fam_sh_62

fam_sh_62

@Begin @Languages:    hyru @Participants:    HFK na, HFN na @ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education|| @ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary|| @Situation:    Conversation at home *HFK:    adzin kambajn pajedzê +/. *HFN:    zâkâlebaú ty svaimê kambajênâmê , zajmisê tak čym-nebudz´ . *HFK:    ne . *HFN:    pâhâvary sa mnoj , xadzi sjudy . *HFN:    persname , nu ne trýbušys´ ty écêmê kambajnâmê . *HFN:    xazdi pâhâvary sa mnoj . *HFN:    râskažy mne što-nebudz´ . *HFK:    nu mne nečýhâ hâvaryc´ . *HFN:    vot pryjexâú ty jak da jêkubovêčý na <polê čudzes>["] , râskažy jamu što-nebudz´ . *HFK:    ja ne pryjexâú . *HFN:    nu , tam sciški raskazyvâjuc´ . *HFN:    vyšýú zajêc na kryl´co +/. *HFK:    ne , ja zajcýú ne znaju . *HFK:    ja tol´kâ svai znaju . *HFN:    nu jakijê ? *HFK:    ni skažu , ja (.) ni znaju . *HFK:    ni znaju [_/] znaju . *HFN:    nu , râskažy mne što-nibudz´ . *HFK:    kaho ? *HFN:    nu što-nebudz´ . *HFK:    scišok ? *HFN:    nu , davaj scišok . *HFK:    ja bajusê . *HFN:    šo ty baišsê ? *HFN:    dvojkê ne staúlju . *HFN:    râskažy mne , što persname u ško@k +... *HFN:    kaho persname ljubêc´ ? *HFK:    ni znaju , nêkaho . *HFN:    saúsim saúsim ? *HFK:    étâ tol´kâ ja ljublju . *HFN:    kaho ty ljubêš ? *HFK:    nu ja ž užé hâvaryú . *HFK:    persname persname . *HFN:    jak ? *HFK:    persname persname . *HFN:    a jana znajêt , što ty jaje ljubêš ? *HFK:    ne . *HFN:    ne ? *HFK:    da . *HFN:    pečal´nâjê istorýjê . *HFN:    i što ? *HFN:    a jana dze učýccý ? *HFK:    trécê vé . *HFN:    m-m-m . *HFN:    krasivâjê ? *HFK:    očên´ . *HFN:    očýn´ ? *HFK:    da . *HFN:    belên´kâjê , cëmnên´kâjê ? *HFK:    m-m , ne znaju , belên´kâjê , kanešnâ . *HFN:    blandzinkâ ? *HFK:    ne . *HFK:    a što âznačajêc´ <belên´kâjê , čornên´kâjê>["] ? *HFN:    nu , vâlasy jakoâ cvetâ : belyjê , svetlyjê ilê cëmnyjê . *HFK:    takijê , jak u cjabe . *HFN:    značýc´ , čornên´kâjê . *HFN:    jasnâ . *HFN:    a dobrâ vučýccý ? *HFK:    ne znaju . *HFN:    jak ty ne znajêš ? *HFN:    a vdruh dvojêšnêcý ? *HFN:    našto nam s ta@k +... *HFN:    našto nam dvojêšnêcý ? *HFN:    nam žý +/. *HFK:    a možý , nja dvojêšnêcý . *HFN:    a vdruh dvojêšnêcý ? *HFK:    a vdrug net ? *HFK:    adajcê mne dudku . *HFN:    sosku tabe dajcê , rabënku malomu . *HFN:    točnâ , točnâ . *HFK:    daj , daj . *HFN:    ne , usë , kânfêskavalê . *HFN:    fu , persname . *HFK:    sto ? *HFN:    a buš@w +... *HFN:    vejêr , bajus´ , ne pamožýt . *HFK:    ne , étâ ty dumâjêš . *HFK:    étâ specal´ny vejêr . *HFK:    nu , znajêš , dlja čévo . *HFN:    šč´akotkê ty baišsê . *HFK:    had . *HFN:    ty ščakotkê baišsê ? *HFK:    étâ ne ščékotkâ . *HFK:    étâ ty ščypajêšsê . *HFN:    znajêš , hryškâ , miškâ i ščypaj jechâhlê na loccý . *HFN:    hryškâ z´ miškâm utanulê , xto astaúsê ú loccý ? *HFK:    ty . *HFN:    ščypaj astaúsê u loccý , ščypaj ! *HFK:    ne zna@k +/. *HFN:    ne znajêš ? *HFK:    neâ , neâ , neâ , neâ . *HFK:    lodkâ i astalâs´ . *HFN:    da . @End
(Stand: 20.04.2022)