fam_sh_62

fam_sh_62

@Begin

@Languages:    hyru

@Participants:    HFK na, HFN na

@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||

@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||

@Situation:    Conversation at home

*HFK:    adzin kambajn pajedzê +/.

*HFN:    zâkâlebaú ty svaimê kambajênâmê , zajmisê tak čym-nebudz´ .

*HFK:    ne .

*HFN:    pâhâvary sa mnoj , xadzi sjudy .

*HFN:    persname , nu ne trýbušys´ ty écêmê kambajnâmê .

*HFN:    xazdi pâhâvary sa mnoj .

*HFN:    râskažy mne što-nebudz´ .

*HFK:    nu mne nečýhâ hâvaryc´ .

*HFN:    vot pryjexâú ty jak da jêkubovêčý na <polê čudzes>["] , râskažy jamu što-nebudz´ .

*HFK:    ja ne pryjexâú .

*HFN:    nu , tam sciški raskazyvâjuc´ .

*HFN:    vyšýú zajêc na kryl´co +/.

*HFK:    ne , ja zajcýú ne znaju .

*HFK:    ja tol´kâ svai znaju .

*HFN:    nu jakijê ?

*HFK:    ni skažu , ja (.) ni znaju .

*HFK:    ni znaju [_/] znaju .

*HFN:    nu , râskažy mne što-nibudz´ .

*HFK:    kaho ?

*HFN:    nu što-nebudz´ .

*HFK:    scišok ?

*HFN:    nu , davaj scišok .

*HFK:    ja bajusê .

*HFN:    šo ty baišsê ?

*HFN:    dvojkê ne staúlju .

*HFN:    râskažy mne , što persname u ško@k +...

*HFN:    kaho persname ljubêc´ ?

*HFK:    ni znaju , nêkaho .

*HFN:    saúsim saúsim ?

*HFK:    étâ tol´kâ ja ljublju .

*HFN:    kaho ty ljubêš ?

*HFK:    nu ja ž užé hâvaryú .

*HFK:    persname persname .

*HFN:    jak ?

*HFK:    persname persname .

*HFN:    a jana znajêt , što ty jaje ljubêš ?

*HFK:    ne .

*HFN:    ne ?

*HFK:    da .

*HFN:    pečal´nâjê istorýjê .

*HFN:    i što ?

*HFN:    a jana dze učýccý ?

*HFK:    trécê vé .

*HFN:    m-m-m .

*HFN:    krasivâjê ?

*HFK:    očên´ .

*HFN:    očýn´ ?

*HFK:    da .

*HFN:    belên´kâjê , cëmnên´kâjê ?

*HFK:    m-m , ne znaju , belên´kâjê , kanešnâ .

*HFN:    blandzinkâ ?

*HFK:    ne .

*HFK:    a što âznačajêc´ <belên´kâjê , čornên´kâjê>["] ?

*HFN:    nu , vâlasy jakoâ cvetâ : belyjê , svetlyjê ilê cëmnyjê .

*HFK:    takijê , jak u cjabe .

*HFN:    značýc´ , čornên´kâjê .

*HFN:    jasnâ .

*HFN:    a dobrâ vučýccý ?

*HFK:    ne znaju .

*HFN:    jak ty ne znajêš ?

*HFN:    a vdruh dvojêšnêcý ?

*HFN:    našto nam s ta@k +...

*HFN:    našto nam dvojêšnêcý ?

*HFN:    nam žý +/.

*HFK:    a možý , nja dvojêšnêcý .

*HFN:    a vdruh dvojêšnêcý ?

*HFK:    a vdrug net ?

*HFK:    adajcê mne dudku .

*HFN:    sosku tabe dajcê , rabënku malomu .

*HFN:    točnâ , točnâ .

*HFK:    daj , daj .

*HFN:    ne , usë , kânfêskavalê .

*HFN:    fu , persname .

*HFK:    sto ?

*HFN:    a buš@w +...

*HFN:    vejêr , bajus´ , ne pamožýt .

*HFK:    ne , étâ ty dumâjêš .

*HFK:    étâ specal´ny vejêr .

*HFK:    nu , znajêš , dlja čévo .

*HFN:    šč´akotkê ty baišsê .

*HFK:    had .

*HFN:    ty ščakotkê baišsê ?

*HFK:    étâ ne ščékotkâ .

*HFK:    étâ ty ščypajêšsê .

*HFN:    znajêš , hryškâ , miškâ i ščypaj jechâhlê na loccý .

*HFN:    hryškâ z´ miškâm utanulê , xto astaúsê ú loccý ?

*HFK:    ty .

*HFN:    ščypaj astaúsê u loccý , ščypaj !

*HFK:    ne zna@k +/.

*HFN:    ne znajêš ?

*HFK:    neâ , neâ , neâ , neâ .

*HFK:    lodkâ i astalâs´ .

*HFN:    da .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)