fam_sh_63

fam_sh_63

@Begin

@Languages:    hyru

@Participants:    HFN na, HFK na

@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||

@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||

@Situation:    Conversation at home

*HFN:    nu râskažy mne što-nibudz´ .

*HFK:    nu , ničo mne râskazac´ +/.

*HFN:    nu , ne znaju , pra druzej svaix râskažy .

*HFN:    u cja@w mnohâ druzej ?

*HFN:    kromê persname persname .

*HFK:    netu , dzevâčkê tol´kâ , i vsë .

*HFN:    a , to jesc´ u vas +/.

*HFK:    +< i persname ješčo persname (.) moj drug , i persname , i persname .

*HFN:    axa .

*HFN:    to jesc´ druzej netu , no persname persname i persname , i persname , i hlaúnâjê z´ dzevâčkâmê družyc´ .

*HFN:    aj-jaj-jaj .

*HFK:    +< a što , ne nadâ ?

*HFN:    étâ úse tvai âdnaklasnêkê ?

*HFK:    ne , ješčo adzin , ješčo tam jos´ (..) persname +...

*HFK:    patom iščo adzin mal´čýk , persname (.) persname .

*HFK:    ne , ješčo persname .

*HFN:    persname persname tožý s taboj učêccý ?

*HFK:    da .

*HFN:    u-u-u .

*HFK:    atkudâ ty znajêš jaho ?

*HFN:    xto persname persname ne znajêc´ ?

*HFK:    ty ne znajêš .

*HFN:    ja znaju .

*HFK:    atkudâ ?

*HFN:    aj , na scenê vystupajêc´ častâ .

*HFK:    s kim ?

*HFN:    na <cvetnyx snax>["] .

*HFK:    xto ?

*HFN:    persname persname .

*HFK:    net , on (.) ne xodêt (.) na <cvitnyjê sny>["] .

*HFN:    on tam vystupajêt .

*HFK:    étâ abmanyvâjêš .

*HFN:    da , on tam veduščý , meždu pročêm .

*HFK:    zajc ?

*HFN:    net , on ne zajêc .

*HFN:    ilê , pâdaždzi , ilê persname persname ?

*HFN:    a ú jaho bratâ netu ?

*HFK:    étâ u persname (.) jesc´ druh (.) iz (.) persname klasâ .

*HFK:    i znajêš takohâ persname persname ?

*HFK:    znajêš familêju ?

*HFN:    persname znaju familêju .

*HFK:    atkudâ ?

*HFN:    taho što u jao@w mamâ zaveduš´čýjê adzelâm kul´tury .

*HFK:    net , net .

*HFN:    +< dat , dat .

*HFK:    net , net , net , net , net , ne +...

*HFK:    aj .

*HFK:    a ja ne ba +...

*HFK:    a mne nja bol´nâ , kurýcý davol´nâ .

*HFN:    da ?

*HFK:    jesc´ takajê pâgavorkâ .

*HFN:    skušnâ žyc´ na belâm svecê , da ?

*HFK:    čaho ž , étâ nja skučnâ .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)