fam_sh_42

fam_sh_42

@Begin

@Languages:    hyru

@Participants:    HFY na, HFK na, HFI na, HFN na, HFS na

@ID:    hyru|fam|HFY| 5;|female|central||na|in_education||

@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||

@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||

@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||

@ID:    hyru|fam|HFS|10;|female|central||na|in_education||

@Situation:    Conversation at home

*HFY:    persname , my znajêm , a ty vot dumâj .

*HFK:    nu , kanešnâ , ty ž smotrýš .

*HFI:    a vy druhijê +...

*HFI:    atkazvâlê na pytan´nê ?

*HFN:    da , pytalês´ .

*HFI:    i što jon tam ?

*HFI:    pytaúsê âtkazac´ što-nebudz´ ?

*HFI:    persname , ty što-nibudz´ atkazyvâú ?

*HFK:    gdze ?

*HFI:    vos´ tut , dze verš byú .

*HFK:    jaku ?

*HFN:    jaki ve@k +/.

*HFI:    +< husân´kê ["] .

*HFN:    jakijê husân´kê ?

*HFI:    vo .

*HFN:    ne , ty ž jakijê pytan´nê hljadziš , mamâ ?

*HFI:    i vo ž taksamâ , šésjat@w , šésjat@w try .

*HFN:    étâ da hus@k +/.

*HFI:    i âtkazac´ na pytan´nê .

*HFN:    a jamu šésjat@w i šésjat@w try nadâ ?

*HFN:    tak , možý , jamu +/.

*HFK:    +< ne nadâ , étâ ne nadâ peraskažývâc´ .

*HFK:    alë , haraž .

*HFI:    tut napisânâ , u cjaé@w bylo , u (.) dzën´nêku .

*HFN:    ty ž hljadzi .

*HFI:    âtkazac´ na pytan´nê .

*HFK:    pervâjê .

*HFI:    što peršýjê ?

*HFK:    šésjat@w kat@k +/.

*HFI:    šésjat@w âtkazac´ na pytan´nê ?

*HFI:    tak tut vo napisânâ , što pêrâkazac´ tvor trébâ .

*HFK:    nu , tak vot étât , adzin .

*HFI:    tak a hétâ vo ne nadâ ?

*HFK:    ne , étâ prostâ prâčytac´ .

*HFI:    xto tabe takojê skazaú ?

*HFN:    persname .

*HFK:    a xto ?

*HFI:    nu , dyk xârašo , raskazyvâj .

*HFK:    kaho ?

*HFY:    tam šo nadâ , ne napisânâ ?

*HFI:    +< nu , kaho ?

*HFI:    što tut napisânâ ?

*HFK:    pcicý uletajuc´ v cëplyjê krajê .

*HFI:    net , pašli .

*HFI:    ne znaju , što budu dzelâc´ .

*HFN:    mamâ , zrabi z´ jim što-nebudz´ .

*HFI:    budu bic´ .

*HFY:    a dal´šý mne vot (.) tol´kâ úsë nâpisalê .

*HFY:    tut takijê +...

*HFY:    tut my pisalê s babuškâj primery .

*HFN:    a ty ú sadzêku u školu xodzêš u pervy klas ?

*HFY:    da , u pervy klas .

*HFN:    i úžo vy tam dzelâjêcê ú sadzêku , ú školê u svajej ?

*HFY:    pa bukvaru čytajêm .

*HFY:    u nas dva , užé dalê vtary .

*HFN:    dva bukvary daža ?

*HFY:    nu .

*HFN:    spicê tam ?

*HFY:    da , mine zâbirajuc´ .

*HFY:    praúdâ , sën´nê kušýlâ , ptuštâ@w ja ú kružok sën´nê zâpisaccý xadzilâ .

*HFN:    u jaki ty kružok pajdzeš ?

*HFY:    a ja +...

*HFY:    kružkom nadâ tam (.) šyc´ .

*HFS:    da , i vjaz@k [_//] vjažýc´ persname .

*HFN:    užo takijê malên´kêjê i vjažýcê ?

*HFY:    da , sën´nê .

*HFS:    da , jana sën´nê pašla vučyccý .

*HFY:    sën´nê .

*HFS:    a persname pa trudam , persname , ne bojsê .

*HFS:    tabe étâ ne pâmešajêt dažý , persname , pâtamu šta jana budzêc´ učýccý vjazac´ u šéstym klasê i ú pjatym klasê , vot tak .

*HFS:    tak što jej +/.

*HFY:    +< persname , jezê by ty vidzêlâ , ja srazu +...

*HFY:    nam [_//] mne pakazyc´ tak , a ja jejo pal´cým menjaju pâ-druhomu .

*HFN:    tak a ty kručkom buéš@w vjazac´ ?

*HFY:    aha , mamâ kupilâ kručok mne .

*HFY:    tam v knižkê adzin bal´šyj .

*HFY:    vot tak ja tam râzmatalâ .

*HFS:    smatrycê , kakoj .

*HFY:    persname , xočýš ?

*HFY:    tabe (.) hétâ prâčytac´ ?

*HFS:    nu davaj .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)