fam_sh_61

fam_sh_61

@Begin

@Languages:    hyru

@Participants:    HFK na, HFN na

@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||

@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||

@Situation:    Conversation at home (studying/doing homework)

*HFK:    divčonkâ smo@k +/.

*HFN:    što ty za pesnju pjaješ ?

*HFK:    nu , takajê , ne znaju , gdze bylâ .

*HFK:    možý , u papy u kamp´´jutârý .

*HFK:    ilê (.) ne +...

*HFK:    a , tam u mašynê (.) takajê pesnê .

*HFK:    divčonkâ xo@k +...

*HFK:    <bal´šojê ka , krasnâjê , galoúnyj glagol , predlog , čascê réčý , imê prêlagacêl´nâgâ>["] .

*HFN:    +< ne škrabâjsê , sjadz´ spakojnâ !

*HFK:    divčonkâ xočýt +/.

*HFN:    +< ty na urokâx tak sidziš , persname ?

*HFN:    persname !

*HFK:    nu tam men´šýjê partâ , pânimajêš ty ?

*HFN:    a , tam partâ men´šýjê , to jes´ tam možnâ (.) i nahamê baltac´ , da ?

*HFN:    sjadz´ , jak u školê sjaiš .

*HFK:    a začém ?

*HFK:    ja ž ne učénik .

*HFN:    a xto ty ?

*HFK:    tačnej učenik .

*HFK:    tol´kâ mne (.) domâ tak ne paložýnâ sjadzec´ , jak u školê .

*HFN:    domâ ce@w ne paložýnâ tak sjaéc´ ?

*HFK:    da .

*HFN:    jasnâ .

*HFK:    a davaj pisac´ , a to užé tam (.) čýlavečkê .

*HFK:    persname tady pisac´ .

*HFN:    čaho mne nadâ persname pisac´ ?

*HFK:    čaho , čaho !

*HFK:    pâtamu šta ty +...

*HFK:    ilê imê nadâ pisac´ .

*HFN:    pâčemu mne nadâ imja pisac´ ?

*HFK:    +< ty úključylâ ?

*HFN:    neâ , jon vyključên , on spac´ pašol .

*HFN:    spac´ pašoú , nâdajelâ jamu užo rabotâc´ .

*HFK:    nu , davaj , što tam (.) pjac´ +...

@End

 

(Stand: 20.04.2022)