fam_sh_23

fam_sh_23

@Begin

@Languages:    hyru

@Participants:    HFN na, HFI na

@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||

@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||

@Situation:    Conversation at home

*HFN:    a šo , persname užo rabotâjêc´ ?

*HFI:    v smysê ?

*HFN:    nu , ú školê jana rabotâjê ?

*HFI:    nu , kanešnâ .

*HFI:    jina ž maluju prývela , jak hod byú .

*HFI:    a joj užo try , maloj .

*HFN:    blin , vot dzecê rastuc´ , kašmar .

*HFI:    a to .

*HFN:    vabščé .

*HFN:    svaje , dyk nja dužý zametnâ , a hétyjê +/.

*HFI:    aj , tožý pâdrasli užé .

*HFI:    vrédnyjê dzecê mamentâm .

*HFN:    nu da .

*HFI:    +< bystrâ , vot , <tak što>[_/] tak što +...

*HFN:    nu , tol´kê [_/] tol´kê na rukax cihalê , a úžo +/.

*HFI:    aj , užo úsë .

*HFI:    vot už durâsc´ tožý , aj .

*HFI:    éty rabjaty , éty mamy xužý , čém rabjaty .

*HFI:    aj , persname na tuju , hru@w , kab ty pâhljadzeú .

*HFI:    pêdahoh , čýlaék@w sa stažým , trojê dzjacej , a majuccý takoj jêrundoj .

*HFI:    s persname , što z persname (.) persname družýc´ +...

*HFI:    pâdašla ka mne .

*HFI:    +" ty ž , nu vot +...

*HFI:    +" ty ž užé stol´kâ rabotâúšý , ty ž pânimaješ , nu ty ž vot +...

*HFI:    +" kab étâ jix âtvjasci jak-nibudz´ , štob jany úmescê ne ihralê .

*HFI:    préstâúlêjêš ?

*HFI:    ty prýdstaúljajêš ?

*HFI:    nu pâčamu ?

*HFN:    durdom .

*HFI:    aj , ne to slovâ .

*HFN:    to jesc´ pa razdzel´nâscê , kab dzicja +/.

*HFI:    +< nu , vot što-nibudz´ , čym-nibudz´ zânimaj , da@k .

*HFI:    hlaúnâjê , nu , kab jana z´ jim ne ihralâ .

*HFI:    s mamâj pâruhajuccý , a patom rabjat +...

*HFI:    a rabjat tut pryčom ?

*HFN:    da , nu jasnâ .

*HFN:    z mamâj žý ž pâruhajuccý .

*HFI:    nu .

*HFN:    da .

*HFI:    vot .

*HFN:    supêr .

*HFI:    plëtkê sâbirajuc´ .

*HFI:    hru@w , samê (.) patom +/.

*HFN:    bal´šyjê ljudzê .

*HFI:    nu .

*HFI:    dyk usë-taki , nu , ja hru@w , nu budz´ ty vyšý hétyx i plëtâk , i úsjaho na svecê .

*HFI:    čaho radzê ix tut râzbiraccý , hospâdzê ty božý moj ?

*HFI:    ne , s uma sxodzêc´ točnâ .

*HFN:    dyk néčým bolêj zanjaccý (.) ljudzêm .

*HFN:    ne incerésnâ , hluš .

*HFI:    persname , vylaz´ .

*HFI:    persname , vylêz´ , xvacêc´ užé .

*HFI:    nu , cixâ , vot tabe i cixâ .

*HFI:    jak žý ž tam u persname mamašý ?

*HFI:    zvjazli , možý , ú bal´nicu ?

*HFN:    u persname ?

*HFI:    nu , ploxâ .

*HFN:    maly persname ?

*HFI:    a bal´šoj žý ž vrodzê byla ú bal´nicê .

*HFI:    tožý neštâ tam s počkâmê .

*HFN:    a božýčkê !

*HFI:    nu dyk , staryjê ljudzê .

*HFI:    tut žý ž mâladzejšýjê troxê , i to +/.

*HFN:    jak tam persname babulê ?

*HFI:    nu ničohâ .

*HFI:    a vot dze jana sënê , incjarésnâ .

*HFI:    jesê matkâ tam anda i (.) stradajêc´ .

*HFN:    možý , na sjalo kudy pašoúšý .

*HFI:    ne , ne na sjalo .

*HFI:    ale ž ne ú cérkvu .

*HFI:    nu , u vâskrésen´jê ú cérkâú , sën´nê ž subotâ .

*HFN:    +< nu da , sën´nê ž subotâ .

*HFI:    vot .

*HFN:    da úž , jasnâ .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)