fam_ra_74

fam_ra_74

@Begin

@Languages:    hyb, hyru

@Participants:    RFA Town, RFD Village

@ID:    hyru|fam|RFA|21;|female|central||Town|professional||

@ID:    hyb|fam|RFD|76;|male|central||Village|higher||

@L1 of RFA:    be+ru

@L1 of RFD:    be+brms

@MT of RFA:    be

@MT of RFD:    be

@FL of RFA:    brms

@FL of RFD:    be+brms

@Situation:    Conversation at home

*RFA:    xârašo .

*RFA:    a ú cibja što-nibudz´ bylâ , kakijê-nibudz´ slučêjê s taboj na rybalkê ?

*RFD:    nu , andaždy pašli (.) tožý , a poslê daždzja dzelâ bylâ .

*RFD:    noč´ju šol doždz´ .

*RFD:    nu vsë ravno rišylê ici .

*RFD:    kak noč´ju ?

*RFD:    pad utrâ .

*RFD:    vot užé prâsypalês´ , čisa (.) try nočý , pol čitvërtâvâ .

*RFD:    jiš´čë tak nakrapyvâlâ , no vsë ravno rišylê ici .

*RFD:    plašč-palatkê adzelê , dlinnyjê takijê , nižý kalenâ .

*RFD:    sâpahi (.) tožý , pad plašč-palatkê sprjatâlê (.) rjukzaki , nu ji pašli .

*RFD:    paka dašli , râspahodzêlâsê , soncý pâjavilâs´ , vrodzê kak narmal´nâ .

*RFD:    adno što rasa astalâs´ na trave .

*RFD:    ji , ja ž hâvaril , tam berêh dnipra vysokê úžé (..) ji on ni v trave , a (.) v hlejê .

*RFD:    nu , ni znaju , kak étâ .

*RFD:    pa-našýmu hlej nâzyvajêccý .

*RFD:    ji poslê daždzja étâ vsë očên´ skol´zkâ .

*RFD:    ja hâvarju , tožý (.) očên´ âkuratnâ , očên´ âstarožnâ spuskalês´ vniz , k sâmamu dnipru .

*RFD:    a vot užé kahda nač´âlê lavic´ , klëv byl takoj akcivny , xarošý klëv .

*RFD:    zabylêsê na to , što prostâ bylâ skol´zkâ .

*RFD:    ji tožý što-tâ krupnâjê tam u minja padselâ takojê .

*RFD:    ja nač´âl vyvažývâc´ , cjanul xx , zabyl a tom , što tut skol´zkâ , pâdskal´znulsê i , karočê , s étâvâ abryvâ (.) metrâ tri ja prâlicel vniz , vymâzâlsê , pâlamal udâč´ku .

*RFD:    karočê , ves´ v vadze , č´udâm , nu , ni č´udâm , kanešnâ , druz´ja vsë-taki pâdcjanulê , pâdbižalê , vycênulê minja na berêh .

*RFD:    nu , rybalkâ , adnim slovâm , ni udalas´ âbsaljutnâ .

*RFD:    čisov v adzinâccýc´ užé prišlos´ damoj vâzvraš´č´accý , pâtamu što (.) pramok , nu , i (.) nečêm užé bylâ lavic´ rybu .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)