fam_sh_35

fam_sh_35

@Begin

@Languages:    hyru

@Participants:    HFN na, HFK na, HFI na

@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||

@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||

@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||

@Situation:    Conversation at home (playing a game)

*HFN:    adzin .

*HFK:    adzin , adzin , adzin , adzin .

*HFI:    xaj by adzin vo .

*HFI:    i šah vperod .

*HFK:    xod vperod .

*HFI:    brasaj .

*HFI:    hâlava râzbalelâs´ , ne mahu .

*HFK:    try .

*HFK:    raz , dva , try .

*HFI:    try .

*HFI:    raz , dva , try .

*HFK:    a-a , úse atxodzêt .

*HFN:    ne , pâdaždzicê .

*HFI:    dva .

*HFN:    raz , dva .

*HFK:    dva .

*HFK:    raz , kva .

*HFI:    try .

*HFI:    raz , dva , try .

*HFK:    tol´kâ mne raz , dva , try , čétyrý , mne na čétvërku nadâ .

*HFN:    adyn , savsem adyn .

*HFI:    davaj , persname .

*HFK:    adyn .

*HFI:    ty prostâ pastavêú .

*HFK:    nu i dobrâ .

*HFI:    pjac´ .

*HFK:    štoby vy dahnalê mjane .

*HFI:    čétyrý , pjac´ .

*HFN:    a to jamu âdmanu užé ne incjarésnâ , pânimajêš .

*HFI:    persname , éščo josc´ takajê vo (.) štučkâ .

*HFK:    ne nadâ .

*HFK:    vot jej târmažu pâcixonêčku , štoby ne papasc´ u andu stučýčku .

*HFI:    +< o-o , étâ jéščo nêizvesnâ , persname .

*HFK:    vot praúdâ što .

*HFK:    adzin .

*HFK:    ja prýtarmažývâju .

*HFI:    brasaj .

*HFK:    ja xody prýtarmažývâju .

*HFI:    čétyrý .

*HFI:    raz , dva , try , čétyrý .

*HFK:    nadâ mne (.) vot sjudy stac´ .

*HFK:    dva , dva , dva , dva , dva , dva +...

*HFK:    mne nadâ sjudy , štoby xto-tâ sjudy âpêrydziú minja .

*HFN:    âpêrydziú cibja .

*HFI:    a , možýt , ty (.) prâskačyš .

*HFK:    +< pjac´ !

*HFK:    raz , dva , try , čétyrý +/.

*HFI:    vot blin .

*HFK:    šésc´ mne nadâ !

*HFK:    šésc´ , šésc´ , šésc´ , šésc´ , šésc´ , šésc´ .

*HFK:    ilê ja +/.

*HFN:    raz , dva , try , čétyrý , pjac´ , šés´@w .

*HFI:    davaj , persname .

*HFK:    adzin .

*HFN:    saúsem adin .

*HFK:    târmazy .

*HFI:    užasnâ .

*HFK:    mamâ , nja bojsê , iščo ne anda takajê štučkâ .

*HFI:    persname .

*HFN:    dva .

*HFK:    dva .

*HFK:    raz , dva .

*HFK:    a-a-a , tol´kâ ne dva !

*HFI:    šésc´ .

*HFI:    o , raz , dva , try , čétyrý , pjac´ , šésc´ .

*HFN:    ku@k +...

*HFN:    maja úžo sama pajexâlâ .

*HFI:    sama ?

*HFN:    da , a što joj ?

*HFK:    čétyrý .

*HFN:    cixâ , cixâ , cixâ , persname .

*HFI:    persname , uspakojsê .

*HFN:    ne sxadzi s uma .

*HFI:    nu i začém ?

*HFK:    a ?

*HFI:    vot vrodzê pahodâ byla , apjac´ solnyškâ prapalâ .

*HFK:    dva .

*HFN:    +< nima solnyškâ .

*HFI:    a xacelâs´ by .

*HFN:    persname načýú ihru snačalâ .

*HFI:    da ?

*HFK:    da !

*HFI:    vot tros , tros , pakul´ ne datros .

*HFK:    vot by xto-tâ iz vas sjuda staú .

*HFI:    nu , persname , pakul´ tudy dajdzëm .

*HFN:    +< raz , dva , try , čatyrý , pjac´ , šés´@w .

*HFK:    dva .

*HFK:    jak mamâ ciper budu .

*HFI:    čétyrý .

*HFK:    vot by persname na étu štučku stalâ .

*HFI:    raz , dva , try , čétyrý .

*HFI:    ne nadâ mamê nikudy stânaviccý .

*HFK:    adin .

*HFN:    adyn , savsém adyn .

*HFK:    a mne ciper zanâvâ ihrac´ .

*HFK:    šésc´ .

*HFN:    šéš´@w .

*HFK:    raz , dva , try , čétyrý , pjac´ , šés´@w .

*HFK:    vot by nja try .

*HFI:    dva .

*HFK:    a si@w raúno blizkâ .

*HFI:    raz , dva .

*HFN:    šés´@w .

*HFN:    raz , dva , try , čétyrý , pjac´ , šé@k +...

*HFN:    ja b xacelâ skazac´ , šo ja lildzêr .

*HFK:    dâjihralâs´ , lidzêr .

*HFK:    try .

*HFK:    raz , dva , try .

*HFK:    ja ci +...

*HFK:    persname , cjaper budzêm pa âdmanu .

*HFK:    mamâ tak behâlâ , cjaper my budzêm behâc´ .

*HFK:    i ja +/.

*HFN:    adzin .

*HFK:    ja byl (.) lidzêrâm , i ciper +/.

*HFN:    a ne .

*HFI:    kudy ty idzeš ?

*HFN:    ja ne tudy idu ?

@End

 

(Stand: 20.04.2022)