fam_sh_38

fam_sh_38

@Begin
@Languages:    hyru
@Participants:    HFI na, HFK na, HFN na
@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||
@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||
@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||
@Situation:    HFI speaks on the phone, conversation at home (playing a game)
*HFI:    ne , na bazarý by ja ne pašla , hrošý nima što tracêc´ .
*HFI:    dak (.) a xto dasc´ harancêju , prývjazuc´ ci ne .
*HFI:    tut , bljaxâ , čort jaje znajêc´ , xoc´ ty samim pad´´jedz´ .
*HFK:    +< vaprosy .
*HFI:    pramâ ne znaju , pâtamu šta a vdruh patom na seduščýj prývjazuc´ .
*HFI:    zra ja ni uznalâ cêlefon .
*HFI:    a to patom buéš@w ždac´ , nadâ ž hrošý dzeržac´ , prývjazuc´ , a tady što ra@k +...
*HFI:    nu ne , ja , ty znajêš , i ja sama ne +...
*HFI:    nu , ja +...
*HFI:    raz skazalê +"/.
*HFI:    +" nâpišycê , kali vam lepêj .
*HFI:    any ž zâpisalê , i úsë , i ciper znajêš +/.
*HFK:    dzêvetnaccýtyj .
*HFK:    +" čem lisy i volkê +/.
*HFI:    +< da nu , persname , xto užé poznâ pajedzê ?
*HFI:    pa zaré jesê jexâlê , užé pajexâlê .
*HFK:    +, zânimajuccý zimoj .
*HFI:    persname hâvaryú , jak na bazar jexâlê , jamu (.) u vosêm časoú byli pryvëššý .
*HFK:    +< xvastom , xvastom .
*HFI:    nu , dak vot .
*HFI:    nu , zaútrâ vrad li any ž p@k +...
*HFI:    v vâskrésen´jê ž ne .
*HFI:    vot , paétâmu (.) ne znaju .
*HFI:    (...) nu , i fig tabe , dak vot tožý drénnâ .
*HFK:    pjac´ .
*HFI:    dzen´hê ž tady nadâ , pânimajêš .
*HFI:    mohuc´ žý prývjazci kali .
*HFK:    na , vapros .
*HFK:    ja užé use pa vaprosy +/.
*HFI:    +< ci jix znajêt , što ix tut .
*HFI:    ne znaju , karočý .
*HFI:    ci tam jany sën´nê prostâ +...
*HFI:    možý , ne bylo ix .
*HFI:    malâ li što ?
*HFK:    +< atvet .
*HFI:    ci , možý , hétyx jaščé ne pryvëzšý .
*HFI:    znajêš , usjakâjê ž možýc´ byc´ .
*HFI:    možý , ne bylo tyx sekcýj .
*HFK:    dzevjatyj , zagadkâ .
*HFK:    +" bez ruk , bez nog , a rêsavac´ ume@k [_//] umejêc´ .
*HFN:    nu .
*HFK:    maroz .
*HFI:    (...) da ?
*HFI:    nu , na úse hrošý .
*HFI:    (...) dyk héta dzêšavejšý ci dâražéjšý ?
*HFI:    (...) nu jasnâ .
*HFK:    i kakoj ?
*HFK:    trynaccýty .
*HFI:    (...) sankê .
*HFI:    (...) nu , šo ty zrobêš ?
*HFI:    da .
*HFI:    nu , étâ ne pjaškom isci .
*HFK:    oj .
*HFI:    nu jasnâ .
*HFI:    persname , mne nadâ adzin .
*HFI:    mne tut zâkâlebalê .
*HFI:    my ž huljajêm .
*HFI:    (...) jasnâ .
*HFI:    (...) nu dobrân´kâ , nu .
*HFI:    (...) nu , nu ščaslivâ .
*HFI:    na .
*HFI:    nadâ b persname , praúdâ , pa@k +...
@End

 

(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page