fam_sh_45

fam_sh_45

@Begin
@Languages:    hyru
@Participants:    HFN na, HFS na, HFY na
@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||
@ID:    hyru|fam|HFS|10;|female|central||na|in_education||
@ID:    hyru|fam|HFY| 5;|female|central||na|in_education||
@Situation:    Conversation at home
*HFN:    a na ékskursêjê +...
*HFN:    persname , kudy ty na ékskursêju jezdzêlâ nejêk ?
*HFS:    u brést .
*HFN:    a što vy u bréscê vidzêlê ?
*HFN:    râskažy mne , što vy na ékskursêjê jezdzêlê , a to ž ja znaju , što nextâ nekudy jezdzêú .
*HFS:    +< brésckuju krépâsc´ .
*HFN:    i što vy tam rabêlê ?
*HFS:    patom nâčyvalê (.) v specal´nâm étâm , tam , dze (.) načujuc´ turysty .
*HFN:    v hascinêcý ?
*HFS:    ne , ne v hascinêcý , tam nejkâjê +/.
*HFY:    u persname vo skol´kâ vsevo blaknotâv .
*HFS:    patom my xadzilê da dzedâ marozâ nâstajaščýhâ , kryčalê jimu tam dvescê raz , pakudâ jon nja vyšýú .
*HFN:    u rýzidzencýju , da , jezdzêlê , u bêlavežsku pušču ?
*HFN:    o-o-o !
*HFN:    a ja tam byla .
*HFS:    patom +...
*HFS:    šo iščo tam patom ?
*HFY:    persname , skol´kâ ty blaknotâú usë-taki lažy +/.
*HFN:    a što vam panravêlâs´ u bréskâj krépâs´ +...
*HFN:    ilê vam dzed maroz bolêj panravêúsê ?
*HFS:    a , ú sénsê , ú mine fâtahrafêjê jos´ .
*HFN:    dyk pâkažy , davaj .
*HFN:    pakul´ u mja@w bâtaréjê nja selâ .
*HFY:    i mamâ tam , u nekê menzury tam .
*HFY:    nam pakazyvâlê tam tankê nekêjê , tam (.) raznyjê .
*HFY:    uxadzilê , tam pakazyvâlê úsë .
*HFY:    jezdzêlê u minsk , u bêblêaceku tam .
*HFN:    dažý u bêblêaceku jezdzêlê ?
*HFN:    i ty tam byla ?
*HFY:    da , i na vysace byla .
*HFS:    +< tak , nu , šas@w budu šukac´ .
*HFS:    pa polnâj prahramê , tak .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page