fam_sh_58

fam_sh_58

@Begin

@Languages:    hyru

@Participants:    HFN na, HFK na

@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||

@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||

@Situation:    Conversation at home (while playing)

*HFN:    persname , a pylesos nja možýc´ byc´ kambajênâm , ne ?

*HFK:    neâ .

*HFN:    uzjaú by pâpylesosêú zâadno .

*HFK:    a tam truby netu .

*HFN:    a , tam truby netu , nu jasnâ .

*HFK:    nu ja tožý nâzyvaju javo kambajnâm .

*HFK:    pâtamu šta , nu , ix malên´kâjê .

*HFK:    a jak zdâleka , taki , krasivy taki staic´ .

*HFK:    i vyhružajêccý tak (.) klasnên´kâ .

*HFN:    jak nâstajaščý , nu , ja ž hâvaru .

*HFK:    nu dyk , ž-ž-ž .

*HFK:    mo , sjudy vyhružaccý úžo nadâ .

*HFK:    i hétât zrobêc´ i pajedzê damoj .

*HFN:    užo úsë , i damoj ?

*HFK:    i patom apjac´ pryjezdêt na polê .

*HFN:    jasnâ .

*HFN:    my s taboj cem vremênêm budzêm učic´ slavarnyjê slava , da ?

*HFK:    jak ?

*HFN:    nu , š´č´as slavarnyjê slava , nam ješ´čë dva stolbêkâ astalâs´ .

*HFK:    ne .

*HFN:    čaho ne ?

*HFK:    ne , ne .

*HFN:    nu , tada@w budzêm učiccý kornê iskac´ .

*HFK:    hétât âsvâbadziccý i pâjedzec´ damoú .

*HFK:    a hétât budzêc´ jaščé mâlacic´ , pakul´ bunkêr ne nâbjaré .

*HFK:    âpusci trubučk .

*HFK:    vo , pa krajnêj merê sypêc´ .

*HFK:    a ty (.) mâlacic´ budzêš .

*HFK:    étât užé (.) vysypâ sja@k (..) i padnjaú , i pajexâú .

*HFK:    s polê pajexâú .

*HFN:    a mamâ skorâ s raboty prydzêc´ ?

*HFK:    ina@w prydzët v pjac´ časoú .

*HFK:    së@w , vot i brýlihadâ pryjexâú .

*HFK:    cipâ pâlamaú što-nibudz´ .

*HFK:    së@w , pryjexâú , budzêc´ rýmancirâvâccý .

*HFK:    vot sjuda .

*HFK:    së@w , ciper hétâmu .

*HFK:    âstajoccý +...

*HFK:    patom jany zrobêc´ , pajduc´ spac´ , a patom apjac´ na rabotu .

*HFK:    no spac´ jany doúhâ buduc´ .

*HFN:    râskažy mne što-nibudz´ , persname .

*HFK:    a ?

*HFN:    nu râskažy mne ješ´čo što-nibudz´ .

*HFK:    što tabe skazac´ ?

*HFN:    ne znaju .

*HFK:    usë , pajexâú jon užé damoj .

*HFN:    nu što-nibudz´ râskažy .

*HFK:    što ja xaču stac´ na kambajn , jezdzêc´ .

*HFN:    nu ty ž ješ´čë malên´kêj , cjabe ž ješ´čë nixto nja voz´mêc´ .

*HFK:    +< nu i što ?

*HFK:    ja umeju kambajênâm upraúljac´ .

*HFN:    xto tabe râzréšyú ?

*HFK:    papâ .

*HFK:    jon mne daú , ja ú kambajnâm upraúljaú .

*HFN:    da ty što ?

*HFN:    dažý sam jezdzêú ?

*HFK:    da , tam vabščé lêhkatnja upraúljac´ , vabščé .

*HFK:    éj , nja vysypê zernu .

*HFK:    u jaho ž tam zernu (.) cipâ poúnuju nâmâlacilê .

*HFK:    cipâ ú étâvâ tožý pâlamalâs´ .

*HFK:    usë , pajexâú na bryhadu .

*HFN:    šo ta ty za taki âhranom durackê , u ce@w úse kambajênu pâlamalêsê ?

*HFK:    m ?

*HFK:    nu , pâtamu šta +...

*HFK:    štoby incérésnej bylâ .

*HFK:    štob any doúhâ rabilês´ , štoby pašli jany spatkâc´ .

*HFK:    ne , u hétâhâ lučšý ne pâlamalâs´ , jon pajexâú prostâ .

*HFN:    uborâč´nâjê u strane idzec´ , a jon prostâ pajexâú .

*HFN:    nu ty daješ .

*HFK:    da , a étât pajedzêt zerno v minsk vysypac´ .

*HFN:    dažý v minsk ?

*HFK:    da , jon vsehda u papy jezdzêc´ , maz ["] .

*HFK:    večýrâm (.) na minsk vysypâc´ .

*HFK:    jemu nadâ tožý zerno šyc´ [_/] šyc´ .

*HFN:    u , kakajê ú ce@w siscemâ .

*HFK:    usë , pajexâú .

*HFK:    a , bystrýn´kâ .

*HFK:    aj , âtrapiúsê prycép .

*HFN:    étâ užo avarýjê .

*HFK:    étâ ne avarý@k +...

*HFK:    pry@k +...

*HFK:    âtcapiúsê prycép , étâ +...

*HFK:    tut avarýjê netu .

*HFK:    a hétât na svajo mestâ , usë .

*HFN:    nu úsë , use rýmancirâvâccý , a my s taboj učêm ruskêj .

*HFK:    da ne úse (.) rýmancirâvâccý .

*HFK:    divčonkâ xočýt , xočýt +...

@End

 

(Stand: 20.04.2022)