fam_sh_30

fam_sh_30

@Begin

@Languages:    hyru

@Participants:    HFI na, HFN na, HFK na

@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||

@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||

@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||

@Situation:    Conversation at home

*HFI:    nu što , xadzi , persname , na bazar .

*HFN:    xadzi sjudy , pâhâvary .

*HFK:    pajexâlê sladkâjê što-nebudz´ kupêm .

*HFI:    +< oj , hospâdzê , a što ž tabe sladkâjê ?

*HFI:    višýnkê u nas sladkêjê jesc´ .

@New Episode

*HFI:    xočýccý .

*HFI:    a mne mnohâ čaho xočýccý .

*HFN:    +< xalodnâ , persname .

*HFN:    persname , ty znajêš , čésnâ hâvara , ničo ne xaču .

*HFK:    pajexâlê .

*HFN:    marožýnâ@w ty xočýš ?

*HFK:    da .

*HFI:    za marožýnym nadâ isci dalëkâ .

*HFN:    a horlâ ?

*HFI:    u persname horlâ ne balic´ .

*HFI:    a ty ne jelâ u našým kâlasku ["] <pcič´´ê mâlako>["] ?

*HFN:    marožýnâjê ?

*HFN:    klasnâjê ?

*HFI:    oj , vabščé vkusnâjê .

*HFI:    praúdâ ?

*HFK:    davajcê z´jezdzêm .

@New Episode

*HFI:    persname , ne xaču , ne paverýš .

*HFK:    davajcê my s persname .

*HFI:    s persname pažalustâ .

*HFK:    persname , davaj .

*HFN:    sa mnoj tol´kê pjaškom .

*HFK:    pâčému ?

*HFN:    pâtamu šta .

*HFI:    ana nja jezdzêc´ , nja úmejêc´ .

*HFK:    persname , čo@w ty nja úmejêš ?

*HFK:    a mjane ne nadâ vazic´ .

*HFK:    jest´ tam bal´šy vêlâsiped , jesc´ i malên´kê .

*HFN:    da ?

*HFN:    a ja na vêlâsipedzê nja ježžu .

*HFK:    ax , ty âbmanulâ , što ne bralâ .

*HFI:    +< čao@w , na ulêcý ž pahodâ , narmal´nâ .

*HFI:    nu , ú smysê , što hraz´ .

*HFN:    +< dyk u pal´to +...

*HFN:    ja što , ú pal´to pajedu ?

*HFN:    roúnâ vušéj zabryzhâjusê .

*HFN:    pa takoj hrazjucý +...

*HFN:    persname , tol´kâ pjaškom .

*HFK:    nu dobrâ .

*HFI:    pjaškom , a nazad ?

*HFK:    a nazad (.) pjaškom .

*HFI:    prydzêš ?

*HFK:    s persname ?

*HFN:    budzêt persname pâravoznêk , uzad , uperâd , uzad , uperâd .

*HFI:    persname daúno babuškâ damoj hnalâ ?

*HFK:    nu i što ?

*HFI:    ničohâ , pacerpêc´ , praúdâ ?

*HFK:    ne nadâ .

*HFI:    a ty ž +...

*HFI:    jesê cjabe atpraú âdnaho , sašlëpâjêš uves´ .

*HFN:    sašlëpâjêc´ ?

*HFK:    ja adzin nja budu .

*HFI:    +< ažo bjahom tady pâljacic´ žý ž , bajiccý úsjaho .

*HFK:    nu , tak (.) sabakâ sabe +...

*HFK:    budu ja , jak (.) tarpedâ , udzirac´ at sabak .

*HFI:    tarpedâ .

*HFI:    at sabak ni ubihajuc´ .

*HFK:    at sabak ja budu ubihac´ .

*HFI:    persname , kada@w úbihajêš at sabak +/.

*HFK:    ani za mnoj honêccý .

*HFI:    nu , vot imennâ , za taboj honêccý .

*HFK:    a ja zâljatu ú mâhazin , étâ , [_//] i zaxlopnu dver .

*HFK:    sabakê +/.

*HFI:    persname , našto tabe poúzâc´ pa hrazi ?

*HFI:    davaj my , papâ pap (.) kada@w pryjedzêc´ , s´jezdzêm za persname i za adzeždâj zâadno , i (.) zâbjarom , i kupêm (.) marožýnâjê .

*HFI:    si@w ranno nam s persname nizja .

@New Episode

*HFN:    vam s persname si@w ranno nizja .

*HFI:    nam nizja .

*HFI:    ja b , kanešnâ , s´jelâ .

*HFI:    nu , jano takojê , ne to što jak marožýnâjê , a vot +...

*HFI:    nu , <pcič´´ê mâlako>["] , prýstaúljajêš tort ?

*HFI:    i vot tam tožý napisânâ , pjac´ minut pâdzeržac´ , cipâ , v komnâtnâ@k [_//] komnâtnâj cêmpêraturý .

*HFI:    i patom kušýc´ .

*HFI:    vkusnâ .

*HFN:    da ?

*HFI:    očýn´ dažý .

*HFN:    xiba što persname pojdzêc´ na mâhazin sxodzêc´ , a patom persname (.) u mjane budzêc´ sjadzec´ .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)