fam_sh_37

fam_sh_37

@Begin
@Languages:    hyru
@Participants:    HFI na, HFN na, HFK na
@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||
@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||
@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||
@Situation:    HFI speaks on the phone, conversation at home (playing a game)
*HFI:    pâdnimi , persname .
*HFN:    ja kidaju ?
*HFK:    alë .
*HFK:    josc´ .
*HFN:    šésc´ .
*HFK:    cjabe k cêlefonu .
*HFI:    da .
*HFI:    (...) ty prêsaúljajêš , ne !
*HFK:    skol´kâ tabe dalê ?
*HFI:    (...) a kamu zvanic´ ?
*HFN:    šés´@w .
*HFI:    kab žý ž u mjane cêlefon byú , dyk ja pâzvanilâ .
*HFI:    čaho ne úzila , durnajê ?
*HFI:    (...) nu .
*HFI:    nu , vot viš , ilê jany ne prýjažžalê sën´nê , ilê xalerâ ix tam znajêc´ .
*HFI:    (...) ne znaju .
*HFI:    vot .
*HFI:    nu , xrén jim dac´ .
*HFI:    hrošý sa@k [_//] calejšýjê .
*HFI:    nu jak tam calejšýjê +/.
*HFN:    čétyrý .
*HFI:    možý , nadumâú , šo-tâ kupiú by , dyk ne znaju .
*HFN:    dva , try , čétyrý .
*HFN:    vapros .
*HFI:    ne znaju , što rabic´ .
*HFI:    pâdaždzi , persname , vapros .
*HFI:    (...) a ty dze ?
*HFI:    (...) nu i jak jano tam ?
*HFN:    +" hdze pračêccý maroz letâm ?
*HFN:    v xâladzil´nêkê .
*HFK:    a étâ kakoj ?
*HFN:    pervyj .
*HFN:    v xâladzil´nêkê .
*HFK:    usë , ja kidaju .
*HFK:    tri .
*HFI:    (...) dyk xx âstalas´ ana ?
*HFK:    <mne vapros>[_/] mne vapros .
*HFI:    (...) dyk a ty na čym ?
*HFK:    vapros .
*HFK:    atvet .
*HFI:    (...) za skol´kâ ž ty pryjexâlâ ?
*HFN:    nu , davaj .
*HFI:    (...) a , nu dyk xirnja jaščé .
*HFK:    na , persname , atvet .
*HFN:    ja i tak znaju .
*HFN:    xârašo , davaj .
*HFN:    simnaccýty .
*HFK:    simnaccýty .
*HFK:    +" čto delâjêt zimoj buryj medvedz´ ?
*HFI:    (...) nu , jasnâ .
*HFK:    spit .
*HFN:    (...) a šo značêt ?
*HFN:    a čë@w ty maju šyš@k [_//] fišku dvihâú ?
*HFK:    pâtalknuú .
*HFN:    a začem ty jejo dvihâú ?
*HFI:    aha , étâ jiscesvênnâ .
*HFN:    staú na mestâ .
*HFK:    dva .
*HFN:    šésc´ .
*HFN:    raz , dva , try , čétyrý , pjac´ , šés´@w .
*HFN:    i što mne ciper dzelâc´ ?
*HFK:    net , ty gde stajê@k +...
*HFK:    tut ?
*HFN:    tut .
*HFK:    raz , dva , tri , čétyrê , pjac´ , šés´@w .
*HFK:    vot , dâhuljalâs´ ?
*HFK:    šésc´ .
*HFI:    (...) nu , ty znajêš , možnâ tak , no štob ne vašlo v pryvyčku .
*HFK:    tak vy dalžny sjudy papasc´ .
*HFK:    persname , étâ ja ki@k +/.
*HFN:    usë raúno adzin .
*HFK:    net , ja kidaju .
*HFN:    ja poslê mamy kidaju .
*HFK:    adzin .
*HFN:    éj .
*HFK:    aj , točnâ .
*HFN:    ja adzin +/.
*HFK:    tol´kâ +/.
*HFN:    ja adzin kidalâ .
*HFK:    +, ne muxljavac´ .
*HFI:    jasnâ .
*HFK:    davaj .
*HFN:    ja +/.
*HFK:    jurâ@k [_//] pêrabra@k +...
*HFI:    nu , panjatnên´kâ .
*HFK:    adzin .
*HFN:    saúsem adzin ?
*HFK:    sjudy stânavi snehurâčku .
*HFI:    (...) ne , jiščé nima .
*HFI:    u lesê tam (.) zastralê .
*HFK:    čétyrý .
*HFK:    raz , dva , try +/.
*HFI:    <tak što>[_/] tak što +...
*HFI:    (...) nu , jasnên´kâ .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |