnâtnuju , s daplatâj .
*BFP:    +< to pjac´ tysêč dadut .
*BFA:    pjac´ tysêč za komnâtu dadut daplatu .
*BFA:    nu , vot étât pradalê svaju dvuxkomnâtnuju (.) za dvaccýc´ čétyrê .
*BFP:    [_/] a kupilê za dvaccýc´ dzevêc´ , da ?
*BFP:    i nêdastrojênuju .
*BFA:    bez nêčevo , da .
*BFA:    ješčo tysêč pjac´ nadâ úlažyc´ .
*BFA:    tol´kâ úxadnajê dver´ byla .
*BFP:    pjac´ tysêč ješčo .
*BFB:    i unitaz .
*BFA:    a , i unitaz .
*BFP:    i ješčo pjac´ tysêč dabavêc´ , budzê tryccýc´ čatyrý .
*BFP:    hlaúnâ , jesc´ zajci kuda .
*BFP:    pâsjadzec´ .
*BFA:    tam užé ž kojê-što zrabilê .
*BFP:    nu tak , užé (.) k kancu idzët .
*BFA:    tahda paly paslalê .
*BFP:    padnjalêsê cény .
*BFB:    xto pâkupajêt écê kvarciry ?
*BFB:    atkudâ ú ljudzej dzen´gê ?
*BFB:    nu prjam smešno .
*BFP:    i pâkupajuc´ .
*BFA:    znajêš , pâkupajut kak ?
*BFA:    možý , ú kaho-tâ na takuju kvarciru polnâscju netu , berut ssudu ú bankê .
*BFB:    krédzity .
*BFA:    krédzity berut .
*BFP:    + krédzity , da .
*BFP:    nu a dze úzjac´ ?
*BFB:    a što , krédzity jesc´ na kvarciry sejč´as ?
*BFA:    jesc´ .
*BFP:    dajut sejčas .
*BFA:    + mâladym dajut .
*BFA:    nu ani , kanešnâ , ne na vsju kvarciru dajut , no dajut .
*BFA:    a tak , kanešnâ , dze ty ž , na úsju kvarciru bank ne dajot .
*BFB:    tak a kamu prênâdležyt kvarcirâ , banku ?
*BFB:    jeslê bank dajot kredzit .
*BFP:    kab jany davalê úsju sumu , to , možý , i prýnâdležaú by .
*BFP:    a tak jany ž ne dajuc´ takoj sumy .
@End
(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page