fam_sh_31

fam_sh_31

Zum nächsten Gespräch

@Begin

@Languages:    hyru

@Participants:    HFI na, HFK na, HFN na

@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||

@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||

@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||

@Situation:    Conversation at home, HFI speaks on the phone

*HFI:    a urokê b nadâ bylâ rabic´ .

*HFI:    aj !

@New Episode

*HFI:    kada@w my jix budzêm dzelâc´ .

*HFK:    zaútrâ .

*HFI:    zaútrâ .

*HFI:    nu , ix zaútrâ nadâ nam use zrabic´ .

*HFI:    kab patom nja mučýccý , persname .

*HFI:    ne xaču .

*HFI:    ja tut troxê rasstrojêlâsê , hétyjê hady zâkâlibalê .

*HFI:    ja tut dzen´hê sâbiralâ , sâbiralâ , a jany tut ne panjatnâ , ne pravêl´nâ .

*HFK:    a ty jim pâzvani .

*HFI:    nu , persname , byú by cêlifon , pâzvanilâ b , kanešnâ .

*HFK:    a čo@w ty ne bralâ ?

*HFI:    vot i hlupâsc´ smarozêlâ .

*HFI:    ja ž ne padumâlâ .

*HFI:    jany ž zâpisalê , tak nadzëžnâ .

*HFI:    cem bolêjê ta ž jixnâjê dzelâ .

*HFI:    jany ž cirajut dzen´hê , pačci mêlion .

*HFI:    étâ ž (.) jim prybyl´ .

*HFN:    nu da .

*HFI:    mne ta nâbarot .

*HFI:    vot paétâmu i úžasnâ .

*HFK:    persname , davaj sxodzêm .

*HFI:    a patom buéš@w tam sjadzec´ ?

*HFK:    gdze ?

@New Episode

*HFN:    damoú ne prydzëm .

*HFK:    čaho ?

*HFN:    mjane babuškâ persname pad arést pasadzêc´ .

*HFI:    ubirac´ nadâ .

*HFK:    neâ .

*HFI:    daâ .

*HFN:    daâ .

@New Episode

*HFI:    nadâ papu pâzvanic´ , kada@w jon tam pryjedzêc´ .

@New Episode

*HFI:    u prošluju ž subotu u try časa vjarnuúsê .

*HFN:    da ?

*HFI:    možý , persname padvëz by ?

*HFI:    a tut čavo-tâ nêčavo .

@New Episode

*HFN:    klasnâjê xx .

*HFI:    nu pryvecêkê .

*HFI:    (...) nu , ničohâ , ciš , tabe nixto ničo ne zvaniú ?

*HFI:    (...) nu , ja dumâju , što úžé i vrad li prývjazuc´ .

*HFI:    (...) nu , nu dyk ne prablemâ .

*HFI:    slušýj , a ty (.) da dâpazdna rabotâjêš ?

*HFI:    (...) da ?

*HFI:    (...) a-a , nu jasnâ .

*HFI:    a patom užé damoj , da ?

*HFI:    (...) ty , navernâ , persname , prýježžaj za mnoj , a patom pajedzêm za persname , tam adzeždu nadâ sabrac´ , dobrâ ?

*HFI:    (...) nu dobrân´kâ , nu úsë , čaâ .

*HFI:    zastralê (.) u lesê , vo tak .

*HFN:    zastralê ?

@New Episode

*HFN:    davajcê tada@w úmescê ihrac´ .

*HFK:    i s mamâj !

*HFI:    i s mamâj .

*HFN:    davaj , mamâ .

*HFI:    mama až piščyt .

*HFK:    +< xto na vaprosy stanêt , tamu nadâ vaprosy , vot .

*HFI:    mama až piščyc´ at vašéj radâscê , jak jej huljac´ xočýccý .

*HFK:    +< vot , vidzêcê ?

*HFK:    xto jakoj fiškâj ?

*HFK:    ja (.) krasnâj .

*HFK:    a ty , mamâ ?

*HFI:    a mne ljuboj .

@New Episode

*HFN:    i (.) mne bez roznêcý .

@New Episode

*HFK:    ja taki , ja krasny .

*HFK:    persname , možý , zjalënym buš@w ?

*HFN:    davol´ny .

*HFI:    kamu što .

*HFN:    nu , dzicënku radâs´ .

*HFI:    prydzêccý ščas@w neštâ rabic´ .

*HFI:    vot kab rabic´ xacelâs´ što-nibudz´ putnâjê , kromê tavo i étâvâ .

*HFI:    vot , spac´ xaču .

*HFI:    i nêčevo ja ne xač´u .

*HFN:    +< kladzisê i spi .

*HFI:    prydzêccý troxê , paka pryjedzêc´ .

*HFI:    njama čaho robêc .

*HFN:    nu .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)