fam_sh_71

fam_sh_71

@Begin
@Languages:    hybe, hyru
@Participants:    HFN na, HFM na, HFT na
@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||
@ID:    hybe|fam|HFM|52;|female|central||na|professional||
@ID:    hybe|fam|HFT|52;|male|central||na|||
@Situation:    Conversation at home
*HFT:    papul´ , a to úžo nima , bratkâ , takix , kab za trystâ rublej (.) byli .
*HFT:    užo pa try tyščý@w dz´vescê , try šysot , vot takijê vo .
*HFM:    a ni xrénusên´kê sabe !
*HFT:    nu , dyk a što ty dumâlâ ?
*HFT:    xaxân´kê tabe , dumâjêš ?
*HFT:    zatojê ž rakâ zâčapiú , dyk (.) i lez (.) z rukoj , zâkasaúšý , kab dastac´ .
*HFT:    žalkâ ž marmyškê paslednêjê âtdavac´ .
*HFN:    udruh atxvacêc´ ?
*HFT:    a ?
*HFN:    udruh atxvacêc´ ?
*HFT:    aj , dak jon nja lez u dzjurku , bal´šy .
@New Episode
*HFT:    a što , dumâjêš , malên´kêjê rakê ?
*HFT:    tam lapcjuž´´jê budz´ zdaroú .
*HFN:    lapcjuž@k +/.
*HFT:    nu vot druhi raz , kali úžo +...
*HFT:    ale ž cjaper jaščé strašnâ ž .
@New Episode
*HFT:    jak âtnârastujuc´ , tady , kali voz´mêccý , taé@w prývjazu , taé@w pâkažú .
@New Episode
*HFT:    nadâ ž mne jej âb´jasnic´ , dze iščo jos´ matyl´ , kali nja buét@w na bazarý .
@New Episode
*HFN:    kudy takoj pahodâj jexâc´ ?
*HFN:    dobry xazjajên sabaku na vulêcu nja vyhânêc´ .
*HFT:    nadâ (.) svincý lekarstvâ .
@New Episode
*HFT:    a dalëkâ tam užo (.) ad hétâhâ úžo prajexâc´ da hétâhâ , da bazaru .
@New Episode
*HFT:    a na bazarý tam matyl´ (.) zloj .
*HFM:    xto tam jos´ ?
*HFT:    zloj matyl´ jos´ .
@New Episode
*HFT:    u vuhlu .
@New Episode
*HFN:    a čo@w zloj ?
@New Episode
*HFM:    kab lepêj bralê .
*HFT:    jon (.) poúny .
*HFN:    što značýc´ poúny ?
*HFT:    bal´šyjê .
@New Episode
*HFT:    mašyny kul´turnâ jez´dzjuc´ .
@New Episode
*HFT:    nja bryzgâjuc´ .
*HFT:    nu , tokâ@w (.) ne hljadzi jak na kalësy , dze jak pajedzêš .
*HFT:    a tady šlêpanuc´ mohuc´ (.) pa mordzê .
*HFT:    nu , asobênnâ fury .
*HFT:    jak čpyxnêc´ .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |