fam_sh_45

fam_sh_45

@Begin

@Languages:    hyru

@Participants:    HFN na, HFS na, HFY na

@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||

@ID:    hyru|fam|HFS|10;|female|central||na|in_education||

@ID:    hyru|fam|HFY| 5;|female|central||na|in_education||

@Situation:    Conversation at home

*HFN:    a na ékskursêjê +...

*HFN:    persname , kudy ty na ékskursêju jezdzêlâ nejêk ?

*HFS:    u brést .

*HFN:    a što vy u bréscê vidzêlê ?

*HFN:    râskažy mne , što vy na ékskursêjê jezdzêlê , a to ž ja znaju , što nextâ nekudy jezdzêú .

*HFS:    +< brésckuju krépâsc´ .

*HFN:    i što vy tam rabêlê ?

*HFS:    patom nâčyvalê (.) v specal´nâm étâm , tam , dze (.) načujuc´ turysty .

*HFN:    v hascinêcý ?

*HFS:    ne , ne v hascinêcý , tam nejkâjê +/.

*HFY:    u persname vo skol´kâ vsevo blaknotâv .

*HFS:    patom my xadzilê da dzedâ marozâ nâstajaščýhâ , kryčalê jimu tam dvescê raz , pakudâ jon nja vyšýú .

*HFN:    u rýzidzencýju , da , jezdzêlê , u bêlavežsku pušču ?

*HFN:    o-o-o !

*HFN:    a ja tam byla .

*HFS:    patom +...

*HFS:    šo iščo tam patom ?

*HFY:    persname , skol´kâ ty blaknotâú usë-taki lažy +/.

*HFN:    a što vam panravêlâs´ u bréskâj krépâs´ +...

*HFN:    ilê vam dzed maroz bolêj panravêúsê ?

*HFS:    a , ú sénsê , ú mine fâtahrafêjê jos´ .

*HFN:    dyk pâkažy , davaj .

*HFN:    pakul´ u mja@w bâtaréjê nja selâ .

*HFY:    i mamâ tam , u nekê menzury tam .

*HFY:    nam pakazyvâlê tam tankê nekêjê , tam (.) raznyjê .

*HFY:    uxadzilê , tam pakazyvâlê úsë .

*HFY:    jezdzêlê u minsk , u bêblêaceku tam .

*HFN:    dažý u bêblêaceku jezdzêlê ?

*HFN:    i ty tam byla ?

*HFY:    da , i na vysace byla .

*HFS:    +< tak , nu , šas@w budu šukac´ .

*HFS:    pa polnâj prahramê , tak .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)