fam_sh_33

fam_sh_33

@Begin

@Languages:    hyru

@Participants:    HFK na, HFI na, HFN na

@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||

@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||

@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||

@Situation:    Conversation at home (playing a game)

*HFK:    u mjane šésc´ .

*HFK:    raz , dva , try , čétyrý , pjac´ , šésc´ .

*HFK:    perâd persname pastaú .

*HFI:    adzin .

*HFI:    medlênnâ , no uverýnâ dvižusê k finêšu .

*HFK:    praúdâ , mamâ , ty jak +/.

*HFN:    adzin .

*HFK:    persname , nu ja +...

*HFK:    mamâ , ú minja bo sida +...

*HFK:    my možým s persname vot sjudy stac´ .

*HFI:    veru .

*HFK:    vot praúdâ , a ty +/.

*HFI:    mne taksamâ pêrýkrucilâs´ .

*HFI:    vot xalerâ .

*HFK:    adzin , adzin .

*HFK:    dva .

*HFN:    persname , my s taboj ne rastanêmsê .

*HFK:    ščas@w , dva .

*HFK:    raz , dva .

*HFI:    dva .

*HFK:    dva .

*HFI:    kak-tâ ja medlênnâ , no uverýnnâ (.) dvigâjus´ v svajom nâpravlenêjê .

*HFN:    persname , my s taboj budzêm umescê mâladymê , kak s kâmsamolâm .

*HFK:    +< a mamâ možýc´ vot sjudy ici .

*HFK:    skol´kâ ?

*HFK:    raz , dva , try , čétyrý .

*HFI:    +< bjary , persname .

*HFN:    persname , kidaj .

*HFK:    pjac´ , šés´@w .

*HFK:    kab bylâ sem , mab@k [_//] mamâ by sjudy .

*HFI:    persname !

*HFK:    ja kidaju .

*HFK:    pjac´ .

*HFK:    usë .

*HFK:    raz , dva , try , čétyrê , pjac´ .

*HFK:    usë , persname , my +...

*HFK:    ty ci ne dagon@k +/.

*HFI:    +< adzin .

*HFI:    ne , ja vabščé ljublju .

*HFI:    kada@w ja prâpalzu ?

*HFK:    dva .

*HFK:    âtarvalâs´ at menja .

*HFK:    pjac´ .

*HFK:    raz , dva , try , čétyrý , pjac´ .

*HFK:    adzin .

*HFN:    +" načni ihru sna@k +/.

*HFK:    +< aj , ladnâ , sjudy .

*HFI:    étâ , dy landâ .

*HFI:    étâ što , zakon podlâscê , što li ?

*HFN:    mamâ , étâ bylo ne dzen´ békxémâ .

*HFN:    raz , dva , try .

*HFN:    dzjakuj bohu , uspelâ .

*HFN:    (...) kidaj ciper .

*HFI:    dyk brasaj .

*HFK:    dva .

*HFK:    raz , dva .

*HFI:    a-xa-xa-xa-xa , persname , splju .

*HFK:    katory persname byú vapros , âtlažycê .

*HFI:    âtlažylâ .

*HFK:    tak .

*HFK:    +" pâč´amu zajêc (.) rusak zimoj stanovêccý belym ?

*HFI:    pâčému ?

*HFI:    (..) nu , pâčému zimoj i belym ?

*HFI:    nu , pâčému ?

*HFK:    +< ja ne znaju .

*HFI:    štoby jaho +...

*HFK:    nja z´jelê .

*HFI:    štob jaho nja vidnâ bylâ .

*HFK:    usë , davaj druhi .

*HFN:    sneh žý ž bely .

*HFK:    ne âthadaú .

*HFI:    nu , štob nja s´jelê , pravêl´nâ .

*HFI:    nu , štob jaho nja vidnâ bylâ .

*HFI:    davaj .

*HFK:    zagadkâ .

*HFK:    +" na dvare garoj ,

[_//] a v jes +/. *HFI:    a v yzbe . *HFK:    + a v izbe (.) vadoj . *HFN:    nu , nâvahodnêjê zahadkâ . *HFK:    + pro@k [_//] proru@k +/. *HFN:    xto ? *HFK:    prorub´ . *HFI:    + net . *HFN:    persname , padumâj . *HFN:    na dvaré haroj , a v izbe +... *HFK:    sneh . *HFI:    sneh , kanešnâ . *HFK:    usë , jiščo adzi@k +/. *HFI:    tak ty ž âthadaú . *HFK:    net , étâ mne padskazâlê . *HFI:    + da radzê bohâ . *HFK:    četvërkê , taj@w zagadkâ . *HFK:    +" dvenadcýc´ brac´jev drug_za_drugâm brodzêt , drug_drugâ ne ot byg@k (.) ne abxodzêt . *HFK:    inêj . *HFI:    dvenaccýc´ brac´jêv drug_za_drugâm xodzêt , drug_drugâ ne ab +/. *HFN:    + ty z dumâj . *HFK:    ne znaju . *HFI:    nu , jakêjê dvenaccýc´ brac´jêú ? *HFK:    jožý . *HFI:    nu , dze dvenaccýc´ brac´jêú ? *HFK:    zvëzdy . *HFI:    ne , a jakijê tam braty ? *HFK:    aj , úsë , druhi . *HFI:    étâ mesêcý , persname . *HFN:    nâzavi ka mesêcý hodâ , nu ka . *HFK:    ne zna@k +... *HFK:    nu , ne zna@k +... *HFI:    + ciper jaki mesêc ? *HFK:    zima . *HFI:    dyk zima , to zima . *HFN:    zima , étâ para hodâ . *HFN:    étâ tada@w <try>[_//] čétyrý sestrycý . *HFK:&nbsp;&nbsp;&nbsp; fevral´ . *HFI:&nbsp;&nbsp;&nbsp; fevral´ , da . *HFK:&nbsp;&nbsp;&nbsp; + zagadkâ . *HFK:&nbsp;&nbsp;&nbsp; +" begut paloskê , sagnuv naski . *HFK:&nbsp;&nbsp;&nbsp; lyžý . *HFI:&nbsp;&nbsp;&nbsp; begut pâlazki , sagnuv naski . @End </try>
(Stand: 09.06.2021)