fam_sh_60

fam_sh_60

@Begin
@Languages:    hyru
@Participants:    HFN na, HFK na
@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||
@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||
@Situation:    Conversation at home (studying/doing homework)
*HFN:    a što ta ú cja@w bylâ ú školê , kstacê ?
*HFN:    šo tam za mal´cý bylê ú ce@w xulihanêstyjê ?
*HFN:    nu ka râskažy mne .
*HFN:    šo tam u ce@w u školê bylê za prablemy ?
*HFK:    nu , bylê prablemy .
*HFN:    šo za jany ?
*HFK:    byli , što ú me@w trébâvâlê dzenêhê , mabil´nêk prasiú , s papâm pâhâvaryc´ .
*HFN:    ničo sabe !
*HFN:    s tvaim papâm xacelê pâhâvaryc´ ?
*HFK:    a s kim ?
*HFN:    +< dyk nadâ bylâ dac´ , kab s tvaim pâhâvary +/.
*HFK:    ty durn@k +...
*HFK:    ty , étâ +...
*HFK:    a ja ne davaú , pâtamu šta ja dumâú , jany pab´juc´ jaho .
*HFN:    nu da , mâladzec .
*HFK:    budu ješčo im davac´ .
*HFN:    (..) točnâ , kasmar .
*HFN:    i što étym mal´cým bylo ?
*HFK:    ničohâ .
*HFN:    a k dziréktâru ix atpravêlê ?
*HFK:    navernâ , nja vidzêú .
*HFN:    nja vidzêú ?
@New Episode
*HFK:    a sën´nê vabščé (.) jon lez ka mne .
*HFN:    xto ?
*HFK:    tyj malêc .
*HFK:    biú mjane , durân´ .
*HFN:    cjabe biú ?
*HFK:    a kaho ž jiščo ?
*HFK:    i majho druhâ persname persname .
*HFN:    tak , što étâ za xulihan taki ?
*HFK:    persname .
*HFN:    a dze jon žyvec´ ?
*HFK:    ne znaju , tyl´kâ (.) persname znaju .
*HFN:    dyk nadâ râzabraccý .
*HFK:    skazaú +"/.
*HFK:    +" ja pajdu zauču raskazyvâc´ .
*HFN:    xto skazaú ?
*HFK:    persname tyj .
*HFN:    tak a , možý , vy jaho bilê ?
*HFK:    jon nas .
*HFN:    dvaix , adzin ?
*HFK:    kanešnâ , jon u nas sil´ny taki .
*HFK:    iz čétvërtâhâ bé .
*HFN:    a ty ú jakim ?
*HFK:    trécê bé .
*HFN:    a , tojê , što ty na hod staršý , značýc´ , vsë možnâ , da ?
*HFN:    kašmar .
*HFK:    vidzêš li , jon behâjêc´ , a my s persname jaho âstanaúlêlvâjêm .
*HFK:    my dzežurnyjê , nu , pa školê , štob nixto nja behâú .
*HFK:    jon havorýc´ +"/.
*HFK:    +" ja pajdu zauču râskažu .
*HFK:    što , étâ , my havorým +"/.
*HFK:    +" nja behâjcê .
*HFK:    štoby usem tam +/.
*HFN:    vy dažý pa školê dzežurêcê ?
*HFK:    da .
*HFN:    a my tožý pa školê dzežurêlê .
*HFK:    kada@w ?
*HFN:    nu , kada@w ja u školê učilâs´ .
*HFK:    našý učýcelja , vabščé , i pa dzêskacekâm dzežurâc´ .
*HFN:    da , vašý učýcelja i pa dzêskacekâm dzežurâc´ , znaju .
*HFK:    atkudâ ?
*HFN:    nu , vy ž ješčo malên´kêjê na dzêskacekê xadzic´ .
*HFN:    tak u nas tožý , kada@w ja ú školê učilâs´ , tožý ž dzežurêlê učêcelja .
*HFN:    na dzêskacekâx , ty što +...
*HFN:    na seduščýj dzen´ usja školâ znalâ , xto s´ kim na dzêskacekê byú .
*HFK:    atkudâ ?
*HFN:    nu , učêcelja raskazyvâlê .
*HFN:    vsja učicêl´skâjê znalâ .
*HFK:    a ty znalâ ?
*HFK:    ty bylâ ne étâj (.) dzêskacekê ?
*HFN:    a ja tudy staralâs´ ne xadzic´ .
@New Episode
*HFN:    a ja xarošýjê učenicý byla .
*HFN:    ja pa dzêskacekâx ne xadzilâ .
*HFK:    ty učylâs´ na dvojkê , na trojkê ?
*HFN:    net , ja učilâs´ na dzevjatkê , na dzesjatkê .
*HFN:    i ceper´ uč´us´ na dzevjatkê , na dzesjatkê .
*HFK:    a papâ na trojkê učyúsê , étâ praúdâ ?
*HFN:    papâ tvoj na četvërkê učiúsê , na četvërkê , na pjacërkê .
*HFK:    na trojkê , n@k +...
*HFK:    pat@k +...
*HFK:    na trojku na mâcemacêkê .
*HFN:    a patom jon učiúsê na četvërkê i na pjacërkê .
*HFN:    patom jon učiúsê na četvërkê i na pjacërkê .
*HFK:    na@k +...
*HFK:    a čevo mamâ hâvarylâ , što jon na trojkê učyúsê ?
*HFN:    étâ mamâ hâvarilâ , u ce@k +/.
*HFK:    a ne , papâ tožý hâvaryú , što jon +/.
*HFN:    u babuškê , u dzeduškê dažé jes´ blâhadarstvênnyjê pis´mâ , što jon u ta@k +...
*HFN:    tak xârašo papâ učilsê .
*HFK:    a ty na dvojkê , na trojkê ?
*HFN:    nu , jesê b ja na dvojkê , na trojkê učilâs´ , ja b , naérnâ@w , v unêvêrsicecê ne učilâs´ .
*HFK:    čaho ?
*HFN:    nu , patamu šta v unêvêrsicet dvojêšnêkâú , trojêšnêkâú ne bjaruc´ .
*HFK:    u , a papu uzjalê .
@End

 

(Stand: 26.04.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page