fam_ba_36

fam_ba_36

@Begin
@Languages:    rus, nan
@Participants:    BFV Town, BFB Town, BFW na
@ID:    rus|fam|BFV|35;|male|central||Town|professional||
@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||
@ID:    nan|fam|BFW|13;|female|peripher||na|in_education||
@L1 of BFV:    be+ru
@L1 of BFB:    brms
@MT of BFV:    brms
@MT of BFB:    be+brms
@FL of BFV:    be+ru
@FL of BFB:    brms
@Situation:    Conversation in the car
*BFV:    ani v brescê dolhâ ležalê , nâbiralê étât +/.
*BFB:    v inkubatârê ?
*BFV:    nu .
*BFW:    persname gâvarilâ , što budzêt šésc´ skorâ .
*BFV:    ne , ani takijê narmal´nyjê tam vse .
*BFV:    prostâ +...
*BFV:    pâabšč´accý možnâ bylâ , da , blin , my ne xacelê âstavaccý .
*BFV:    tam , prikin´ , prostâ vse ne našývâ vozrâstâ .
*BFV:    ani vse staršý .
*BFV:    a écê dzecê pârasxodzêccý , i što my tam budzêm sidzec´ ?
*BFW:    takijê prikol´nyjê , vâabšče .
*BFW:    ja étâvâ , takovâ , nu , tožý malên´kâvâ dzeržalâ , dzeržalâ , on za koftu (.) vcépêccý i ne âtpuskajêt .
*BFB:    (..) nu étâ xârašo , što +...
*BFB:    a gdze ani ležalê , v brescê ?
*BFV:    v brescê .
*BFB:    (..) xârašo , što vsë xârašo âbašlos´ .
*BFB:    u nas žý več´nâ ne xvatajêt to inkubatârâv , to ješčë čevo .
*BFB:    i ani nêdanošýnyjê .
*BFV:    na parkâvâj (.) asfal´t pâlažylê .
*BFB:    progrýs .
*BFV:    ja v šokê .
*BFB:    grodnênskêjê , vrodê ž , zajezžalê (.) ješčë k cëcê persname .
*BFB:    nu .
*BFB:    (..) tam étât (.) studzent s uma sxodzêt , ja slyšýlâ .
*BFV:    xto ?
*BFB:    persname .
*BFV:    v smyslê ?
*BFB:    ne xočêt učiccý .
*BFV:    nu i pajdzët dvornêkâm .
*BFV:    asël !
*BFB:    nu tak vot imênnâ .
*BFB:    dâkažy ty jemu .
*BFB:    skazal +...
*BFB:    +" étâ ž ty menja hâvarit ["-"] atpravêlâ .
*BFV:    da ?
*BFB:    nu .
*BFV:    asël kakoj-tâ , blin .
*BFB:    cëcê persname ž ne âvtâricet .
*BFV:    ja ne znaju cêlefonâ , blin .
*BFV:    nadâ uznac´ cêlefon jevo sotâvyj , ja jemu pâzvanju , zasrancu .
*BFB:    jevo ž tut vaspityvâlê vse .
*BFB:    +" ja xač´u byc´ šafërâm , a učiccý ja ne xač´u .
*BFB:    nu tak tak žý ne byvajêt .
*BFB:    cebja vzjalê !
*BFB:    étâ ž jemu pâvezlo , što jevo vâabšče vzjalê , s jevo acénkâmê .
*BFB:    étât persname , bâlamut .
*BFB:    persname xoc´ učilêščê zakončêl , a étât užé i učilêščê ne zakončêt .
*BFV:    ja ž hâvarju , dvornêkâm .
*BFB:    nu a kem on ješčë pajdzët , na samâm dzelê ?
*BFV:    (...) malên´kêj asël .
*BFV:    da vse ž narmal´nâ , vse pâzakančêvâlê .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page