fam_sh_36

fam_sh_36

@Begin

@Languages:    hyru

@Participants:    HFI na, HFK na, HFN na

@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||

@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||

@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||

@Situation:    Conversation at home (playing a game)

*HFI:    davaj , persname .

*HFK:    ja užé ni lidzêr .

*HFK:    čétyrý .

*HFK:    ja užé ni lidzêr , mamâ .

*HFN:    +< dva .

*HFI:    čo@w tak malâ ?

*HFK:    mam , nja bojsê , ja úžo vo gdze .

*HFN:    čatyrý .

*HFN:    raz , dva , try , čatyrý .

*HFI:    +< xaj by vot dva cjaper mne vypâlâ .

*HFI:    tam , dze xod vpirod .

*HFK:    vot by mne bol´@k +...

*HFK:    šés´@w .

*HFI:    šésc´ .

*HFK:    raz , dva , try , čityrý , pjac´ , šésc´ .

*HFK:    ja tol´kâ ne adzin .

*HFI:    čétyrý .

*HFI:    raz , dva , try , čétyrý .

*HFN:    pjac´ .

*HFK:    +< vot by persname sjuda stalâ .

*HFI:    persname .

*HFN:    raz , dva , try , četyrê , pjac´ .

*HFK:    šésc´ .

*HFK:    raz , dva , tri , čétyrê , pjat´ , šésc´ .

*HFK:    a-a-a , ja snovâ lidzêrâm staú .

*HFN:    ne , ne staú .

*HFI:    +< nu , a dze ?

*HFI:    raz , dva , tri .

*HFN:    persname lidzêr .

*HFK:    dumâjêcê , vy menja abgonêcê , takovâ lidzêrâ ?

*HFN:    pjac´ .

*HFN:    raz , dva , try , čétyrý , pjac´ .

*HFN:    fu-u .

*HFK:    +< adzin !

*HFK:    vot by mne vot sjuda , ja +/.

*HFI:    šésc´ .

*HFI:    raz , dva , try , čétyrý , pjac´ , šés´@w .

*HFK:    na , persname .

*HFN:    čo@w ty dzelâjêš ?

*HFK:    persname , ty ki@k +...

*HFK:    ciper persname lidzêr .

*HFN:    raz , dva , try , čétyrý .

*HFK:    stoj !

*HFK:    čétyrý .

*HFK:    raz , dva , tri , čétyrê .

*HFK:    adzinâčku (.) nadâ by .

*HFN:    persname , nu ni xulihan´ !

*HFI:    ne lamaj .

*HFK:    mam .

*HFK:    adzin .

*HFI:    čo-tâ@w malâ .

*HFK:    savsem adzin .

*HFK:    mamâ , nu , tabe ne malâ iščo .

*HFK:    za adzin try idzët .

*HFN:    adzin .

*HFN:    étâ šo-tâ nepravêl´nâjê .

*HFK:    davaj .

*HFK:    vot by ty sjuda adzinkâj zašla .

*HFN:    vot ne kapaj druhomu jamu , sam v nejo pâpadzëš .

*HFK:    raz , dva , try , čétyrê .

*HFI:    pjac´ !

*HFI:    o , raz , dva , try , čétyrý , pjac´ .

*HFN:    adzin .

*HFK:    tokâ@w pa âdmanu by ty xadzilâ .

*HFK:    vabščé bylâ klas .

*HFK:    try .

*HFK:    raz , dva , try .

*HFI:    pêrajexâú , pa-mojmu .

*HFK:    net , ja ne pêrajexâú .

*HFI:    da , ty tut stajaú .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)