fam_ba_33

fam_ba_33

@Begin

@Languages:    hyb, hyru, rus

@Participants:    BFP Migrant, BFB Town, BFA Migrant

@ID:    hyb|fam|BFP|59;|male|central||Migrant|secondary||

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@ID:    hyru|fam|BFA|59;|female|central||Migrant|professional||

@L1 of BFP:    be

@L1 of BFB:    brms

@L1 of BFA:    be

@MT of BFP:    be+brms

@MT of BFB:    be+brms

@MT of BFA:    brms

@FL of BFP:    be+ru

@FL of BFB:    brms

@FL of BFA:    be

@Situation:    Conversation at home

*BFP:    pâdzêšavelâ saúsem étô jeúrâ .

*BFP:    dzve pjac´sot s čém-tâ .

*BFP:    dzve pjac´sot šýsc´dzesjat .

*BFB:    nemcý menjalê v étâm [_/] étâm +/.

*BFP:    +< ne , dyk vot u nas ano (.) to pâdnimajêccý , to padâjê , pâdnimajêccý , padâjê .

*BFA:    dve šésc´sot dvaccýc´ u nas +/.

*BFB:    écê v brescê menjalê za +/.

*BFP:    pa skol´kô ?

*BFB:    +< dve pjac´sot .

*BFP:    dzve pjac´sot .

*BFP:    ja ž hâvaru , vo ú takix prédzelâx .

*BFB:    kamu-tâ naža tut ne xvatajêt .

*BFA:    jesc´ nož .

*BFA:    a , vo tut .

*BFP:    tak , nu sadzimsê .

*BFP:    sadzimsê , sadzimsê , pêrakusêm .

*BFP:    (..) pâdramalê čuc´ .

*BFP:    nadâ ici , pajedzêm , kupic´ usë .

*BFB:    a što vam kupic´ nadâ ?

*BFP:    slivâk .

*BFA:    ne , slivâk netu .

*BFP:    xlebuškâ nadâ .

*BFA:    +< xlebâ nadâ .

*BFP:    karočê , nadâ úsjaho .

*BFP:    my účera úžé xlebâ étâhâ ne bralê , dumâjêm +/.

*BFA:    pajedzêm , padumâjêš tam , zavtrâ .

*BFB:    tak a cebe na skol´kâ na rabotu ?

*BFA:    na poldzevjatâvâ .

*BFB:    jeslê on v otpuskê .

*BFP:    dyk k času jon âsvabodzêccý , možý .

*BFB:    étâ@k [_/] étâ ran´šý my (.) étâ +...

*BFB:    étâ ran´šý , kahda ú nevo ne otpusk , i jemu na noč´ na rabotu , tak my ljacelê s utra paran´šý .

*BFP:    pravêl´nâ , a sejčas čaho ljacec´ ?

*BFP:    xaj darohu étu pačyscêc´ .

*BFB:    ilê pajedzêm tahdâ v sredu , kak xočêt .

*BFA:    nu , xaj (.) jon , xaj réšajê .

*BFB:    ja jemu skazalâ +"/.

*BFB:    +" rešaj ty , ty nas vezëš .

*BFB:    va vtrornêk , hâvarju , my ne možým .

*BFP:    va útornêk jeslê vyp´´ê tožý , to jeccjô ú pânedzel´nêk .

*BFP:    nu pâhavorýcê .

*BFA:    +< jeslê jamu va vtaruju smenu (.) na rabotu .

*BFP:    a , da , to da lampâčkê .

*BFA:    to možnâ i v sredu da jaho ici , <jeslê jany>[_////] kali jany +/.

*BFP:    va vtaruju (.) ješčo , bljaxâ , dvaccýc´ raz pračmyxâjêšsê .

*BFP:    étâ vtarajê smenâ , ne pervâjê , što ú +/.

*BFB:    a v prošlyj raz byl kurs dva [_//] dve vâsemsot dvaccýc´ pjac´ .

*BFA:    da , v prošlyj raz da .

*BFP:    asobênnâ , jak bralê étât +/.

*BFA:    mašynu jak bralê .

