fam_sh_11

fam_sh_11

@Begin
@Languages:    hybe, hyru
@Participants:    HFN na, HFT na
@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||
@ID:    hybe|fam|HFT|52;|male|central||na|||
@Situation:    Conversation at home
*HFN:    a étâ vy malyjê na l´dzinâx katalêsê na dz´vine , ci ne ?
*HFT:    ne , ne na dz´vine , a pa úspolê .
*HFT:    nu , z´ dzviny nâhanjajêc´ (.) l´dzin na úspolu , nu i da a berâhâ .
*HFT:    nu , a tady palkê voz´mêš , zalezêš (.) na jaje .
*HFT:    nu i palkâj pixajêš , pixajêš i jedzêš .
*HFT:    i plyveš .
*HFN:    nu , a tady ?
*HFT:    nu što tady ?
*HFT:    nu i ničohâ .
*HFN:    a nazad jak ?
*HFT:    nu , dyk ne tak žý ž plyveš , kab vot , étâ samâjê , užo dna ty ne dastâú by palkâj .
*HFT:    a tak , nêdalëkâ ad berâhâ .
*HFT:    nu i plavâjêš .
*HFT:    nu , a tady úžo paplavâjêš troxu , i dosyc´ , na berâh .
*HFT:    bo jana ž tožý , jak jedzêš , to jana ž (.) pâdmyvajêccý .
*HFT:    možýš i bultyxnuc´ .
*HFN:    ana ž rassypâccý možýc´ .
*HFT:    l´dziny , byvalâ , prýhanjajê +...
*HFT:    ty ž znajêš , dze xatâ byla .
*HFT:    až da xaty sjudy prýxadzilê l´dziny .
*HFT:    z´ dz´viny jak zakrucêc´ , i pašli , i pašli , i pašli pa úsplolê .
*HFN:    a jak jany ?
*HFT:    +< a vada idzec´ , jna ž (.) pâdymajêccý .
*HFT:    i cjačénnê .
*HFT:    i lovêc´ .
*HFN:    a-a , tam zataplêvâlâ prostâ ?
*HFT:    dyk tut vo , dze darohâ hétâ vo , hétâ ž darohâ , usë zataplêvâlâ , i (.) tudy von , až na luh .
*HFT:    išlo až pad horku pad hénu , vada .
*HFN:    jak incjarésnâ .
*HFT:    užo jak vjasna , uspolâ , užo úsë , étâ samâjê , pavâdkâ , úžo (.) u školu ne xadzilê .
*HFT:    nejk bylo dajsci .
*HFN:    kanikuly .
*HFT:    da , kanikuly .
*HFT:    a tak kanikulâú ne bylo , paka (..) ne râzal´jeccý .
*HFT:    kak kranulâ +...
*HFT:    nu hljadzi vot , čýmjary , vjatâ , étâ ž vot âtsečennyjê .
*HFT:    vot .
*HFT:    my vot byli atsečýny at školy .
*HFT:    tam žý ž vot tady ručéj .
*HFT:    pêrajsci nejêk hajok , byú taki vot .
*HFT:    nu , što jon cjačéc´ (..) lja nas tut vo .
*HFT:    a tam at puljaša , drýgunoú jon išoú .
*HFT:    i úsë .
*HFT:    i kak pêrajsci ?
*HFT:    nam nejêk tožý .
*HFT:    vot , u školu .
*HFT:    a tut vada , zanjatâ úsë polnâscju .
*HFT:    prâxadzilâ byvalâ tak , što vyxâd byú tokâ@w na horku .
*HFT:    i to ú ryzinâvyx botâx pa vadze šlëp , šlëp , šlëp .
*HFN:    âbaldzec´ .
*HFT:    nu , a tak usë zânimalâ .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page