fam_sh_29

fam_sh_29

@Begin @Languages:    hyru @Participants:    HFI na, HFN na @ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na||| @ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary|| @Situation:    Conversation at home *HFI:    aj , nu ne znaju , što tabe hâvaryc´ . *HFI:    nu , ne nastrojêny myslê . *HFN:    ne nastrojêny myslê ? *HFN:    nu , možý , što-nebudz´ jaščé raskažýš ? *HFN:    možý , što-nebudz´ [_/] što-nebudz´ vjasëlâjê úspomnêš ? *HFI:    jakojê tut vjasëlâjê ? *HFN:    možý , i nêvjasëlâjê . *HFI:    jakojê tut vjasëlâjê ? *HFN:    +< možnâ i vjasëlâjê , možnâ i nêvjasëlâjê . *HFI:    ničohâ vjasëlâhâ nima . *HFI:    chaču ú minsk jexâc´ . *HFI:    nu njama mahčymâscê nijakâj . *HFN:    +< mašynâ râzvalilâs´ . *HFI:    ne , dažý ne pâtamu , što mašynâ tam +... *HFI:    nu , paka da . *HFI:    nu úsi ranno ne +... *HFI:    dzecê na [_//] ú školê . *HFI:    vot pâljadzi , persname z étâj subotâj , ciper vabščé nêkuda . *HFI:    tokâ@w jesê kanikuly . *HFI:    bystréj by kanikuly ! *HFI:    a dze taé@w bystréj , kada@w ješčo feúral´ cély . *HFI:    apjac´ dvaccýc´ adzin rabočý dzen´ , va-pervyx . *HFI:    što dvaccýc´ dzevjatâjê fêúralja , tak žý ž pa dvaccýc´ dnej bylo , pomnju , rabočýx . *HFI:    ciper bol´šý , užasnâ . *HFI:    ni xaču . *HFI:    dolhâ . *HFI:    a patom jiščo mart cély . *HFI:    božý , <dve ne>[_//] dva mesêcý pêražyc´ , mamâčkê rodnên´kêjê . *HFI:    bystréj by užé vjasna . *HFI:    ceplên´kâ , dobrân´kâ , nja kutâccý . *HFI:    pahodâj , sumrâčnâ +... *HFN:    oj , vabš´če , sën´nê ž ne prajsci ne prajexâc´ . *HFN:    mašyny jeduc´ poúnâ vušéj (.) pa ulêcý . *HFI:    hraz´ . *HFN:    hraz´ , vabščé hraz´ . @End
(Stand: 20.04.2022)