fam_ba_36

fam_ba_36

@Begin

@Languages:    rus, nan

@Participants:    BFV Town, BFB Town, BFW na

@ID:    rus|fam|BFV|35;|male|central||Town|professional||

@ID:    rus|fam|BFB|30;|female|central||Town|higher||

@ID:    nan|fam|BFW|13;|female|peripher||na|in_education||

@L1 of BFV:    be+ru

@L1 of BFB:    brms

@MT of BFV:    brms

@MT of BFB:    be+brms

@FL of BFV:    be+ru

@FL of BFB:    brms

@Situation:    Conversation in the car

*BFV:    ani v brescê dolhâ ležalê , nâbiralê étât +/.

*BFB:    v inkubatârê ?

*BFV:    nu .

*BFW:    persname gâvarilâ , što budzêt šésc´ skorâ .

*BFV:    ne , ani takijê narmal´nyjê tam vse .

*BFV:    prostâ +...

*BFV:    pâabšč´accý možnâ bylâ , da , blin , my ne xacelê âstavaccý .

*BFV:    tam , prikin´ , prostâ vse ne našývâ vozrâstâ .

*BFV:    ani vse staršý .

*BFV:    a écê dzecê pârasxodzêccý , i što my tam budzêm sidzec´ ?

*BFW:    takijê prikol´nyjê , vâabšče .

*BFW:    ja étâvâ , takovâ , nu , tožý malên´kâvâ dzeržalâ , dzeržalâ , on za koftu (.) vcépêccý i ne âtpuskajêt .

*BFB:    (..) nu étâ xârašo , što +...

*BFB:    a gdze ani ležalê , v brescê ?

*BFV:    v brescê .

*BFB:    (..) xârašo , što vsë xârašo âbašlos´ .

*BFB:    u nas žý več´nâ ne xvatajêt to inkubatârâv , to ješčë čevo .

*BFB:    i ani nêdanošýnyjê .

*BFV:    na parkâvâj (.) asfal´t pâlažylê .

*BFB:    progrýs .

*BFV:    ja v šokê .

*BFB:    grodnênskêjê , vrodê ž , zajezžalê (.) ješčë k cëcê persname .

*BFB:    nu .

*BFB:    (..) tam étât (.) studzent s uma sxodzêt , ja slyšýlâ .

*BFV:    xto ?

*BFB:    persname .

*BFV:    v smyslê ?

*BFB:    ne xočêt učiccý .

*BFV:    nu i pajdzët dvornêkâm .

*BFV:    asël !

*BFB:    nu tak vot imênnâ .

*BFB:    dâkažy ty jemu .

*BFB:    skazal +...

*BFB:    +" étâ ž ty menja hâvarit ["-"] atpravêlâ .

*BFV:    da ?

*BFB:    nu .

*BFV:    asël kakoj-tâ , blin .

*BFB:    cëcê persname ž ne âvtâricet .

*BFV:    ja ne znaju cêlefonâ , blin .

*BFV:    nadâ uznac´ cêlefon jevo sotâvyj , ja jemu pâzvanju , zasrancu .

*BFB:    jevo ž tut vaspityvâlê vse .

*BFB:    +" ja xač´u byc´ šafërâm , a učiccý ja ne xač´u .

*BFB:    nu tak tak žý ne byvajêt .

*BFB:    cebja vzjalê !

*BFB:    étâ ž jemu pâvezlo , što jevo vâabšče vzjalê , s jevo acénkâmê .

*BFB:    étât persname , bâlamut .

*BFB:    persname xoc´ učilêščê zakončêl , a étât užé i učilêščê ne zakončêt .

*BFV:    ja ž hâvarju , dvornêkâm .

*BFB:    nu a kem on ješčë pajdzët , na samâm dzelê ?

*BFV:    (...) malên´kêj asël .

*BFV:    da vse ž narmal´nâ , vse pâzakančêvâlê .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)