fam_sh_50

fam_sh_50

@Begin

@Languages:    hybe, hyru

@Participants:    HFN na, HFK na, HFM na

@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||

@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||

@ID:    hybe|fam|HFM|52;|female|central||na|professional||

@Situation:    Conversation at home

*HFN:    a ješ´čë što u vas tam uč´âc´ ?

*HFK:    use pačci učébnêkê novyjê , tol´kâ kromê belmovy i be@k [_//] bellčytu .

*HFN:    a âstal´nyjê úse novyjê ?

*HFK:    aha .

*HFK:    a étâ što takojê ?

*HFN:    tak , plejêr .

*HFK:    skažy .

*HFN:    nu nêčyo@w , štučkâ takajê .

*HFN:    a ješ´čë što ?

*HFK:    +< dlja čaho ?

*HFN:    a ješ´čë što u vas novâhâ ?

*HFK:    a dlja čaho jana taé@w nadâ ?

*HFN:    tak prostâ .

*HFK:    a , štoby zapisyvâ@k +/.

*HFN:    neâ .

*HFN:    ne , étâ plejêr .

*HFK:    a ?

*HFM:    persname , ty jeúšý ?

*HFK:    babuškâ , étâ što takojê u persname ?

*HFM:    ničohâ .

*HFK:    a što étâ robêc´ ?

*HFN:    +< ja hâvaru , plejêr .

*HFK:    étâ zapisyvâjêc´ .

*HFN:    nu dze ty vidzêš , što zapisyvâjêc´ ?

*HFM:    nu , tak kali zapisyvâjê , dyk tady što ?

*HFM:    atâmnâjê bombâ úzarveccý , persname ?

*HFK:    navernâ .

*HFM:    navernâ .

*HFK:    a-a-a , zapisyvâjêccý .

*HFN:    nu , zapisyvâju .

*HFM:    nu , budzêt +...

*HFM:    dyk incerésnâ rabic´ kamu .

*HFK:    +< začem ?

*HFN:    da ne kryčycê vy .

*HFN:    nu , râskažy mne što-nibudz´ .

*HFK:    u mjane bolêj ničo netu .

*HFN:    pra školu što-nebudz´ râskažy .

*HFK:    ne znaju .

*HFM:    baj bajku .

*HFN:    pra mašyny davaj raskazývâj .

*HFK:    jakijê mašyny ?

*HFN:    aj , vabš´če , pra trâktrary , pra kambajêny , davaj , raskazyvâj .

*HFN:    ce@w cexnêkâ nravêccý ?

*HFK:    jakajê ?

*HFK:    da !

*HFK:    otl@k [_//] očên´ nravêccý .

*HFN:    a jakajê ce@w cexnêkâ nravêccý ?

*HFK:    kambajn i kirâvêc .

*HFN:    a kem ty buéš@w , kada@w vyrâscêš ?

*HFK:    dze papâ rabotâc´ .

*HFN:    a jeslê razvalêccý ?

*HFK:    nu , novyj daduc´ .

*HFN:    a , novy daduc´ ?

*HFK:    da .

*HFN:    to jesc´ ty budzêš u nas (.) kâmbajnërâm mêxânizatârâm , da ?

*HFK:    aha .

*HFN:    a jak ty ú školê učêšsê ?

*HFK:    atlič´nâ .

*HFN:    dažý atličnâ ?

*HFN:    a jakijê ú cjaé@w acénkê ?

*HFK:    sën´nê netu , učéra bylâ vas´mërkâ .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)