fam_sh_32

fam_sh_32

@Begin

@Languages:    hyru

@Participants:    HFI na, HFK na, HFN na

@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||

@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||

@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||

@Situation:    Conversation at home (playing a game)

*HFI:    davaj , persname , bystréj .

*HFK:    a ?

*HFI:    davaj .

*HFI:    nadâ bylâ stul prýnjasci , tâburétâčku , sescê .

*HFI:    âbaldzec´ .

*HFI:    nu , davaj .

*HFI:    xto pervy ?

*HFN:    a kudy xoc´ ?

*HFK:    ne , nadâ +/.

*HFI:    a kudy xadzic´ nadâ ?

*HFK:    vo (.) finêš , a-a +/.

*HFI:    dyk a dze xadzic´ ?

*HFN:    vo tak vo , vo tak vo .

*HFI:    a , pa kruhu .

*HFN:    +< vo tak vo , vo tak vo .

*HFI:    sjudy ?

*HFN:    vo tak vo .

*HFI:    na vapros kada@w stanêš , vapros nadâ zâdavac´ , da ?

*HFK:    da .

*HFI:    a dze snêhâviki tut byli ?

*HFK:    nu , étâ bylê fiškê takijê , jany tam .

*HFK:    ja tol´kâ snehâ bo +...

*HFK:    u kaho bol´šýjê sumâ vypâdzêc´ , tot i pervyj .

*HFK:    čétyrý , tak .

*HFK:    tak , xto iz vas tam kidajêc´ ?

*HFK:    čétyrý .

*HFI:    +< čétyrý .

*HFK:    my s persname budêm sporýc´ .

*HFI:    pjac´ , ja !

*HFK:    usë , davaj , persname , s taboj sporýc´ .

*HFK:    šésc´ persname .

*HFK:    čétyrý .

*HFK:    usë , ja pervyj .

*HFI:    a , ty +...

*HFI:    ne z´ figa sabe pasporýú !

*HFI:    ja bolêj vybrâsêlâ !

*HFN:    stop .

*HFK:    net , a my sporýlê .

*HFI:    nu ladnâ , dobrâ , davaj .

*HFK:    my sporýlê s persname +/.

*HFI:    a ciper xto ?

*HFK:    usë , ty , mamâ .

*HFI:    da ?

*HFK:    u cjabe ž bol´šý .

*HFI:    čétyrý .

*HFK:    +< čétyrý .

*HFK:    a-a , ja samy paslednê .

*HFK:    dva .

*HFI:    na , brasaj .

*HFK:    try , oj .

*HFK:    šésc´ , tožý šésc´ .

*HFK:    u minja try .

*HFI:    +< try časa .

*HFN:    da ?

*HFI:    tožý šésc´ ?

*HFK:    +" nač´ni igru snač´alâ .

*HFI:    vižu .

*HFK:    a tut samâ ploxâ , jeslê +/.

*HFI:    nu da .

*HFK:    tut étâ ž blizkâ .

*HFK:    tri .

*HFK:    raz , dva , tri .

*HFK:    kamu-tâ sjuda , tut snač´@k +/.

*HFI:    tri , čétyrý , pjac´ .

*HFI:    nu na .

*HFI:    xto-tâ +/.

*HFK:    pjac´ .

*HFK:    pjac´ .

*HFK:    a-a , neu@k [_//] nêudačý cibe .

*HFK:    čétyrý .

*HFK:    raz , dva , try , čétyrý .

*HFI:    šésc´ .

*HFI:    raz , dva , try , čétyrý , pjac´ , šésc´ .

*HFI:    klas !

*HFK:    mamâ , i nu ty i hazu dajoš .

*HFK:    adzin , mam .

*HFI:    nu , što ž ja zdzelâju ?

*HFK:    dva .

*HFN:    nda .

*HFI:    ne sud´ba .

*HFN:    dva .

*HFK:    dva .

*HFK:    raz , dva .

*HFK:    adzin , adzin .

*HFK:    adzin .

*HFN:    tak , raz , dva , try , čétyrý .

*HFK:    mam .

*HFI:    na ty , persname .

*HFK:    aj , točnâ .

*HFK:    čétyrý .

*HFK:    raz , dva , try , čétyrý .

*HFI:    čétyrý .

*HFK:    persname xodu dalâ .

*HFK:    dva .

*HFK:    šésc´ .

*HFN:    vapros .

*HFK:    raz , dva , tri , četyrê .

*HFI:    +< pâdaždi , persname .

*HFK:    tak , ja tut .

*HFI:    patom šés´@w , vapros .

*HFI:    a ty što vybra@k +...

*HFI:    vycjahêvâc´ nadâ ?

*HFK:    da .

*HFI:    i što dzelâc´ ?

*HFK:    i brac´ vot étu vot kartâčku .

*HFI:    nu , i š@k +...

*HFI:    i (.) vaprosy rassypâlês´ .

*HFK:    i tut , étâ , napisâny atvety , ci pravêl´nâ .

*HFI:    da ?

*HFN:    a jesê ne atvecêš , što buéc´@w ?

*HFK:    nu , tagda jéščo adzin vapros .

*HFN:    +" kahda jahâdâ rabinâ cerajêt svaju horýč ?

*HFN:    na marozê , zimoj .

*HFN:    šés´@w .

*HFI:    pravêl´nâ .

*HFK:    dobrâ , dal´šý .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)