fam_sh_26

fam_sh_26

@Begin

@Languages:    hyru

@Participants:    HFI na, HFN na

@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||

@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||

@Situation:    Conversation at home

*HFI:    ja jak uspomnju prošly hod , vo smešnâ bylo .

*HFI:    dzesêc´ jasêl´nyx i adzinâccýc´ écêx +...

*HFI:    <dvaccýc´ anda>[_//] dvaccýc´ adzin rabënâk .

*HFI:    o bylo smešnâ .

*HFI:    kaho na rukax +...

*HFI:    persname jaščé byú maly , jamu tokâ@w hodzêk i try bylo , možý .

*HFI:    ilê hod +...

*HFI:    nu da , hod i try , navernâ .

*HFI:    jaho prývjali na [_//] pa vjasne .

*HFI:    dva razy lažylê spac´ .

*HFI:    vot prývjaduc´ , u dzevêc´ časoú lažylê , i patom u dvenaccýc´ (.) spaú .

*HFI:    persname na kaljaskê na [_/] na ulêcu , ne nasilê .

*HFI:    jon žý cêžýlavaty .

*HFI:    maly ž , xadziú , valiúsê .

*HFI:    kab žý ž za bal´šymy hljadzec´ .

*HFI:    na kaljasâčkê vazilê .

*HFI:    na rukax kaho nasilê , spac´ lažylê .

*HFI:    oj , durdom .

*HFI:    na pragulkê +/.

*HFN:    točnâ , točnâ .

*HFI:    vot .

*HFN:    nu úžé +...

*HFN:    a utrýn´nêkê s kim josc´ ciper stavêc´ ?

*HFI:    nu , my ž sa skolâj umescê , paétâmu +...

*HFI:    škol´nêkâú žý nâstajaščý .

*HFI:    a našýx bal´šyx u nas , u pryncýpê , jak by i njamnohâ .

*HFI:    u nas tokâ@w +...

*HFI:    nu xto vot ?

*HFI:    persname , persname i persname , katoryjê pajduc´ u školu .

*HFI:    persname persname .

*HFI:    try .

*HFI:    i ješčo +/.

*HFN:    užo ú školu ?

*HFI:    da .

*HFI:    i ješčo u nas xto ?

*HFI:    u nas čé xodzêt persname (.) persname , persname (.) persname , persname persname , i úsë .

*HFN:    persname persname tut xodzêc´ ?

*HFI:    uhu , ani ciper žý ú šarkâúščýnu z´jexâúšý .

*HFI:    mésêc ne bylâ , možý , pryduc´ .

*HFI:    dzen´hê ž ne placilê za sad .

*HFI:    hospâdzê , skokâ@w vo zvanilâ .

*HFI:    patom pâzvanilâ babuškê , skazalâ , što , cipâ , ja zâplacilâ dzen´hê .

*HFI:    a mne +/.

*HFN:    ne vjarnulê ?

*HFI:    persname persname zâplacilâ za jix .

*HFI:    hryt@w +"/.

*HFI:    +" nu što ja ?

*HFI:    hryt@w +"/.

*HFI:    +" tokâ@w ne hâvary , što ja placilâ .

*HFI:    tak pajmut žý modu , tady budzêc´ žý što , znajêš , kali što jakojê .

*HFI:    ne , hru@w +"/.

*HFI:    +" ja skažu , što ja zâplacilâ .

*HFI:    hru@w +"/.

*HFI:    +" vy znajêcê , ja zâplacilâ .

*HFI:    hru@w +"/.

*HFI:    +" ja ne znaju , što mne ciper´ dzelâc´ , nam žý ž tožý trébujuc´ .

*HFI:    praúdâ , babulê pryneslâ (.) potym , na sleduščý dzen´ , jak ja pâzvanilâ .

*HFI:    izvinjalâsê , no prênesla .

*HFN:    mâadzec , babulê saznacêl´nâjê .

*HFI:    nu dyk , pâtamu ša babulê , jany z´jexâúšý , viš .

*HFI:    jana pâzvanilâ , sprasilâ pra dzen´hê .

*HFI:    a što nadâ ix prývjazci , pâčamu-tâ zabylâ .

*HFI:    ne znaju .

*HFI:    babulê zvanju , jana havorýc´ +"/.

*HFI:    +" mne nixto ničo ne hâvaryú , ja ž ne znaju , što rabic´ .

*HFI:    +" a zaveduščýjê z´ mjane trébujêc´ , a dze ja jix vaz´mu .

*HFI:    a svaimê zakladyvâc´ , znajêš .

*HFN:    nu , úsim pâzakladyvâj .

*HFI:    da , za každâvâ .

*HFI:    dyk ja hru@w , malâ taho , što ja dzjacej hljažu , tak i za jix jaščé zâplacic´ nadâ .

*HFI:    tyk tuda +...

*HFI:    tak na figa takajê rabotâ ?

*HFN:    da už .

*HFI:    a dyk xx placic´ +...

*HFI:    ciper pâdâražalâ platâ , pačci tryccýc´ tysêč vot za âdnaho .

*HFI:    prédstaú .

*HFI:    da figa (.) pâlučajêccý , dažý z dvinaccýcê .

*HFI:    mne ničohâ ne astanêccý , kali ja budu placic´ .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)