fam_ra_83

fam_ra_83

@Begin

@Languages:    hyru

@Participants:    RFA Town, RFN Town

@ID:    hyru|fam|RFA|21;|female|central||Town|professional||

@ID:    hyru|fam|RFN|20;|female|central||Town|higher||

@L1 of RFA:    be+ru

@L1 of RFN:    be+ru

@MT of RFA:    be

@MT of RFN:    be

@FL of RFA:    brms

@FL of RFN:    be+ru

@Situation:    Conversation at home

*RFA:    râskažy mne , kak ty prâvila tut vyxadnyjê .

*RFA:    što dzelâlâ na vas´mojê martâ ?

*RFA:    s kem byla ?

*RFN:    na vyxadnyjê persname âtpuscilê z armêjê .

*RFN:    pâprasilâ u zavedkê , on nâčival u minja .

*RFN:    jezdzêlê +...

*RFN:    tak jezdzêlê z druz´jamê vstrič´alês´ .

*RFN:    patom xadzilê na étât , ramštajn prêjizžal žý .

*RFN:    tak on vsë xacel pajci na ramštajn .

*RFN:    ji my sustrélês´ z druhâm ivo@w .

*RFN:    ji tot nam xacel pâkazac´ , dze , nu , my s nim pasporêlê , dze naxodzêccý karonâ ["] .

*RFN:    a tam , akazyvâjêccý , étât ramštajn byl .

*RFN:    dyk my kak raz pâdašli , tam bylê škol´nêkê nejkêjê .

*RFN:    stajalê , navernâjê , aftohrâfy xacelê vzjac´ .

*RFN:    my rjadâm pâdašli , stajalê .

*RFN:    druh ivo@w xacel vzjac´ aftohrâf .

*RFN:    ji rišylê praverêc´ , kak sluxê râsprâstranjajuccý .

*RFN:    étât persname hâvarit , cipâ +"/.

*RFN:    +" navernâjê , š´č´as ramštajn vyjdzê cipâ ["-"] sa dvara .

*RFN:    +" vrjad li ani pa céntral´nâmu vxodu .

*RFN:    nu , écê škol´nêkê uslyšýlê ji pašli .

*RFN:    kak raz ušli k dvaru , k druhomu vxodu .

*RFN:    ji kak raz kahda ani ušli , étât ramštajn na rýpicicêju vyjizžal .

*RFN:    dyk tam adzin dal aftohrâf , bârabanš´čêk nejkê .

*RFN:    a patom tak pâhuljalê , pâhâvarilê .

*RFN:    jezdzêlê âddyxac´ .

*RFA:    kudy ?

*RFN:    v pêcyrijê âddyxalê .

*RFN:    râzvlikalês´ , v obš´čêm .

*RFA:    a čivo persname damoj ni pajexâú ?

*RFN:    dnej malâ dalê .

*RFN:    ji cim bolêjê biletâv damoj ne bylâ .

*RFN:    tam žý praznêkê , ni uspelâ imu bilet vzjac´ .

*RFN:    na pjatnêcu , nu , ivo@w v pjatnêcu večêrâm âtpuscilê .

*RFN:    ani jezdzêlê z druz´jamê v silêčê .

*RFN:    ji tam kak raz jezdzêl ivo@w , karočê , hlavnyj seržant nejkê .

*RFN:    jezdzêl s nimê v silêčê kataccý .

*RFN:    pervy raz jezdzêl , imu sil´nâ panravêlâs´ .

*RFN:    on skazal , cipâ , iš´čë xočêt v écê vyxadnyjê .

*RFN:    xacel persname âtpuscic´ pajexâc´ , no tam što-tâ ni pâlučilâs´ .

*RFN:    dyk my xacelê , pytalês´ vzjac´ bilety .

*RFN:    bilety ni úzjalê .

*RFN:    paétâmu on rišyl , što lučšý úžé tut pâsidzec´ , z druz´jamê vstrecêccý .

*RFN:    patom jezdzêlê iš´čë v étu , <al´pijskê sneh>["] žý pastrojêlê tam vozlê nas .

*RFN:    horku takuju .

*RFA:    dze vozlê nas ?

*RFN:    nu , hdze-tâ na kâzinca ilê na +...

*RFN:    nu , ni znaju dažý .

*RFN:    nu , kak mimâ kâzinca jexâc´ .

*RFA:    ji što tam ?

*RFN:    <al´pijskê sneh>["] , prostâ takuju horku vazvili s adnim pad´´jomnêkâm .

*RFN:    takajê proscên´kâjê .

*RFN:    tam na lyžýx , na snoúbordâx katajuccý .

*RFN:    nu tam ani úžé ni rabotâlê , pad´´jomnêkê ni rabotâlê .

*RFN:    dyk my tak , persname paru raz s´´jezdzêl [_//] s´´jexâl na snoúbordzê .

*RFN:    tam padnjaccý cêžylo .

*RFN:    dyk my tak troxê tam pâkatalês´ , ji úsë .

*RFN:    v pjatnêcu jezdzêlê v silêčê na noč´ .

*RFN:    katalês´ .

*RFN:    noč´ju tam xârašo .

*RFN:    tam iskustvênny sneh zasypâlê , dyk xârašo bylâ .

*RFA:    a ty na čym katalâsê ?

*RFN:    tožý na snoúbordzê .

*RFN:    na prakat vzjalê .

*RFA:    dorâhâ ?

*RFN:    nu , v samix silêč´âx dorâhâ .

*RFN:    a tak na écêx , na prakacê , tam ani dze-tâ prakat našli , tam prakat dzišévlê .

*RFN:    ji tam na prakacê kak raz ji kascjumy , ji bacinkê , to isc´ vsë dzišévlê pâlučilâs´ .

*RFN:    dyk tam mnohâ narodâ jezdzêlâ , tak xârašo bylâ .

*RFN:    tol´kê tam druh adzin ivo@w upal tak .

*RFN:    nu , jexâl z horkê , tak zâcépil kavo-tâ tam , ilê ivo@w zâcépilê .

*RFN:    v obš´čêm , upal .

*RFN:    ja kak raz stajalâ , tak spuhalês´ , k nimu pâdašli .

*RFN:    on tak vstal , na nas ni hljadzê , i vniz s´´jexâl z horkê .

*RFN:    my tam k nimu pâd´´jizžajêm , sprašývâjêm +"/.

*RFN:    +" nu kak ?

*RFN:    +" što slučilâs´ ?

*RFN:    on vabš´če , pitnaccýc´ minut sidzit , nu , vabš´če ni rêahirujêt na nas , my tam jesc´ , nas tam netu .

*RFN:    karočê , u nivo pitnaccýc´ minut vabš´če žyznê ušlo .

*RFN:    to isc´ on vabšče ni pomnêl , s kem prijexâl , čivo prijexâl .

*RFA:    hâlavoj udarêlsê ?

*RFN:    on dažý ni pomnêl +...

*RFN:    my k nimu , kahda on upal , pâdašli , a on patom vstal ji ujexâl .

*RFN:    on dažý ni pomnêl , kak vabš´če vstal , kak on vabš´če vniz spuskalsê .

@End

 

(Stand: 20.04.2022)