fam_sh_72

fam_sh_72

@Begin

@Languages:    hybe, hyru

@Participants:    HFN na, HFM na, HFT na

@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||

@ID:    hybe|fam|HFM|52;|female|central||na|professional||

@ID:    hybe|fam|HFT|52;|male|central||na|||

@Situation:    Conversation at home

*HFN:    mam , padkin´ cemu , xaj raskažýc´ mne .

*HFN:    nu šo ty ajkâjêš ?

*HFN:    xaj raskažýc´ što-nebudz´ .

*HFM:    njaxaj raskazvâjêc´ .

*HFT:    aj , nu ne čapaj ty jaje , njaxaj jedzêc´ , a to +/.

*HFM:    matylê râzbjaruc´ .

*HFT:    +, râzbjaruc´ mâtylja dobrâhâ .

*HFN:    zlohâ .

*HFT:    a šum étât âstaneccý , étâ +/.

*HFN:    a tady dobry âstaneccý .

*HFM:    a skol´kê brac´ ?

*HFM:    karobku ?

*HFT:    +< aj , nu skol´kâ ?

*HFT:    dzesêc´ hram , karobku (.) spičýčnuju .

*HFT:    mne xvacêc´ .

*HFT:    šo , ty buéš@w (.) dz´ve karobâčnyjê spičkê brac´ ?

*HFT:    kârabki ?

*HFM:    +< jakijê karobâčnyjê spičkê ?

*HFT:    étâ try rubli .

*HFN:    oho !

*HFT:    nadâ buéc´@w , hélê zrobêc´ .

*HFN:    tak u cjaé@w ž byla , nedzê valjalâsê .

*HFT:    aj , dyk hétâ drén´ !

*HFT:    étâ matyl´ pêrýžymajêccý , tam prostâ dualenêjê .

*HFT:    pêradaúlêvâjêccý , jon slabâ žyvec´ .

*HFT:    nadâ čérpak vot .

*HFM:    oj , oj !

*HFM:    ščé@w čérpak jamu nadâ robêc´ .

*HFN:    jaščé adzin čérpak .

*HFT:    da .

*HFM:    oj , čérpak ty , čérpak .

*HFT:    tam tady (.) matyl´ (.) vymyvajêccý .

*HFT:    tady bjaroš , pânimajêš , za čérpak .

*HFT:    vozdux (.) pâxadziú , jon (.) vysâx .

*HFT:    raz âpuskajêš , i jon plavâjêc´ , matyl´ , pa vjarxu .

*HFT:    i sâbirajêš jaho , raz-raz-raz-raz-raz .

*HFN:    fu !

*HFN:    fi !

*HFT:    i apjac´ paboltâú , paboltâú , apjac´ vyvêú .

*HFT:    i tak vo .

*HFN:    a matyl´ , étâ xto ?

*HFT:    a ?

*HFN:    a matyl´ +/.

*HFM:    ličynkê kâmara .

*HFT:    ličynkê kâmara .

*HFN:    da ?

*HFT:    da .

*HFN:    oj , dyk nadâ ix (..) unêčtažac´ , tavarýščý .

*HFT:    što i dzelâjêm .

*HFN:    da .

*HFT:    viš , jak dârâhavatâ jon (.) stojêc´ .

*HFN:    užé ja by za besplatnâ râzdavalâ .

*HFT:    a ?

*HFN:    ja b za besplatnâ râzdavalâ .

*HFT:    nu da , paprobuj ty jaho dabyc´ , namyc´ .

*HFM:    o !

*HFM:    vo jak ja zâvjažus´ i pajedu .

*HFM:    a što mne ?

*HFN:    a šo tabe ?

*HFM:    a što mne ?

*HFN:    a kaho ty tam ljubilâ ?

*HFM:    a kaho ja ljubilâ ?

*HFT:    a banâčku úzjala ?

*HFN:    banâčku pakecêk ustaú žý ž , a to râspalzuccý pa úsëj sumcý .

*HFM:    aj , u sumku jaho .

*HFN:    râspalzuccý pa úsëj sumcý .

*HFT:    ne râspaúzuccý , jna (.) zâkryvajêccý .

*HFM:    a jana na vintu u te@w , tak ?

*HFT:    aha .

*HFM:    aj , nu daj žý , božý , ščaslivâ .

*HFN:    udačý !

@End

 

(Stand: 20.04.2022)