fam_sh_29

fam_sh_29

@Begin
@Languages:    hyru
@Participants:    HFI na, HFN na
@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||
@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||
@Situation:    Conversation at home
*HFI:    aj , nu ne znaju , što tabe hâvaryc´ .
*HFI:    nu , ne nastrojêny myslê .
*HFN:    ne nastrojêny myslê ?
*HFN:    nu , možý , što-nebudz´ jaščé raskažýš ?
*HFN:    možý , što-nebudz´ [_/] što-nebudz´ vjasëlâjê úspomnêš ?
*HFI:    jakojê tut vjasëlâjê ?
*HFN:    možý , i nêvjasëlâjê .
*HFI:    jakojê tut vjasëlâjê ?
*HFN:    +< možnâ i vjasëlâjê , možnâ i nêvjasëlâjê .
*HFI:    ničohâ vjasëlâhâ nima .
*HFI:    chaču ú minsk jexâc´ .
*HFI:    nu njama mahčymâscê nijakâj .
*HFN:    +< mašynâ râzvalilâs´ .
*HFI:    ne , dažý ne pâtamu , što mašynâ tam +...
*HFI:    nu , paka da .
*HFI:    nu úsi ranno ne +...
*HFI:    dzecê na [_//] ú školê .
*HFI:    vot pâljadzi , persname z étâj subotâj , ciper vabščé nêkuda .
*HFI:    tokâ@w jesê kanikuly .
*HFI:    bystréj by kanikuly !
*HFI:    a dze taé@w bystréj , kada@w ješčo feúral´ cély .
*HFI:    apjac´ dvaccýc´ adzin rabočý dzen´ , va-pervyx .
*HFI:    što dvaccýc´ dzevjatâjê fêúralja , tak žý ž pa dvaccýc´ dnej bylo , pomnju , rabočýx .
*HFI:    ciper bol´šý , užasnâ .
*HFI:    ni xaču .
*HFI:    dolhâ .
*HFI:    a patom jiščo mart cély .
*HFI:    božý , <dve ne>[_//] dva mesêcý pêražyc´ , mamâčkê rodnên´kêjê .
*HFI:    bystréj by užé vjasna .
*HFI:    ceplên´kâ , dobrân´kâ , nja kutâccý .
*HFI:    pahodâj , sumrâčnâ +...
*HFN:    oj , vabš´če , sën´nê ž ne prajsci ne prajexâc´ .
*HFN:    mašyny jeduc´ poúnâ vušéj (.) pa ulêcý .
*HFI:    hraz´ .
*HFN:    hraz´ , vabščé hraz´ .
@End

 

(Stand: 20.06.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page