fam_sh_15

fam_sh_15

@Begin
@Languages:    hybe, hyru
@Participants:    HFT na, HFN na
@ID:    hybe|fam|HFT|52;|male|central||na|||
@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||
@Situation:    Conversation at home, HFN speaks on the phone
*HFT:    étâ ž ran´šý , malyjê jak byli , dyk u vêrxnjadzvinsk na vêlâsipedâx .
*HFT:    džyk , džyk , džyk , džyk , džyk i zakrucêš .
*HFN:    što , tak vêrxnidzvinsk nêdalëkâ ?
*HFT:    nu a što , dalëkâ ?
*HFN:    nu , kilâmetrâú , navernâ , dzesêc´ budzêc´ .
*HFT:    nu čaho dzesêc´ ?
*HFT:    da liompâlê sem .
*HFN:    nu .
*HFT:    i tam dz´vinaccýc´ .
*HFN:    oj , ni figa sabe !
*HFT:    dzêvitnaccýc´ kilomêtrâú .
*HFT:    a (.) byvalâ , nazad (.) zadumâém pa asfal´cê .
*HFT:    kak dadzëm (.) z´ verxnjadzvinskâ , tady až na bjahosu .
*HFT:    vot .
*HFT:    tam (.) dvaccýc´ sem kilomêtrâú , i jaščé sem da nas ad bjahosy .
*HFN:    dze ž bystréj , nu zato ž pa asfal´cê .
*HFT:    nu , pa asfal´cê , da .
*HFT:    raz pajexâlê (.) s persname , z´ persname , da .
*HFT:    aha , udvaix na andym vêlâsipedzê .
*HFT:    što my ?
*HFT:    vêlâsiped kupljac´ , da .
*HFT:    nu j pajexâlê .
*HFT:    tokâ@w ú vêrxnjadzvinsk ujaždžajêm , tut (.) kak raz žý ž dalo , strélêlâ .
*HFT:    taki vostrân´kê kâmjašok , bulyžnêčýk .
*HFT:    i pjarédnêm kâljasom ščolk , kak raz na éty bulyžnêk my .
*HFT:    gatovâ dzelâ .
*HFT:    i vozdux vyjšýú .
*HFT:    i rabi što xočýš .
*HFT:    kamêry ž tady ne prâdavalêsê , ničohâ .
*HFT:    nu i úsë .
*HFT:    étâ cjaper , dak ščas@w pakryšku kupiú by , džyk , pêrýmjaniú by , nâkačaú by , pajexâú by .
*HFT:    tak žý ž dudkê nâkačajêš .
*HFT:    nu , dak i što ty dumâjêš ?
*HFT:    snjalê kâljaso (.) pjarédnêjê .
*HFT:    nu , kupilê vêlâsiped .
*HFT:    pjarédnêjê kâljaso snjalê , znaryc´ , u hétym vêlâsipedzê .
*HFT:    užo ž persname (.) dobry vêlâsiped , novy .
*HFT:    nu , i dze pajedzêm ?
*HFT:    pa pjasku úžo ž nje pajedzêš .
*HFT:    lja dz´viny tut v âsnaúnom hétyx scežýčkê .
*HFT:    tam pjasok , piščanâjê mesnâs´ , drennâ jexâc´ .
*HFT:    nu , a dak užo pajedzêm pa asfal´cê .
*HFT:    nu i davaj , vot kamêru vynêlê .
*HFT:    u pakryšku senâ narvalê , travy , napxalê , napxalê .
*HFT:    provâlkâj mestamê pâpryvjazyvâlê .
*HFT:    kab nja z´jelâsê pakryškâ hétâ .
*HFT:    našli , ú babkê tam na place provâlkê bylo , snjalê .
*HFT:    nu i úsë .
*HFN:    alë .
*HFT:    +< pastavêlê kâljaso .
*HFN:    (...) nu .
*HFN:    (...) nu da , prydu , prydu , persname , ščas@w prydu .
*HFN:    (...) nu dobrâ , idu .
*HFT:    vot , pastavêlê kâljaso .
*HFT:    usë , nu , úrodzê by ž vozdux jesc´ .
*HFT:    staú jexâc´ , cjažkâ jexâc´ .
*HFT:    nu , krucic´ cjažkâ .
*HFT:    nu , bjaz vozduxu ž , znajêš .
*HFN:    +< mn@k , a tut trava +...
@End

 

(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page