fam_ba_29

fam_ba_29

@Begin
@Languages:    hyb, hyru, rus
@Participants:    BFB Town, BFP Migrant, BFA Migrant
@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||
@ID:    hyb|fam|BFP|59;|male|central||Migrant|secondary||
@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||
@L1 of BFB:    brms
@L1 of BFP:    be
@L1 of BFA:    be
@MT of BFB:    be+brms
@MT of BFP:    be+brms
@MT of BFA:    brms
@FL of BFB:    brms
@FL of BFP:    be+ru
@FL of BFA:    be
@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file
@Situation:    Conversation at home
*BFB:    ja ne pânimaju , pâčemu ana bal´ničnâvâ ne dala .
*BFP:    ne dajuc´ .
*BFB:    a što , nel´zja +...
*BFB:    vot jeslê cebe ne dali , jeslê cebe ne nravêccý étâ vrač +...
*BFB:    ty dumâjêš , što ana ne da kanca cebja vsë-taki absledâvâlâ , ne da kanca lečenêjê naznačêlâ .
*BFB:    k kamu ty možýš pajci ?
*BFB:    k drugomu +/.
*BFA:    nê_k_kamu .
*BFB:    nu kak étâ tak ?
*BFA:    persname hâvarilâ včera , ana xadzilâ k hlaznomu +...
*BFA:    hâvarilâ , včera prâxadzilê kamisêju da abedâ écê , vadzicêlê .
*BFA:    havorýc´ +"/.
*BFA:    +" dalžny bylê prênimac´ z dvux , nâčali prýnimac´ z trox .
*BFA:    +" i havorýc´ ["-"] pili .
*BFB:    kto ?
*BFB:    vrači .
*BFB:    +" i kažý ["-"] úmestâ dvux vračej prênimalâ adna .
*BFP:    nu , vot i úsë .
*BFA:    i ješče étât tam , trâúmatolâh naprocêú hlaznyx tam .
*BFA:    kažý +"/.
*BFA:    +" try razâ , musêc´ , xadziú za čas tudy .
*BFA:    +" prydzê , paru čýlavek prymê i apjac´ pašoú tudy .
*BFA:    +" a hétyjê ne prýnimalê .
*BFA:    +" patom stalê prýnimac´ .
*BFA:    +" i vmestâ dvux adzin .
*BFB:    tak ja ne pânimaju , cêmpêratury net , ne dajut bal´ničnyj ?
*BFB:    tak a pri čëm zdes´ cêmpêraturâ ?
*BFB:    u nevo ž ne hrip .
*BFB:    a što , jeslê nohu slamajêš ?
*BFB:    tožý cêmpêratury ne budzêt .
*BFB:    tak što , cebe bal´ničnyj ne dadut ?
*BFP:    nu , úžé druhi úrač , xirurh , trâúmatolâh .
*BFA:    nikak ne dajut bal´ničnyj .
*BFB:    ne , tak plaxajê kârdêahramâ .
*BFB:    stol´kâ našla vsjakâj jêrundy .
*BFB:    prâpisalâ lekarstvâ .
*BFP:    naznačêlâ lečennê , no +...
*BFP:    +" na rabotu budzêcê xadzic´ .
*BFB:    pâtamu što ani nêkakoj atvetstvênnâscê ne nesut , jeslê što-tâ slučiccý .
*BFB:    jeslê ty pajdzëš na rabotu i nakrojêšsê hdze-nibudz´ .
*BFB:    im nêčevo ne budzêt za étâ .
*BFB:    jeslê b ani xoc´ kakuju-tâ atvetstvênnâsc´ nesli za svaji diahnazy , za svajo lečenêjê , ani by pâ-druhomu na étâ smatrelê .
*BFB:    a tak kanešnâ !
*BFB:    nu i što ?
*BFB:    im hâlava ne balit .
*BFP:    bačýš , jak robêccý .
*BFA:    kažý persname , z hlaúkomâj jej nadâ xacja by raz u hod prâxadzic´ kurs lečenêjê .
*BFA:    i étâ možnâ u bal´nicu lažyccý , možnâ na dnevnom stâcýanarê .
*BFA:    i to ú bal´nicý +...
*BFA:    jana ljažalâ ú bal´nicý +...
*BFA:    kažý +"/.
*BFA:    +" lepš ne isci .
*BFA:    havorýc´ +"/.
*BFA:    +" pašla +...
*BFA:    včera étâ ana byla .
*BFA:    a ú nejo pavysêlâs´ hlaznojê davlenêjê .
*BFA:    nadâ bylâ kurs lečenêjê prajci .
*BFA:    +" a tam kažý ["-"] ú jaje mêdsescër , musêc´ , štuk try sjadzic´ .
*BFA:    havorýc´ +"/.
*BFA:    +" nu kak raz nima tojê .
*BFA:    kakoj-tâ mêdsestry .
*BFA:    a pa svajix zapêsêx ana pâhlidzelâ , da aúhustâ mesêcý nima svabodnâhâ mestâ .
*BFA:    dažý dva razâ v hod , ana hâvarilâ .
*BFA:    +" nu havorýc´ ["-"] a što ž dzelâc´ ?
*BFA:    nu , ne znaju , ne znaju .
*BFA:    kažý +"/.
*BFA:    +" sënnê pašla , pâtamu što ana skazalâ každyj dzen´ pryxodzêc´ .
*BFA:    +" nu hâvaru ["-"] a kahda mne možnâ prajci étât kurs lečenêjê ?
*BFA:    ana pâhlidzelâ , pâhlidzelâ .
*BFA:    +" nu , vas s dvaccatâvâ aprelê +...
*BFA:    +" vas ustrojêt ?
*BFA:    +" minja kažý ["-"] v ljubojê vremê ustrojêt .
*BFA:    vot , a tajê skazalâ , da aúhustâ nima .
*BFP:    nu , što ú aprelê , a što ú aúhuscê , bal´šajê raznêcý .
@End

 

(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page