fam_ba_2

fam_ba_2

@Begin
@Languages:    hyru, rus
@Participants:    BFA Migrant, BFB Town
@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||
@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||
@L1 of BFA:    be
@L1 of BFB:    brms
@MT of BFA:    brms
@MT of BFB:    be+brms
@FL of BFA:    be
@FL of BFB:    brms
@Comment:    Pauses and overlaps were disregarded in this file
@Situation:    Conversation at home
*BFA:    kak dzela ?
*BFB:    narmal´nâ .
*BFB:    a u vas ?
*BFA:    a u nas nêprijatnâstê .
*BFB:    ja užé slyšu .
*BFB:    što slučilâs´ ?
*BFA:    persname pamër .
*BFB:    jak pamër ?
*BFB:    kali ?
*BFA:    a vo sënnê .
*BFA:    učorâ zaxodzêú da nas , šukaú vypêc´ .
*BFA:    abroššý , nebryty , ja jaho takim jaščé ne bačýlâ .
*BFA:    ja jamu hâvaru +"/.
*BFA:    +" a na kaho ž ty paxožý ?
*BFA:    hâvaru +"/.
*BFA:    +" davaj ja cjabe nâkarmlju , davaj čaju ilê kofê zrablju .
*BFA:    a jon kažý +"/.
*BFA:    +" sama pi svajo kofê .
*BFA:    pajescê sâhlasiúsê .
*BFA:    patom my z bac´kâm davaj z jim hâvaryc´ .
*BFA:    +" persname , što ž ty robêš ?
*BFA:    +" u cjabe takijê dzecê , unukê xarošýjê rastuc´ .
*BFA:    +" radâvâccý tol´kê trébâ .
*BFA:    +" jak ty sam ne možýš z hétâj durâscju spravêccý , to tabe ž možnâ pâmahčy .
*BFA:    +" trébâ tol´kê , kab ty sam hétâhâ xaceú .
*BFA:    +" inačê bêspaleznâ .
*BFA:    a jon sâhlašajêccý , hâlavoj maxajê .
*BFA:    tak my z jim pâhâvarylê , i jon pajšoú .
*BFA:    a sënnê persname zvonêc´ , plačý , havorýc´ +"/.
*BFA:    +" papâ umêr .
*BFA:    a ja ne mahu snačalâ panjac´ , što za persname .
*BFB:    a jak žý ž jon ?
*BFA:    persname pryjšla z raboty , a jon sjadzic´ na laúcý va dvaré .
*BFA:    jana na jaho hljadzic´ , a jon užé sinejê .
*BFA:    jana persname zave +"/.
*BFA:    +" persname , bac´kâ úmirajê .
*BFA:    jany jaho pâlažylê , a jon užé i ne dyxâjê .
*BFA:    ješčë pytalês´ iskustvênnâjê dyxanêjê delâc´ .
*BFA:    vyzvâlê skoruju .
*BFA:    a ani prijexâlê i tol´kâ smerc´ zâkânstatirâvâlê .
*BFB:    i ne pytalês´ âžyvit´ ?
*BFA:    tak užé ž stol´kâ vremênê prašlo .
*BFB:    božý , kakoj kašmar !
*BFA:    ščas@w ždu bac´ku z raboty i pojdzêm tudy .
*BFA:    ne znaju , jak jamu skazac´ .
*BFA:    u menja u samoj davlenêjê vyšý nekudâ .
*BFB:    tak ot čevo on umêr ?
*BFA:    ješčë ne izvesnâ .
*BFA:    nedavnâ prêjezžalâ milicýjê , zabralê jevo .
*BFA:    zaútrâ buduc´ vskryvac´ , a poslê abedâ zâbjaruc´ , noč pêrýnačujê , a ú čac´ver pâharonêm .
*BFB:    ja prostâ ne magu paverêc´ , pijsjat@w adin god .
*BFA:    da .
*BFB:    bednyjê persname s persname .
*BFB:    ješčë budut ugryzenêjêmê sovêstê mučýccý .
*BFA:    da nu , razvê jesc´ na étâ pričinâ ?
*BFA:    jon u mjane perâd hlazamê staic´ , jaki jon učorâ byú .
*BFB:    kakoj užýs !
*BFA:    ja tut sjažu na têlefonê , vsem zvanju .
*BFA:    v xar´kâv ne mahu dâzvaniccý .
*BFA:    budu dal´šý pytaccý .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |