fam_sh_62

fam_sh_62

@Begin
@Languages:    hyru
@Participants:    HFK na, HFN na
@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||
@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||
@Situation:    Conversation at home
*HFK:    adzin kambajn pajedzê +/.
*HFN:    zâkâlebaú ty svaimê kambajênâmê , zajmisê tak čym-nebudz´ .
*HFK:    ne .
*HFN:    pâhâvary sa mnoj , xadzi sjudy .
*HFN:    persname , nu ne trýbušys´ ty écêmê kambajnâmê .
*HFN:    xazdi pâhâvary sa mnoj .
*HFN:    râskažy mne što-nebudz´ .
*HFK:    nu mne nečýhâ hâvaryc´ .
*HFN:    vot pryjexâú ty jak da jêkubovêčý na <polê čudzes>["] , râskažy jamu što-nebudz´ .
*HFK:    ja ne pryjexâú .
*HFN:    nu , tam sciški raskazyvâjuc´ .
*HFN:    vyšýú zajêc na kryl´co +/.
*HFK:    ne , ja zajcýú ne znaju .
*HFK:    ja tol´kâ svai znaju .
*HFN:    nu jakijê ?
*HFK:    ni skažu , ja (.) ni znaju .
*HFK:    ni znaju [_/] znaju .
*HFN:    nu , râskažy mne što-nibudz´ .
*HFK:    kaho ?
*HFN:    nu što-nebudz´ .
*HFK:    scišok ?
*HFN:    nu , davaj scišok .
*HFK:    ja bajusê .
*HFN:    šo ty baišsê ?
*HFN:    dvojkê ne staúlju .
*HFN:    râskažy mne , što persname u ško@k +...
*HFN:    kaho persname ljubêc´ ?
*HFK:    ni znaju , nêkaho .
*HFN:    saúsim saúsim ?
*HFK:    étâ tol´kâ ja ljublju .
*HFN:    kaho ty ljubêš ?
*HFK:    nu ja ž užé hâvaryú .
*HFK:    persname persname .
*HFN:    jak ?
*HFK:    persname persname .
*HFN:    a jana znajêt , što ty jaje ljubêš ?
*HFK:    ne .
*HFN:    ne ?
*HFK:    da .
*HFN:    pečal´nâjê istorýjê .
*HFN:    i što ?
*HFN:    a jana dze učýccý ?
*HFK:    trécê vé .
*HFN:    m-m-m .
*HFN:    krasivâjê ?
*HFK:    očên´ .
*HFN:    očýn´ ?
*HFK:    da .
*HFN:    belên´kâjê , cëmnên´kâjê ?
*HFK:    m-m , ne znaju , belên´kâjê , kanešnâ .
*HFN:    blandzinkâ ?
*HFK:    ne .
*HFK:    a što âznačajêc´ <belên´kâjê , čornên´kâjê>["] ?
*HFN:    nu , vâlasy jakoâ cvetâ : belyjê , svetlyjê ilê cëmnyjê .
*HFK:    takijê , jak u cjabe .
*HFN:    značýc´ , čornên´kâjê .
*HFN:    jasnâ .
*HFN:    a dobrâ vučýccý ?
*HFK:    ne znaju .
*HFN:    jak ty ne znajêš ?
*HFN:    a vdruh dvojêšnêcý ?
*HFN:    našto nam s ta@k +...
*HFN:    našto nam dvojêšnêcý ?
*HFN:    nam žý +/.
*HFK:    a možý , nja dvojêšnêcý .
*HFN:    a vdruh dvojêšnêcý ?
*HFK:    a vdrug net ?
*HFK:    adajcê mne dudku .
*HFN:    sosku tabe dajcê , rabënku malomu .
*HFN:    točnâ , točnâ .
*HFK:    daj , daj .
*HFN:    ne , usë , kânfêskavalê .
*HFN:    fu , persname .
*HFK:    sto ?
*HFN:    a buš@w +...
*HFN:    vejêr , bajus´ , ne pamožýt .
*HFK:    ne , étâ ty dumâjêš .
*HFK:    étâ specal´ny vejêr .
*HFK:    nu , znajêš , dlja čévo .
*HFN:    šč´akotkê ty baišsê .
*HFK:    had .
*HFN:    ty ščakotkê baišsê ?
*HFK:    étâ ne ščékotkâ .
*HFK:    étâ ty ščypajêšsê .
*HFN:    znajêš , hryškâ , miškâ i ščypaj jechâhlê na loccý .
*HFN:    hryškâ z´ miškâm utanulê , xto astaúsê ú loccý ?
*HFK:    ty .
*HFN:    ščypaj astaúsê u loccý , ščypaj !
*HFK:    ne zna@k +/.
*HFN:    ne znajêš ?
*HFK:    neâ , neâ , neâ , neâ .
*HFK:    lodkâ i astalâs´ .
*HFN:    da .
@End

 

(Stand: 29.05.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page