*BFP:    +, mašynu , to tahda samy vysokê kurs byú .

*BFP:    étâ bez vsevo vsjakâvâ .

*BFP:    a sejčas padâjê kurs .

*BFA:    dva hodâ tamu nazad .

*BFP:    tahda dzve vâsemsot .

*BFP:    étâ daj vo dzve vâsemsot , ne dve pjac´sot .

*BFA:    +< dve vâsemsot tahda byl .

*BFP:    na dzvescê (.) rublej , dzvescê s čém-tâ .

*BFA:    da .

*BFA:    vot kak .

*BFA:    (..) mnohâ nâlila vady , navernâ .

*BFB:    ja ta dumâju , čevo ana pra dva pakecêkâ sprašývâlâ .

*BFB:    ja dumâlâ , ana kružku mne .

*BFP:    nadâ bylo try .

*BFB:    (.) try !

*BFP:    nârkamankâ byla b .

*BFA:    nu tam dve xx kružýčkê nalilâ .

*BFB:    luč´šý by bylâ , jeslê b ani sjuda prišli .

*BFP:    kuda ?

*BFP:    xto ?

*BFP:    jak xočuc´ .

*BFP:    možnâ ž i tak , i tak .

*BFP:    tam bac´ki , tut bac´ki .

*BFA:    što ty ž iščêš ?

*BFA:    vot nož ljažyt tvoj .

*BFP:    vilkê +...

*BFB:    jakijê bac´ki ?

*BFA:    začem vilkâ cebe ?

*BFP:    kâlbasu dažý úzjac´ .

*BFA:    nu dyk bjary rukoj , pâlažyú , dy úsë .

*BFB:    jany úžé ne ú bac´koú , jany (.) tut .

*BFP:    užé tut ?

*BFA:    da .

*BFB:    dlja râznâabrazêjê .

*BFP:    pêrýjezžajuc´ sjudy-tudy .

*BFP:    oj , cjažkô .

*BFP:    kvarciry jak nima , cjažkô .

*BFB:    a jak cjažkâ ?

*BFB:    a što joj cjažkâ ?

*BFB:    jana nič´ohâ s saboj ne bjaré , jana tol´kâ veščê .

*BFP:    tak , hâvarac´ , vot zakazvâjuc´ , ale ž takijê cény .

*BFP:    pjac´ (.) tysêč , da ?

*BFB:    što , kvarcirâ ?

*BFB:    pervyj vznos ?

*BFP:    pervyj vznos .

*BFP:    dolârâú .

*BFP:    a (.) patom raznosêt na dvaccýc´ let .

*BFP:    étô tam , za maločnym strojêc´ .

*BFP:    u polê .

*BFB:    nu , narmal´nâ .

*BFB:    a pracénty ?

*BFP:    +< a kamu [_///] u kaho trojê dzjacej , pad pracént , pad pjac´ pracéntâú , pânimajêš .

*BFP:    pad pjac´ pracéntâú écêm .

*BFB:    vsem ?

*BFP:    vot mâladym .

*BFP:    nu étyjê , xto zakazvâjuc´ .

*BFP:    a xx kaho dzecê , trojê dzjacej , značýc´ , jim pervy úznos plocêc´ hâsudarstvâ , a patom (.) na sorâk let pad try pracéntâ .

*BFA:    pad try pracéntâ .

*BFP:    ja úžé úznavaú .

*BFP:    mne incjarésnâ bylo , ja uznaú .

*BFP:    (..) mne xacelâsê úznac´ .

*BFB:    v čëm prablemâ ?

*BFP:    mne xacelâsê úznac´ .

*BFB:    ja vot ne znaju , što darožý , trojê dzecej ilê pracénty placic´ .

*BFA:    da , da , da .

*BFB:    skarej vsevo , trojê dzecej .

*BFA:    da .

*BFP:    nu tak , pravêl´nâ .

*BFA:    étâ +/.

*BFP:    a úžé (.) účera zâikaúsê , u kaho pjac´ dzjacej , besplatnâ .

*BFA:    besplatnâ , da .

