fam_sh_15

fam_sh_15

@Begin

@Languages:    hybe, hyru

@Participants:    HFT na, HFN na

@ID:    hybe|fam|HFT|52;|male|central||na|||

@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||

@Situation:    Conversation at home, HFN speaks on the phone

*HFT:    étâ ž ran´šý , malyjê jak byli , dyk u vêrxnjadzvinsk na vêlâsipedâx .

*HFT:    džyk , džyk , džyk , džyk , džyk i zakrucêš .

*HFN:    što , tak vêrxnidzvinsk nêdalëkâ ?

*HFT:    nu a što , dalëkâ ?

*HFN:    nu , kilâmetrâú , navernâ , dzesêc´ budzêc´ .

*HFT:    nu čaho dzesêc´ ?

*HFT:    da liompâlê sem .

*HFN:    nu .

*HFT:    i tam dz´vinaccýc´ .

*HFN:    oj , ni figa sabe !

*HFT:    dzêvitnaccýc´ kilomêtrâú .

*HFT:    a (.) byvalâ , nazad (.) zadumâém pa asfal´cê .

*HFT:    kak dadzëm (.) z´ verxnjadzvinskâ , tady až na bjahosu .

*HFT:    vot .

*HFT:    tam (.) dvaccýc´ sem kilomêtrâú , i jaščé sem da nas ad bjahosy .

*HFN:    dze ž bystréj , nu zato ž pa asfal´cê .

*HFT:    nu , pa asfal´cê , da .

*HFT:    raz pajexâlê (.) s persname , z´ persname , da .

*HFT:    aha , udvaix na andym vêlâsipedzê .

*HFT:    što my ?

*HFT:    vêlâsiped kupljac´ , da .

*HFT:    nu j pajexâlê .

*HFT:    tokâ@w ú vêrxnjadzvinsk ujaždžajêm , tut (.) kak raz žý ž dalo , strélêlâ .

*HFT:    taki vostrân´kê kâmjašok , bulyžnêčýk .

*HFT:    i pjarédnêm kâljasom ščolk , kak raz na éty bulyžnêk my .

*HFT:    gatovâ dzelâ .

*HFT:    i vozdux vyjšýú .

*HFT:    i rabi što xočýš .

*HFT:    kamêry ž tady ne prâdavalêsê , ničohâ .

*HFT:    nu i úsë .

*HFT:    étâ cjaper , dak ščas@w pakryšku kupiú by , džyk , pêrýmjaniú by , nâkačaú by , pajexâú by .

*HFT:    tak žý ž dudkê nâkačajêš .

*HFT:    nu , dak i što ty dumâjêš ?

*HFT:    snjalê kâljaso (.) pjarédnêjê .

*HFT:    nu , kupilê vêlâsiped .

*HFT:    pjarédnêjê kâljaso snjalê , znaryc´ , u hétym vêlâsipedzê .

*HFT:    užo ž persname (.) dobry vêlâsiped , novy .

*HFT:    nu , i dze pajedzêm ?

*HFT:    pa pjasku úžo ž nje pajedzêš .

*HFT:    lja dz´viny tut v âsnaúnom hétyx scežýčkê .

*HFT:    tam pjasok , piščanâjê mesnâs´ , drennâ jexâc´ .

*HFT:    nu , a dak užo pajedzêm pa asfal´cê .

*HFT:    nu i davaj , vot kamêru vynêlê .

*HFT:    u pakryšku senâ narvalê , travy , napxalê , napxalê .

*HFT:    provâlkâj mestamê pâpryvjazyvâlê .

*HFT:    kab nja z´jelâsê pakryškâ hétâ .

*HFT:    našli , ú babkê tam na place provâlkê bylo , snjalê .

*HFT:    nu i úsë .

*HFN:    alë .

*HFT:    +< pastavêlê kâljaso .

*HFN:    (...) nu .

*HFN:    (...) nu da , prydu , prydu , persname , ščas@w prydu .

*HFN:    (...) nu dobrâ , idu .

*HFT:    vot , pastavêlê kâljaso .

*HFT:    usë , nu , úrodzê by ž vozdux jesc´ .

*HFT:    staú jexâc´ , cjažkâ jexâc´ .

*HFT:    nu , krucic´ cjažkâ .

*HFT:    nu , bjaz vozduxu ž , znajêš .

*HFN:    +< mn@k , a tut trava +...

@End

 

(Stand: 20.04.2022)