fam_ra_2

fam_ra_2

@Begin
@Languages:    hybe
@Participants:    RFS Migrant
@ID:    hybe|fam|RFS|51;|male|central||Migrant|professional||
@L1 of RFS:    brms
@MT of RFS:    be
@FL of RFS:    be
@Situation:    RFS speaks on the phone
*RFS:    nu xx , vo ščas@w (.) smec´cê vynosêú , išoú adzin .
*RFS:    ja hâvaru +"/.
*RFS:    +" dze ty byú ?
@New Episode
*RFS:    +" xto pajmaú , xto ne .
*RFS:    ja hâvaru +"/.
*RFS:    +" a ty ?
*RFS:    +" tryccýc´ pjac´ .
*RFS:    +" bal´šyx ?
*RFS:    +" ne .
*RFS:    +" a xto havorâ ["-"] dobrâ pajmaú .
*RFS:    (...) jezdzêlê (.) účéra (.) na téj bok stâryka .
*RFS:    sëdnê bylê xx u madorý .
*RFS:    paklëúvâlâ , no (.) xto pajmaú , xto ne pajmaú .
*RFS:    (...) tam dva , try mestâ .
*RFS:    (...) ni znaju , skol´kê bylâ , no havorâ +"/.
*RFS:    +" zvanilê jany xx , kazalê , što (.) lëd taústy .
*RFS:    +" što ty bur éty préš ?
*RFS:    mne pâkazaú , sâncymetrâú dzesêc´ .
*RFS:    (...) atkul´ ja znaju ?
*RFS:    ja tabe raskazvâú , što xx vez´dze dzeržý .
*RFS:    (...) nu , tam takojê vozêrâ .
*RFS:    zaútrâ z persname (.) pajedzêm .
*RFS:    tožý ni znaju .
*RFS:    (...) ja jamu pâzvanju .
*RFS:    pêrýzvanju tabe tady .
*RFS:    (...) ja ščas@w pâzvanju .
*RFS:    jon mne skazaú , jon sën´nê tožý rabotâú .
*RFS:    (...) navernâ .
*RFS:    (...) âkunëú tyx ?
*RFS:    (...) nu , jasnâ .
*RFS:    tut budzê , navernâ , stajac´ (.) u kustax , u načalê .
*RFS:    (...) nu , my byli von , pomnêš , tam dobrâ kljuvalâ .
*RFS:    možý , pad večýr najšli .
*RFS:    (...) nu , étâ my s taboj jezdzêlê tady u téj dzen´ .
*RFS:    tam mesnyjê kapalê .
*RFS:    tak jon ne braú .
*RFS:    a na mâtyl´ka kljuvaú .
*RFS:    (...) skol´kê tudy kilomêtrâú ?
*RFS:    (...) ni pomnêš ?
*RFS:    jany na jakoj xx mašynê jezdzêlê ?
*RFS:    (...) nu , ja znaju xx .
*RFS:    pa dzerévnê i (.) tam tudoj , i pajexâlê .
*RFS:    tam (.) sled budzê vidzên .
*RFS:    (...) ja xx učorâ , ci kali-tâ , snjaú pijsjat@w dz´ve štukê (.) tarankê .
*RFS:    na busênu bal´šuju laviú ?
*RFS:    (...) ni kazaú ?
*RFS:    ladnâ , pâzvanju persname , tady pêrýzvanju tabe .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page