fam_ba_2

fam_ba_2

@Begin @Languages:    hyru, rus @Participants:    BFA Migrant, BFB Town @ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional|| @ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher|| @L1 of BFA:    be @L1 of BFB:    brms @MT of BFA:    brms @MT of BFB:    be+brms @FL of BFA:    be @FL of BFB:    brms @Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file @Situation:    Conversation at home *BFA:    kak dzela ? *BFB:    narmal´nâ . *BFB:    a u vas ? *BFA:    a u nas nêprijatnâstê . *BFB:    ja užé slyšu . *BFB:    što slučilâs´ ? *BFA:    persname pamër . *BFB:    jak pamër ? *BFB:    kali ? *BFA:    a vo sënnê . *BFA:    učorâ zaxodzêú da nas , šukaú vypêc´ . *BFA:    abroššý , nebryty , ja jaho takim jaščé ne bačýlâ . *BFA:    ja jamu hâvaru +"/. *BFA:    +" a na kaho ž ty paxožý ? *BFA:    hâvaru +"/. *BFA:    +" davaj ja cjabe nâkarmlju , davaj čaju ilê kofê zrablju . *BFA:    a jon kažý +"/. *BFA:    +" sama pi svajo kofê . *BFA:    pajescê sâhlasiúsê . *BFA:    patom my z bac´kâm davaj z jim hâvaryc´ . *BFA:    +" persname , što ž ty robêš ? *BFA:    +" u cjabe takijê dzecê , unukê xarošýjê rastuc´ . *BFA:    +" radâvâccý tol´kê trébâ . *BFA:    +" jak ty sam ne možýš z hétâj durâscju spravêccý , to tabe ž možnâ pâmahčy . *BFA:    +" trébâ tol´kê , kab ty sam hétâhâ xaceú . *BFA:    +" inačê bêspaleznâ . *BFA:    a jon sâhlašajêccý , hâlavoj maxajê . *BFA:    tak my z jim pâhâvarylê , i jon pajšoú . *BFA:    a sënnê persname zvonêc´ , plačý , havorýc´ +"/. *BFA:    +" papâ umêr . *BFA:    a ja ne mahu snačalâ panjac´ , što za persname . *BFB:    a jak žý ž jon ? *BFA:    persname pryjšla z raboty , a jon sjadzic´ na laúcý va dvaré . *BFA:    jana na jaho hljadzic´ , a jon užé sinejê . *BFA:    jana persname zave +"/. *BFA:    +" persname , bac´kâ úmirajê . *BFA:    jany jaho pâlažylê , a jon užé i ne dyxâjê . *BFA:    ješčë pytalês´ iskustvênnâjê dyxanêjê delâc´ . *BFA:    vyzvâlê skoruju . *BFA:    a ani prijexâlê i tol´kâ smerc´ zâkânstatirâvâlê . *BFB:    i ne pytalês´ âžyvit´ ? *BFA:    tak užé ž stol´kâ vremênê prašlo . *BFB:    božý , kakoj kašmar ! *BFA:    ščas@w ždu bac´ku z raboty i pojdzêm tudy . *BFA:    ne znaju , jak jamu skazac´ . *BFA:    u menja u samoj davlenêjê vyšý nekudâ . *BFB:    tak ot čevo on umêr ? *BFA:    ješčë ne izvesnâ . *BFA:    nedavnâ prêjezžalâ milicýjê , zabralê jevo . *BFA:    zaútrâ buduc´ vskryvac´ , a poslê abedâ zâbjaruc´ , noč pêrýnačujê , a ú čac´ver pâharonêm . *BFB:    ja prostâ ne magu paverêc´ , pijsjat@w adin god . *BFA:    da . *BFB:    bednyjê persname s persname . *BFB:    ješčë budut ugryzenêjêmê sovêstê mučýccý . *BFA:    da nu , razvê jesc´ na étâ pričinâ ? *BFA:    jon u mjane perâd hlazamê staic´ , jaki jon učorâ byú . *BFB:    kakoj užýs ! *BFA:    ja tut sjažu na têlefonê , vsem zvanju . *BFA:    v xar´kâv ne mahu dâzvaniccý . *BFA:    budu dal´šý pytaccý . @End
(Stand: 20.04.2022)