fam_ra_65

fam_ra_65

@Begin @Languages:    hybe @Participants:    RFS Migrant @ID:    hybe|fam|RFS|51;|male|central||Migrant|professional|| @L1 of RFS:    brms @MT of RFS:    be @FL of RFS:    be @Situation:    RFS speaks on the phone *RFS:    nu kudy ty zaútrâ ? *RFS:    (...) dyk ty ni znajêš , pajedzêš ci ne ? *RFS:    (...) dyk a jak étâ ty ? *RFS:    ždac´ cjabe zaútrâ , ni ždac´ ? *RFS:    (...) zjac´ nixaj jedzê . *RFS:    (...) a u skol´kê jon pryxodzê ? *RFS:    (...) nu ú skol´kê ? *RFS:    pol vas´mohâ zvani . *RFS:    (...) čaho cëmnâ ? *RFS:    dzen´ žý pabol´šýú . *RFS:    my vyjêxâlê sëdnê , i narmal´nâ . *RFS:    (...) pajedzêm ci ni pajedzêm ? *RFS:    nu , hljadzi , jak lučšý . *RFS:    kali ty budzêš zjacju zvanic´ ? *RFS:    jon žý strohâ da dzêvjaci ? *RFS:    (...) dyk užo poznâ . *RFS:    da úžé poznâ , kudy ty budzêš zvanic´ ? *RFS:    (...) dyk urannê ? *RFS:    (...) a , sëdnê ? *RFS:    dyk zaútrâ pajexâlê . *RFS:    nixaj za rulëm pajedzê , u kêscjani pajexâlê . *RFS:    (...) čivo ? *RFS:    (...) nu dobrâ . @End
(Stand: 20.04.2022)