fam_sh_37

fam_sh_37

@Begin

@Languages:    hyru

@Participants:    HFI na, HFN na, HFK na

@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||

@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||

@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||

@Situation:    HFI speaks on the phone, conversation at home (playing a game)

*HFI:    pâdnimi , persname .

*HFN:    ja kidaju ?

*HFK:    alë .

*HFK:    josc´ .

*HFN:    šésc´ .

*HFK:    cjabe k cêlefonu .

*HFI:    da .

*HFI:    (...) ty prêsaúljajêš , ne !

*HFK:    skol´kâ tabe dalê ?

*HFI:    (...) a kamu zvanic´ ?

*HFN:    šés´@w .

*HFI:    kab žý ž u mjane cêlefon byú , dyk ja pâzvanilâ .

*HFI:    čaho ne úzila , durnajê ?

*HFI:    (...) nu .

*HFI:    nu , vot viš , ilê jany ne prýjažžalê sën´nê , ilê xalerâ ix tam znajêc´ .

*HFI:    (...) ne znaju .

*HFI:    vot .

*HFI:    nu , xrén jim dac´ .

*HFI:    hrošý sa@k [_//] calejšýjê .

*HFI:    nu jak tam calejšýjê +/.

*HFN:    čétyrý .

*HFI:    možý , nadumâú , šo-tâ kupiú by , dyk ne znaju .

*HFN:    dva , try , čétyrý .

*HFN:    vapros .

*HFI:    ne znaju , što rabic´ .

*HFI:    pâdaždzi , persname , vapros .

*HFI:    (...) a ty dze ?

*HFI:    (...) nu i jak jano tam ?

*HFN:    +" hdze pračêccý maroz letâm ?

*HFN:    v xâladzil´nêkê .

*HFK:    a étâ kakoj ?

*HFN:    pervyj .

*HFN:    v xâladzil´nêkê .

*HFK:    usë , ja kidaju .

*HFK:    tri .

*HFI:    (...) dyk xx âstalas´ ana ?

*HFK:    <mne vapros>[_/] mne vapros .

*HFI:    (...) dyk a ty na čym ?

*HFK:    vapros .

*HFK:    atvet .

*HFI:    (...) za skol´kâ ž ty pryjexâlâ ?

*HFN:    nu , davaj .

*HFI:    (...) a , nu dyk xirnja jaščé .

*HFK:    na , persname , atvet .

*HFN:    ja i tak znaju .

*HFN:    xârašo , davaj .

*HFN:    simnaccýty .

*HFK:    simnaccýty .

*HFK:    +" čto delâjêt zimoj buryj medvedz´ ?

*HFI:    (...) nu , jasnâ .

*HFK:    spit .

*HFN:    (...) a šo značêt ?

*HFN:    a čë@w ty maju šyš@k [_//] fišku dvihâú ?

*HFK:    pâtalknuú .

*HFN:    a začem ty jejo dvihâú ?

*HFI:    aha , étâ jiscesvênnâ .

*HFN:    staú na mestâ .

*HFK:    dva .

*HFN:    šésc´ .

*HFN:    raz , dva , try , čétyrý , pjac´ , šés´@w .

*HFN:    i što mne ciper dzelâc´ ?

*HFK:    net , ty gde stajê@k +...

*HFK:    tut ?

*HFN:    tut .

*HFK:    raz , dva , tri , čétyrê , pjac´ , šés´@w .

*HFK:    vot , dâhuljalâs´ ?

*HFK:    šésc´ .

*HFI:    (...) nu , ty znajêš , možnâ tak , no štob ne vašlo v pryvyčku .

*HFK:    tak vy dalžny sjudy papasc´ .

*HFK:    persname , étâ ja ki@k +/.

*HFN:    usë raúno adzin .

*HFK:    net , ja kidaju .

*HFN:    ja poslê mamy kidaju .

*HFK:    adzin .

*HFN:    éj .

*HFK:    aj , točnâ .

*HFN:    ja adzin +/.

*HFK:    tol´kâ +/.

*HFN:    ja adzin kidalâ .

*HFK:    +, ne muxljavac´ .

*HFI:    jasnâ .

*HFK:    davaj .

*HFN:    ja +/.

*HFK:    jurâ@k [_//] pêrabra@k +...

*HFI:    nu , panjatnên´kâ .

*HFK:    adzin .

*HFN:    saúsem adzin ?

*HFK:    sjudy stânavi snehurâčku .

*HFI:    (...) ne , jiščé nima .

*HFI:    u lesê tam (.) zastralê .

*HFK:    čétyrý .

*HFK:    raz , dva , try +/.

*HFI:    <tak što>[_/] tak što +...

*HFI:    (...) nu , jasnên´kâ .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)