fam_sh_30

fam_sh_30

@Begin
@Languages:    hyru
@Participants:    HFI na, HFN na, HFK na
@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||
@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||
@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||
@Situation:    Conversation at home
*HFI:    nu što , xadzi , persname , na bazar .
*HFN:    xadzi sjudy , pâhâvary .
*HFK:    pajexâlê sladkâjê što-nebudz´ kupêm .
*HFI:    +< oj , hospâdzê , a što ž tabe sladkâjê ?
*HFI:    višýnkê u nas sladkêjê jesc´ .
@New Episode
*HFI:    xočýccý .
*HFI:    a mne mnohâ čaho xočýccý .
*HFN:    +< xalodnâ , persname .
*HFN:    persname , ty znajêš , čésnâ hâvara , ničo ne xaču .
*HFK:    pajexâlê .
*HFN:    marožýnâ@w ty xočýš ?
*HFK:    da .
*HFI:    za marožýnym nadâ isci dalëkâ .
*HFN:    a horlâ ?
*HFI:    u persname horlâ ne balic´ .
*HFI:    a ty ne jelâ u našým kâlasku ["] <pcič´´ê mâlako>["] ?
*HFN:    marožýnâjê ?
*HFN:    klasnâjê ?
*HFI:    oj , vabščé vkusnâjê .
*HFI:    praúdâ ?
*HFK:    davajcê z´jezdzêm .
@New Episode
*HFI:    persname , ne xaču , ne paverýš .
*HFK:    davajcê my s persname .
*HFI:    s persname pažalustâ .
*HFK:    persname , davaj .
*HFN:    sa mnoj tol´kê pjaškom .
*HFK:    pâčému ?
*HFN:    pâtamu šta .
*HFI:    ana nja jezdzêc´ , nja úmejêc´ .
*HFK:    persname , čo@w ty nja úmejêš ?
*HFK:    a mjane ne nadâ vazic´ .
*HFK:    jest´ tam bal´šy vêlâsiped , jesc´ i malên´kê .
*HFN:    da ?
*HFN:    a ja na vêlâsipedzê nja ježžu .
*HFK:    ax , ty âbmanulâ , što ne bralâ .
*HFI:    +< čao@w , na ulêcý ž pahodâ , narmal´nâ .
*HFI:    nu , ú smysê , što hraz´ .
*HFN:    +< dyk u pal´to +...
*HFN:    ja što , ú pal´to pajedu ?
*HFN:    roúnâ vušéj zabryzhâjusê .
*HFN:    pa takoj hrazjucý +...
*HFN:    persname , tol´kâ pjaškom .
*HFK:    nu dobrâ .
*HFI:    pjaškom , a nazad ?
*HFK:    a nazad (.) pjaškom .
*HFI:    prydzêš ?
*HFK:    s persname ?
*HFN:    budzêt persname pâravoznêk , uzad , uperâd , uzad , uperâd .
*HFI:    persname daúno babuškâ damoj hnalâ ?
*HFK:    nu i što ?
*HFI:    ničohâ , pacerpêc´ , praúdâ ?
*HFK:    ne nadâ .
*HFI:    a ty ž +...
*HFI:    jesê cjabe atpraú âdnaho , sašlëpâjêš uves´ .
*HFN:    sašlëpâjêc´ ?
*HFK:    ja adzin nja budu .
*HFI:    +< ažo bjahom tady pâljacic´ žý ž , bajiccý úsjaho .
*HFK:    nu , tak (.) sabakâ sabe +...
*HFK:    budu ja , jak (.) tarpedâ , udzirac´ at sabak .
*HFI:    tarpedâ .
*HFI:    at sabak ni ubihajuc´ .
*HFK:    at sabak ja budu ubihac´ .
*HFI:    persname , kada@w úbihajêš at sabak +/.
*HFK:    ani za mnoj honêccý .
*HFI:    nu , vot imennâ , za taboj honêccý .
*HFK:    a ja zâljatu ú mâhazin , étâ , [_//] i zaxlopnu dver .
*HFK:    sabakê +/.
*HFI:    persname , našto tabe poúzâc´ pa hrazi ?
*HFI:    davaj my , papâ pap (.) kada@w pryjedzêc´ , s´jezdzêm za persname i za adzeždâj zâadno , i (.) zâbjarom , i kupêm (.) marožýnâjê .
*HFI:    si@w ranno nam s persname nizja .
@New Episode
*HFN:    vam s persname si@w ranno nizja .
*HFI:    nam nizja .
*HFI:    ja b , kanešnâ , s´jelâ .
*HFI:    nu , jano takojê , ne to što jak marožýnâjê , a vot +...
*HFI:    nu , <pcič´´ê mâlako>["] , prýstaúljajêš tort ?
*HFI:    i vot tam tožý napisânâ , pjac´ minut pâdzeržac´ , cipâ , v komnâtnâ@k [_//] komnâtnâj cêmpêraturý .
*HFI:    i patom kušýc´ .
*HFI:    vkusnâ .
*HFN:    da ?
*HFI:    očýn´ dažý .
*HFN:    xiba što persname pojdzêc´ na mâhazin sxodzêc´ , a patom persname (.) u mjane budzêc´ sjadzec´ .
@End

 

(Stand: 16.03.2023)  |