fam_sh_61

fam_sh_61

@Begin
@Languages:    hyru
@Participants:    HFK na, HFN na
@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||
@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||
@Situation:    Conversation at home (studying/doing homework)
*HFK:    divčonkâ smo@k +/.
*HFN:    što ty za pesnju pjaješ ?
*HFK:    nu , takajê , ne znaju , gdze bylâ .
*HFK:    možý , u papy u kamp´´jutârý .
*HFK:    ilê (.) ne +...
*HFK:    a , tam u mašynê (.) takajê pesnê .
*HFK:    divčonkâ xo@k +...
*HFK:    <bal´šojê ka , krasnâjê , galoúnyj glagol , predlog , čascê réčý , imê prêlagacêl´nâgâ>["] .
*HFN:    +< ne škrabâjsê , sjadz´ spakojnâ !
*HFK:    divčonkâ xočýt +/.
*HFN:    +< ty na urokâx tak sidziš , persname ?
*HFN:    persname !
*HFK:    nu tam men´šýjê partâ , pânimajêš ty ?
*HFN:    a , tam partâ men´šýjê , to jes´ tam možnâ (.) i nahamê baltac´ , da ?
*HFN:    sjadz´ , jak u školê sjaiš .
*HFK:    a začém ?
*HFK:    ja ž ne učénik .
*HFN:    a xto ty ?
*HFK:    tačnej učenik .
*HFK:    tol´kâ mne (.) domâ tak ne paložýnâ sjadzec´ , jak u školê .
*HFN:    domâ ce@w ne paložýnâ tak sjaéc´ ?
*HFK:    da .
*HFN:    jasnâ .
*HFK:    a davaj pisac´ , a to užé tam (.) čýlavečkê .
*HFK:    persname tady pisac´ .
*HFN:    čaho mne nadâ persname pisac´ ?
*HFK:    čaho , čaho !
*HFK:    pâtamu šta ty +...
*HFK:    ilê imê nadâ pisac´ .
*HFN:    pâčemu mne nadâ imja pisac´ ?
*HFK:    +< ty úključylâ ?
*HFN:    neâ , jon vyključên , on spac´ pašol .
*HFN:    spac´ pašoú , nâdajelâ jamu užo rabotâc´ .
*HFK:    nu , davaj , što tam (.) pjac´ +...
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page