fam_sh_72

fam_sh_72

@Begin
@Languages:    hybe, hyru
@Participants:    HFN na, HFM na, HFT na
@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||
@ID:    hybe|fam|HFM|52;|female|central||na|professional||
@ID:    hybe|fam|HFT|52;|male|central||na|||
@Situation:    Conversation at home
*HFN:    mam , padkin´ cemu , xaj raskažýc´ mne .
*HFN:    nu šo ty ajkâjêš ?
*HFN:    xaj raskažýc´ što-nebudz´ .
*HFM:    njaxaj raskazvâjêc´ .
*HFT:    aj , nu ne čapaj ty jaje , njaxaj jedzêc´ , a to +/.
*HFM:    matylê râzbjaruc´ .
*HFT:    +, râzbjaruc´ mâtylja dobrâhâ .
*HFN:    zlohâ .
*HFT:    a šum étât âstaneccý , étâ +/.
*HFN:    a tady dobry âstaneccý .
*HFM:    a skol´kê brac´ ?
*HFM:    karobku ?
*HFT:    +< aj , nu skol´kâ ?
*HFT:    dzesêc´ hram , karobku (.) spičýčnuju .
*HFT:    mne xvacêc´ .
*HFT:    šo , ty buéš@w (.) dz´ve karobâčnyjê spičkê brac´ ?
*HFT:    kârabki ?
*HFM:    +< jakijê karobâčnyjê spičkê ?
*HFT:    étâ try rubli .
*HFN:    oho !
*HFT:    nadâ buéc´@w , hélê zrobêc´ .
*HFN:    tak u cjaé@w ž byla , nedzê valjalâsê .
*HFT:    aj , dyk hétâ drén´ !
*HFT:    étâ matyl´ pêrýžymajêccý , tam prostâ dualenêjê .
*HFT:    pêradaúlêvâjêccý , jon slabâ žyvec´ .
*HFT:    nadâ čérpak vot .
*HFM:    oj , oj !
*HFM:    ščé@w čérpak jamu nadâ robêc´ .
*HFN:    jaščé adzin čérpak .
*HFT:    da .
*HFM:    oj , čérpak ty , čérpak .
*HFT:    tam tady (.) matyl´ (.) vymyvajêccý .
*HFT:    tady bjaroš , pânimajêš , za čérpak .
*HFT:    vozdux (.) pâxadziú , jon (.) vysâx .
*HFT:    raz âpuskajêš , i jon plavâjêc´ , matyl´ , pa vjarxu .
*HFT:    i sâbirajêš jaho , raz-raz-raz-raz-raz .
*HFN:    fu !
*HFN:    fi !
*HFT:    i apjac´ paboltâú , paboltâú , apjac´ vyvêú .
*HFT:    i tak vo .
*HFN:    a matyl´ , étâ xto ?
*HFT:    a ?
*HFN:    a matyl´ +/.
*HFM:    ličynkê kâmara .
*HFT:    ličynkê kâmara .
*HFN:    da ?
*HFT:    da .
*HFN:    oj , dyk nadâ ix (..) unêčtažac´ , tavarýščý .
*HFT:    što i dzelâjêm .
*HFN:    da .
*HFT:    viš , jak dârâhavatâ jon (.) stojêc´ .
*HFN:    užé ja by za besplatnâ râzdavalâ .
*HFT:    a ?
*HFN:    ja b za besplatnâ râzdavalâ .
*HFT:    nu da , paprobuj ty jaho dabyc´ , namyc´ .
*HFM:    o !
*HFM:    vo jak ja zâvjažus´ i pajedu .
*HFM:    a što mne ?
*HFN:    a šo tabe ?
*HFM:    a što mne ?
*HFN:    a kaho ty tam ljubilâ ?
*HFM:    a kaho ja ljubilâ ?
*HFT:    a banâčku úzjala ?
*HFN:    banâčku pakecêk ustaú žý ž , a to râspalzuccý pa úsëj sumcý .
*HFM:    aj , u sumku jaho .
*HFN:    râspalzuccý pa úsëj sumcý .
*HFT:    ne râspaúzuccý , jna (.) zâkryvajêccý .
*HFM:    a jana na vintu u te@w , tak ?
*HFT:    aha .
*HFM:    aj , nu daj žý , božý , ščaslivâ .
*HFN:    udačý !
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page