fam_sh_33

fam_sh_33

@Begin
@Languages:    hyru
@Participants:    HFK na, HFI na, HFN na
@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||
@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||
@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||
@Situation:    Conversation at home (playing a game)
*HFK:    u mjane šésc´ .
*HFK:    raz , dva , try , čétyrý , pjac´ , šésc´ .
*HFK:    perâd persname pastaú .
*HFI:    adzin .
*HFI:    medlênnâ , no uverýnâ dvižusê k finêšu .
*HFK:    praúdâ , mamâ , ty jak +/.
*HFN:    adzin .
*HFK:    persname , nu ja +...
*HFK:    mamâ , ú minja bo sida +...
*HFK:    my možým s persname vot sjudy stac´ .
*HFI:    veru .
*HFK:    vot praúdâ , a ty +/.
*HFI:    mne taksamâ pêrýkrucilâs´ .
*HFI:    vot xalerâ .
*HFK:    adzin , adzin .
*HFK:    dva .
*HFN:    persname , my s taboj ne rastanêmsê .
*HFK:    ščas@w , dva .
*HFK:    raz , dva .
*HFI:    dva .
*HFK:    dva .
*HFI:    kak-tâ ja medlênnâ , no uverýnnâ (.) dvigâjus´ v svajom nâpravlenêjê .
*HFN:    persname , my s taboj budzêm umescê mâladymê , kak s kâmsamolâm .
*HFK:    +< a mamâ možýc´ vot sjudy ici .
*HFK:    skol´kâ ?
*HFK:    raz , dva , try , čétyrý .
*HFI:    +< bjary , persname .
*HFN:    persname , kidaj .
*HFK:    pjac´ , šés´@w .
*HFK:    kab bylâ sem , mab@k [_//] mamâ by sjudy .
*HFI:    persname !
*HFK:    ja kidaju .
*HFK:    pjac´ .
*HFK:    usë .
*HFK:    raz , dva , try , čétyrê , pjac´ .
*HFK:    usë , persname , my +...
*HFK:    ty ci ne dagon@k +/.
*HFI:    +< adzin .
*HFI:    ne , ja vabščé ljublju .
*HFI:    kada@w ja prâpalzu ?
*HFK:    dva .
*HFK:    âtarvalâs´ at menja .
*HFK:    pjac´ .
*HFK:    raz , dva , try , čétyrý , pjac´ .
*HFK:    adzin .
*HFN:    +" načni ihru sna@k +/.
*HFK:    +< aj , ladnâ , sjudy .
*HFI:    étâ , dy landâ .
*HFI:    étâ što , zakon podlâscê , što li ?
*HFN:    mamâ , étâ bylo ne dzen´ békxémâ .
*HFN:    raz , dva , try .
*HFN:    dzjakuj bohu , uspelâ .
*HFN:    (...) kidaj ciper .
*HFI:    dyk brasaj .
*HFK:    dva .
*HFK:    raz , dva .
*HFI:    a-xa-xa-xa-xa , persname , splju .
*HFK:    katory persname byú vapros , âtlažycê .
*HFI:    âtlažylâ .
*HFK:    tak .
*HFK:    +" pâč´amu zajêc (.) rusak zimoj stanovêccý belym ?
*HFI:    pâčému ?
*HFI:    (..) nu , pâčému zimoj i belym ?
*HFI:    nu , pâčému ?
*HFK:    +< ja ne znaju .
*HFI:    štoby jaho +...
*HFK:    nja z´jelê .
*HFI:    štob jaho nja vidnâ bylâ .
*HFK:    usë , davaj druhi .
*HFN:    sneh žý ž bely .
*HFK:    ne âthadaú .
*HFI:    nu , štob nja s´jelê , pravêl´nâ .
*HFI:    nu , štob jaho nja vidnâ bylâ .
*HFI:    davaj .
*HFK:    zagadkâ .
*HFK:    +" na dvare garoj , [_//] a v jes +/.
*HFI:    a v yzbe .
*HFK:    + a v izbe (.) vadoj .
*HFN:    nu , nâvahodnêjê zahadkâ .
*HFK:    + pro@k [_//] proru@k +/.
*HFN:    xto ?
*HFK:    prorub´ .
*HFI:    + net .
*HFN:    persname , padumâj .
*HFN:    na dvaré haroj , a v izbe +...
*HFK:    sneh .
*HFI:    sneh , kanešnâ .
*HFK:    usë , jiščo adzi@k +/.
*HFI:    tak ty ž âthadaú .
*HFK:    net , étâ mne padskazâlê .
*HFI:    + da radzê bohâ .
*HFK:    četvërkê , taj@w zagadkâ .
*HFK:    +" dvenadcýc´ brac´jev drug_za_drugâm brodzêt , drug_drugâ ne ot byg@k (.) ne abxodzêt .
*HFK:    inêj .
*HFI:    dvenaccýc´ brac´jêv drug_za_drugâm xodzêt , drug_drugâ ne ab +/.
*HFN:    + ty z dumâj .
*HFK:    ne znaju .
*HFI:    nu , jakêjê dvenaccýc´ brac´jêú ?
*HFK:    jožý .
*HFI:    nu , dze dvenaccýc´ brac´jêú ?
*HFK:    zvëzdy .
*HFI:    ne , a jakijê tam braty ?
*HFK:    aj , úsë , druhi .
*HFI:    étâ mesêcý , persname .
*HFN:    nâzavi ka mesêcý hodâ , nu ka .
*HFK:    ne zna@k +...
*HFK:    nu , ne zna@k +...
*HFI:    + ciper jaki mesêc ?
*HFK:    zima .
*HFI:    dyk zima , to zima .
*HFN:    zima , étâ para hodâ .
*HFN:    étâ tada@w <try>[_//] čétyrý sestrycý .
*HFK:&nbsp;&nbsp;&nbsp; fevral´ .
*HFI:&nbsp;&nbsp;&nbsp; fevral´ , da .
*HFK:&nbsp;&nbsp;&nbsp; + zagadkâ .
*HFK:&nbsp;&nbsp;&nbsp; +" begut paloskê , sagnuv naski .
*HFK:&nbsp;&nbsp;&nbsp; lyžý .
*HFI:&nbsp;&nbsp;&nbsp; begut pâlazki , sagnuv naski .
@End</try>

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page