*BFB:    pjac´ dzjacej !

*BFB:    xto tut budzê pjac´ dzjacej ražac´ , u bêlarusê ?

*BFP:    a čém karmic´ ?

*BFA:    +< ty znajêš , jesc´ .

*BFP:    a ú školu ?

*BFP:    a ú pâlêšukoú jesc´ .

*BFA:    jesc´ +/.

*BFP:    u pâlêšukoú .

*BFA:    +, pa šésc´ jesc´ .

*BFP:    von u pâlêšukoú mamentâm .

*BFP:    pakazvâlê .

*BFA:    jesc´ .

*BFP:    jesc´ .

*BFP:    dyk ne biroccý ž tam xx jêdzinicý .

*BFP:    biroccý obščýstvâ .

*BFP:    nu a što zrobêš ?

*BFP:    nadâ ljudzêm pâmahac´ .

*BFB:    v školê ž tožý nužnâ za vsë placic´ sejč´as ?

*BFB:    za učebnêkê .

*BFA:    da .

*BFA:    jeslê (.) éty , to men´šý placêc´ .

*BFP:    étyjê men´šý plocêc´ .

*BFB:    aj , nu vsë ravno .

*BFP:    a tak za úsë .

*BFB:    +< adzen´ ty trajix , nâkarmi ty trajix .

*BFB:    ja hâvarju , pracénty budzê vyhâdnêjê placic´ , čem trojê dzecej imec´ .

*BFP:    da , jeslê tyjê pracénty .

*BFP:    tut pjac´ pracéntâú , a tam try pracéntâ .

*BFP:    to úžé lučšý zâplacic´ .

*BFP:    prostâ što žyl´jë stojêc´ .

*BFP:    vot (.) zâkazaú , prymernâ , to úžé na časnâj ne xx .

*BFP:    a nekâlê ž na časnâj (.) šastâlê .

*BFB:    zâkažy ty .

*BFB:    étâ kažýccý , zâkažy .

*BFP:    jak hétyjê havorâc´ .

*BFP:    hâvaryc´ , u kâbalu pâpadzeš na sorâk let .

*BFP:    ni pradaš jaje , étâj kvarciry , ničohâ .

*BFB:    tak ladnâ , jeslê u cebja jesc´ čem placic´ .

*BFB:    a jeslê netu , što dzelâc´ ?

*BFB:    a tut , navernâjê , ne tak , kak u nas ?

*BFB:    u nas tam bank zâbirajêt srazu žý .

*BFB:    i vsë .

*BFB:    i ú cebja ni domâ , a pračénty vyplačêvâjêš da kanca žyznê .

*BFB:    vot i vsja tvaja kâbala .

*BFP:    i jesc´ kâbala .

*BFB:    a tut žý (.) takovâ netu , ne zâbirajut .

*BFP:    to lučšý hétâ kâbala , čym na časnâj sjadzec´ , jak nekâlê sjadzelê pa dzesêc´ let .

*BFB:    ja ne mahu panjac´ , kak étâ ani u vas zâbirajut kvarciry .

*BFB:    ja hâvarju , étâ kvarcirâ +...

*BFB:    ty prostâ ne tak , hâvarju , pânimajêš .

*BFP:    da , ty ne tak +/.

*BFB:    étâ kvarcirâ , ana cebe prênâdležyt tol´kâ tahda , kahda ty vyplâcêl +/.

*BFP:    kahda vyplâcêú , i vot jana tahda tvaja .

*BFP:    a tak jana ne tvaja úsë úremê .

*BFB:    paétâmu (.) ty ne dumâj , što cebja vybrasyvâjut iz tvajej kvarciry .

*BFB:    étâ vâabšče ne tvaja .

*BFP:    kahda dajuc´ na sorâk let , jeslê tabe dvaccýc´ ci dvaccýc´ pjac´ let , tabe úžé budzê šéjsjat@w pjac´ let .

*BFP:    prymernâ , da ?

*BFP:    jeslê na sorâk let , da ?

*BFP:    ty úžé stary čýlavek , bljaxâ .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)