fam_ra_44

fam_ra_44

@Begin
@Languages:    hybe
@Participants:    RFS Migrant
@ID:    hybe|fam|RFS|51;|male|central||Migrant|professional||
@L1 of RFS:    brms
@MT of RFS:    be
@FL of RFS:    be
@Situation:    RFS speaks on the phone
*RFS:    pryvet .
*RFS:    (...) pryvet .
*RFS:    (...) a u vas ?
*RFS:    (...) nu i u nas narmal´nâ .
*RFS:    (...) nu , ja zâjizžaú .
*RFS:    (...) bul´bu varyú (.) u hrubcý .
*RFS:    cvjarozy byú .
*RFS:    (...) daú na sâpahi mne .
*RFS:    no ja ix ni kupiú , rastracêú .
*RFS:    jescê kupiú dzeúkâm .
*RFS:    (...) sorâk .
*RFS:    (...) nu , stol´kê i skazaú .
*RFS:    tady pryjedzêš , dasi mne .
*RFS:    a tak usë narmal´nâ .
*RFS:    (...) nip´jany byú , ničohâ .
*RFS:    +" kuréj kažý ["-"] pajdu zâcynjac´ kuréj .
*RFS:    (...) xadzilê pa étâmu , cëplâ , dyk jany pa úsim dvaru .
*RFS:    (...) nu , u rybu z persname jezdzêlê .
*RFS:    rybu jamu daú .
*RFS:    jon kažý +"/.
*RFS:    +" vo (.) bul´bâ zvarýccý , tady nâpjaku ú hrubcý , budu jescê .
*RFS:    (...) na vilâckê +...
*RFS:    ci na čym jon pjačé jix tam ?
*RFS:    a tak usë narmal´nâ .
*RFS:    pajmalê tyx , što persname nabilê .
*RFS:    što jadu éty vaziú , jak ty kupljalâ , tol´kê druhi .
*RFS:    (...) kot pamër .
*RFS:    (...) ni znaju .
*RFS:    xto jaho âtraviú .
*RFS:    (...) téj .
*RFS:    maly éty prybeh (.) ka mne .
*RFS:    ci jany unjuxâlê maju étu adzežu , što z rybâj ?
*RFS:    z usix dyrâk pavylazêlê .
*RFS:    tak ja im pa rybênê daú , pajelê .
*RFS:    (...) hâvaru +"/.
*RFS:    +" pâjasi , koscê im vykên´ .
*RFS:    kažý +"/.
*RFS:    +" pajem , vykênu .
*RFS:    nu , rybâ krasivâjê byla .
*RFS:    ja jamu addaú jaje usju .
*RFS:    kažu +"/.
*RFS:    +" nâkarmi ix .
*RFS:    +" dobrâ kažý ["-"] nâkarmlju .
*RFS:    (...) a kali ty javêssê ?
*RFS:    (...) nu usë .
@End

 

(Stand: 19.01.2024)  | 
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page