fam_ba_29

fam_ba_29

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus

@Participants:    BFB Town, BFP Migrant, BFA Migrant

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@ID:    hyb|fam|BFP|59;|male|central||Migrant|secondary||

@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||

@L1 of BFB:    brms

@L1 of BFP:    be

@L1 of BFA:    be

@MT of BFB:    be+brms

@MT of BFP:    be+brms

@MT of BFA:    brms

@FL of BFB:    brms

@FL of BFP:    be+ru

@FL of BFA:    be

@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file

@Situation:    Conversation at home

*BFB:    ja ne pânimaju , pâčemu ana bal´ničnâvâ ne dala .

*BFP:    ne dajuc´ .

*BFB:    a što , nel´zja +...

*BFB:    vot jeslê cebe ne dali , jeslê cebe ne nravêccý étâ vrač +...

*BFB:    ty dumâjêš , što ana ne da kanca cebja vsë-taki absledâvâlâ , ne da kanca lečenêjê naznačêlâ .

*BFB:    k kamu ty možýš pajci ?

*BFB:    k drugomu +/.

*BFA:    nê_k_kamu .

*BFB:    nu kak étâ tak ?

*BFA:    persname hâvarilâ včera , ana xadzilâ k hlaznomu +...

*BFA:    hâvarilâ , včera prâxadzilê kamisêju da abedâ écê , vadzicêlê .

*BFA:    havorýc´ +"/.

*BFA:    +" dalžny bylê prênimac´ z dvux , nâčali prýnimac´ z trox .

*BFA:    +" i havorýc´ ["-"] pili .

*BFB:    kto ?

*BFB:    vrači .

*BFB:    +" i kažý ["-"] úmestâ dvux vračej prênimalâ adna .

*BFP:    nu , vot i úsë .

*BFA:    i ješče étât tam , trâúmatolâh naprocêú hlaznyx tam .

*BFA:    kažý +"/.

*BFA:    +" try razâ , musêc´ , xadziú za čas tudy .

*BFA:    +" prydzê , paru čýlavek prymê i apjac´ pašoú tudy .

*BFA:    +" a hétyjê ne prýnimalê .

*BFA:    +" patom stalê prýnimac´ .

*BFA:    +" i vmestâ dvux adzin .

*BFB:    tak ja ne pânimaju , cêmpêratury net , ne dajut bal´ničnyj ?

*BFB:    tak a pri čëm zdes´ cêmpêraturâ ?

*BFB:    u nevo ž ne hrip .

*BFB:    a što , jeslê nohu slamajêš ?

*BFB:    tožý cêmpêratury ne budzêt .

*BFB:    tak što , cebe bal´ničnyj ne dadut ?

*BFP:    nu , úžé druhi úrač , xirurh , trâúmatolâh .

*BFA:    nikak ne dajut bal´ničnyj .

*BFB:    ne , tak plaxajê kârdêahramâ .

*BFB:    stol´kâ našla vsjakâj jêrundy .

*BFB:    prâpisalâ lekarstvâ .

*BFP:    naznačêlâ lečennê , no +...

*BFP:    +" na rabotu budzêcê xadzic´ .

*BFB:    pâtamu što ani nêkakoj atvetstvênnâscê ne nesut , jeslê što-tâ slučiccý .

*BFB:    jeslê ty pajdzëš na rabotu i nakrojêšsê hdze-nibudz´ .

*BFB:    im nêčevo ne budzêt za étâ .

*BFB:    jeslê b ani xoc´ kakuju-tâ atvetstvênnâsc´ nesli za svaji diahnazy , za svajo lečenêjê , ani by pâ-druhomu na étâ smatrelê .

*BFB:    a tak kanešnâ !

*BFB:    nu i što ?

*BFB:    im hâlava ne balit .

*BFP:    bačýš , jak robêccý .

*BFA:    kažý persname , z hlaúkomâj jej nadâ xacja by raz u hod prâxadzic´ kurs lečenêjê .

*BFA:    i étâ možnâ u bal´nicu lažyccý , možnâ na dnevnom stâcýanarê .

*BFA:    i to ú bal´nicý +...

*BFA:    jana ljažalâ ú bal´nicý +...

*BFA:    kažý +"/.

*BFA:    +" lepš ne isci .

*BFA:    havorýc´ +"/.

*BFA:    +" pašla +...

*BFA:    včera étâ ana byla .

*BFA:    a ú nejo pavysêlâs´ hlaznojê davlenêjê .

*BFA:    nadâ bylâ kurs lečenêjê prajci .

*BFA:    +" a tam kažý ["-"] ú jaje mêdsescër , musêc´ , štuk try sjadzic´ .

*BFA:    havorýc´ +"/.

*BFA:    +" nu kak raz nima tojê .

*BFA:    kakoj-tâ mêdsestry .

*BFA:    a pa svajix zapêsêx ana pâhlidzelâ , da aúhustâ mesêcý nima svabodnâhâ mestâ .

*BFA:    dažý dva razâ v hod , ana hâvarilâ .

*BFA:    +" nu havorýc´ ["-"] a što ž dzelâc´ ?

*BFA:    nu , ne znaju , ne znaju .

*BFA:    kažý +"/.

*BFA:    +" sënnê pašla , pâtamu što ana skazalâ každyj dzen´ pryxodzêc´ .

*BFA:    +" nu hâvaru ["-"] a kahda mne možnâ prajci étât kurs lečenêjê ?

*BFA:    ana pâhlidzelâ , pâhlidzelâ .

*BFA:    +" nu , vas s dvaccatâvâ aprelê +...

*BFA:    +" vas ustrojêt ?

*BFA:    +" minja kažý ["-"] v ljubojê vremê ustrojêt .

*BFA:    vot , a tajê skazalâ , da aúhustâ nima .

*BFP:    nu , što ú aprelê , a što ú aúhuscê , bal´šajê raznêcý .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)