fam_sh_56

fam_sh_56

@Begin
@Languages:    hyru
@Participants:    HFK na, HFN na
@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||
@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||
@Situation:    Conversation at home (while playing)
*HFK:    tak , čytajuc´ mne mihalku .
*HFK:    tryn .
*HFK:    vsë-tki@w ne xvacêt kubêkâú .
*HFK:    nadâ pamerýccý s écêm kambajnâm .
*HFK:    ja tabe snimu .
*HFK:    a ješčo mâlavaty vozrâst .
*HFK:    ščas@w ja jemu dabaúlju (.) piljulêčku .
*HFK:    aj !
*HFN:    aj , râzvaliúsê .
*HFK:    ne râvaliúsê , jon ješčé cély .
*HFK:    moj kambajn nêkada@w ne razvalêccý , jeslê tol´kâ ja jaho ne (.) râzburu .
*HFK:    vo jamu truba budzêc´ , tady štoby išoú .
*HFK:    tak , étâ +...
*HFK:    a , žatkâ étâ u nas +...
*HFK:    aj !
*HFN:    apjac´ âbjarnuúsê .
*HFK:    da nja bojsê , prostâ jon u [_//] s +...
*HFK:    nja možýc´ ustajac´ , jasnâ ?
*HFK:    bež žatki jon valêccý , skorâ râzab´´joccý .
*HFK:    me@k jimu +...
*HFK:    ne abjazân jemu pâzvalic´ étâ .
*HFK:    iščé nadâ (.) kubêkâú .
*HFK:    skol´kâ jamu tam panadâbêccý cex (.) kubêkâú rubêkâú ?
*HFN:    slušýj , a što vy na trudax dzelâjêcê ?
*HFK:    trudax ?
*HFK:    my ?
*HFN:    nu , čem vy tam zânimajêcês´ ?
*HFN:    râskažy .
*HFK:    my ?
*HFN:    nu , što vy tam v školê učêcês´ ?
*HFN:    hvozdzêkê prêbivajêcê ?
*HFN:    ilê [_/] ilê što ?
*HFK:    ne , hvozdzêkê my nja úmejêm prýbiva +/.
*HFN:    tak a čamu ž vas tady učýc´ ?
*HFK:    neštâ ž robêm .
*HFN:    tak a što vy tady robêcê ?
*HFK:    nu robêm +...
*HFK:    ni dadzelâú .
*HFN:    ne xvacilâ .
*HFK:    nu , kubêkâú .
*HFN:    tak vo dva belyx pastaú .
*HFK:    jakix dva ?
*HFN:    vo écê vo dva belyx tuda úsun´ .
*HFK:    a gdze tagda truba budzêc´ ?
*HFN:    a , nu , tada@w ne znaju .
*HFK:    tagda prydzëccý (.) umen´šýc´ étâmu vost .
*HFN:    ty ž hljadzi ne râzlamaj .
*HFK:    ne râzlamaju .
*HFK:    ja znaju , kak s kambajênâmê nužnâ (.) âbraščacý .
*HFN:    nu , ty ú mjane ž mâladzec .
*HFK:    +< vot étâ vot časc´ .
*HFK:    a étâ snjac´ , štob pastrojêc´ možnâ bylâ mašynu .
*HFK:    tahda étât usunu .
*HFK:    së@w , prablemâ .
*HFK:    prablem netu užé , možnâ spakojnâ nâslaždaccý žyzn´ju .
*HFK:    pâlučajêccý , tagda étât vyšý (.) étâvâ .
*HFK:    tak ne dalžno byc´ , dalžny ani byc´ +/.
*HFN:    ty ž mâcemacêku učýš , pâdzjali .
*HFK:    nu dyk , im i pâdzjalju .
*HFK:    vo , ciper roúnyj , ciper na tabe kryšu .
*HFK:    na !
*HFK:    étâ atkudâ ?
*HFK:    ščas@w my jamu utknëm (.) étu trubu .
*HFK:    ne , ne tak , vo tak .
*HFK:    i vo jamu truba .
*HFK:    tak , vot tabe žatku .
*HFK:    vot tabe k +...
*HFK:    štoby ne âtčapljalâs´ .
*HFK:    vot tabe , štoby ne âtčapljalâs´ .
*HFK:    astalâs´ écêx sklascê .
*HFK:    ščas@w ce tak asobênnâ , vot kak dzelâju .
*HFK:    smatry , prymernâ .
*HFN:    tak ix tut ščéplêvâjêš ?
*HFN:    ci što ty ?
*HFK:    vot tak , da , beru +/.
*HFN:    sâjêdzinjajêš , da ?
*HFK:    da , štoby ne âtčapljalês´ .
*HFN:    i šo ta ?
*HFN:    pojêzd ?
*HFK:    jaki pojêzd ?
*HFK:    ta mašynkâ pâlučajêccý u mjane .
*HFN:    a čo@w jana takajê dlinnâjê ?
*HFK:    nu , pâtamu šta étâ maz ["] u mjane .
*HFN:    m , jaki dlinny , aj-aj-aj .
*HFK:    tak , étâ (.) perâd .
*HFK:    kudy adzin kambajn ?
*HFK:    a vot étât vo sjudy .
*HFK:    a étât vo sjudy , pâtamu šta (.) ja +...
*HFK:    ciper astalâsê krac´ , i úsë , pajexâlê .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page