fam_ra_44

fam_ra_44

@Begin @Languages:    hybe @Participants:    RFS Migrant @ID:    hybe|fam|RFS|51;|male|central||Migrant|professional|| @L1 of RFS:    brms @MT of RFS:    be @FL of RFS:    be @Situation:    RFS speaks on the phone *RFS:    pryvet . *RFS:    (...) pryvet . *RFS:    (...) a u vas ? *RFS:    (...) nu i u nas narmal´nâ . *RFS:    (...) nu , ja zâjizžaú . *RFS:    (...) bul´bu varyú (.) u hrubcý . *RFS:    cvjarozy byú . *RFS:    (...) daú na sâpahi mne . *RFS:    no ja ix ni kupiú , rastracêú . *RFS:    jescê kupiú dzeúkâm . *RFS:    (...) sorâk . *RFS:    (...) nu , stol´kê i skazaú . *RFS:    tady pryjedzêš , dasi mne . *RFS:    a tak usë narmal´nâ . *RFS:    (...) nip´jany byú , ničohâ . *RFS:    +" kuréj kažý ["-"] pajdu zâcynjac´ kuréj . *RFS:    (...) xadzilê pa étâmu , cëplâ , dyk jany pa úsim dvaru . *RFS:    (...) nu , u rybu z persname jezdzêlê . *RFS:    rybu jamu daú . *RFS:    jon kažý +"/. *RFS:    +" vo (.) bul´bâ zvarýccý , tady nâpjaku ú hrubcý , budu jescê . *RFS:    (...) na vilâckê +... *RFS:    ci na čym jon pjačé jix tam ? *RFS:    a tak usë narmal´nâ . *RFS:    pajmalê tyx , što persname nabilê . *RFS:    što jadu éty vaziú , jak ty kupljalâ , tol´kê druhi . *RFS:    (...) kot pamër . *RFS:    (...) ni znaju . *RFS:    xto jaho âtraviú . *RFS:    (...) téj . *RFS:    maly éty prybeh (.) ka mne . *RFS:    ci jany unjuxâlê maju étu adzežu , što z rybâj ? *RFS:    z usix dyrâk pavylazêlê . *RFS:    tak ja im pa rybênê daú , pajelê . *RFS:    (...) hâvaru +"/. *RFS:    +" pâjasi , koscê im vykên´ . *RFS:    kažý +"/. *RFS:    +" pajem , vykênu . *RFS:    nu , rybâ krasivâjê byla . *RFS:    ja jamu addaú jaje usju . *RFS:    kažu +"/. *RFS:    +" nâkarmi ix . *RFS:    +" dobrâ kažý ["-"] nâkarmlju . *RFS:    (...) a kali ty javêssê ? *RFS:    (...) nu usë . @End
(Stand: 20.04.2022)