fam_sh_70

fam_sh_70

@Begin
@Languages:    hyru
@Participants:    HFI na, HFK na, HFN na
@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||
@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||
@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||
@Situation:    Conversation at home
*HFI:    nu , persname , davaj što-nibudz´ s taboj nâtryndzim .
*HFK:    nu , davaj .
*HFI:    persname , davaj nja ú héty .
*HFI:    dzetkâ , haloúkâ balic´ vabščé .
*HFK:    u menja tožý , nu (.) što padzelâjêš .
*HFI:    persname , ty pânimajêš , jakijê (.) cëcê nêxarošýjê , i dzjadzi tožý .
*HFK:    +< što , mamâ , mne dze +...
*HFK:    što mne dzelâc´ ?
*HFI:    nu , što ja cije@w mahu skazac´ ?
*HFK:    pic´ , srac´ ?
*HFI:    persname .
*HFI:    vabščé ta +...
*HFI:    a ty xočýš pajescê ?
*HFK:    ja ?
*HFK:    da .
*HFI:    idzi paješ .
*HFI:    nu , davaj .
*HFI:    ni budzêš jescê ?
*HFI:    idzi paješ .
*HFI:    bolêj ničo ne xaču .
*HFI:    haloúkâ balic´ , xaču ljažac´ .
*HFK:    mne tožý balit .
*HFI:    nizja (.) pamexê davac´ .
*HFK:    jakijê pamexê ?
*HFI:    a xoc´ jakijê .
*HFK:    pamexâ .
*HFI:    pamexâ .
*HFK:    xod nazad .
*HFI:    (..) pârabi jaki ruskê , ruskâjê čcenêjê .
*HFI:    nu zdzelâj , a patom ljažýš pââtdyxajêš .
*HFI:    nu , nu sxadzi .
*HFI:    nu , davaj , daj mne troškê âdaxnuc´ .
*HFI:    persname , râzbalelâs´ hâlava , ja xaču vabščé pâležac´ .
*HFK:    mne tožý hâlava balit .
*HFI:    hâlava , étâ kosc´ , ana balec´ ne možýt .
*HFK:    i tabe tožé .
*HFI:    oj , a maja kâscina neštâ balic´ .
*HFK:    i maja tožý , mne mozg .
*HFI:    tabe tabletâčku dac´ ?
*HFI:    pajdëm pa tabletkê šýndaraxnêm .
*HFK:    ja žrac´ xaču .
*HFI:    nu , pašli .
*HFI:    što my budzêm jescê ?
*HFK:    a tam zapisyvâjêccý .
*HFI:    dyk a što ty havorýš aby-što ?
*HFI:    pašli , persname , pêrakusêm .
*HFN:    xarošý tualet , ando šo bez zamka i bjaz ručkê .
*HFI:    a xto tut zajdzêc´ ?
*HFK:    pajdzëmcê žrac´ .
*HFI:    nu , pašli .
*HFI:    vyključaj svaju (.) târabajku .
*HFK:    patom nâbâlbatajêm .
*HFK:    tak my , mamâ , s taboj (.) drov i ne naneslê .
*HFN:    pêrakusêm ?
*HFN:    nu , davaj pêrakusêm , maj frénd .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page