fam_sh_39

fam_sh_39

@Begin @Languages:    hyru @Participants:    HFI na, HFK na, HFN na @ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na||| @ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education|| @ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary|| @Situation:    HFI speaks on the phone, conversation at home (playing a game) *HFI:    da ka persname pâzvanju , hétu trubku . *HFK:    mamâ , kidaj . *HFI:    a , persname , mne tak hâlava râzbalelâs´ , užé ni mahu . *HFI:    (...) étâ ni nadâ ? *HFI:    (...) persname ? *HFI:    nu , što dzelâjêš ? *HFI:    (...) da ? *HFI:    a što jéščo dzelâjêš ? *HFI:    pajelâ ? *HFI:    (...) nu , mâladzec . *HFI:    što ješčo charošývâ ? *HFI:    da , persname , ne prývjazli sën´nê méblju . *HFI:    péúnâ , ne prývjazuc´ . *HFI:    (...) nu , ne znaju . *HFI:    čaho ne úzjala cêlefon ? *HFI:    vot cjaper budu dumâc´ , nu , čaho ne . *HFI:    i hrošý dzeržac´ nadâ , ne znaju , što rabic´ . *HFI:    (...) nu , dak dzjaržycê . *HFI:    a što tolku dzéržac´ ? *HFI:    možýt , cély mesêc prydzêccý dzeržac´ . *HFI:    dyk na fig takojê ščascê ? *HFI:    vesnoj . *HFI:    sem (.) vesnoj ? *HFK:    net , net . *HFI:    kada@w tajut . *HFI:    my ihrajêm prostâ ú hul´nju . *HFI:    (...) nu dobrân´kâ . *HFI:    patom za taboj pryjedzêm , jak papâ pryjedzêc´ . *HFI:    nu , usë , cao . *HFI:    nu , âkuratnên´kâ . *HFI:    mamâčkê . *HFI:    (...) nu , nu i xârašo . *HFI:    ura ! *HFI:    (...) jasnâ . *HFI:    nu dobrân´kâ . *HFI:    (...) aj , nu ú hétu pra snêhâvikoú , dze s vaprosâmê . *HFI:    (...) vot . *HFI:    nu dobrân´kâ . *HFI:    nu , paka . *HFN:    što tam našý persname tvorýc´ ? *HFI:    aj , ničo , ihrajêc´ . *HFI:    u cêlevizâr , kla , nja lezlâ . *HFN:    bedny tožý rab@k +... *HFN:    dyk jana tam anda sjadzic´ , vabščé anda ? *HFI:    da . *HFI:    nu , a što rabic´ ? *HFI:    usë , persname , plyvi (.) na vyxâd . *HFI:    dobrâ , na vyxâd . *HFI:    hâlava balic´ . *HFN:    persname vyihrâú . *HFI:    tabletku nja vypêlâ . *HFN:    a , ty tožý užé vyihrâlâ ? *HFI:    ja užé vyihrâ@k [_//] vylezlâ adtul´ . *HFK:    usë , davajcê vapros . *HFI:    persname , tabe njama čym zanjaccý . *HFK:    a čém ? *HFI:    nu , úžo úsë , užo vyihrâú . *HFK:    net , ja nja vyihrâú . *HFI:    us rano paslednê , jakajê raznêcý ? *HFK:    vaprosy . *HFI:    vsë prapalâ . *HFK:    nu , davaj . *HFN:    ne anda tvaja ljubov´ k sre@k +... *HFN:    étâ što , étâ úse vaprosy ? *HFK:    da , my úse râzhadalê . *HFI:    usë , što astalâs´ , âstal´nyjê âthadalê . *HFN:    usë , što ty znajêš , ja kak na ékzamênê . *HFI:    persname . *HFN:    babax . *HFK:    tretêj . *HFK:    +" č´to zâgatavlêvâjut na zimu belkê ? *HFK:    gryby i aréxê . *HFI:    da ? *HFK:    da . *HFN:    nêužélê ? *HFI:    ty takojê znajêš ? *HFK:    pjat´ . *HFK:    raz , dva , try , čétyrý , pjac´ . *HFN:    ura-a ! *HFK:    a-a-a ! *HFN:    usë , vyihrâú , mâladzec . *HFK:    é , persname , ty nja možýš byc´ dzedâm marozâm . *HFK:    ja mahu byc´ dzedâm marozâm . *HFI:    +< dzejstvicêl´nâ . *HFK:    a vy snehurâčkê . *HFN:    jasnâ . *HFI:    durâčkê . *HFK:    pâčemu +/. *HFN:    oj , së@w . *HFK:    davajcê ú što-nibudz´ iščo pâhuljajêm . *HFI:    usë , persname . *HFN:    davajcê ú što-nibudz´ iščo pâhuljajêm . *HFK:    davajcê ú étu . *HFI:    huljajcê bez´ mjane . *HFN:    jeslê možnâ , ja ščas@w sxažu kojê-kuda . *HFI:    a , pažalustâ . *HFN:    a vy paka pâabščajcês´ [_/] pâabščajcês´ , pâhâvarycê . @End
(Stand: 20.04.2022)