fam_sh_23

fam_sh_23

@Begin
@Languages:    hyru
@Participants:    HFN na, HFI na
@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||
@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||
@Situation:    Conversation at home
*HFN:    a šo , persname užo rabotâjêc´ ?
*HFI:    v smysê ?
*HFN:    nu , ú školê jana rabotâjê ?
*HFI:    nu , kanešnâ .
*HFI:    jina ž maluju prývela , jak hod byú .
*HFI:    a joj užo try , maloj .
*HFN:    blin , vot dzecê rastuc´ , kašmar .
*HFI:    a to .
*HFN:    vabščé .
*HFN:    svaje , dyk nja dužý zametnâ , a hétyjê +/.
*HFI:    aj , tožý pâdrasli užé .
*HFI:    vrédnyjê dzecê mamentâm .
*HFN:    nu da .
*HFI:    +< bystrâ , vot , <tak što>[_/] tak što +...
*HFN:    nu , tol´kê [_/] tol´kê na rukax cihalê , a úžo +/.
*HFI:    aj , užo úsë .
*HFI:    vot už durâsc´ tožý , aj .
*HFI:    éty rabjaty , éty mamy xužý , čém rabjaty .
*HFI:    aj , persname na tuju , hru@w , kab ty pâhljadzeú .
*HFI:    pêdahoh , čýlaék@w sa stažým , trojê dzjacej , a majuccý takoj jêrundoj .
*HFI:    s persname , što z persname (.) persname družýc´ +...
*HFI:    pâdašla ka mne .
*HFI:    +" ty ž , nu vot +...
*HFI:    +" ty ž užé stol´kâ rabotâúšý , ty ž pânimaješ , nu ty ž vot +...
*HFI:    +" kab étâ jix âtvjasci jak-nibudz´ , štob jany úmescê ne ihralê .
*HFI:    préstâúlêjêš ?
*HFI:    ty prýdstaúljajêš ?
*HFI:    nu pâčamu ?
*HFN:    durdom .
*HFI:    aj , ne to slovâ .
*HFN:    to jesc´ pa razdzel´nâscê , kab dzicja +/.
*HFI:    +< nu , vot što-nibudz´ , čym-nibudz´ zânimaj , da@k .
*HFI:    hlaúnâjê , nu , kab jana z´ jim ne ihralâ .
*HFI:    s mamâj pâruhajuccý , a patom rabjat +...
*HFI:    a rabjat tut pryčom ?
*HFN:    da , nu jasnâ .
*HFN:    z mamâj žý ž pâruhajuccý .
*HFI:    nu .
*HFN:    da .
*HFI:    vot .
*HFN:    supêr .
*HFI:    plëtkê sâbirajuc´ .
*HFI:    hru@w , samê (.) patom +/.
*HFN:    bal´šyjê ljudzê .
*HFI:    nu .
*HFI:    dyk usë-taki , nu , ja hru@w , nu budz´ ty vyšý hétyx i plëtâk , i úsjaho na svecê .
*HFI:    čaho radzê ix tut râzbiraccý , hospâdzê ty božý moj ?
*HFI:    ne , s uma sxodzêc´ točnâ .
*HFN:    dyk néčým bolêj zanjaccý (.) ljudzêm .
*HFN:    ne incerésnâ , hluš .
*HFI:    persname , vylaz´ .
*HFI:    persname , vylêz´ , xvacêc´ užé .
*HFI:    nu , cixâ , vot tabe i cixâ .
*HFI:    jak žý ž tam u persname mamašý ?
*HFI:    zvjazli , možý , ú bal´nicu ?
*HFN:    u persname ?
*HFI:    nu , ploxâ .
*HFN:    maly persname ?
*HFI:    a bal´šoj žý ž vrodzê byla ú bal´nicê .
*HFI:    tožý neštâ tam s počkâmê .
*HFN:    a božýčkê !
*HFI:    nu dyk , staryjê ljudzê .
*HFI:    tut žý ž mâladzejšýjê troxê , i to +/.
*HFN:    jak tam persname babulê ?
*HFI:    nu ničohâ .
*HFI:    a vot dze jana sënê , incjarésnâ .
*HFI:    jesê matkâ tam anda i (.) stradajêc´ .
*HFN:    možý , na sjalo kudy pašoúšý .
*HFI:    ne , ne na sjalo .
*HFI:    ale ž ne ú cérkvu .
*HFI:    nu , u vâskrésen´jê ú cérkâú , sën´nê ž subotâ .
*HFN:    +< nu da , sën´nê ž subotâ .
*HFI:    vot .
*HFN:    da úž , jasnâ .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page