fam_sh_35

fam_sh_35

@Begin
@Languages:    hyru
@Participants:    HFN na, HFK na, HFI na
@ID:    hyru|fam|HFN|19;|female|central||na|secondary||
@ID:    hyru|fam|HFK| 8;|male|central||na|in_education||
@ID:    hyru|fam|HFI|31;|female|central||na|||
@Situation:    Conversation at home (playing a game)
*HFN:    adzin .
*HFK:    adzin , adzin , adzin , adzin .
*HFI:    xaj by adzin vo .
*HFI:    i šah vperod .
*HFK:    xod vperod .
*HFI:    brasaj .
*HFI:    hâlava râzbalelâs´ , ne mahu .
*HFK:    try .
*HFK:    raz , dva , try .
*HFI:    try .
*HFI:    raz , dva , try .
*HFK:    a-a , úse atxodzêt .
*HFN:    ne , pâdaždzicê .
*HFI:    dva .
*HFN:    raz , dva .
*HFK:    dva .
*HFK:    raz , kva .
*HFI:    try .
*HFI:    raz , dva , try .
*HFK:    tol´kâ mne raz , dva , try , čétyrý , mne na čétvërku nadâ .
*HFN:    adyn , savsem adyn .
*HFI:    davaj , persname .
*HFK:    adyn .
*HFI:    ty prostâ pastavêú .
*HFK:    nu i dobrâ .
*HFI:    pjac´ .
*HFK:    štoby vy dahnalê mjane .
*HFI:    čétyrý , pjac´ .
*HFN:    a to jamu âdmanu užé ne incjarésnâ , pânimajêš .
*HFI:    persname , éščo josc´ takajê vo (.) štučkâ .
*HFK:    ne nadâ .
*HFK:    vot jej târmažu pâcixonêčku , štoby ne papasc´ u andu stučýčku .
*HFI:    +< o-o , étâ jéščo nêizvesnâ , persname .
*HFK:    vot praúdâ što .
*HFK:    adzin .
*HFK:    ja prýtarmažývâju .
*HFI:    brasaj .
*HFK:    ja xody prýtarmažývâju .
*HFI:    čétyrý .
*HFI:    raz , dva , try , čétyrý .
*HFK:    nadâ mne (.) vot sjudy stac´ .
*HFK:    dva , dva , dva , dva , dva , dva +...
*HFK:    mne nadâ sjudy , štoby xto-tâ sjudy âpêrydziú minja .
*HFN:    âpêrydziú cibja .
*HFI:    a , možýt , ty (.) prâskačyš .
*HFK:    +< pjac´ !
*HFK:    raz , dva , try , čétyrý +/.
*HFI:    vot blin .
*HFK:    šésc´ mne nadâ !
*HFK:    šésc´ , šésc´ , šésc´ , šésc´ , šésc´ , šésc´ .
*HFK:    ilê ja +/.
*HFN:    raz , dva , try , čétyrý , pjac´ , šés´@w .
*HFI:    davaj , persname .
*HFK:    adzin .
*HFN:    saúsem adin .
*HFK:    târmazy .
*HFI:    užasnâ .
*HFK:    mamâ , nja bojsê , iščo ne anda takajê štučkâ .
*HFI:    persname .
*HFN:    dva .
*HFK:    dva .
*HFK:    raz , dva .
*HFK:    a-a-a , tol´kâ ne dva !
*HFI:    šésc´ .
*HFI:    o , raz , dva , try , čétyrý , pjac´ , šésc´ .
*HFN:    ku@k +...
*HFN:    maja úžo sama pajexâlâ .
*HFI:    sama ?
*HFN:    da , a što joj ?
*HFK:    čétyrý .
*HFN:    cixâ , cixâ , cixâ , persname .
*HFI:    persname , uspakojsê .
*HFN:    ne sxadzi s uma .
*HFI:    nu i začém ?
*HFK:    a ?
*HFI:    vot vrodzê pahodâ byla , apjac´ solnyškâ prapalâ .
*HFK:    dva .
*HFN:    +< nima solnyškâ .
*HFI:    a xacelâs´ by .
*HFN:    persname načýú ihru snačalâ .
*HFI:    da ?
*HFK:    da !
*HFI:    vot tros , tros , pakul´ ne datros .
*HFK:    vot by xto-tâ iz vas sjuda staú .
*HFI:    nu , persname , pakul´ tudy dajdzëm .
*HFN:    +< raz , dva , try , čatyrý , pjac´ , šés´@w .
*HFK:    dva .
*HFK:    jak mamâ ciper budu .
*HFI:    čétyrý .
*HFK:    vot by persname na étu štučku stalâ .
*HFI:    raz , dva , try , čétyrý .
*HFI:    ne nadâ mamê nikudy stânaviccý .
*HFK:    adin .
*HFN:    adyn , savsém adyn .
*HFK:    a mne ciper zanâvâ ihrac´ .
*HFK:    šésc´ .
*HFN:    šéš´@w .
*HFK:    raz , dva , try , čétyrý , pjac´ , šés´@w .
*HFK:    vot by nja try .
*HFI:    dva .
*HFK:    a si@w raúno blizkâ .
*HFI:    raz , dva .
*HFN:    šés´@w .
*HFN:    raz , dva , try , čétyrý , pjac´ , šé@k +...
*HFN:    ja b xacelâ skazac´ , šo ja lildzêr .
*HFK:    dâjihralâs´ , lidzêr .
*HFK:    try .
*HFK:    raz , dva , try .
*HFK:    ja ci +...
*HFK:    persname , cjaper budzêm pa âdmanu .
*HFK:    mamâ tak behâlâ , cjaper my budzêm behâc´ .
*HFK:    i ja +/.
*HFN:    adzin .
*HFK:    ja byl (.) lidzêrâm , i ciper +/.
*HFN:    a ne .
*HFI:    kudy ty idzeš ?
*HFN:    ja ne tudy idu ?
@End

 

(Stand: 26.04.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page