fam_ba_30

fam_ba_30

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, rus
@Participants:    BFB Town, BFP Migrant, BFA Migrant
@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||
@ID:    hyb|fam|BFP|59;|male|central||Migrant|secondary||
@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||
@L1 of BFB:    brms
@L1 of BFP:    be
@L1 of BFA:    be
@MT of BFB:    be+brms
@MT of BFP:    be+brms
@MT of BFA:    brms
@FL of BFB:    brms
@FL of BFP:    be+ru
@FL of BFA:    be
@Situation:    Conversation at home
*BFB:    nu što vy tam v č´âbarke tom ?
*BFP:    sënnê na kryšý zâharalê .
*BFA:    da ?
*BFP:    zâharalê .
*BFP:    lamajêm usë .
*BFP:    užé tyjê kârpusa lamajuc´ , dze dzecê byli .
*BFB:    a što ani tam dzelâjut ?
*BFP:    jeúrâramont robêm .
*BFB:    dlja kavo ?
*BFP:    dlja âtdyxajuščýx .
*BFB:    dlja zavodâ ?
*BFP:    +< možýš pryjexâc´ âtdaxnuc´ .
*BFP:    (..) dlja zâvackix .
*BFP:    paljakê prýjazžajuc´ , byvajê .
*BFP:    na xaljavu , što tut .
*BFP:    za kapejkê tyjê âtdaxnuc´ .
*BFB:    (.) a čevo (.) na xaljavu ?
*BFB:    a skol´kâ stojêt pucëvkâ ?
*BFP:    sejč´as ad zavodâ (.) dorâhâ , navernâ , dzesêc´ pracéntâú .
*BFP:    karočê , za dzve njadzelê sto s čem-tâ tysêč .
*BFP:    tut pêc´dzesjat dolârâú , za dzve njadzelê na âdnaho .
*BFP:    za dvajix sto dolârâú .
*BFP:    dzve njadzelê .
*BFB:    (..) vy ž hâvarylê , što pucëvâk nima .
*BFA:    cjaper jesc´ .
*BFP:    letâm .
*BFP:    sejčas silâj zâhanjajuc´ .
*BFA:    a letâm nima .
*BFP:    (..) dažý aútobus dajuc´ (.) pryjexâc´ .
*BFP:    bal´šy ú pânjadzel´nêk .
*BFB:    tak što , zimoj stol´kâ žý stojêt , skol´kâ letâm ?
*BFA:    da , a jakajê raznêcý ?
*BFB:    jak étâ jakajê raznêcý ?
*BFB:    letâm ta sezon .
*BFP:    letâm jany ne byvajuc´ .
*BFA:    ja dažý ne znaju .
*BFP:    sejčas +...
*BFP:    my sprašývâlê tam u âdnaho , havorýc´ , sto vosêm tysêč .
*BFB:    u nas zimoj vsë dzešévlê stojêt , kromê lyžnyx , kanešnâ .
*BFP:    (..) čérnobyl´skêjê ž dzecê prýjazžalê .
*BFP:    što-tâ zâpracilê .
*BFA:    (.) pajdzët ?
*BFA:    (.) značêt , étâ budzê bac´ku .
*BFP:    (.) sa svežýhâ vozduxâ .
*BFB:    tak a vas kormêt tam ?
*BFP:    kavo ?
*BFA:    xto ?
*BFB:    nu , ne znaju .
*BFP:    dyk karmisê , zapisvâjsê .
*BFA:    +< svoj bjaruc´ .
*BFB:    a tam rabotâjêt stalovâjê , ilê što-nibudz´ takojê ?
*BFP:    robêc´ stalovâjê , bar robêc´ .
*BFB:    tak tam âtdyxajuščêjê jesc´ sejč´as ilê kak ?
*BFP:    nu ja ž hâvaru , pryvezlê pêc´dzesjat semej ad zavodâ .
*BFP:    paljakê prýjazžalê , tak trébâvâlê , kab jaščé i vodkâ byla .
*BFP:    večýrâm .
*BFP:    kab jim ú baranâvêčý ne jezdzêc´ za vodkâj .
*BFB:    tak a što , tam vodkê netu ?
*BFP:    u paúlinâvâ tuda xodzêc´ .
*BFP:    pivô prâdajuc´ .
*BFB:    tak a što , v barê net vodkê ?
*BFP:    nu , tam zâprýščano bylo .
*BFB:    ljudzê pryjexâlê âtdaxnuc´ , vypêc´ večêrâm .
*BFP:    dzecê byli .
*BFB:    dzecêm xaj ne prâdajuc´ vodku .
*BFP:    (.) xaj vzroslym tol´kâ prâdajuc´ .
*BFA:    da .
*BFP:    a to jany i dzecêm , i vzroslym .
*BFP:    (..) dzecê , dze vas padzecê ?
*BFB:    (.) tam (.) kak ?
*BFB:    tam žý atdzel´nyjê nâmera , ilê ty prostâ [_///] u cebja komnâtâ , a tualet i duš vmescê vsem ?
*BFP:    net +/.
*BFB:    u každâvâ svaja ?
*BFP:    komnâtâ , tualet (.) i vannâ .
*BFP:    pastavêlê vmestâ vannâú kabiny .
*BFA:    dušévyjê .
*BFP:    dušavyjê .
*BFP:    (.) nu i úsë .
*BFP:    každâj sem´je .
*BFP:    jesc´ ljuksy darožý , tam svâbadnej užé .
*BFB:    a kak komnâty ?
*BFB:    što stait ?
*BFP:    komnâty , što tam , dzve kravacê staic´ .
*BFP:    cêlevidzênêjê sputnêkâvâjê .
*BFP:    (.) antény stajac´ , hétyjê , cjanuc´ .
*BFP:    vot my lamajêm tam usë , jany pravodzêc´ tožý , kabêl´ pravodzêc´ .
*BFP:    u každâj komnâcê cêlivizâr staic´ , xâladzil´nêk staic´ .
*BFP:    (..) vsë , âtdyxaj .
*BFP:    tam prâcédury jesc´ .
*BFA:    ljačysê .
*BFB:    dnëm ljačysê , a večêrâm (.) na bar .
*BFA:    dnëm adnyjê lekê , a večýrâm druhijê .
@End

 

(Stand: 26.04.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page