fam_ba_2

fam_ba_2

@Begin

@Languages:    hyru, rus

@Participants:    BFA Migrant, BFB Town

@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@L1 of BFA:    be

@L1 of BFB:    brms

@MT of BFA:    brms

@MT of BFB:    be+brms

@FL of BFA:    be

@FL of BFB:    brms

@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file

@Situation:    Conversation at home

*BFA:    kak dzela ?

*BFB:    narmal´nâ .

*BFB:    a u vas ?

*BFA:    a u nas nêprijatnâstê .

*BFB:    ja užé slyšu .

*BFB:    što slučilâs´ ?

*BFA:    persname pamër .

*BFB:    jak pamër ?

*BFB:    kali ?

*BFA:    a vo sënnê .

*BFA:    učorâ zaxodzêú da nas , šukaú vypêc´ .

*BFA:    abroššý , nebryty , ja jaho takim jaščé ne bačýlâ .

*BFA:    ja jamu hâvaru +"/.

*BFA:    +" a na kaho ž ty paxožý ?

*BFA:    hâvaru +"/.

*BFA:    +" davaj ja cjabe nâkarmlju , davaj čaju ilê kofê zrablju .

*BFA:    a jon kažý +"/.

*BFA:    +" sama pi svajo kofê .

*BFA:    pajescê sâhlasiúsê .

*BFA:    patom my z bac´kâm davaj z jim hâvaryc´ .

*BFA:    +" persname , što ž ty robêš ?

*BFA:    +" u cjabe takijê dzecê , unukê xarošýjê rastuc´ .

*BFA:    +" radâvâccý tol´kê trébâ .

*BFA:    +" jak ty sam ne možýš z hétâj durâscju spravêccý , to tabe ž možnâ pâmahčy .

*BFA:    +" trébâ tol´kê , kab ty sam hétâhâ xaceú .

*BFA:    +" inačê bêspaleznâ .

*BFA:    a jon sâhlašajêccý , hâlavoj maxajê .

*BFA:    tak my z jim pâhâvarylê , i jon pajšoú .

*BFA:    a sënnê persname zvonêc´ , plačý , havorýc´ +"/.

*BFA:    +" papâ umêr .

*BFA:    a ja ne mahu snačalâ panjac´ , što za persname .

*BFB:    a jak žý ž jon ?

*BFA:    persname pryjšla z raboty , a jon sjadzic´ na laúcý va dvaré .

*BFA:    jana na jaho hljadzic´ , a jon užé sinejê .

*BFA:    jana persname zave +"/.

*BFA:    +" persname , bac´kâ úmirajê .

*BFA:    jany jaho pâlažylê , a jon užé i ne dyxâjê .

*BFA:    ješčë pytalês´ iskustvênnâjê dyxanêjê delâc´ .

*BFA:    vyzvâlê skoruju .

*BFA:    a ani prijexâlê i tol´kâ smerc´ zâkânstatirâvâlê .

*BFB:    i ne pytalês´ âžyvit´ ?

*BFA:    tak užé ž stol´kâ vremênê prašlo .

*BFB:    božý , kakoj kašmar !

*BFA:    ščas@w ždu bac´ku z raboty i pojdzêm tudy .

*BFA:    ne znaju , jak jamu skazac´ .

*BFA:    u menja u samoj davlenêjê vyšý nekudâ .

*BFB:    tak ot čevo on umêr ?

*BFA:    ješčë ne izvesnâ .

*BFA:    nedavnâ prêjezžalâ milicýjê , zabralê jevo .

*BFA:    zaútrâ buduc´ vskryvac´ , a poslê abedâ zâbjaruc´ , noč pêrýnačujê , a ú čac´ver pâharonêm .

*BFB:    ja prostâ ne magu paverêc´ , pijsjat@w adin god .

*BFA:    da .

*BFB:    bednyjê persname s persname .

*BFB:    ješčë budut ugryzenêjêmê sovêstê mučýccý .

*BFA:    da nu , razvê jesc´ na étâ pričinâ ?

*BFA:    jon u mjane perâd hlazamê staic´ , jaki jon učorâ byú .

*BFB:    kakoj užýs !

*BFA:    ja tut sjažu na têlefonê , vsem zvanju .

*BFA:    v xar´kâv ne mahu dâzvaniccý .

*BFA:    budu dal´šý pytaccý .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)