fam_sh_42

fam_sh_42

@Begin
@Languages:    hyru
@Participants:    HFY na, HFK na, HFI na, HFN na, HFS na
@ID:    hyru|fam|HFY| 5;|female|central||na|in_education||
@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||
@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||
@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||
@ID:    hyru|fam|HFS|10;|female|central||na|in_education||
@Situation:    Conversation at home
*HFY:    persname , my znajêm , a ty vot dumâj .
*HFK:    nu , kanešnâ , ty ž smotrýš .
*HFI:    a vy druhijê +...
*HFI:    atkazvâlê na pytan´nê ?
*HFN:    da , pytalês´ .
*HFI:    i što jon tam ?
*HFI:    pytaúsê âtkazac´ što-nebudz´ ?
*HFI:    persname , ty što-nibudz´ atkazyvâú ?
*HFK:    gdze ?
*HFI:    vos´ tut , dze verš byú .
*HFK:    jaku ?
*HFN:    jaki ve@k +/.
*HFI:    +< husân´kê ["] .
*HFN:    jakijê husân´kê ?
*HFI:    vo .
*HFN:    ne , ty ž jakijê pytan´nê hljadziš , mamâ ?
*HFI:    i vo ž taksamâ , šésjat@w , šésjat@w try .
*HFN:    étâ da hus@k +/.
*HFI:    i âtkazac´ na pytan´nê .
*HFN:    a jamu šésjat@w i šésjat@w try nadâ ?
*HFN:    tak , možý , jamu +/.
*HFK:    +< ne nadâ , étâ ne nadâ peraskažývâc´ .
*HFK:    alë , haraž .
*HFI:    tut napisânâ , u cjaé@w bylo , u (.) dzën´nêku .
*HFN:    ty ž hljadzi .
*HFI:    âtkazac´ na pytan´nê .
*HFK:    pervâjê .
*HFI:    što peršýjê ?
*HFK:    šésjat@w kat@k +/.
*HFI:    šésjat@w âtkazac´ na pytan´nê ?
*HFI:    tak tut vo napisânâ , što pêrâkazac´ tvor trébâ .
*HFK:    nu , tak vot étât , adzin .
*HFI:    tak a hétâ vo ne nadâ ?
*HFK:    ne , étâ prostâ prâčytac´ .
*HFI:    xto tabe takojê skazaú ?
*HFN:    persname .
*HFK:    a xto ?
*HFI:    nu , dyk xârašo , raskazyvâj .
*HFK:    kaho ?
*HFY:    tam šo nadâ , ne napisânâ ?
*HFI:    +< nu , kaho ?
*HFI:    što tut napisânâ ?
*HFK:    pcicý uletajuc´ v cëplyjê krajê .
*HFI:    net , pašli .
*HFI:    ne znaju , što budu dzelâc´ .
*HFN:    mamâ , zrabi z´ jim što-nebudz´ .
*HFI:    budu bic´ .
*HFY:    a dal´šý mne vot (.) tol´kâ úsë nâpisalê .
*HFY:    tut takijê +...
*HFY:    tut my pisalê s babuškâj primery .
*HFN:    a ty ú sadzêku u školu xodzêš u pervy klas ?
*HFY:    da , u pervy klas .
*HFN:    i úžo vy tam dzelâjêcê ú sadzêku , ú školê u svajej ?
*HFY:    pa bukvaru čytajêm .
*HFY:    u nas dva , užé dalê vtary .
*HFN:    dva bukvary daža ?
*HFY:    nu .
*HFN:    spicê tam ?
*HFY:    da , mine zâbirajuc´ .
*HFY:    praúdâ , sën´nê kušýlâ , ptuštâ@w ja ú kružok sën´nê zâpisaccý xadzilâ .
*HFN:    u jaki ty kružok pajdzeš ?
*HFY:    a ja +...
*HFY:    kružkom nadâ tam (.) šyc´ .
*HFS:    da , i vjaz@k [_//] vjažýc´ persname .
*HFN:    užo takijê malên´kêjê i vjažýcê ?
*HFY:    da , sën´nê .
*HFS:    da , jana sën´nê pašla vučyccý .
*HFY:    sën´nê .
*HFS:    a persname pa trudam , persname , ne bojsê .
*HFS:    tabe étâ ne pâmešajêt dažý , persname , pâtamu šta jana budzêc´ učýccý vjazac´ u šéstym klasê i ú pjatym klasê , vot tak .
*HFS:    tak što jej +/.
*HFY:    +< persname , jezê by ty vidzêlâ , ja srazu +...
*HFY:    nam [_//] mne pakazyc´ tak , a ja jejo pal´cým menjaju pâ-druhomu .
*HFN:    tak a ty kručkom buéš@w vjazac´ ?
*HFY:    aha , mamâ kupilâ kručok mne .
*HFY:    tam v knižkê adzin bal´šyj .
*HFY:    vot tak ja tam râzmatalâ .
*HFS:    smatrycê , kakoj .
*HFY:    persname , xočýš ?
*HFY:    tabe (.) hétâ prâčytac´ ?
*HFS:    nu davaj .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page