fam_ba_30

fam_ba_30

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus

@Participants:    BFB Town, BFP Migrant, BFA Migrant

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@ID:    hyb|fam|BFP|59;|male|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||

@L1 of BFB:    brms

@L1 of BFP:    be

@L1 of BFA:    be

@MT of BFB:    be+brms

@MT of BFP:    be+brms

@MT of BFA:    brms

@FL of BFB:    brms

@FL of BFP:    be+ru

@FL of BFA:    be

@Situation:    Conversation at home

*BFB:    nu što vy tam v č´âbarke tom ?

*BFP:    sënnê na kryšý zâharalê .

*BFA:    da ?

*BFP:    zâharalê .

*BFP:    lamajêm usë .

*BFP:    užé tyjê kârpusa lamajuc´ , dze dzecê byli .

*BFB:    a što ani tam dzelâjut ?

*BFP:    jeúrâramont robêm .

*BFB:    dlja kavo ?

*BFP:    dlja âtdyxajuščýx .

*BFB:    dlja zavodâ ?

*BFP:    +< možýš pryjexâc´ âtdaxnuc´ .

*BFP:    (..) dlja zâvackix .

*BFP:    paljakê prýjazžajuc´ , byvajê .

*BFP:    na xaljavu , što tut .

*BFP:    za kapejkê tyjê âtdaxnuc´ .

*BFB:    (.) a čevo (.) na xaljavu ?

*BFB:    a skol´kâ stojêt pucëvkâ ?

*BFP:    sejč´as ad zavodâ (.) dorâhâ , navernâ , dzesêc´ pracéntâú .

*BFP:    karočê , za dzve njadzelê sto s čem-tâ tysêč .

*BFP:    tut pêc´dzesjat dolârâú , za dzve njadzelê na âdnaho .

*BFP:    za dvajix sto dolârâú .

*BFP:    dzve njadzelê .

*BFB:    (..) vy ž hâvarylê , što pucëvâk nima .

*BFA:    cjaper jesc´ .

*BFP:    letâm .

*BFP:    sejčas silâj zâhanjajuc´ .

*BFA:    a letâm nima .

*BFP:    (..) dažý aútobus dajuc´ (.) pryjexâc´ .

*BFP:    bal´šy ú pânjadzel´nêk .

*BFB:    tak što , zimoj stol´kâ žý stojêt , skol´kâ letâm ?

*BFA:    da , a jakajê raznêcý ?

*BFB:    jak étâ jakajê raznêcý ?

*BFB:    letâm ta sezon .

*BFP:    letâm jany ne byvajuc´ .

*BFA:    ja dažý ne znaju .

*BFP:    sejčas +...

*BFP:    my sprašývâlê tam u âdnaho , havorýc´ , sto vosêm tysêč .

*BFB:    u nas zimoj vsë dzešévlê stojêt , kromê lyžnyx , kanešnâ .

*BFP:    (..) čérnobyl´skêjê ž dzecê prýjazžalê .

*BFP:    što-tâ zâpracilê .

*BFA:    (.) pajdzët ?

*BFA:    (.) značêt , étâ budzê bac´ku .

*BFP:    (.) sa svežýhâ vozduxâ .

*BFB:    tak a vas kormêt tam ?

*BFP:    kavo ?

*BFA:    xto ?

*BFB:    nu , ne znaju .

*BFP:    dyk karmisê , zapisvâjsê .

*BFA:    +< svoj bjaruc´ .

*BFB:    a tam rabotâjêt stalovâjê , ilê što-nibudz´ takojê ?

*BFP:    robêc´ stalovâjê , bar robêc´ .

*BFB:    tak tam âtdyxajuščêjê jesc´ sejč´as ilê kak ?

*BFP:    nu ja ž hâvaru , pryvezlê pêc´dzesjat semej ad zavodâ .

*BFP:    paljakê prýjazžalê , tak trébâvâlê , kab jaščé i vodkâ byla .

*BFP:    večýrâm .

*BFP:    kab jim ú baranâvêčý ne jezdzêc´ za vodkâj .

*BFB:    tak a što , tam vodkê netu ?

*BFP:    u paúlinâvâ tuda xodzêc´ .

*BFP:    pivô prâdajuc´ .

*BFB:    tak a što , v barê net vodkê ?

*BFP:    nu , tam zâprýščano bylo .

*BFB:    ljudzê pryjexâlê âtdaxnuc´ , vypêc´ večêrâm .

*BFP:    dzecê byli .

*BFB:    dzecêm xaj ne prâdajuc´ vodku .

*BFP:    (.) xaj vzroslym tol´kâ prâdajuc´ .

*BFA:    da .

*BFP:    a to jany i dzecêm , i vzroslym .

*BFP:    (..) dzecê , dze vas padzecê ?

*BFB:    (.) tam (.) kak ?

*BFB:    tam žý atdzel´nyjê nâmera , ilê ty prostâ [_///] u cebja komnâtâ , a tualet i duš vmescê vsem ?

*BFP:    net +/.

*BFB:    u každâvâ svaja ?

*BFP:    komnâtâ , tualet (.) i vannâ .

*BFP:    pastavêlê vmestâ vannâú kabiny .

*BFA:    dušévyjê .

*BFP:    dušavyjê .

*BFP:    (.) nu i úsë .

*BFP:    každâj sem´je .

*BFP:    jesc´ ljuksy darožý , tam svâbadnej užé .

*BFB:    a kak komnâty ?

*BFB:    što stait ?

*BFP:    komnâty , što tam , dzve kravacê staic´ .

*BFP:    cêlevidzênêjê sputnêkâvâjê .

*BFP:    (.) antény stajac´ , hétyjê , cjanuc´ .

*BFP:    vot my lamajêm tam usë , jany pravodzêc´ tožý , kabêl´ pravodzêc´ .

*BFP:    u každâj komnâcê cêlivizâr staic´ , xâladzil´nêk staic´ .

*BFP:    (..) vsë , âtdyxaj .

*BFP:    tam prâcédury jesc´ .

*BFA:    ljačysê .

*BFB:    dnëm ljačysê , a večêrâm (.) na bar .

*BFA:    dnëm adnyjê lekê , a večýrâm druhijê .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)