fam_sh_38

fam_sh_38

@Begin

@Languages:    hyru

@Participants:    HFI na, HFK na, HFN na

@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||

@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||

@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||

@Situation:    HFI speaks on the phone, conversation at home (playing a game)

*HFI:    ne , na bazarý by ja ne pašla , hrošý nima što tracêc´ .

*HFI:    dak (.) a xto dasc´ harancêju , prývjazuc´ ci ne .

*HFI:    tut , bljaxâ , čort jaje znajêc´ , xoc´ ty samim pad´´jedz´ .

*HFK:    +< vaprosy .

*HFI:    pramâ ne znaju , pâtamu šta a vdruh patom na seduščýj prývjazuc´ .

*HFI:    zra ja ni uznalâ cêlefon .

*HFI:    a to patom buéš@w ždac´ , nadâ ž hrošý dzeržac´ , prývjazuc´ , a tady što ra@k +...

*HFI:    nu ne , ja , ty znajêš , i ja sama ne +...

*HFI:    nu , ja +...

*HFI:    raz skazalê +"/.

*HFI:    +" nâpišycê , kali vam lepêj .

*HFI:    any ž zâpisalê , i úsë , i ciper znajêš +/.

*HFK:    dzêvetnaccýtyj .

*HFK:    +" čem lisy i volkê +/.

*HFI:    +< da nu , persname , xto užé poznâ pajedzê ?

*HFI:    pa zaré jesê jexâlê , užé pajexâlê .

*HFK:    +, zânimajuccý zimoj .

*HFI:    persname hâvaryú , jak na bazar jexâlê , jamu (.) u vosêm časoú byli pryvëššý .

*HFK:    +< xvastom , xvastom .

*HFI:    nu , dak vot .

*HFI:    nu , zaútrâ vrad li any ž p@k +...

*HFI:    v vâskrésen´jê ž ne .

*HFI:    vot , paétâmu (.) ne znaju .

*HFI:    (...) nu , i fig tabe , dak vot tožý drénnâ .

*HFK:    pjac´ .

*HFI:    dzen´hê ž tady nadâ , pânimajêš .

*HFI:    mohuc´ žý prývjazci kali .

*HFK:    na , vapros .

*HFK:    ja užé use pa vaprosy +/.

*HFI:    +< ci jix znajêt , što ix tut .

*HFI:    ne znaju , karočý .

*HFI:    ci tam jany sën´nê prostâ +...

*HFI:    možý , ne bylo ix .

*HFI:    malâ li što ?

*HFK:    +< atvet .

*HFI:    ci , možý , hétyx jaščé ne pryvëzšý .

*HFI:    znajêš , usjakâjê ž možýc´ byc´ .

*HFI:    možý , ne bylo tyx sekcýj .

*HFK:    dzevjatyj , zagadkâ .

*HFK:    +" bez ruk , bez nog , a rêsavac´ ume@k [_//] umejêc´ .

*HFN:    nu .

*HFK:    maroz .

*HFI:    (...) da ?

*HFI:    nu , na úse hrošý .

*HFI:    (...) dyk héta dzêšavejšý ci dâražéjšý ?

*HFI:    (...) nu jasnâ .

*HFK:    i kakoj ?

*HFK:    trynaccýty .

*HFI:    (...) sankê .

*HFI:    (...) nu , šo ty zrobêš ?

*HFI:    da .

*HFI:    nu , étâ ne pjaškom isci .

*HFK:    oj .

*HFI:    nu jasnâ .

*HFI:    persname , mne nadâ adzin .

*HFI:    mne tut zâkâlebalê .

*HFI:    my ž huljajêm .

*HFI:    (...) jasnâ .

*HFI:    (...) nu dobrân´kâ , nu .

*HFI:    (...) nu , nu ščaslivâ .

*HFI:    na .

*HFI:    nadâ b persname , praúdâ , pa@k +...

@End

 

(Stand: 20.04.2022)