fam_sh_70

fam_sh_70

@Begin

@Languages:    hyru

@Participants:    HFI na, HFK na, HFN na

@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||

@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||

@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||

@Situation:    Conversation at home

*HFI:    nu , persname , davaj što-nibudz´ s taboj nâtryndzim .

*HFK:    nu , davaj .

*HFI:    persname , davaj nja ú héty .

*HFI:    dzetkâ , haloúkâ balic´ vabščé .

*HFK:    u menja tožý , nu (.) što padzelâjêš .

*HFI:    persname , ty pânimajêš , jakijê (.) cëcê nêxarošýjê , i dzjadzi tožý .

*HFK:    +< što , mamâ , mne dze +...

*HFK:    što mne dzelâc´ ?

*HFI:    nu , što ja cije@w mahu skazac´ ?

*HFK:    pic´ , srac´ ?

*HFI:    persname .

*HFI:    vabščé ta +...

*HFI:    a ty xočýš pajescê ?

*HFK:    ja ?

*HFK:    da .

*HFI:    idzi paješ .

*HFI:    nu , davaj .

*HFI:    ni budzêš jescê ?

*HFI:    idzi paješ .

*HFI:    bolêj ničo ne xaču .

*HFI:    haloúkâ balic´ , xaču ljažac´ .

*HFK:    mne tožý balit .

*HFI:    nizja (.) pamexê davac´ .

*HFK:    jakijê pamexê ?

*HFI:    a xoc´ jakijê .

*HFK:    pamexâ .

*HFI:    pamexâ .

*HFK:    xod nazad .

*HFI:    (..) pârabi jaki ruskê , ruskâjê čcenêjê .

*HFI:    nu zdzelâj , a patom ljažýš pââtdyxajêš .

*HFI:    nu , nu sxadzi .

*HFI:    nu , davaj , daj mne troškê âdaxnuc´ .

*HFI:    persname , râzbalelâs´ hâlava , ja xaču vabščé pâležac´ .

*HFK:    mne tožý hâlava balit .

*HFI:    hâlava , étâ kosc´ , ana balec´ ne možýt .

*HFK:    i tabe tožé .

*HFI:    oj , a maja kâscina neštâ balic´ .

*HFK:    i maja tožý , mne mozg .

*HFI:    tabe tabletâčku dac´ ?

*HFI:    pajdëm pa tabletkê šýndaraxnêm .

*HFK:    ja žrac´ xaču .

*HFI:    nu , pašli .

*HFI:    što my budzêm jescê ?

*HFK:    a tam zapisyvâjêccý .

*HFI:    dyk a što ty havorýš aby-što ?

*HFI:    pašli , persname , pêrakusêm .

*HFN:    xarošý tualet , ando šo bez zamka i bjaz ručkê .

*HFI:    a xto tut zajdzêc´ ?

*HFK:    pajdzëmcê žrac´ .

*HFI:    nu , pašli .

*HFI:    vyključaj svaju (.) târabajku .

*HFK:    patom nâbâlbatajêm .

*HFK:    tak my , mamâ , s taboj (.) drov i ne naneslê .

*HFN:    pêrakusêm ?

*HFN:    nu , davaj pêrakusêm , maj frénd .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)