fam_sh_39

fam_sh_39

@Begin
@Languages:    hyru
@Participants:    HFI na, HFK na, HFN na
@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||
@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||
@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||
@Situation:    HFI speaks on the phone, conversation at home (playing a game)
*HFI:    da ka persname pâzvanju , hétu trubku .
*HFK:    mamâ , kidaj .
*HFI:    a , persname , mne tak hâlava râzbalelâs´ , užé ni mahu .
*HFI:    (...) étâ ni nadâ ?
*HFI:    (...) persname ?
*HFI:    nu , što dzelâjêš ?
*HFI:    (...) da ?
*HFI:    a što jéščo dzelâjêš ?
*HFI:    pajelâ ?
*HFI:    (...) nu , mâladzec .
*HFI:    što ješčo charošývâ ?
*HFI:    da , persname , ne prývjazli sën´nê méblju .
*HFI:    péúnâ , ne prývjazuc´ .
*HFI:    (...) nu , ne znaju .
*HFI:    čaho ne úzjala cêlefon ?
*HFI:    vot cjaper budu dumâc´ , nu , čaho ne .
*HFI:    i hrošý dzeržac´ nadâ , ne znaju , što rabic´ .
*HFI:    (...) nu , dak dzjaržycê .
*HFI:    a što tolku dzéržac´ ?
*HFI:    možýt , cély mesêc prydzêccý dzeržac´ .
*HFI:    dyk na fig takojê ščascê ?
*HFI:    vesnoj .
*HFI:    sem (.) vesnoj ?
*HFK:    net , net .
*HFI:    kada@w tajut .
*HFI:    my ihrajêm prostâ ú hul´nju .
*HFI:    (...) nu dobrân´kâ .
*HFI:    patom za taboj pryjedzêm , jak papâ pryjedzêc´ .
*HFI:    nu , usë , cao .
*HFI:    nu , âkuratnên´kâ .
*HFI:    mamâčkê .
*HFI:    (...) nu , nu i xârašo .
*HFI:    ura !
*HFI:    (...) jasnâ .
*HFI:    nu dobrân´kâ .
*HFI:    (...) aj , nu ú hétu pra snêhâvikoú , dze s vaprosâmê .
*HFI:    (...) vot .
*HFI:    nu dobrân´kâ .
*HFI:    nu , paka .
*HFN:    što tam našý persname tvorýc´ ?
*HFI:    aj , ničo , ihrajêc´ .
*HFI:    u cêlevizâr , kla , nja lezlâ .
*HFN:    bedny tožý rab@k +...
*HFN:    dyk jana tam anda sjadzic´ , vabščé anda ?
*HFI:    da .
*HFI:    nu , a što rabic´ ?
*HFI:    usë , persname , plyvi (.) na vyxâd .
*HFI:    dobrâ , na vyxâd .
*HFI:    hâlava balic´ .
*HFN:    persname vyihrâú .
*HFI:    tabletku nja vypêlâ .
*HFN:    a , ty tožý užé vyihrâlâ ?
*HFI:    ja užé vyihrâ@k [_//] vylezlâ adtul´ .
*HFK:    usë , davajcê vapros .
*HFI:    persname , tabe njama čym zanjaccý .
*HFK:    a čém ?
*HFI:    nu , úžo úsë , užo vyihrâú .
*HFK:    net , ja nja vyihrâú .
*HFI:    us rano paslednê , jakajê raznêcý ?
*HFK:    vaprosy .
*HFI:    vsë prapalâ .
*HFK:    nu , davaj .
*HFN:    ne anda tvaja ljubov´ k sre@k +...
*HFN:    étâ što , étâ úse vaprosy ?
*HFK:    da , my úse râzhadalê .
*HFI:    usë , što astalâs´ , âstal´nyjê âthadalê .
*HFN:    usë , što ty znajêš , ja kak na ékzamênê .
*HFI:    persname .
*HFN:    babax .
*HFK:    tretêj .
*HFK:    +" č´to zâgatavlêvâjut na zimu belkê ?
*HFK:    gryby i aréxê .
*HFI:    da ?
*HFK:    da .
*HFN:    nêužélê ?
*HFI:    ty takojê znajêš ?
*HFK:    pjat´ .
*HFK:    raz , dva , try , čétyrý , pjac´ .
*HFN:    ura-a !
*HFK:    a-a-a !
*HFN:    usë , vyihrâú , mâladzec .
*HFK:    é , persname , ty nja možýš byc´ dzedâm marozâm .
*HFK:    ja mahu byc´ dzedâm marozâm .
*HFI:    +< dzejstvicêl´nâ .
*HFK:    a vy snehurâčkê .
*HFN:    jasnâ .
*HFI:    durâčkê .
*HFK:    pâčemu +/.
*HFN:    oj , së@w .
*HFK:    davajcê ú što-nibudz´ iščo pâhuljajêm .
*HFI:    usë , persname .
*HFN:    davajcê ú što-nibudz´ iščo pâhuljajêm .
*HFK:    davajcê ú étu .
*HFI:    huljajcê bez´ mjane .
*HFN:    jeslê možnâ , ja ščas@w sxažu kojê-kuda .
*HFI:    a , pažalustâ .
*HFN:    a vy paka pâabščajcês´ [_/] pâabščajcês´ , pâhâvarycê .
@End

 

(Stand: 26.04.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page