fam_sh_32

fam_sh_32

@Begin
@Languages:    hyru
@Participants:    HFI na, HFK na, HFN na
@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||
@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||
@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||
@Situation:    Conversation at home (playing a game)
*HFI:    davaj , persname , bystréj .
*HFK:    a ?
*HFI:    davaj .
*HFI:    nadâ bylâ stul prýnjasci , tâburétâčku , sescê .
*HFI:    âbaldzec´ .
*HFI:    nu , davaj .
*HFI:    xto pervy ?
*HFN:    a kudy xoc´ ?
*HFK:    ne , nadâ +/.
*HFI:    a kudy xadzic´ nadâ ?
*HFK:    vo (.) finêš , a-a +/.
*HFI:    dyk a dze xadzic´ ?
*HFN:    vo tak vo , vo tak vo .
*HFI:    a , pa kruhu .
*HFN:    +< vo tak vo , vo tak vo .
*HFI:    sjudy ?
*HFN:    vo tak vo .
*HFI:    na vapros kada@w stanêš , vapros nadâ zâdavac´ , da ?
*HFK:    da .
*HFI:    a dze snêhâviki tut byli ?
*HFK:    nu , étâ bylê fiškê takijê , jany tam .
*HFK:    ja tol´kâ snehâ bo +...
*HFK:    u kaho bol´šýjê sumâ vypâdzêc´ , tot i pervyj .
*HFK:    čétyrý , tak .
*HFK:    tak , xto iz vas tam kidajêc´ ?
*HFK:    čétyrý .
*HFI:    +< čétyrý .
*HFK:    my s persname budêm sporýc´ .
*HFI:    pjac´ , ja !
*HFK:    usë , davaj , persname , s taboj sporýc´ .
*HFK:    šésc´ persname .
*HFK:    čétyrý .
*HFK:    usë , ja pervyj .
*HFI:    a , ty +...
*HFI:    ne z´ figa sabe pasporýú !
*HFI:    ja bolêj vybrâsêlâ !
*HFN:    stop .
*HFK:    net , a my sporýlê .
*HFI:    nu ladnâ , dobrâ , davaj .
*HFK:    my sporýlê s persname +/.
*HFI:    a ciper xto ?
*HFK:    usë , ty , mamâ .
*HFI:    da ?
*HFK:    u cjabe ž bol´šý .
*HFI:    čétyrý .
*HFK:    +< čétyrý .
*HFK:    a-a , ja samy paslednê .
*HFK:    dva .
*HFI:    na , brasaj .
*HFK:    try , oj .
*HFK:    šésc´ , tožý šésc´ .
*HFK:    u minja try .
*HFI:    +< try časa .
*HFN:    da ?
*HFI:    tožý šésc´ ?
*HFK:    +" nač´ni igru snač´alâ .
*HFI:    vižu .
*HFK:    a tut samâ ploxâ , jeslê +/.
*HFI:    nu da .
*HFK:    tut étâ ž blizkâ .
*HFK:    tri .
*HFK:    raz , dva , tri .
*HFK:    kamu-tâ sjuda , tut snač´@k +/.
*HFI:    tri , čétyrý , pjac´ .
*HFI:    nu na .
*HFI:    xto-tâ +/.
*HFK:    pjac´ .
*HFK:    pjac´ .
*HFK:    a-a , neu@k [_//] nêudačý cibe .
*HFK:    čétyrý .
*HFK:    raz , dva , try , čétyrý .
*HFI:    šésc´ .
*HFI:    raz , dva , try , čétyrý , pjac´ , šésc´ .
*HFI:    klas !
*HFK:    mamâ , i nu ty i hazu dajoš .
*HFK:    adzin , mam .
*HFI:    nu , što ž ja zdzelâju ?
*HFK:    dva .
*HFN:    nda .
*HFI:    ne sud´ba .
*HFN:    dva .
*HFK:    dva .
*HFK:    raz , dva .
*HFK:    adzin , adzin .
*HFK:    adzin .
*HFN:    tak , raz , dva , try , čétyrý .
*HFK:    mam .
*HFI:    na ty , persname .
*HFK:    aj , točnâ .
*HFK:    čétyrý .
*HFK:    raz , dva , try , čétyrý .
*HFI:    čétyrý .
*HFK:    persname xodu dalâ .
*HFK:    dva .
*HFK:    šésc´ .
*HFN:    vapros .
*HFK:    raz , dva , tri , četyrê .
*HFI:    +< pâdaždi , persname .
*HFK:    tak , ja tut .
*HFI:    patom šés´@w , vapros .
*HFI:    a ty što vybra@k +...
*HFI:    vycjahêvâc´ nadâ ?
*HFK:    da .
*HFI:    i što dzelâc´ ?
*HFK:    i brac´ vot étu vot kartâčku .
*HFI:    nu , i š@k +...
*HFI:    i (.) vaprosy rassypâlês´ .
*HFK:    i tut , étâ , napisâny atvety , ci pravêl´nâ .
*HFI:    da ?
*HFN:    a jesê ne atvecêš , što buéc´@w ?
*HFK:    nu , tagda jéščo adzin vapros .
*HFN:    +" kahda jahâdâ rabinâ cerajêt svaju horýč ?
*HFN:    na marozê , zimoj .
*HFN:    šés´@w .
*HFI:    pravêl´nâ .
*HFK:    dobrâ , dal´šý .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |