fam_sh_31

fam_sh_31

Zum nächsten Gespräch

@Begin
@Languages:    hyru
@Participants:    HFI na, HFK na, HFN na
@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||
@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||
@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||
@Situation:    Conversation at home, HFI speaks on the phone
*HFI:    a urokê b nadâ bylâ rabic´ .
*HFI:    aj !
@New Episode
*HFI:    kada@w my jix budzêm dzelâc´ .
*HFK:    zaútrâ .
*HFI:    zaútrâ .
*HFI:    nu , ix zaútrâ nadâ nam use zrabic´ .
*HFI:    kab patom nja mučýccý , persname .
*HFI:    ne xaču .
*HFI:    ja tut troxê rasstrojêlâsê , hétyjê hady zâkâlibalê .
*HFI:    ja tut dzen´hê sâbiralâ , sâbiralâ , a jany tut ne panjatnâ , ne pravêl´nâ .
*HFK:    a ty jim pâzvani .
*HFI:    nu , persname , byú by cêlifon , pâzvanilâ b , kanešnâ .
*HFK:    a čo@w ty ne bralâ ?
*HFI:    vot i hlupâsc´ smarozêlâ .
*HFI:    ja ž ne padumâlâ .
*HFI:    jany ž zâpisalê , tak nadzëžnâ .
*HFI:    cem bolêjê ta ž jixnâjê dzelâ .
*HFI:    jany ž cirajut dzen´hê , pačci mêlion .
*HFI:    étâ ž (.) jim prybyl´ .
*HFN:    nu da .
*HFI:    mne ta nâbarot .
*HFI:    vot paétâmu i úžasnâ .
*HFK:    persname , davaj sxodzêm .
*HFI:    a patom buéš@w tam sjadzec´ ?
*HFK:    gdze ?
@New Episode
*HFN:    damoú ne prydzëm .
*HFK:    čaho ?
*HFN:    mjane babuškâ persname pad arést pasadzêc´ .
*HFI:    ubirac´ nadâ .
*HFK:    neâ .
*HFI:    daâ .
*HFN:    daâ .
@New Episode
*HFI:    nadâ papu pâzvanic´ , kada@w jon tam pryjedzêc´ .
@New Episode
*HFI:    u prošluju ž subotu u try časa vjarnuúsê .
*HFN:    da ?
*HFI:    možý , persname padvëz by ?
*HFI:    a tut čavo-tâ nêčavo .
@New Episode
*HFN:    klasnâjê xx .
*HFI:    nu pryvecêkê .
*HFI:    (...) nu , ničohâ , ciš , tabe nixto ničo ne zvaniú ?
*HFI:    (...) nu , ja dumâju , što úžé i vrad li prývjazuc´ .
*HFI:    (...) nu , nu dyk ne prablemâ .
*HFI:    slušýj , a ty (.) da dâpazdna rabotâjêš ?
*HFI:    (...) da ?
*HFI:    (...) a-a , nu jasnâ .
*HFI:    a patom užé damoj , da ?
*HFI:    (...) ty , navernâ , persname , prýježžaj za mnoj , a patom pajedzêm za persname , tam adzeždu nadâ sabrac´ , dobrâ ?
*HFI:    (...) nu dobrân´kâ , nu úsë , čaâ .
*HFI:    zastralê (.) u lesê , vo tak .
*HFN:    zastralê ?
@New Episode
*HFN:    davajcê tada@w úmescê ihrac´ .
*HFK:    i s mamâj !
*HFI:    i s mamâj .
*HFN:    davaj , mamâ .
*HFI:    mama až piščyt .
*HFK:    +< xto na vaprosy stanêt , tamu nadâ vaprosy , vot .
*HFI:    mama až piščyc´ at vašéj radâscê , jak jej huljac´ xočýccý .
*HFK:    +< vot , vidzêcê ?
*HFK:    xto jakoj fiškâj ?
*HFK:    ja (.) krasnâj .
*HFK:    a ty , mamâ ?
*HFI:    a mne ljuboj .
@New Episode
*HFN:    i (.) mne bez roznêcý .
@New Episode
*HFK:    ja taki , ja krasny .
*HFK:    persname , možý , zjalënym buš@w ?
*HFN:    davol´ny .
*HFI:    kamu što .
*HFN:    nu , dzicënku radâs´ .
*HFI:    prydzêccý ščas@w neštâ rabic´ .
*HFI:    vot kab rabic´ xacelâs´ što-nibudz´ putnâjê , kromê tavo i étâvâ .
*HFI:    vot , spac´ xaču .
*HFI:    i nêčevo ja ne xač´u .
*HFN:    +< kladzisê i spi .
*HFI:    prydzêccý troxê , paka pryjedzêc´ .
*HFI:    njama čaho robêc .
*HFN:    nu .
@End

 

(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page