fam_ra_20

fam_ra_20

@Begin

@Languages:    hybe

@Participants:    RFS Migrant

@ID:    hybe|fam|RFS|51;|male|central||Migrant|professional||

@L1 of RFS:    brms

@MT of RFS:    be

@FL of RFS:    be

@Situation:    RFS speaks on the phone

*RFS:    zdaroú .

*RFS:    nu što ty nâlaviú ?

*RFS:    (...) taki maly byú .

*RFS:    (...) pârâzbiralê .

*RFS:    (...) nu , zaútrâ mjane pâdaždžéš .

*RFS:    časoú u dzevêc´ pojdâm .

*RFS:    (...) dziréktârâ ni bylo , kudy-tâ z´jexâú .

*RFS:    sprasilê , ici ci ni ici .

*RFS:    (...) k dzêvjaci ja budu domâ .

*RFS:    (...) pêradzenêmsê dy pojdzêm .

*RFS:    (...) jon havorâ , paúz berâh adzin tam nejkê paprobâvâú .

*RFS:    pašoú ščé@w dalêj .

*RFS:    (...) ty pâlidzi mne , hâvary .

*RFS:    mne ž mestâ zâbivac´ nadâ na aútobus .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)