fam_ra_2

fam_ra_2

@Begin

@Languages:    hybe

@Participants:    RFS Migrant

@ID:    hybe|fam|RFS|51;|male|central||Migrant|professional||

@L1 of RFS:    brms

@MT of RFS:    be

@FL of RFS:    be

@Situation:    RFS speaks on the phone

*RFS:    nu xx , vo ščas@w (.) smec´cê vynosêú , išoú adzin .

*RFS:    ja hâvaru +"/.

*RFS:    +" dze ty byú ?

@New Episode

*RFS:    +" xto pajmaú , xto ne .

*RFS:    ja hâvaru +"/.

*RFS:    +" a ty ?

*RFS:    +" tryccýc´ pjac´ .

*RFS:    +" bal´šyx ?

*RFS:    +" ne .

*RFS:    +" a xto havorâ ["-"] dobrâ pajmaú .

*RFS:    (...) jezdzêlê (.) účéra (.) na téj bok stâryka .

*RFS:    sëdnê bylê xx u madorý .

*RFS:    paklëúvâlâ , no (.) xto pajmaú , xto ne pajmaú .

*RFS:    (...) tam dva , try mestâ .

*RFS:    (...) ni znaju , skol´kê bylâ , no havorâ +"/.

*RFS:    +" zvanilê jany xx , kazalê , što (.) lëd taústy .

*RFS:    +" što ty bur éty préš ?

*RFS:    mne pâkazaú , sâncymetrâú dzesêc´ .

*RFS:    (...) atkul´ ja znaju ?

*RFS:    ja tabe raskazvâú , što xx vez´dze dzeržý .

*RFS:    (...) nu , tam takojê vozêrâ .

*RFS:    zaútrâ z persname (.) pajedzêm .

*RFS:    tožý ni znaju .

*RFS:    (...) ja jamu pâzvanju .

*RFS:    pêrýzvanju tabe tady .

*RFS:    (...) ja ščas@w pâzvanju .

*RFS:    jon mne skazaú , jon sën´nê tožý rabotâú .

*RFS:    (...) navernâ .

*RFS:    (...) âkunëú tyx ?

*RFS:    (...) nu , jasnâ .

*RFS:    tut budzê , navernâ , stajac´ (.) u kustax , u načalê .

*RFS:    (...) nu , my byli von , pomnêš , tam dobrâ kljuvalâ .

*RFS:    možý , pad večýr najšli .

*RFS:    (...) nu , étâ my s taboj jezdzêlê tady u téj dzen´ .

*RFS:    tam mesnyjê kapalê .

*RFS:    tak jon ne braú .

*RFS:    a na mâtyl´ka kljuvaú .

*RFS:    (...) skol´kê tudy kilomêtrâú ?

*RFS:    (...) ni pomnêš ?

*RFS:    jany na jakoj xx mašynê jezdzêlê ?

*RFS:    (...) nu , ja znaju xx .

*RFS:    pa dzerévnê i (.) tam tudoj , i pajexâlê .

*RFS:    tam (.) sled budzê vidzên .

*RFS:    (...) ja xx učorâ , ci kali-tâ , snjaú pijsjat@w dz´ve štukê (.) tarankê .

*RFS:    na busênu bal´šuju laviú ?

*RFS:    (...) ni kazaú ?

*RFS:    ladnâ , pâzvanju persname , tady pêrýzvanju tabe .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)