fam_sh_71

fam_sh_71

@Begin @Languages:    hybe, hyru @Participants:    HFN na, HFM na, HFT na @ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary|| @ID:    hybe|fam|HFM|52;|female|central||na|professional|| @ID:    hybe|fam|HFT|52;|male|central||na||| @Situation:    Conversation at home *HFT:    papul´ , a to úžo nima , bratkâ , takix , kab za trystâ rublej (.) byli . *HFT:    užo pa try tyščý@w dz´vescê , try šysot , vot takijê vo . *HFM:    a ni xrénusên´kê sabe ! *HFT:    nu , dyk a što ty dumâlâ ? *HFT:    xaxân´kê tabe , dumâjêš ? *HFT:    zatojê ž rakâ zâčapiú , dyk (.) i lez (.) z rukoj , zâkasaúšý , kab dastac´ . *HFT:    žalkâ ž marmyškê paslednêjê âtdavac´ . *HFN:    udruh atxvacêc´ ? *HFT:    a ? *HFN:    udruh atxvacêc´ ? *HFT:    aj , dak jon nja lez u dzjurku , bal´šy . @New Episode *HFT:    a što , dumâjêš , malên´kêjê rakê ? *HFT:    tam lapcjuž´´jê budz´ zdaroú . *HFN:    lapcjuž@k +/. *HFT:    nu vot druhi raz , kali úžo +... *HFT:    ale ž cjaper jaščé strašnâ ž . @New Episode *HFT:    jak âtnârastujuc´ , tady , kali voz´mêccý , taé@w prývjazu , taé@w pâkažú . @New Episode *HFT:    nadâ ž mne jej âb´jasnic´ , dze iščo jos´ matyl´ , kali nja buét@w na bazarý . @New Episode *HFN:    kudy takoj pahodâj jexâc´ ? *HFN:    dobry xazjajên sabaku na vulêcu nja vyhânêc´ . *HFT:    nadâ (.) svincý lekarstvâ . @New Episode *HFT:    a dalëkâ tam užo (.) ad hétâhâ úžo prajexâc´ da hétâhâ , da bazaru . @New Episode *HFT:    a na bazarý tam matyl´ (.) zloj . *HFM:    xto tam jos´ ? *HFT:    zloj matyl´ jos´ . @New Episode *HFT:    u vuhlu . @New Episode *HFN:    a čo@w zloj ? @New Episode *HFM:    kab lepêj bralê . *HFT:    jon (.) poúny . *HFN:    što značýc´ poúny ? *HFT:    bal´šyjê . @New Episode *HFT:    mašyny kul´turnâ jez´dzjuc´ . @New Episode *HFT:    nja bryzgâjuc´ . *HFT:    nu , tokâ@w (.) ne hljadzi jak na kalësy , dze jak pajedzêš . *HFT:    a tady šlêpanuc´ mohuc´ (.) pa mordzê . *HFT:    nu , asobênnâ fury . *HFT:    jak čpyxnêc´ . @End
(Stand: 20.04.2022)