fam_ra_44

fam_ra_44

@Begin

@Languages:    hybe

@Participants:    RFS Migrant

@ID:    hybe|fam|RFS|51;|male|central||Migrant|professional||

@L1 of RFS:    brms

@MT of RFS:    be

@FL of RFS:    be

@Situation:    RFS speaks on the phone

*RFS:    pryvet .

*RFS:    (...) pryvet .

*RFS:    (...) a u vas ?

*RFS:    (...) nu i u nas narmal´nâ .

*RFS:    (...) nu , ja zâjizžaú .

*RFS:    (...) bul´bu varyú (.) u hrubcý .

*RFS:    cvjarozy byú .

*RFS:    (...) daú na sâpahi mne .

*RFS:    no ja ix ni kupiú , rastracêú .

*RFS:    jescê kupiú dzeúkâm .

*RFS:    (...) sorâk .

*RFS:    (...) nu , stol´kê i skazaú .

*RFS:    tady pryjedzêš , dasi mne .

*RFS:    a tak usë narmal´nâ .

*RFS:    (...) nip´jany byú , ničohâ .

*RFS:    +" kuréj kažý ["-"] pajdu zâcynjac´ kuréj .

*RFS:    (...) xadzilê pa étâmu , cëplâ , dyk jany pa úsim dvaru .

*RFS:    (...) nu , u rybu z persname jezdzêlê .

*RFS:    rybu jamu daú .

*RFS:    jon kažý +"/.

*RFS:    +" vo (.) bul´bâ zvarýccý , tady nâpjaku ú hrubcý , budu jescê .

*RFS:    (...) na vilâckê +...

*RFS:    ci na čym jon pjačé jix tam ?

*RFS:    a tak usë narmal´nâ .

*RFS:    pajmalê tyx , što persname nabilê .

*RFS:    što jadu éty vaziú , jak ty kupljalâ , tol´kê druhi .

*RFS:    (...) kot pamër .

*RFS:    (...) ni znaju .

*RFS:    xto jaho âtraviú .

*RFS:    (...) téj .

*RFS:    maly éty prybeh (.) ka mne .

*RFS:    ci jany unjuxâlê maju étu adzežu , što z rybâj ?

*RFS:    z usix dyrâk pavylazêlê .

*RFS:    tak ja im pa rybênê daú , pajelê .

*RFS:    (...) hâvaru +"/.

*RFS:    +" pâjasi , koscê im vykên´ .

*RFS:    kažý +"/.

*RFS:    +" pajem , vykênu .

*RFS:    nu , rybâ krasivâjê byla .

*RFS:    ja jamu addaú jaje usju .

*RFS:    kažu +"/.

*RFS:    +" nâkarmi ix .

*RFS:    +" dobrâ kažý ["-"] nâkarmlju .

*RFS:    (...) a kali ty javêssê ?

*RFS:    (...) nu usë .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)