fam_ra_65

fam_ra_65

@Begin

@Languages:    hybe

@Participants:    RFS Migrant

@ID:    hybe|fam|RFS|51;|male|central||Migrant|professional||

@L1 of RFS:    brms

@MT of RFS:    be

@FL of RFS:    be

@Situation:    RFS speaks on the phone

*RFS:    nu kudy ty zaútrâ ?

*RFS:    (...) dyk ty ni znajêš , pajedzêš ci ne ?

*RFS:    (...) dyk a jak étâ ty ?

*RFS:    ždac´ cjabe zaútrâ , ni ždac´ ?

*RFS:    (...) zjac´ nixaj jedzê .

*RFS:    (...) a u skol´kê jon pryxodzê ?

*RFS:    (...) nu ú skol´kê ?

*RFS:    pol vas´mohâ zvani .

*RFS:    (...) čaho cëmnâ ?

*RFS:    dzen´ žý pabol´šýú .

*RFS:    my vyjêxâlê sëdnê , i narmal´nâ .

*RFS:    (...) pajedzêm ci ni pajedzêm ?

*RFS:    nu , hljadzi , jak lučšý .

*RFS:    kali ty budzêš zjacju zvanic´ ?

*RFS:    jon žý strohâ da dzêvjaci ?

*RFS:    (...) dyk užo poznâ .

*RFS:    da úžé poznâ , kudy ty budzêš zvanic´ ?

*RFS:    (...) dyk urannê ?

*RFS:    (...) a , sëdnê ?

*RFS:    dyk zaútrâ pajexâlê .

*RFS:    nixaj za rulëm pajedzê , u kêscjani pajexâlê .

*RFS:    (...) čivo ?

*RFS:    (...) nu dobrâ .

@End

 

(Stand: 09.06.2021)