fam_sh_39

fam_sh_39

@Begin

@Languages:    hyru

@Participants:    HFI na, HFK na, HFN na

@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||

@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||

@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||

@Situation:    HFI speaks on the phone, conversation at home (playing a game)

*HFI:    da ka persname pâzvanju , hétu trubku .

*HFK:    mamâ , kidaj .

*HFI:    a , persname , mne tak hâlava râzbalelâs´ , užé ni mahu .

*HFI:    (...) étâ ni nadâ ?

*HFI:    (...) persname ?

*HFI:    nu , što dzelâjêš ?

*HFI:    (...) da ?

*HFI:    a što jéščo dzelâjêš ?

*HFI:    pajelâ ?

*HFI:    (...) nu , mâladzec .

*HFI:    što ješčo charošývâ ?

*HFI:    da , persname , ne prývjazli sën´nê méblju .

*HFI:    péúnâ , ne prývjazuc´ .

*HFI:    (...) nu , ne znaju .

*HFI:    čaho ne úzjala cêlefon ?

*HFI:    vot cjaper budu dumâc´ , nu , čaho ne .

*HFI:    i hrošý dzeržac´ nadâ , ne znaju , što rabic´ .

*HFI:    (...) nu , dak dzjaržycê .

*HFI:    a što tolku dzéržac´ ?

*HFI:    možýt , cély mesêc prydzêccý dzeržac´ .

*HFI:    dyk na fig takojê ščascê ?

*HFI:    vesnoj .

*HFI:    sem (.) vesnoj ?

*HFK:    net , net .

*HFI:    kada@w tajut .

*HFI:    my ihrajêm prostâ ú hul´nju .

*HFI:    (...) nu dobrân´kâ .

*HFI:    patom za taboj pryjedzêm , jak papâ pryjedzêc´ .

*HFI:    nu , usë , cao .

*HFI:    nu , âkuratnên´kâ .

*HFI:    mamâčkê .

*HFI:    (...) nu , nu i xârašo .

*HFI:    ura !

*HFI:    (...) jasnâ .

*HFI:    nu dobrân´kâ .

*HFI:    (...) aj , nu ú hétu pra snêhâvikoú , dze s vaprosâmê .

*HFI:    (...) vot .

*HFI:    nu dobrân´kâ .

*HFI:    nu , paka .

*HFN:    što tam našý persname tvorýc´ ?

*HFI:    aj , ničo , ihrajêc´ .

*HFI:    u cêlevizâr , kla , nja lezlâ .

*HFN:    bedny tožý rab@k +...

*HFN:    dyk jana tam anda sjadzic´ , vabščé anda ?

*HFI:    da .

*HFI:    nu , a što rabic´ ?

*HFI:    usë , persname , plyvi (.) na vyxâd .

*HFI:    dobrâ , na vyxâd .

*HFI:    hâlava balic´ .

*HFN:    persname vyihrâú .

*HFI:    tabletku nja vypêlâ .

*HFN:    a , ty tožý užé vyihrâlâ ?

*HFI:    ja užé vyihrâ@k [_//] vylezlâ adtul´ .

*HFK:    usë , davajcê vapros .

*HFI:    persname , tabe njama čym zanjaccý .

*HFK:    a čém ?

*HFI:    nu , úžo úsë , užo vyihrâú .

*HFK:    net , ja nja vyihrâú .

*HFI:    us rano paslednê , jakajê raznêcý ?

*HFK:    vaprosy .

*HFI:    vsë prapalâ .

*HFK:    nu , davaj .

*HFN:    ne anda tvaja ljubov´ k sre@k +...

*HFN:    étâ što , étâ úse vaprosy ?

*HFK:    da , my úse râzhadalê .

*HFI:    usë , što astalâs´ , âstal´nyjê âthadalê .

*HFN:    usë , što ty znajêš , ja kak na ékzamênê .

*HFI:    persname .

*HFN:    babax .

*HFK:    tretêj .

*HFK:    +" č´to zâgatavlêvâjut na zimu belkê ?

*HFK:    gryby i aréxê .

*HFI:    da ?

*HFK:    da .

*HFN:    nêužélê ?

*HFI:    ty takojê znajêš ?

*HFK:    pjat´ .

*HFK:    raz , dva , try , čétyrý , pjac´ .

*HFN:    ura-a !

*HFK:    a-a-a !

*HFN:    usë , vyihrâú , mâladzec .

*HFK:    é , persname , ty nja možýš byc´ dzedâm marozâm .

*HFK:    ja mahu byc´ dzedâm marozâm .

*HFI:    +< dzejstvicêl´nâ .

*HFK:    a vy snehurâčkê .

*HFN:    jasnâ .

*HFI:    durâčkê .

*HFK:    pâčemu +/.

*HFN:    oj , së@w .

*HFK:    davajcê ú što-nibudz´ iščo pâhuljajêm .

*HFI:    usë , persname .

*HFN:    davajcê ú što-nibudz´ iščo pâhuljajêm .

*HFK:    davajcê ú étu .

*HFI:    huljajcê bez´ mjane .

*HFN:    jeslê možnâ , ja ščas@w sxažu kojê-kuda .

*HFI:    a , pažalustâ .

*HFN:    a vy paka pâabščajcês´ [_/] pâabščajcês´ , pâhâvarycê .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)