fam_sh_56

fam_sh_56

@Begin

@Languages:    hyru

@Participants:    HFK na, HFN na

@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||

@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||

@Situation:    Conversation at home (while playing)

*HFK:    tak , čytajuc´ mne mihalku .

*HFK:    tryn .

*HFK:    vsë-tki@w ne xvacêt kubêkâú .

*HFK:    nadâ pamerýccý s écêm kambajnâm .

*HFK:    ja tabe snimu .

*HFK:    a ješčo mâlavaty vozrâst .

*HFK:    ščas@w ja jemu dabaúlju (.) piljulêčku .

*HFK:    aj !

*HFN:    aj , râzvaliúsê .

*HFK:    ne râvaliúsê , jon ješčé cély .

*HFK:    moj kambajn nêkada@w ne razvalêccý , jeslê tol´kâ ja jaho ne (.) râzburu .

*HFK:    vo jamu truba budzêc´ , tady štoby išoú .

*HFK:    tak , étâ +...

*HFK:    a , žatkâ étâ u nas +...

*HFK:    aj !

*HFN:    apjac´ âbjarnuúsê .

*HFK:    da nja bojsê , prostâ jon u [_//] s +...

*HFK:    nja možýc´ ustajac´ , jasnâ ?

*HFK:    bež žatki jon valêccý , skorâ râzab´´joccý .

*HFK:    me@k jimu +...

*HFK:    ne abjazân jemu pâzvalic´ étâ .

*HFK:    iščé nadâ (.) kubêkâú .

*HFK:    skol´kâ jamu tam panadâbêccý cex (.) kubêkâú rubêkâú ?

*HFN:    slušýj , a što vy na trudax dzelâjêcê ?

*HFK:    trudax ?

*HFK:    my ?

*HFN:    nu , čem vy tam zânimajêcês´ ?

*HFN:    râskažy .

*HFK:    my ?

*HFN:    nu , što vy tam v školê učêcês´ ?

*HFN:    hvozdzêkê prêbivajêcê ?

*HFN:    ilê [_/] ilê što ?

*HFK:    ne , hvozdzêkê my nja úmejêm prýbiva +/.

*HFN:    tak a čamu ž vas tady učýc´ ?

*HFK:    neštâ ž robêm .

*HFN:    tak a što vy tady robêcê ?

*HFK:    nu robêm +...

*HFK:    ni dadzelâú .

*HFN:    ne xvacilâ .

*HFK:    nu , kubêkâú .

*HFN:    tak vo dva belyx pastaú .

*HFK:    jakix dva ?

*HFN:    vo écê vo dva belyx tuda úsun´ .

*HFK:    a gdze tagda truba budzêc´ ?

*HFN:    a , nu , tada@w ne znaju .

*HFK:    tagda prydzëccý (.) umen´šýc´ étâmu vost .

*HFN:    ty ž hljadzi ne râzlamaj .

*HFK:    ne râzlamaju .

*HFK:    ja znaju , kak s kambajênâmê nužnâ (.) âbraščacý .

*HFN:    nu , ty ú mjane ž mâladzec .

*HFK:    +< vot étâ vot časc´ .

*HFK:    a étâ snjac´ , štob pastrojêc´ možnâ bylâ mašynu .

*HFK:    tahda étât usunu .

*HFK:    së@w , prablemâ .

*HFK:    prablem netu užé , možnâ spakojnâ nâslaždaccý žyzn´ju .

*HFK:    pâlučajêccý , tagda étât vyšý (.) étâvâ .

*HFK:    tak ne dalžno byc´ , dalžny ani byc´ +/.

*HFN:    ty ž mâcemacêku učýš , pâdzjali .

*HFK:    nu dyk , im i pâdzjalju .

*HFK:    vo , ciper roúnyj , ciper na tabe kryšu .

*HFK:    na !

*HFK:    étâ atkudâ ?

*HFK:    ščas@w my jamu utknëm (.) étu trubu .

*HFK:    ne , ne tak , vo tak .

*HFK:    i vo jamu truba .

*HFK:    tak , vot tabe žatku .

*HFK:    vot tabe k +...

*HFK:    štoby ne âtčapljalâs´ .

*HFK:    vot tabe , štoby ne âtčapljalâs´ .

*HFK:    astalâs´ écêx sklascê .

*HFK:    ščas@w ce tak asobênnâ , vot kak dzelâju .

*HFK:    smatry , prymernâ .

*HFN:    tak ix tut ščéplêvâjêš ?

*HFN:    ci što ty ?

*HFK:    vot tak , da , beru +/.

*HFN:    sâjêdzinjajêš , da ?

*HFK:    da , štoby ne âtčapljalês´ .

*HFN:    i šo ta ?

*HFN:    pojêzd ?

*HFK:    jaki pojêzd ?

*HFK:    ta mašynkâ pâlučajêccý u mjane .

*HFN:    a čo@w jana takajê dlinnâjê ?

*HFK:    nu , pâtamu šta étâ maz ["] u mjane .

*HFN:    m , jaki dlinny , aj-aj-aj .

*HFK:    tak , étâ (.) perâd .

*HFK:    kudy adzin kambajn ?

*HFK:    a vot étât vo sjudy .

*HFK:    a étât vo sjudy , pâtamu šta (.) ja +...

*HFK:    ciper astalâsê krac´ , i úsë , pajexâlê .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)