fam_sh_16

fam_sh_16

@Begin

@Languages:    hyru

@Participants:    HFN na, HFI na

@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||

@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||

@Situation:    Conversation at home

*HFN:    nu , pra sadzêk mne râskažy .

*HFN:    skokâ@w u vas tam ciper malyx ?

*HFN:    čym ty z malymy zânimajêšsê ciper u sadzêku ?

*HFI:    malyx u nas ciper ne mnohâ .

*HFI:    dvenaccýc´ .

*HFN:    dvenaccýc´ ?

*HFI:    aha , pâtamu šta (.) zima , xolâdnâ , dzecê nja xodzâjc´ .

*HFN:    u sadzêku xolâdnâ ?

*HFI:    ne , u sadzêku očýn´ žarkâ .

*HFI:    na zimu prostâ pâzâbiralê .

*HFN:    a , tam žý ž kanikuly byli .

*HFI:    aj , nu , kanikuly .

*HFI:    vot écêx (.) z hâlinovâ zabralê ž malyx vabščé .

*HFI:    persname zabraú , nu , paka .

*HFI:    možý , da aprélê ilê da martâ mesêcý .

*HFN:    a što tam z hâlinovâ za malyjê ?

*HFI:    persname persname .

*HFN:    a-a-a .

*HFI:    aha , vot .

*HFI:    i persname svajho (.) tožý .

*HFN:    +< a , nu nja vodzêc´ , jasnâ .

*HFI:    +< persname nja vodzêc´ paka , da .

*HFI:    vot , paétâmu paka ú nas cêšyna , zaciš´´jê .

*HFN:    a xto ú vas cjaper zaveduščýjê ?

*HFI:    nu , novâjê , ty +...

*HFI:    persname persname persname .

*HFN:    s šarkâúščýny nejkâjê ?

*HFI:    nu .

*HFN:    nu i +/.

*HFI:    tridcýc´ let (..) žénščýnâ .

*HFI:    nu , xto ix znajêc´ ?

*HFN:    njadaúnâ pastavêúšý , da ?

*HFI:    uhu , cêžkavatâ rabotâc´ .

*HFN:    mâladyjê spêcýjalisty +/.

*HFI:    nu , pânimajêš , mâadyjê rvuccý k vlascê , sama pânimajêš .

*HFN:    praverkê tam usjakêjê .

*HFI:    nu praverâk tak i asobâ net , nu nas žý prâvjarajut +...

*HFI:    prýjazžalâ , nas žý tady pêrýtrasli .

*HFI:    a cjaper boh jaje znajê , što budzê .

*HFI:    a tak žý ž ničo , narmal´nâ .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)